Công văn 1160/TCHQ-GSQL năm 2019 thực hiện văn bản 1036/VPCP-TH về thay đổi phương thức kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 1160/TCHQ-GSQL năm 2019 thực hiện văn bản 1036/VPCP-TH về thay đổi phương thức kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 1180/TCHQ-GSQL năm 2019 về thủ tục nhập hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 1180/TCHQ-GSQL năm 2019 về thủ tục nhập hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 258/TTg-TH năm 2019 về bổ sung phân công công việc của lãnh đạo Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 258/TTg-TH năm 2019 về bổ sung phân công công việc của lãnh đạo Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Điều kiện để được bán tài sản đồng sở hữu? Thủ tục sang tên nhà đất đồng sở hữu?

Điều kiện để được bán tài sản đồng sở hữu? Thủ tục sang tên nhà đất đồng sở hữu?

Sĩ quan thông tin là gì? Điều kiện để làm sĩ quan công nghệ thông tin?

Sĩ quan thông tin (Information officer) là gì? Những thuật ngữ pháp lý liên quan dịch sang tiếng anh? Điều kiện để làm sĩ quan công nghệ thông tin? Học sĩ quan thông tin ra làm gì?

Nghị quyết của công ty cổ phần là gì? Hiệu lực của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông?

Nghị quyết của công ty cổ phần (Resolution of the General Meeting of Shareholders) là gì? Những thuật ngữ pháp lý liên quan dịch sang tiếng anh? Hiệu lực của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông? Quy định về triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông?

Công văn 1177/TCHQ-TXNK năm 2019 về xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 1177/TCHQ-TXNK năm 2019 về xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Điều kiện và thủ tục để thành lập công ty kinh doanh bất động sản

Điều kiện để thành lập công ty kinh doanh bất động sản? Thủ tục để thành lập công ty kinh doanh bất động sản?

Công văn 1186/TCHQ-TXNK năm 2019 về xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 1186/TCHQ-TXNK năm 2019 về xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 182/KCB-NV năm 2019 về báo cáo công tác khám sức khỏe đối với người lái xe ô tô do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 182/KCB-NV năm 2019 về báo cáo công tác khám sức khỏe đối với người lái xe ô tô do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành

Đồng tiền thanh toán, cách viết điều khoản thanh toán trong hợp đồng ngoại thương

Đồng tiền thanh toán trong hợp đồng ngoại thương là gì? Những thuật ngữ pháp lý liên quan dịch sang tiếng anh? Cách viết điều khoản thanh toán trong hợp đồng ngoại thương?

Điều cấm (Prohibitions) là gì? Các hành vi bị nghiêm cấm với luật sư khi hành nghề?

Điều cấm (Prohibitions) là gì? Những thuật ngữ pháp lý liên quan dịch sang tiếng anh? Các hành vi bị nghiêm cấm với luật sư khi hành nghề? Một số quy định liên quan đến hành nghề của Luật sư? Vai trò của Luật sư đối với xã hội hiện nay?

Công văn 1176/TCHQ-CNTT năm 2019 thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia của Bộ Công an do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 1176/TCHQ-CNTT năm 2019 thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia của Bộ Công an do Tổng cục Hải quan ban hành

Cướp giật tài sản là gì? Tội cướp giật tài sản theo quy định của Bộ luật hình sự?

Cướp giật tài sản (Robbery) là gì? Những thuật ngữ pháp lý liên quan dịch sang tiếng Anh? Tội cướp tài sản theo quy định của Bộ luật hình sự? Các yếu tố cấu thành tội cướp giật tài sản? Phân biệt giữa tội công nhiên chiếm đoạt tài sản và tội cướp giật tài sản?

Cứu trợ xã hội (Social relief) là gì? Các hình thức cứu trợ xã hội tại Việt Nam?

Cứu trợ xã hội (Social relief) là gì? Những thuật ngữ pháp lý liên quan dịch sang tiếng anh? Các hình thức cứu trợ xã hội tại Việt Nam? Thực trạng tình hình cứu trợ xã hội tại nước ta hiện nay? Một số hoạt động nổi tiếng được Đảng và Nhà nước ta thực hiện

Cổ vật là gì? Trường hợp cổ vật nào được coi là bảo vật quốc gia?

Cổ vật là gì (Relic)? Những thuật ngữ pháp lý liên quan dịch sang tiếng anh? Trường hợp cổ vật nào được coi là bảo vật quốc gia? Một số bảo vật nổi tiếng?

Hội đồng bộ trưởng là gì? Quy định về Hội đồng bộ trưởng năm 1981?

Hội đồng bộ trưởng (Council of Ministers) là gì? Hội đồng bộ trưởng tiếng anh là gì? Các văn bản pháp quy của hội đồng bộ trưởng? Tổ chức việc xây dựng (dự thảo) ký và công bố văn bản? Quy định về Hội đồng bộ trưởng năm 1981?

