Công văn 2778/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn, thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 2778/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn, thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 8034/BTC-TCNH năm 2019 về thoái vốn góp của Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam tại doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 8034/BTC-TCNH năm 2019 về thoái vốn góp của Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam tại doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 4852/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 4852/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Công văn 6237/VPCP-QHĐP năm 2019 thực hiện Nghị quyết 76/2019/QH14 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 6237/VPCP-QHĐP năm 2019 thực hiện Nghị quyết 76/2019/QH14 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 2805/LĐTBXH-TE năm 2019 về đẩy mạnh công tác bảo vệ trẻ em cấp xã do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 2805/LĐTBXH-TE năm 2019 về đẩy mạnh công tác bảo vệ trẻ em cấp xã do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Công văn 4576/TCHQ-GSQL năm 2019 về kết nối với Campuchia để trao đổi chứng nhận xuất xứ mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 4576/TCHQ-GSQL năm 2019 về kết nối với Campuchia để trao đổi chứng nhận xuất xứ mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 2544/BHXH-TCKT năm 2019 về hướng dẫn thanh quyết toán chi phí lập danh sách và cập nhật biến động thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 2544/BHXH-TCKT năm 2019 về hướng dẫn thanh quyết toán chi phí lập danh sách và cập nhật biến động thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Công văn 55144/CT-TTHT năm 2019 về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân tham gia chương trình, đề án khoa học do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 55144/CT-TTHT năm 2019 về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân tham gia chương trình, đề án khoa học do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 55254/CT-TTHT năm 2019 về xuất hóa đơn đối với hàng trả lại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 55254/CT-TTHT năm 2019 về xuất hóa đơn đối với hàng trả lại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Hợp đồng xây dựng là gì? Quy định về hợp đồng xây dựng?

Những điều cần biết về hợp đồng xây dựng. Khái niệm hợp đồng xây dựng? Đặc điểm hợp đồng xây dựng? Quy định về hợp đồng xây dựng. Lưu ý khi ký kết hợp đồng xây dựng.

Nội dung hợp đồng xây dựng? Chấm dứt hợp đồng xây dựng?

Nội dung của hợp đồng xây dựng? Các loại hợp đồng xây dựng theo quy định hiện nay? Các trường hợp tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng xây dựng? Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng xây dựng?

Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng

Điều kiện năng lực khi tham gia hoạt động xây dựng của tổ chức. Tổ chức hoạt động xây dựng đối với công trình cấp 4 có cào chứng chỉ hành nghề xây dựng không?

Công văn 4579/TCHQ-TXNK năm 2019 về xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 4579/TCHQ-TXNK năm 2019 về xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

Công trình xây dựng là gì? Nội dung quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng? Nội dung quản lý nhà nước về xây dựng là gì?

Công văn 850/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 850/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quy định về quản lý xây dựng đối với các công trình đặc thù

Quản lý xây dựng công trình đặc thù. Các loại công trình đặc thù. Quy định về quản lý xây dựng công trình đối với các loại công trình đặc thù.

Công văn 2293/BTTTT-CTS năm 2019 về tạm dừng việc ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại tỉnh Quảng Ngãi do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 2293/BTTTT-CTS năm 2019 về tạm dừng việc ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại tỉnh Quảng Ngãi do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Công văn 2976/BGDĐT-KHTC năm 2019 thực hiện chỉ đạo điều hành giá và các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trong năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 2976/BGDĐT-KHTC năm 2019 thực hiện chỉ đạo điều hành giá và các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trong năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Quy định về yêu cầu và thời hạn bảo hành công trình xây dựng mới nhất

Yêu cầu về bảo hành công trình xây dựng? Thời hạn bảo hành công trình xây dựng? Trách nhiệm của mỗi bên trong bảo hành công trình xây dựng? Trách nhiệm của các bên về bảo hành công trình xây dựng? Thời hạn bảo hành đối với các loại công trình xây dựng? Phải làm gì khi chủ thầu không chịu bảo hành công trình?

Bảo trì công trình xây dựng là gì? Quy trình bảo trì công trình xây dựng?

Bảo trì công trình xây dựng là gì? Quy trình bảo trì công trình xây dựng tại Việt Nam? Các quy định của pháp luật hiện hành về bảo hành công trình xây dựng?

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng là gì? Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng?

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng là gì? Việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng được áp dụng với các đối tượng nào? Nguyên tắc quản lý lý chi phí đầu tư xây dựng?

Nội dung sơ bộ tổng mức đầu tư và tổng mức đầu tư xây dựng

Nội dung sơ bộ tổng mức đầu tư và tổng mức đầu tư xây dựng. Tổng mức đầu tư được xây dựng theo những phương pháp nào? Cách tính tổng mức đầu tư theo suất vốn đầu tư.

Khái niệm, nội dung và các lưu ý với dự toán xây dựng công trình

​Nội dung dự toán xây dựng công trình theo quy định mới. Dự toán xây dựng công trình là toàn bộ chi phí cần thiết để xây dựng công trình.

Chỉ số giá xây dựng là gì? Hướng dẫn xác định chỉ số giá xây dựng

Chỉ số giá xây dựng? Hướng dẫn xác định chỉ số giá xây dựng. Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng công trình theo thời gian,

Điều kiện, trình tự quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình

Quy định về quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình? Điều kiện quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình? Trình tự quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình?

Công văn 4915/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 4915/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Công văn 4914/BKHĐT-ĐKKD năm 2019 về đăng ký thay đổi chủ quản của địa điểm kinh doanh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 4914/BKHĐT-ĐKKD năm 2019 về đăng ký thay đổi chủ quản của địa điểm kinh doanh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Công văn 1640/BXD-KTXD năm 2019 về áp dụng định mức dự toán xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 1640/BXD-KTXD năm 2019 về áp dụng định mức dự toán xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Quy định cưỡng chế tháo dỡ, phá dỡ công trình xây dựng vi phạm

Quy định cưỡng chế tháo dỡ, phá dỡ công trình xây dựng vi phạm? Thẩm quyền ra quyết định phá dỡ công trình vi phạm? Xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp có bị phá dỡ không?

Quy định về phân cấp và báo cáo sự cố công trình xây dựng

Phân cấp  sự cố trong quá trình thi công, khai thác, sử dụng xây dựng? Báo cáo sự cố trong quá trình thi công, khai thác, sử dụng xây dựng? Hồ sơ Báo cáo sự cố công trình xây dựng? Khi có sự cố công trình xây dựng thì phải xử lý như thế nào?

Quy định về quy trình giám sát thi công xây dựng công trình

Quy định về quy trình giám sát thi công xây dựng công trình. Chủ thể có thẩm quyền giám sát, yêu cầu đối với việc giám sát và các nội dung giám sát thi công công trình xây dựng mới nhất.

Quy định của pháp luật về tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng

Trách nhiệm tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng? Các bước nghiệm thu công trình xây dựng? Trách nhiệm của Chủ đầu tư trong việc tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng?

Tiêu chí xác định năng lực thi công công trình của nhà thầu

Tiêu chí xác định năng lực thi công công trình của nhà thầu. Lựa chọn nhà thầu trong gói thầu xây lắp cần những tiêu chí nào?

Công văn 6271/VPCP-QHĐP năm 2019 thực hiện Nghị quyết Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV do Văn phòng chính phủ ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 6271/VPCP-QHĐP năm 2019 thực hiện Nghị quyết Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV do Văn phòng chính phủ ban hành

Quy định về điều kiện, thủ tục khởi công xây dựng công trình

Quy định về điều kiện, thủ tục khởi công xây dựng công trình. Điều kiện khởi công công trình xây dựng? Thủ tục khơi công xây dựng công trình theo quy định mới nhất.

Công văn 2969/BGDĐT-TTr hướng dẫn thanh tra, kiểm tra tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng và trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 2969/BGDĐT-TTr hướng dẫn thanh tra, kiểm tra tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng và trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của nhà thầu thi công xây dựng

Trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng được quy định tại Điều 25 Nghị định 15/2013/NĐ-CP: Các biện pháp bảo đảm thi công công trình.

