Quy định về việc doanh nghiệp sử dụng lao động là người khuyết tật

Người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn.

Cháu nội, cháu ngoại có quyền được hưởng di sản thừa kế không?

Ông tô mất cách đây hai năm, để lại căn nhà nhưng không có di chúc. Mọi người trong gia đình đang định bán ngôi nhà đó đi để chia di sản thừa kế. Tôi là cháu đích tôn của ông có được hưởng di sản không?

Nội dung quản lý nhà nước về hàng không dân dụng

Nội dung quản lý nhà nước về hàng không dân dụng được quy định tại Điều 8 Luật hàng không dân dụng Việt Nam:

Mẫu đơn xin cấp lại thẻ đảng viên do bị mất chi tiết và mới nhất

Đơn xin cấp lại thẻ đảng viên do bị mất là gì? Mục đích của đơn xin cấp lại thẻ đảng viên? Mẫu đơn xin cấp lại thẻ đảng viên 2021? Hướng dẫn viết đơn xin cấp lại thẻ đảng viên? Thẻ Đảng viên được cấp khi nào? Thủ tục xin cấp lại thẻ Đảng viên?

Mẫu đơn xin chuyển sinh hoạt hội cựu chiến binh cơ sở mới nhất

Đơn xin chuyển sinh hoạt hội cựu chiến binh là gì? Mục đích của đơn xin chuyển sinh hoạt hội cựu chiến binh? Mẫu đơn xin chuyển sinh hoạt hội cựu chiến binh 2021? Hướng dẫn viết đơn xin chuyển sinh hoạt cựu chiến binh? Ai là người viết đơn xin chuyển sinh hoạt cựu chiến binh? Thủ tục chuyển sinh hoạt cho hội viên hội cựu chiến binh?

Mẫu đơn xin học lại dành cho sinh viên, học viên chi tiết nhất

Đơn xin học lại dành cho sinh viên, học viên là gì? Mục đích của đơn xin học lại dành cho sinh viên, học viên? Mẫu đơn xin học lại dành cho sinh viên, học viên 2021? Hướng dẫn viết đơn xin học lại dành cho sinh viên, học viên? Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc học lại? Quy trình thông thường về việc đăng ký học lại tại các trường đại học?

Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ, tài sản cho vay chi tiết nhất

Đơn khởi kiện đòi nợ, tài sản cho vay là gì?  Mục đích của đơn khởi kiện đòi nợ, tài sản cho vay? Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ, tài sản sản cho vay 2021? Hướng dẫn viết đơn khởi kiện đòi nợ, tài sản cho vay? Nộp đơn khởi kiện đòi nợ, tài sản cho vay ở đâu?

Mẫu đơn xin học song song hai chương trình, học song bằng mới nhất

Đơn xin học song song hai chương trình, học song bằng là gì? Mục đích của đơn xin học song song hai chương trình, học song bằng? Mẫu đơn xin học song song hai chương trình, học song bằng 2021? Hướng dẫn viết đơn xin học song song hai chương trình, học song bằng? Đào tạo song bằng tại các trường đại học? Học song bằng tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân?

Mẫu đơn khởi kiện vụ án hành chính và hướng dẫn soạn thảo mới nhất

Đơn khởi kiện vụ án hành chính là gì? Đơn khởi kiện vụ án hành chính để làm gì? Mẫu đơn khởi kiện vụ án hành chính 2021? Hướng dẫn viết đơn khởi kiện vụ án hành chính? Khiếu kiện hành chính nào thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án? Thủ tục nhận và xem xét đơn khởi kiện vụ án hành chính?

Mẫu đơn xin rút tín chỉ dành cho học sinh, sinh viên chi tiết nhất

Đơn xin rút tín chỉ dành cho học sinh, sinh viên là gì? Mục đích của đơn xin rút tín chỉ dành cho học sinh, sinh viên? Mẫu đơn xin rút tín chỉ dành cho học sinh, sinh viên 2021? Hướng dẫn viết đơn xin rút tín chỉ dành cho học sinh, sinh viên? Học phần, tín chỉ là gì? Đăng ký khóa học tại các trường đại học?