Hội đồng dân tộc là gì? Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Hội đồng dân tộc Quốc hội?

Hội đồng dân tộc (Nation council) là gì? Hội đồng dân tộc tiếng anh là gì? Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Dân tộc? Tổ chức Hội đồng dân tộc Quốc hội?

Hội đồng định giá tài sản là gì? Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng dân sự?

Hội đồng định giá tài sản (Property Valuation Council) là gì? Hội đồng định giá tài sản tiếng Anh là gì? Hội đồng định giá trong tố tụng dân sự do Tòa án thành lập? Các trường hợp Tòa án ra quyết định định giá tài sản và thành lập Hội đồng định giá?

Hội đồng giám định là gì? Cơ cấu, tổ chức Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh?

Hội đồng giám định (Counci) là gì? Hội đồng giám định tiếng Anh là gì? Giám định y khoa là gì? Cơ cấu, tổ chức Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh? Thành phần Hội đồng GĐYK cấp Trung ương? Nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của Hội đồng giám định y khoa cấp Tỉnh?

Hòa giải tranh chấp lao động là gì? Trình tự hòa giải tranh chấp lao động cá nhân?

Hòa giải tranh chấp lao động là gì? Hòa giải tranh chấp lao động trong tiếng Anh là gì? Trình tự hòa giải tranh chấp lao động cá nhân?

Công văn 1223/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 1223/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Công văn 146/UBDT-VP135 năm 2019 thực hiện Quyết định 03/2019/QĐ-TTg về tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành Chương trình 135 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 146/UBDT-VP135 năm 2019 thực hiện Quyết định 03/2019/QĐ-TTg về tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành Chương trình 135 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nhà nước liên bang là gì? So sánh nhà nước đơn nhất với nhà nước liên bang?

Nhà nước liên bang (Federal state) là gì? Nhà nước liên bang tiếng anh là gì? Nhà nước đơn nhất? So sánh nhà nước đơn nhất với nhà nước liên bang? Danh sách các nhà nước liên bang?

Hộ gia đình là gì? Đặc điểm và trách nhiệm của các thành viên gia đình?

Hộ gia đình (Household) là gì? Hộ gia đình tiếng Anh là gì? Đặc điểm và trách nhiệm của các thành viên gia đình?

Hối cải là gì? Áp dụng tình tiết thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải?

Hối cải (Repent) là gì? Hối cải tiếng Anh là gì? Áp dụng tình tiết “Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải”? Một số khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng?

Công văn 636/TCT-DNL năm 2019 về kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chạy thử của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 636/TCT-DNL năm 2019 về kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chạy thử của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 1003/BYT-MT năm 2019 về tăng cường công tác quản lý chất thải y tế do Bộ Y tế ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 1003/BYT-MT năm 2019 về tăng cường công tác quản lý chất thải y tế do Bộ Y tế ban hành

Chuyển đổi quyền sử dụng đất là gì? Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp?

Chuyển đổi quyền sử dụng đất (Conversion of land use rights) là gì? Những thuật ngữ pháp lý liên quan dịch sang tiếng Anh? Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp?

Tài khoản tiền gửi là gì? Phân loại và những điều cần biết về tài khoản tiền gửi

Tài khoản tiền gửi (Deposit account) là gì? Những thuật ngữ pháp lý liên quan dịch sang tiếng Anh?Phân loại và những điều cần biết về tài khoản tiền gửi?

Cưỡng dâm là gì? Tội cưỡng dâm theo quy định Bộ luật hình sự?

Cưỡng dâm (Outrage) là gì? Những thuật ngữ pháp lý liên quan dịch sang tiếng Anh? Tội cưỡng dâm theo quy định Bộ luật hình sự? Phân biệt cưỡng dâm và hiếp dâm? Phân tích các yếu tố cấu thành tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi?

Đại sứ là gì? Đại sứ đặc mệnh toàn quyền là gì? Quy định về chức danh đại sứ?

Đại sứ (Ambassador) là gì? Những thuật ngữ pháp lý liên quan dịch sang tiếng Anh? Đại sứ đặc mệnh toàn quyền là gì? Quy định về chức danh đại sứ? Chức danh đại sứ có từ bao giờ?

Chứng minh tội phạm là gì? Trách nhiệm chứng minh tội phạm của cơ quan tiến hành tố tụng?

Chứng minh tội phạm (Proof of crime) là gì? Những thuật ngữ pháp lý liên quan dịch sang tiếng Anh? Trách nhiệm chứng minh tội phạm của cơ quan tiến hành tố tụng? Phân loại tội phạm? Một số quy định liên quan đến các yếu tố cấu thành tội phạm?

Chức sắc là gì? Khái niệm, đặc điểm và vai trò của chức sắc tôn giáo?

Chức sắc (Dignity) là gì? Những thuật ngữ pháp lý liên quan dịch sang tiếng Anh?Khái niệm, đặc điểm và vai trò của chức sắc tôn giáo? Quy định về phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, chức việc?

Công văn 565/BHXH-CSYT năm 2019 về xác định tổng mức và quyết toán chi phí khám chữa bệnh đa tuyến đến năm 2018 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 565/BHXH-CSYT năm 2019 về xác định tổng mức và quyết toán chi phí khám chữa bệnh đa tuyến đến năm 2018 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Công văn 637/TCT-DNL năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản tiền bồi hoàn do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 637/TCT-DNL năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản tiền bồi hoàn do Tổng cục Thuế ban hành

Cho thuê tài chính là gì? Đặc điểm và quy định về cho thuê tài chính?

Cho thuê tài chính (Financial leasing) là gì? Những thuật ngữ pháp lý liên quan dịch sang tiếng Anh? Đặc điểm và quy định về cho thuê tài chính? Lợi ích của việc cho thuê tài chính? Các hình thức cho thuê tài chính thường dùng tại Việt Nam?

Quy định về tình tiết tăng nặng xúi giục người chưa thành niên phạm tội

Quy định về tình tiết tăng nặng xúi giục người chưa thành niên phạm tội? Những quy định đối với người dưới 18 tuổi phạm tội?

Chính thể là gì? Phân tích các hình thức chính thể của Nhà nước trên thế giới?

Chính thể (The polity) là gì? Những thuật ngữ pháp lý liên quan dịch sang tiếng Anh? Phân tích các hình thức chính thể của Nhà nước trên thế giới?Chế độ chính trị của hình thức nhà nước?  Hình thức chính thể Nhà nước CHXHXCN Việt Nam

Quy định xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng là gì? Nội dung quy định của pháp luật về xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng?

Quy định về bảo vệ môi trường trong mai táng, hỏa táng

Khái quát về bảo vệ môi trường trong mai táng, hỏa táng? Quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong mai táng, hỏa táng?

Công văn 2396/QLD-ĐK năm 2019 yêu cầu về xuất xứ công thức đối với thuốc generic do Cục Quản lý dược ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 2396/QLD-ĐK năm 2019 yêu cầu về xuất xứ công thức đối với thuốc generic do Cục Quản lý dược ban hành

Nội dung pháp luật về giảm thiểu và quản lý chất thải

Khái quát về giảm thiểu và quản lý chất thải? Quy định của pháp luật về giảm thiểu và quản lý chất thải?

Quy định về phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại

Khái quát về phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại? Quy định về phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại?

Công văn 3184/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 3184/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Người tham gia tố tụng cạnh tranh theo quy định mới nhất

Người tham gia tố tụng cạnh tranh là gì? Người tham gia tố tụng cạnh tranh theo Luật Cạnh tranh?

Người tiến hành tố tụng cạnh tranh theo Luật cạnh tranh

Người tiến hành tố tụng cạnh tranh là gì? Người tiến hành tố tụng cạnh tranh theo Luật cạnh tranh?

Nghĩa vụ cấp dưỡng sau ly hôn đối với người nước ngoài

Nghĩa vụ cấp dưỡng sau ly hôn đối với người nước ngoài là gì? Quy định về nghĩa vụ cấp dưỡng sau ly hôn đối với người nước ngoài?

Quyền cư trú của vợ, chồng chưa có chỗ ở sau khi ly hôn

Quyền cư trú của vợ, chồng chưa có chỗ ở sau khi ly hôn là gì? Quy định của pháp luật về quyền cư trú của vợ, chồng chưa có chỗ ở sau khi ly hôn?

Nuôi dưỡng là gì? So sánh giữa nuôi dưỡng và cấp dưỡng?

Nuôi dưỡng là gì? So sánh giữa nuôi dưỡng và cấp dưỡng?

Nghĩa vụ cấp dưỡng là gì? Ý nghĩa của nghĩa vụ cấp dưỡng?

Nghĩa vụ cấp dưỡng là gì? Ý nghĩa của nghĩa vụ cấp dưỡng?

Thủ tục nộp đơn xin ly hôn và thụ lý đơn yêu cầu ly hôn

Thủ tục nộp đơn xin ly hôn? Thụ lý đơn yêu cầu ly hôn?

Chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản riêng của vợ chồng

Lý luận về chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của vợ chồng? Quy định của pháp luật về chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản riêng của vợ chồng?

Nhập, chuyển tài sản riêng của vợ chồng vào tài sản chung

Khái quát về nhập tài sản riêng của vợ chồng vào tài sản chung? Quy định của pháp luật về nhập tài sản riêng của vợ chồng vào tài sản chung?

Công văn 3166/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 3166/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành