Bài viết mới nhất

Thủ tục xin nghỉ không lương? Nghỉ không lương có phải đóng BHXH?
Thủ tục xin nghỉ không lương? Nghỉ không lương có phải đóng BHXH?

Thủ tục xin nghỉ không lương? Nghỉ không lương có phải đóng BHXH? Xin nghỉ không lương thì được nghỉ bao nhiêu ngày? Nghỉ không lương có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

Thủ tục xin nghỉ không lương? Nghỉ không lương có phải đóng BHXH? Xin nghỉ không lương thì được nghỉ bao nhiê...

Thời gian nghỉ ốm có hưởng lương? Có phải đóng BHXH không?
Thời gian nghỉ ốm có hưởng lương? Có phải đóng BHXH không?

Thời gian nghỉ ốm có tính ngày nghỉ phép hằng năm không? Có phải đóng BHXH không? Trạm y tế xã có cấp giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội không?

Thời gian nghỉ ốm có tính ngày nghỉ phép hằng năm không? Có phải đóng BHXH không? Trạm y tế ...