Mẫu đơn tố cáo công ty lừa đảo, vi phạm pháp luật chi tiết nhất

Đơn tố cáo công ty lừa đảo, vi phạm pháp luật là gì? Mục đích của đơn tố cáo công ty lừa đảo, vi phạm pháp luật? Mẫu đơn tố cáo công ty lừa đảo, vi phạm pháp luật 2021? Hướng dẫn viết đơn tố cáo công ty lừa đảo, vi phạm pháp luật? Cơ quan nào có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết đơn tố cáo công ty lừa đảo, vi phạm pháp luật? Quy định của Bộ luật hình sự về hành vi lừa đảo?

Các biện pháp tư pháp áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội

Biện pháp tư pháp (Judicial remedies) là gì? Biện pháp tư pháp tư pháp tiếng Anh là gì? Các Biện pháp tư pháp tư pháp áp dụng đối với pháp nhân phạm tội? Pháp nhân thương mại là gì?

Quy định về quyết định hình phạt trong trường hợp phạm tội chưa đạt

Quyết định hình phạt là gì? Quy định về quyết định hình phạt trong trường hợp phạm tội chưa đạt (Decision on a sentence for preparation of unsuccessful crime) là gì? Đặc điểm của quyết định hình phạt trong trường hợp phạm tội chưa đạt? Những nguyên tắc quyết định hình phạt trong trường hợp phạm tội chưa đạt? Những căn cứ quyết định hình phạt trong trường hợp phạm tội chưa đạt?

Quy định về quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội

Quyết định hình phạt? Quy định về quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội (Decision on a sentence for preparation of a crime) là gì? Quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội Tiếng Anh là gì? Những nguyên tắc quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội? Những căn cứ quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội

Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án? Tổng hợp hình phạt có án treo?

Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án (Combination of sentences of multiple judgments) là gì? Tổng hợp hình phạt tiếng Anh là gì? Tổng hợp hình phạt đối với cá nhân phạm tội? Tổng hợp hình phạt đối với pháp nhân phạm tội? Tổng hợp hình phạt có án treo?

Mẫu đơn xin giảm tiền phạt vi phạm giao thông mới nhất hiện nay

Những hành vi vi phạm và mức xử phạt? Đơn xin giảm tiền phạt vi phạm giao thông là gì? Mục đích của đơn xin giảm tiền phạt vi phạm giao thông? Mẫu đơn xin giảm tiền phạt vi phạm giao thông 2021? Hướng dẫn viết đơn xin giảm tiền phạt vi phạm giao thông?

Mẫu đơn đề nghị điều tra giải quyết tai nạn giao thông chi tiết nhất

Đơn đề nghị điều tra giải quyết tai nạn giao thông là gì? Mục đích của Đơn đề nghị điều tra giải quyết tai nạn giao thông? Mẫu Đơn đề nghị điều tra giải quyết tai nạn giao thông 2021? Hướng dẫn viết Đơn đề nghị điều tra giải quyết tai nạn giao thông? Những quy định về điều tra giải quyết tai nạn giao thông? Quy định về giải quyết tai nạn giao thông theo thủ tục hành chính?

Mẫu đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe đường bộ cho người nước ngoài mới nhất

Giấy phép lái xe là gì? Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe đường bộ cho người nước ngoài là gì? Mục đích của đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe đường bộ cho người nước ngoài? Mẫu đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe đường bộ cho người nước ngoài 2021? Hướng dẫn viết đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe đường bộ cho người nước ngoài?

