Công văn 3164/TCHQ-TXNK năm 2019 vướng mắc chính sách thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 3164/TCHQ-TXNK năm 2019 vướng mắc chính sách thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 2009/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 2009/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 36453/CT-TTHT năm 2019 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1, Duyên Hải 3, Nghi Sơn 1 của Tổng công ty phát điện 1 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 36453/CT-TTHT năm 2019 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1, Duyên Hải 3, Nghi Sơn 1 của Tổng công ty phát điện 1 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 36452/CT-TTHT năm 2019 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 36452/CT-TTHT năm 2019 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 4173/TXNK-CST năm 2019 về thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng dầu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 4173/TXNK-CST năm 2019 về thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng dầu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Công văn 857/TCGDNN-NG năm 2019 về hướng dẫn thực hiện chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 857/TCGDNN-NG năm 2019 về hướng dẫn thực hiện chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành

Công văn 5845/BTC-TCHQ năm 2019 về xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm của loại hình sản xuất xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 5845/BTC-TCHQ năm 2019 về xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm của loại hình sản xuất xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Lý giải lý do thay đổi cơ cấu, công nghệ sản xuất hoặc vì lý do kinh tế

Trợ cấp mất việc làm trong trường hợp công ty thay đổi cơ cấu, công nghệ? Trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu công ty? Hiểu thế nào về thay đổi cơ cấu công nghệ và lý do kinh tế? Quyền lợi người lao động khi chấm dứt hợp đồng do thay đổi cơ cấu kinh tế?

Công văn 4952/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 4952/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Công văn 3184/TCHQ-TXNK năm 2019 về việc giải quyết thủ tục miễn thuế cho các tàu SPA 4207 xuất nhập khẩu tại chỗ cho Bộ đội Biên phòng do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 3184/TCHQ-TXNK năm 2019 về việc giải quyết thủ tục miễn thuế cho các tàu SPA 4207 xuất nhập khẩu tại chỗ cho Bộ đội Biên phòng do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 3189/TCHQ-GSQL năm 2019 về tăng cường kiểm soát tôm hùm càng đỏ do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 3189/TCHQ-GSQL năm 2019 về tăng cường kiểm soát tôm hùm càng đỏ do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 1993/GSQL-GQ1 năm 2019 về thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 1993/GSQL-GQ1 năm 2019 về thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Công văn 2611/TCT-DNL năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 2611/TCT-DNL năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 771/TTg-CN năm 2019 về chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 771/TTg-CN năm 2019 về chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Công văn 420/TCHQ-GSQL năm 2019 về di chuyển trụ sở Chi cục Hải quan Gia Thụy do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 420/TCHQ-GSQL năm 2019 về di chuyển trụ sở Chi cục Hải quan Gia Thụy do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 50216/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 50216/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Thông tin địa chỉ và số điện thoại Công an huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội

Công an huyện Phú Xuyên ở đâu? Địa chỉ liên hệ công an huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội? Giới thiệu các thông tin cơ bản, thông tin liên hệ của công an Phú Xuyên mới nhất.

Công văn 2615/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 2615/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Quy định của pháp luật về trách nhiệm liên đới của vợ chồng

Vợ chồng có trách nhiệm liên đới khi trả nợ hay không? Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam có những quy định gì về vấn đề này?

Quy định về bảo vệ chế độ hôn nhân một vợ, một chồng

Quy định về chế độ hôn nhân một vợ, một chồng? Quy định về bảo vệ chế độ hôn nhân một vợ, một chồng?

Điều chỉnh, tạm dừng và chấm dứt hợp đồng xây dựng

Điều chỉnh hợp đồng xây dựng? Tạm dừng và chấm dứt hợp đồng xây dựng?

Các loại hợp đồng xây dựng? Hồ sơ hợp đồng xây dựng?

Các loại hợp đồng xây dựng? Hồ sơ hợp đồng xây dựng?

Công văn 50406/CT-TTHT năm 2019 về kê khai chỉ tiêu cổ tức nhận được do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 50406/CT-TTHT năm 2019 về kê khai chỉ tiêu cổ tức nhận được do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Điều kiện, hồ sơ cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ? Hồ sơ cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ?

Quyền và nghĩa vụ của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Quy định về ban quản lý dự án đầu tư xây dựng? Quyền và nghĩa vụ của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng?

