Quyết định 98/2000/QĐ-UB về thực hiện chế độ trợ cấp xã hội đối với đối tượng thuộc diện cứu trợ xã hội do tỉnh Nghệ An ban hành

15 phút trước Văn bản pháp luật

Nghị định 74/2000/NĐ-CP về kinh doanh và sử dụng các sản phẩm thay thế sữa mẹ để bảo vệ và khuyến khích việc nuôi con bằng sữa mẹ

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Nghị định 74/2000/NĐ-CP về kinh doanh và sử dụng các sản phẩm thay thế sữa mẹ để bảo vệ và khuyến khích việc nuôi con bằng sữa mẹ

Quyết định 1093/2000/QĐ-BCA(C11) về các biểu, mẫu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 1093/2000/QĐ-BCA(C11) về các biểu, mẫu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Quyết định 4525/2000/QĐ-UB ban hành quy định về quản lý chất lượng tôm giống của tỉnh Bến Tre

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 4525/2000/QĐ-UB ban hành quy định về quản lý chất lượng tôm giống của tỉnh Bến Tre

Quyết định 128/2000/QĐ-UB quy định mức trợ cấp ngày công lao động và hỗ trợ tiền ăn cho cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ do Tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 128/2000/QĐ-UB quy định mức trợ cấp ngày công lao động và hỗ trợ tiền ăn cho cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ do Tỉnh Lâm Đồng ban hành

Quyết định 980/2001/QĐ-NHNN về chi phí khoản vay nước ngoài của Doanh nghiệp do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 980/2001/QĐ-NHNN về chi phí khoản vay nước ngoài của Doanh nghiệp do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Thông tư 61/2001/TT-BTC hướng dẫn chi hỗ trợ cho hoạt động phát triển thị trường, đẩy mạnh xúc tiến thương mại do Bộ Tài Chính ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Thông tư 61/2001/TT-BTC hướng dẫn chi hỗ trợ cho hoạt động phát triển thị trường, đẩy mạnh xúc tiến thương mại do Bộ Tài Chính ban hành

Thông tư 62/2001/TT-BTC hướng dẫn việc chi tiền hoa hồng trong giao dịch, môi giới xuất khẩu do Bộ Tài Chính ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Thông tư 62/2001/TT-BTC hướng dẫn việc chi tiền hoa hồng trong giao dịch, môi giới xuất khẩu do Bộ Tài Chính ban hành

Quyết định 115/2001/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2010 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 115/2001/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2010 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Nghị định 43/2001/NĐ-CP quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Nghị định 43/2001/NĐ-CP quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Nghị định 42/2001/NĐ-CP Hướng dẫn Luật kinh doanh bảo hiểm

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Nghị định 42/2001/NĐ-CP Hướng dẫn Luật kinh doanh bảo hiểm

Quyết định 32/2001/QĐ-QLD về Danh mục mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Cục Quản lý dược ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 32/2001/QĐ-QLD về Danh mục mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Cục Quản lý dược ban hành

Quyết định 52/2001/QĐ.UB ban hành quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 52/2001/QĐ.UB ban hành quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

Quyết định 52/2001/QĐ-BCN Quy định trình tự và thủ tục ngừng cấp điện do Bộ trưởng Bộ công nghiệp ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 52/2001/QĐ-BCN Quy định trình tự và thủ tục ngừng cấp điện do Bộ trưởng Bộ công nghiệp ban hành

Quyết định 2064/QĐ-UB năm 2002 duyệt dự án đầu tư công trình tiêu thoát nước và cải thiện ô nhiễm kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên (giai đoạn 1) do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 2064/QĐ-UB năm 2002 duyệt dự án đầu tư công trình tiêu thoát nước và cải thiện ô nhiễm kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên (giai đoạn 1) do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 89/2002/QĐ-TTg thành lập Khu rừng quốc gia Đền Hùng và xây dựng Dự án đầu tư Khu rừng quốc gia Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 89/2002/QĐ-TTg thành lập Khu rừng quốc gia Đền Hùng và xây dựng Dự án đầu tư Khu rừng quốc gia Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 1518/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 1518/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng máy in laser màu mới nhất

 Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng máy in laser màu là gì? Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng máy in laser màu để làm gì?1.Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng máy in laser màu ? Hướng dẫn soạn thảo? Quy định về hoạt động in

Mẫu đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS mới nhất hiện nay

Mẫu đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS là gì? Mẫu đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS để làm gì? Mẫu đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS 2021? Hướng dẫn soạn thảo? Trình tự, thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc?

Mẫu đơn xin cấp biển số nhà và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

Mẫu đơn xin cấp biển số nhà là gì? Mẫu đơn xin cấp biển số nhà để làm gì? Mẫu đơn xin cấp biển số nhà 2021? Hướng dẫn soạn thảo? Quy định về quy chế đánh số và gắn biển số nhà?