Mẫu tờ khai đăng ký giám hộ và hướng dẫn soạn thảo đơn chi tiết nhất

Giám hộ là gì? Tờ khai đăng ký giám hộ là gì? Mục đích của tờ khai đăng ký giám hộ? Mẫu của tờ khai đăng ký giám hộ 2021? Hướng dẫn viết tờ khi đăng ký giám hộ?

Mẫu đơn xin đi làm trước thời hạn nghỉ thai sản và hướng dẫn viết đơn mới nhất

Đơn xin đi làm trước thời hạn nghỉ thai sản là gì? Quy định về nghỉ thai sản? Mục đích của Đơn xin đi làm trước thời hạn nghỉ thai sản? Mẫu Đơn xin đi làm trước thời hạn nghỉ thai sản 2021? Hướng dẫn viết Đơn xin đi làm trước thời hạn nghỉ thai sản? Chế độ thai sản đối với lao động nữ?

Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho chồng khi vợ sinh con mới nhất

Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho chồng khi vợ sinh con là gì? Chế độ thai sản dành cho lao động nữ? Chế độ thai sản dành cho lao động nam? Mục đích của Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho chồng khi vợ sinh con? Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho chồng khi vợ sinh con 2021? Hướng dẫn viết Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho chồng khi vợ sinh con?

Mẫu đơn xin giảm lãi suất ngân hàng cho cá nhân, doanh nghiệp mới nhất

Lãi suất ngân hàng là gì? Đơn xin giảm lãi suất ngân hàng cho cá nhân, doanh nghiệp là gì? Mục đích của đơn xin giảm lãi suất ngân hàng cho cá nhân, doanh nghiệp? Mẫu đơn xin giảm lãi suất ngân hàng cho cá nhân, doanh nghiệp 2021? Hướng dẫn viết đơn xin giảm lãi suất ngân hàng cho cá nhân, doanh nghiệp?

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng mới nhất

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là gì? Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng là gì? Mục đích của đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng? Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng 2021? Hướng dẫn viết đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng?

Mẫu đơn xin khai nhận di sản thừa kế và hướng dẫn soạn thảo mới nhất

Khai nhận di sản là gì? Thủ tục khai nhận di sản? Đơn xin khai nhận di sản thừa kế là gì? Mục đích của đơn xin khai nhận di sản thừa kế? Mẫu đơn xin khai nhận di sản thừa kế 2021? Hướng dẫn viết dơn xin khai nhận di sản thừa kế?

Mẫu đơn đề nghị cấp đổi giấy phép thành lập nhà xuất bản mới nhất

Xuất bản là gì? Đơn đề nghị cấp đổi giấy phép thành lập nhà xuất bản là gì? Mục đích của  đơn đề nghị cấp đổi giấy phép thành lập nhà xuất bản? Mẫu đơn đề nghị cấp đổi giấy phép thành lập nhà xuất bản 2021? Hướng dẫn viết  đơn đề nghị cấp đổi giấy phép thành lập nhà xuất bản? Quy định về Cấp đổi giấy phép thành lập nhà xuất bản?

Mẫu đơn xin xác nhận hộ nghèo, cận nghèo chi tiết và mới nhất

Đơn xin xác nhận hộ nghèo là gì? Quy định về hộ nghèo, hộ cận nghèo? Mục đích của Đơn xin xác nhận hộ nghèo? Mẫu Đơn xin xác nhận hộ nghèo 2021? Hướng dẫn viết  Đơn xin xác nhận hộ nghèo?

Mẫu đơn xin xác nhận ưu tiên người dân tộc thiểu số và hướng dẫn viết đơn mới nhất

Dân tộc thiểu số là gì? Đơn xin xác nhận ưu tiên người dân tộc thiểu số là gì? Mục đích của đơn Đơn xin xác nhận ưu tiên người dân tộc thiểu số? Mẫu Đơn xin xác nhận ưu tiên người dân tộc thiểu số 2021? Hướng dẫn viết Đơn xin xác nhận ưu tiên người dân tộc thiểu số? Chính sách hỗ trợ dành cho đối tượng học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người?

