Tư vấn luật miễn phí - Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí
Công ty Luật

TƯ VẤN LUẬT

trực tuyến miễn phí
Trường hợp thu hồi đất do người sử dụng đất có hành vi hủy hoại đất

Trường hợp thu hồi đất do người sử dụng đất có hành vi hủy hoại đất

Trường hợp thu hồi đất do người sử dụng đất có hành vi hủy hoại đất. Cá nhân được cấp quyền sử dụng đất nông nghiệp nhưng tự ý khai thác xây dựng không được cấp phép.