Mẫu đơn đề nghị xử lý khắc phục khu vực nước sông ô nhiễm mới nhất

Mẫu đơn đề nghị xử lý khắc phục khu vực nước sông ô nhiễm là gì? Mẫu đơn đề nghị xử lý khắc phục khu vực nước sông ô nhiễm để làm gì? Mẫu đơn đề nghị xử lý khắc phục khu vực nước sông ô nhiễm 2021? Hướng dẫn soạn thảo? Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản?

Mẫu đơn tố cáo giá thuốc không phù hợp và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

Mẫu đơn tố cáo giá thuốc không phù hợp là gì? Mẫu đơn tố cáo giá thuốc không phù hợp để làm gì? Mẫu đơn tố cáo giá thuốc không phù hợp 2021? Hướng dẫn soạn thảo? Quy định về hướng dẫn về quản lý chất lượng thuốc?

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại mới nhất

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại là gì? Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại để làm gì? Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại 2021? Hướng dẫn soạn thảo? Quy định về cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại?

Mẫu đơn đề nghị nâng lương thường xuyên và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

Mẫu đơn đề nghị nâng lương thường xuyên là gì? Mẫu đơn đề nghị nâng lương thường xuyên để làm gì? Mẫu đơn đề nghị nâng lương thường xuyên 2021? Hướng dẫn soạn thảo? Quy định về nâng lương cán bộ, công chức, viên chức?

Mẫu đơn đề nghị giải tỏa bảo lãnh dự thầu và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

Mẫu đơn đề nghị giải tỏa bảo lãnh dự thầu là gì? Mẫu đơn đề nghị giải tỏa bảo lãnh dự thầu đề làm gì ? Mẫu đơn đề nghị giải tỏa bảo lãnh dự thầu 2021? Hướng dẫn soạn thảo? Quy định về bảo đảm dự thầu?

Mẫu đơn yêu cầu điều tra lại và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

Mẫu đơn yêu cầu điều tra lại là gì? Mẫu đơn yêu cầu điều tra lại để làm gì? Mẫu đơn yêu cầu điều tra lại 2021? Hướng dẫn soạn thảo? Quy định về yêu cầu điều tra lại?

Mẫu đơn xin bảo lãnh người cai nghiện và hướng dẫn viết đơn

Mẫu đơn xin bảo lãnh người cai nghiện là gì? Mẫu đơn xin bảo lãnh người cai nghiện để làm gì? Mẫu đơn xin bảo lãnh người cai nghiện 2021? Hướng dẫn soạn thảo? Quy định về bảo lãnh người cai nghiện?

Xác định độ tuổi xử phạt hành chính khi không có giấy tờ tùy thân

Xác định độ tuổi xử phạt hành chính. Nếu có một cá nhân vi phạm hành chính mà không xác định được độ tuổi thì xử lý như thế nào?

Thành viên ban kiểm soát và trưởng ban kiểm soát công ty cổ phần

Doanh nghiệp nào bắt buộc phải thành lập Ban kiểm soát? Thành viên ban kiểm soát và trưởng ban kiểm soát công ty cổ phần? Quy định về ban kiểm soát của Công ty cổ phần? Quyền hạn và nghĩa vụ của Ban kiểm soát, kiểm soát viên quy định như thế nào?

Trưng cầu dân ý là gì? Độ tuổi được bỏ phiếu trưng cầu dân ý?

Trưng cầu dân ý là gì? Quy định của pháp luật về Trưng cầu dân ý? Mục đích, nguyên tắc thông tin, tuyên truyền về trưng cầu ý dân? Độ tuổi được bỏ phiếu trưng cầu dân ý?

Các phương pháp thu thập dấu vân tay trong điều tra hình sự

Trong quá trình điều tra vụ án hình sự, việc thu thập dấu vân tay để tìm ra kẻ phạm tội là phương pháp rất phổ biến và hiệu quả. Bất kể nơi nào hung thủ chạm vào đều để lại dấu vân tay, đó có thể là bề mặt vật cứng hay bề mặt vật mềm.

Cách đóng bảo hiểm theo quý? Thời hạn nộp tiền BHXH hàng tháng?

Quy định của pháp luật về đóng Bảo hiểm xã hội? Cách đóng bảo hiểm và thời hạn đóng bảo hiểm theo quý? Trình tự, thủ tục đóng bảo hiểm xã hội?

Chủ thể có thẩm quyền thay mặt ký kết hợp đồng của công ty

Thẩm quyền ký kết hợp đồng trong công ty. Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận.

Thay đổi mục tiêu gói thầu có được phép hủy thầu không?

Thay đổi mục tiêu gói thầu. Nếu có thông báo về thay đổi và thảo luận về vấn đề hủy thầu thì doanh nghiệp bên tôi có được hủy thầu hau không?

Tên doanh nghiệp có được chứa chữ tiếng Anh hay không?