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chi tiết nhất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì? Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì? Mục đích của đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2021? Hướng dẫn viết đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Mẫu đơn xin nghỉ việc không lương sau sinh và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

Đơn xin nghỉ việc không lương sau sinh là gì? Những quy định về nghỉ việc riêng, nghỉ việc không lương? Mục đích của đơn xin nghỉ việc không lương sau sinh? Mẫu đơn xin nghỉ việc không lương sau sinh 2021? Hướng dẫn viết Đơn xin nghỉ việc không lương sau sinh? Chế độ thai sản đối với lao động nữ?

Mẫu đơn xin thay đổi tên, họ, chữ đệm cho con và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

Đơn xin thay đổi tên, họ, chữ đệm cho con là gì? Những quy định về việc thay đổi tên, họ, chữ đệm cho con? Mục đích của Đơn xin thay đổi tên, họ, chữ đệm cho con? Mẫu Đơn xin thay đổi tên, họ, chữ đệm cho con 2021? Hướng dẫn viết Đơn xin thay đổi tên, họ, chữ đệm cho con?

Mẫu đơn xét tuyển thăng hạng viên chức và hướng dẫn soạn thảo mới nhất

 Đơn xin xét tuyển thăng hạng viên chức là gì? Điều kiện xét tuyển thăng hạng viên chức? Hình thức xét tuyển thăng hạng viên chức? Quy trình xét tuyển thăng hạng viên chức đối với viên chức mầm non, trung học phổ thông? Mục đích của Đơn xin xét tuyển thăng hạng viên chức? Mẫu Đơn xin xét tuyển thăng hạng viên chức 2021? Hướng dẫn soạn thảo Đơn xin xét tuyển thăng hạng viên chức?

Mẫu đơn xin nộp học phí muộn danh cho học sinh, sinh viên mới nhất hiện nay

Đơn xin nộp học phí muộn dành cho học sinh, sinh viên là gì? Quy định về miễn giảm học phí, hỗ trợ học phí? Mục đích của Đơn xin nộp học phí muộn dành cho học sinh, sinh viên? Mẫu Đơn xin nộp học phí muộn dành cho học sinh, sinh viên 2021? Hướng dẫn soạn thảo Đơn xin nộp học phí muộn dành cho học sinh, sinh viên?

Mẫu đơn xin chuyển ngành học dành cho học sinh, sinh viên mới nhất hiện nay

Đơn xin chuyển dành dành cho học sinh, sinh viên là gì? Những quy định chung về chuyển ngành? Mục đích của đơn xin chuyển dành dành cho học sinh, sinh viên? Mẫu đơn xin chuyển dành dành cho học sinh, sinh viên 2021? Hướng dẫn soạn thảo đơn xin chuyển dành dành cho học sinh, sinh viên? Những mẫu đơn xin chuyển dành dành cho học sinh, sinh viên tham khảo?

Mẫu đơn xin chuyển lớp danh cho học sinh, sinh viên mới nhất hiện nay

Đơn xin chuyển lớp dành cho học sinh, sinh viên là gì? Mục đích của đơn xin chuyển lớp dành cho học sinh, sinh viên? mẫu đơn xin chuyển lớp dành cho học sinh, sinh viên 2021? Hướng dẫn viết đơn xin chuyển lớp dành cho học sinh, sinh viên? Những mẫu đơn chuyển lớp tham khảo?

Mẫu đơn yêu cầu ngân hàng trả lời và hướng dẫn soạn thảo đơn mới nhất

Phát mại tài sản là gì? Đơn yêu cầu ngân hàng trả lời là gì? Mục đích của đơn yêu cầu ngân hàng trả lời? Mẫu đơn yêu cầu ngân hàng trả lời 2021? Hướng dẫn soạn thảo đơn yêu cầu ngân hàng trả lời?

