Quy định về kiểm tra và cấp giấy xác nhận nguồn gốc lâm sản

Quy định về kiểm tra nguồn gốc lâm sản: Đối tượng và hình thức kiểm tra, Thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra. Cấp giấy xác nhận nguồn gốc lâm sản?

Thông tin địa chỉ và số điện thoại Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ở đâu? Địa chỉ liên hệ UBND tỉnh Phú Yên? Giới thiệu các thông tin cơ bản, thông tin liên hệ của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên mới nhất.

Thông tin địa chỉ và số điện thoại Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ở đâu? Địa chỉ liên hệ UBND tỉnh Yên Bái? Giới thiệu các thông tin cơ bản, thông tin liên hệ của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái mới nhất.

Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) mới nhất 2022

Bài viết giới thiệu về các Bộ luật hình sự, được ban hành qua các thời kỳ khác nhau. Trong đó, quan trọng nhất là Bộ luật hình sự năm 2015 đang áp dụng thi hành - Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 hiện đang là bộ luật hình sự mới nhất năm 2022.

Thông tin địa chỉ và số điện thoại Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ở đâu? Địa chỉ liên hệ UBND tỉnh Vĩnh Phúc? Giới thiệu các thông tin cơ bản, thông tin liên hệ của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất.

Di chúc để lại tài sản cho người không thân thích được không?

Di chúc để lại tài sản cho người không thân thích được không? Khó khăn, vướng mắc trong áp dụng quy định người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc?

Thông tin địa chỉ và số điện thoại Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ở đâu? Địa chỉ liên hệ UBND tỉnh Vĩnh Long? Giới thiệu các thông tin cơ bản, thông tin liên hệ của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long mới nhất.

Quy định về điều lệ tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp

Chức năng của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp? Quy định về điều lệ tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp?

Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

Khái quát về cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng? Quy định của pháp luật về trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng?

Thành lập, gia nhập tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp

 Tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp là gì? Thành lập, tham gia tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp?

Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình

Di dời công trình xây dựng ? Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình?

Nghĩa vụ, quyền của cha mẹ không trực tiếp nuôi con sau ly hôn

Nghĩa vụ, quyền của cha mẹ không trực tiếp nuôi con sau ly hôn? Vi phạm quy định về chăm sóc, nuôi dưỡng, cấp dưỡng?

Quy trình cấp, cấp lại, điều chỉnh và gia hạn giấy phép xây dựng

Quy trình điều chỉnh giấy phép xây dựng? Quy trình gia hạn, cấp, cấp lại giấy phép xây dựng? Việc nhận kết quả, nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng? Về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép xây dựng đối với từng loại giấy phép xây dựng, từng loại công trình?

Trình tự thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại

Hoạt động đăng ký nhượng quyền thương mại? Chủ thể thực hiện hoạt động đăng ký nhượng quyền thương mại? Hồ sơ đăng ký nhượng quyền thương mại? Thủ tục đăng kí nhượng quyền thương mại?

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng của người sử dụng lao động

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng của người sử dụng lao động? Căn cứ thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động?

Trường hợp không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là gì? Các trường hợp không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động?

Quy định về điều kiện hình thức hợp đồng mua bán hàng hoá

Quy định chung về hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa? Quy định về điều kiện hình thức hợp đồng mua bán hàng hoá?

Quy định về xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội

Khái quát về xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội? Quy định về xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội?

Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể

Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền? Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích?

Quy định về hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo luật

Thẩm định điều kiện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu? Thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh?

Chấp nhận giải pháp kém lí tưởng là gì? Ứng dụng trong thực tiễn

Chấp nhận giải pháp kém lí tưởng là gì? Ứng dụng trong thực tiễn về chấp nhận giải pháp kém lí tưởng? Để có một giải pháp lí tương trong kinh doanh cần có những yếu tố nào?

Thuế ẩn là gì? Phân tích ưu và nhược điểm của thuế ẩn

Thuế ẩn là gì? Phân tích ưu và nhược điểm của thuế ẩn?

Cục nghiên cứu kinh tế quốc gia là gì? Nhiệm vụ, chức năng và vai trò của cục

Cục nghiên cứu kinh tế quốc gia là gì? Nhiệm vụ, chức năng và vai trò của cục? Vai trò của nghiên cứu kinh tế quốc gia? Giải pháp để phát triển kinh tế quốc gia?

Quỹ ETF ngành công nghiệp ô tô là gì? Đặc điểm và ví dụ về quỹ

Quỹ ETF ngành công nghiệp ô tô là gì? Đặc điểm và ví dụ về quỹ

Hiệp hội Tôm giống Bình Thuận là gì? Nhiệm vụ, chức năng và cơ cấu tổ chức

Tìm hiểu về Hiệp hội Tôm giống Bình Thuận? Nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền của Hiệp hội Tôm giống Bình Thuận? Hội viên Hiệp hội Tôm giống Bình Thuận?