Quy định chung về đăng ký tên Doanh nghiệp? Những Lưu ý khi đặt tên cho Doanh nghiệp? Tên Doanh nghiệp và tên thương mại có giống nhau không? Tên doanh nghiệp có được chứa chữ tiếng Anh hay không?

Đối tượng hưởng phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự

Đối tượng hưởng phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự. Chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Chỉ huy trưởng công trường phải đáp ứng các điều kiện gì?

Chỉ huy trưởng công trường phải đáp ứng các điều kiện gì? Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng.

Tự ý bán tài sản thế chấp nhưng không thông báo với ngân hàng

Bán tài sản thế chấp là hàng hóa luân chuyển trong kinh doanh. Ngân hàng xử lý ra sao với số tiền bán được từ tài sản thế chấp?

Trình tự thủ tục thi hành án phạt tước một số quyền công dân

Thi hành án phạt tước một số quyền công dân là gì? Trình tự thủ tục thi hành án phạt tước một số quyền công dân?

Mẫu đơn xin mua hóa đơn lẻ và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

Mẫu đơn xin mua hóa đơn lẻ là gì? Mẫu đơn xin mua hóa đơn lẻ để làm gì? Mẫu đơn xin mua hóa đơn lẻ 2021? Hướng dẫn soạn thảo? Quy định về hóa đơn bán hàng hóa , cung ứng dịch vụ?

Đặc điểm pháp lý và ý nghĩa của hợp đồng vay tài sản

Đặc điểm pháp lý và ý nghĩa của hợp đồng vay tài sản. Quy định của pháp luật dân sự Việt Nam về hợp đồng vay tài sản - hợp đồng dân sự.

Những việc phải công khai để cán bộ, công chức, viên chức biết

Theo quy định, cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trọng cơ quan nhà nước sẽ được nắm bắt các tình hình liên quan đến nội bộ cơ quan mình và buộc công khai để biết:

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT mới nhất

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh vào 10 THPT là gì? Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh vào 10 THPT để làm gì? Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh vào 10 THPT 2021? Hướng dẫn soạn thảo? Trình tự thủ tục nộp đơn xin phúc khảo? Tham khảo thêm về Kế hoạch tuyển sinh vào 10 THPT năm 2021-2022 của UBND Thành phố Hà Nội?

Mất xe khi ở trọ, chủ nhà trọ có trách nhiệm bồi thường không?

Mất xe khi ở trọ chủ trọ có trách nhiệm bồi thường không? Để xe ở nơi thuê phòng trọ, bị mất ai có trách nhiệm bồi thường?

Chủ đầu tư có được phép tự giám sát thi công công trình không?

Công trình xây dựng được giám sát về chất lượng, tiến độ thi công và an toàn lao động . Chủ đầu tư có được phép giám sát thi công xây dựng không?

Đánh giá định kỳ về năng lực, phẩm chất của học sinh tiểu học

Đánh giá sự hình thành và phát triển năng lực của học sinh cần phải dựa trên nhiều tiêu chí như: học tập, tham gia các hoạt động ngoại khóa...

Nhập khẩu muộn cho con có bị phạt không? Nộp phạt nhập khẩu trễ?

Khi nào bị xử phạt nếu nhập hộ khẩu quá hạn cho con mới sinh. Trường hợp bị xử lý vi phạm khi không đăng ký thường trú.

Trình tự thủ tục phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án hình sự

Xét xử phúc thẩm vụ án hình sự là gì? Trình tự thủ tục phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án hình sự? Tòa án có thẩm quyền xét xử phúc thẩm?

Thẩm quyền phê duyệt thiết kế kỹ thuật công trình đo đạc

Thẩm quyền phê duyệt thiết kế kỹ thuật công trình đo đạc. Thẩm quyền thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình đo đạc.

Căn cứ phát sinh và đối tượng của nghĩa vụ dân sự

Nghĩa vụ dân sự là một quan hệ pháp luật dân sự. Nó phải thỏa mãn các yếu tố của một quan hệ pháp luật đó là căn cứ tạo thành, căn cứ làm thay đổi và căn cứ chấm dứt.

Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm mới nhất

Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm là gì? Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm tiếng anh là gì? Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm?

Chế độ ăn mặc, ở và chế độ chăm sóc y tế với học sinh trường giáo dưỡng

Chế độ ăn mặc, ở và chế độ chăm sóc y tế với học sinh trường giáo dưỡng là gì? Ý nghĩa của việc áp dụng chế độ ăn mặc, ở và chế độ chăm sóc y tế với học sinh trường giáo dưỡng? Quy định chế độ ăn mặc, ở và chế độ chăm sóc y tế với học sinh trường giáo dưỡng?

Mức thu phí chợ, phí thuê ki-ốt tại các phường, thị trấn mới nhất

Mức thu phí chợ tại các phường, thị trấn. Mức thu phí chợ tại các Ki ốt là bao nhiêu? Khi nào ban quản lý được phép thu cao lên?