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ chi nhất

Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ là gì? Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ? Hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ? Các thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ? Mục đích của đơn đề nghị Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ? Mẫu đơn đề nghị Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ 2021? Hướng dẫn viết đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ? Mẫu đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ?

Đóng bảo hiểm mức lương cao hơn thực tế có được không?

Nhân viên công ty tôi đã tham gia đóng đầy đủ bảo hiểm thai sản theo quy định của pháp luật. Nhưng công ty tôi muốn đóng mức bảo hiểm cao hơn so với mức lương của nhân viên đó. Xin hỏi như vậy có được không?

Quyết định 1853/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ Quyết định 3331/QĐ-CTUBND về Quy chế làm việc của hội nghị tư vấn công tác tôn giáo tỉnh Bình Định

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 1853/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ Quyết định 3331/QĐ-CTUBND về Quy chế làm việc của hội nghị tư vấn công tác tôn giáo tỉnh Bình Định

Quyết định 1835/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 1835/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định

Quyết định 1836/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 1836/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định

Kế hoạch 172/KH-UBND năm 2020 về ứng phó tai nạn tàu bay dân dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Kế hoạch 172/KH-UBND năm 2020 về ứng phó tai nạn tàu bay dân dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Kế hoạch 173/KH-UBND năm 2020 về ứng phó với tai nạn tàu, thuyền trên biển tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Kế hoạch 173/KH-UBND năm 2020 về ứng phó với tai nạn tàu, thuyền trên biển tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định 1531/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 1531/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quyết định 17/2020/QĐ-UBND về Danh mục cây xanh trồng, hạn chế trồng và cấm trồng trên vỉa hè, trong dải phân cách đường phố, công viên, vườn hoa và khuôn viên các công trình công cộng trong các đô thị thuộc địa bàn tỉnh Lai Châu

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 17/2020/QĐ-UBND về Danh mục cây xanh trồng, hạn chế trồng và cấm trồng trên vỉa hè, trong dải phân cách đường phố, công viên, vườn hoa và khuôn viên các công trình công cộng trong các đô thị thuộc địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch 140/KH-UBND về thực hiện Thông báo 53-TB/TW về tình hình thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về “xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020” và Nghị quyết 105/NQ-CP do thành phố Hải Phòng ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Kế hoạch 140/KH-UBND về thực hiện Thông báo 53-TB/TW về tình hình thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về "xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020" và Nghị quyết 105/NQ-CP do thành phố Hải Phòng ban hành

Quyết định 1186/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 1186/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định 1242/QĐ-UBND năm 2020 quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, thẩm định, chỉnh sửa tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Quảng Trị trong chương trình giáo dục phổ thông

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 1242/QĐ-UBND năm 2020 quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, thẩm định, chỉnh sửa tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Quảng Trị trong chương trình giáo dục phổ thông

Quyết định 1246/QĐ-UBND năm 2020 về bổ sung kế hoạch chuyển đổi áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thay thế tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đang áp dụng tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 1246/QĐ-UBND năm 2020 về bổ sung kế hoạch chuyển đổi áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thay thế tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đang áp dụng tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Quyết định 1307/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai với các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan trong công tác quản lý nhà nước một số lĩnh vực trên địa bàn Khu Kinh tế mở Chu Lai do tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 1307/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai với các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan trong công tác quản lý nhà nước một số lĩnh vực trên địa bàn Khu Kinh tế mở Chu Lai do tỉnh Quảng Nam ban hành

Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND quy định nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Khánh Hòa

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND quy định nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Khánh Hòa

Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND quy định chính sách tín dụng và mức vốn ngân sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND quy định chính sách tín dụng và mức vốn ngân sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 335/QĐ-BNV về Kế hoạch theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 335/QĐ-BNV về Kế hoạch theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Quyết định 1220/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Kiến An, thành phố Hải Phòng

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 1220/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Kiến An, thành phố Hải Phòng

Quyết định 1222/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 1222/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng