Bài viết mới nhất

Thời hạn xuất trình hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu
Thời hạn xuất trình hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu

Cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhập khẩu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải xuất trình đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa trong thời hạn quy định.

Cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhập khẩu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phả...