Công văn 4581/TCHQ-GSQL năm 2019 về đề nghị nhập khẩu/tạm nhập linh kiện đã qua sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 4581/TCHQ-GSQL năm 2019 về đề nghị nhập khẩu/tạm nhập linh kiện đã qua sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 8817/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 8817/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Công văn 8839/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn bán hàng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 8839/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn bán hàng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Các trường hợp thay đổi, điều chỉnh thiết kế xây dựng công trình

Các trường hợp thay đổi, điều chỉnh thiết kế xây dựng công trình? Trình tự thực hiện thay đổi điều chỉnh thiết kế xây dựng công trình

Các trường hợp bắt buộc phải xin giấy phép xây dựng mới nhất

Có bắt buộc phải xin giấy phép xây dựng không? Công trình như thế nào thì được miễn giấy phép xây dựng? Sửa chữa, cải tạo nhà có phải xin giấy phép xây dựng? Xử phạt hành vi xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng? Trường hợp xây dựng phải xin cấp giấy phép xây dựng?

Giấy phép xây dựng nhà ở có thời hạn bao lâu từ khi cấp phép?

Giấy phép xây dựng nhà ở có thời hạn trong bao lâu? Giấy phép xây dựng nhà ở có thời hạn bao lâu từ khi cấp phép? Giấy phép xây dựng hết hạn thì phải làm gì để gia hạn?

Các trường hợp, hồ sơ, thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng

Các trường hợp, hồ sơ, thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng. Xây dựng sai phép có bắt buộc điều chỉnh giấy phép xây dựng hay không?

Công văn 3037/BHXH-CSYT năm 2019 về chấn chỉnh công tác giám định bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 3037/BHXH-CSYT năm 2019 về chấn chỉnh công tác giám định bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Những điều hướng dẫn viên du lịch không được làm

Những điều hướng dẫn viên du lịch không được làm được quy định tại Điều 77 Luật Du lịch.

Thời hạn giấy phép xây dựng? Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng?

Thời hạn giấy phép xây dựng? Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng? Giấy phép xây dựng có hiệu lực bao lâu? Giấy phép xây dựng hết hạn thì làm thế nào?

Các trường hợp bị thu hồi, hủy giấy phép xây dựng đã cấp mới nhất

Các trường hợp bị thu hồi, hủy giấy phép xây dựng đã cấp mới nhất. Sai phạm như thế nào thì bị huỷ - thu hồi giấy phép xây dựng công trình.

Xin cấp phép xây dựng ở đâu? Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng?

Thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng? Trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép xây dựng? Hồ sơ cấp giấy phép xây dựng nhà 3 tầng? Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng khi xây nhà mới? Điều kiện xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ?

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng và thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn? Xây dựng nhà ở tại nông thôn có cần xin giấy phép xây dựng? Điều kiện để được cấp giấy phép xây dựng? Có hướng dẫn xây dựng có được coi là giấy phép xây dựng không?

Công văn 3046/BHXH-BT năm 2019 về thực hiện thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng qua nhà trường và đại lý thu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 3046/BHXH-BT năm 2019 về thực hiện thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng qua nhà trường và đại lý thu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Công văn 8859/CT-TTHT năm 2019 về chuyển lỗ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 8859/CT-TTHT năm 2019 về chuyển lỗ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Hết hạn hợp đồng lao động khi nghỉ thai sản có được ký tiếp?

Hết hạn hợp đồng lao động khi nghỉ thai sản có được ký tiếp? Hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn đúng lúc nghỉ thai sản thì sau khi nghỉ thai sản xong có được tái ký gia hạn hợp đồng không?

Yêu cầu đối với thiết kế xây dựng? Tiêu chuẩn thiết kế nhà ở?

Yêu cầu đối với thiết kế xây dựng? Tiêu chuẩn thiết kế nhà ở? Tiêu chuẩn thiết kế nhà ở biệt thự, nhà ở thấp tầng liền kề, nhà ở riêng lẻ, nhà ở chung cư?