Công văn 372/QHLĐTL-CSLĐ năm 2019 về hướng dẫn quy định pháp luật lao động do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 372/QHLĐTL-CSLĐ năm 2019 về hướng dẫn quy định pháp luật lao động do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành

Công văn 2612/TCT-KK năm 2019 về khôi phục mã số thuế của chi nhánh doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 2612/TCT-KK năm 2019 về khôi phục mã số thuế của chi nhánh doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Quy định về việc cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng

Quy hoạch xây dựng theo quy định pháp luật? Quy định về việc cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng?

Quy định của pháp luật về bổ nhiệm, thay đổi nghề nghiệp đối với viên chức

Quy định của pháp luật về điều kiện bổ nhiệm đối với viên chức? Quy định của pháp luật về bổ nhiệm, thay đổi nghề nghiệp đối với viên chức?

Phân biệt giữa đấu giá hàng hóa thương mại và đấu giá tài sản

Quy định về đấu giá hàng hóa thương mại và đấu giá tài sản? Phân biệt giữa đấu giá hàng hóa thương mại và đấu giá tài sản?

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá và quy tắc xuất xứ hàng hóa

Khái niệm giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa? Quy tắc xuất xứ hàng hóa?

Công văn 2055/BTTTT-THH năm 2019 hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 2055/BTTTT-THH năm 2019 hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Công văn 3058/BTNMT-TTr năm 2019 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra ngành tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 3058/BTNMT-TTr năm 2019 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra ngành tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Công văn 4496/BNN-KTHT năm 2019 thực hiện Chương trình không còn nạn đói ở Việt Nam đến năm 2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 4496/BNN-KTHT năm 2019 thực hiện Chương trình không còn nạn đói ở Việt Nam đến năm 2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quy định về điều kiện hình thức hợp đồng mua bán hàng hoá

Quy định chung về hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa? Quy định về điều kiện hình thức hợp đồng mua bán hàng hoá?

Đặc điểm của hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại

Quy định về khái niệm hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại? Đặc điểm của hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại?

Trình tự thủ tục và hồ sơ tiến hành giải thể doanh nghiệp

Quy định về hồ sơ tiến hành giải thể doanh nghiệp? Trình tự thủ tục tiến hành giải thể doanh nghiệp?

Công văn 7450/BTC-TCDN năm 2019 về khảo sát, đánh giá thực trạng thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trong các viện nghiên cứu, trường đại học do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 7450/BTC-TCDN năm 2019 về khảo sát, đánh giá thực trạng thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trong các viện nghiên cứu, trường đại học do Bộ Tài chính ban hành

Hợp nhất công ty là gì? Quy định về hợp nhất doanh nghiệp

Hợp nhất công ty là gì? Quy định về hợp nhất doanh nghiệp?

Công văn 2324/BHXH-TĐKT về bảng tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2019 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 2324/BHXH-TĐKT về bảng tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2019 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Chính sách việc làm và trả lương cho người cao tuổi

Chính sách việc làm cho người cao tuổi? Quy định trả lương cho người cao tuổi?

Công văn 2326/BHXH-BT năm 2019 về cung cấp chi tiết tình hình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 2326/BHXH-BT năm 2019 về cung cấp chi tiết tình hình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Công văn 2350/BHXH-BT năm 2019 về thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 2350/BHXH-BT năm 2019 về thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Công văn 5704/TXNK-PL năm 2019 về phân loại hàng hóa là dàn lạnh do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 5704/TXNK-PL năm 2019 về phân loại hàng hóa là dàn lạnh do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Công văn 5735/TXNK-CST năm 2019 về hoàn thuế nhập khẩu hàng tạm nhập tái xuất do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 5735/TXNK-CST năm 2019 về hoàn thuế nhập khẩu hàng tạm nhập tái xuất do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Công văn 5703/TXNK-PL năm 2019 về phân loại hàng hóa và xác định thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 5703/TXNK-PL năm 2019 về phân loại hàng hóa và xác định thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Công văn 2005/GSQL-GQ1 năm 2019 thực hiện kiểm tra thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản nhập khẩu theo Thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 2005/GSQL-GQ1 năm 2019 thực hiện kiểm tra thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản nhập khẩu theo Thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Công văn 2417/BTNMT-TCMT năm 2019 về tăng cường kiểm soát loài tôm hùm nước ngọt (Procambarus clarkii) do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 2417/BTNMT-TCMT năm 2019 về tăng cường kiểm soát loài tôm hùm nước ngọt (Procambarus clarkii) do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành