Quy định về chứng chỉ năng lực xây dựng? Chứng chỉ năng lực xây dựng có bắt buộc không?

Quy định về chứng chỉ năng lực xây dựng? Phân loại dự án đầu tư xây dựng? Trình tự đầu tư xây dựng? Chứng chỉ năng lực xây dựng có bắt buộc hay không? Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng có cần thiết không? Quy định về điều kiện, thủ tục chứng chỉ năng lực xây dựng?

Thủ tục, hồ sơ khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam?

Trách nhiệm đăng ký tạm trú cho người nước ngoài? Ai là người thực hiện việc đăng ký tạm trú cho người nước ngoài? Thủ tục khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam bằng phiếu khai báo tạm trú (cấp xã)? Khai báo tạm trú cho người nước ngoài thông qua Trang thông tin điện tử? Khai báo tạm trú cho người nước ngoài bằng phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài?

Hành vi hợp pháp là gì? Hành vi bất hợp pháp là gì? Quy định về hành vi pháp lý?

Hành vi hợp pháp là gì? Hành vi bất hợp pháp là gì? Quy định về hành vi pháp lý? Những khái niệm liên quan đến hành vi pháp lý? Phân loại hành vi pháp lý? Quy định về hành vi hợp pháp và bất hợp pháp?

Kinh doanh đa cấp là gì? Quy định về các mô hình kinh doanh đa cấp tại Việt Nam?

Kinh doanh đa cấp (Multi-Level Marketing) là gì? Kinh doanh đa cấp tiếng Anh là gì? Dấu hiệu tổ chức kinh doanh đa cấp lừa đảo? Quy định về các mô hình kinh doanh đa cấp tại Việt Nam?

Thừa phát lại là gì? Quy định về chức năng, thẩm quyền của Thừa phát lại?

Thừa phát lại (Bailiff) là gì? Thừa phát lại tiếng Anh là gì? Quy định về chức năng, thẩm quyền của Thừa phát lại? Thừa phát lại sẽ thực hiện các công việc cụ thể nào?

An ninh quốc phòng là gì? Lực lượng quốc phòng, an ninh bao gồm lực lượng nào?

An ninh quốc phòng (National Security) là gì? An ninh quốc phòng tiếng Anh là gì? Lực lượng quốc phòng, an ninh bao gồm lực lượng nào? Biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh?

An ninh quốc gia là gì? Biện pháp và mục đích của việc đảm bảo an ninh quốc gia?

An ninh quốc gia (National Security) là gì? An ninh quốc gia tiếng Anh là gì? Biện pháp và mục đích của việc đảm bảo an ninh quốc gia? Quyền và nghĩa vụ của nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia.

Cảnh sát là gì? Sự khác nhau giữa Công an nhân dân và Cảnh sát nhân dân?

Cảnh sát (Police) là gì? Cảnh sát tiếng Anh là gì? Sự khác nhau giữa Công an nhân dân và Cảnh sát nhân dân? Một số nghề nghiệp trong lực lượng cảnh sát, một số nghề nghiệp trong lực lượng an ninh.

Quy tắc viết hoa trong tiếng Việt? Các trường hợp bắt buộc phải viết hoa trong văn bản?

Quy tắc viết hoa trong tiếng việt? Các trường hợp bắt buộc phải viết hoa trong văn bản? Viết hoa phụ âm đầu của chữ đứng đầu câu. Quy định về quy tắc viết hoa trong tiếng Việt để biệt hóa tên cơ quan, tổ chức, đoàn thể và sản phẩm.

Thuế tự vệ là gì? Điều kiện áp dụng và nội dung về thuế tự vệ?

Thuế tự vệ (Safeguarding duties) là gì? Thuế tự vệ tiếng Anh là gì? Điều kiện áp dụng và nội dung về thuế tự vệ? Đối tượng chịu thuế tự vệ là hàng hóa xuất nhập khẩu quá mức gây ảnh hưởng nghiêm trọng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến những ngành sản xuất trong nước.

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học là gì? Ý nghĩa của đánh giá chuẩn nghề nghiệp?

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học (Professional standard English primary school teacher) là gì? Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học tiếng Anh là gì? Ý nghĩa của đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? Tiêu chuẩn là yêu cầu về phẩm chất, năng lực ở từng lĩnh vực của chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

Đặc điểm là gì? Phân biệt khái niệm đặc điểm, đặc trưng và đặc tính?

Đặc điểm (Characteristics) là gì? Đặc điểm tiếng Anh là gì? Phân biệt khái niệm đặc điểm, đặc trưng và đặc tính? Tùy vào từng loại đối tượng cần xác định để sử dụng “Đặc điểm”, “Đặc trưng” hay “Đặc tính” cho phù hợp.

Tài khoản ký quỹ là gì? Tiền ký quỹ là gì? Tiền gửi ký quỹ là nguồn vốn hay tài sản?

Tài khoản ký quỹ (Escrow) là gì? Tài khoản ký quỹ là gì? Tiền ký quỹ là gì? Ký quỹ tiếng Anh là gì? Tiền gửi ký quỹ là nguồn vốn hay tài sản? Các loại tiền gửi ký quỹ hiện nay. Ký quỹ để được phép hoạt động một số ngành nghề theo quy định.

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là gì? Quy định nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu?

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu (Place of initial medical examination and treatment) là gì? Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tiếng Anh là gì? Quy định nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu? Người tham gia bảo hiểm y tế được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý.

Con ngoài giá thú là gì? Các quy định của pháp luật về con ngoài giá thú?

Con ngoài giá thú (Child born out of wedlock) là gì? Con ngoài giá thú tiếng Anh là gì? Các quy định của pháp luật về con ngoài giá thú? Quyền và nghĩa vụ của cha, mẹ đối với con ngoài giá thú. Quyền thừa kế của con ngoài giá thú.

Đại lý du lịch là gì? Điều kiện thành lập công ty kinh doanh đại lý du lịch?

Đại lý du lịch (Travel Agent) là gì? Đại lý du lịch tiếng Anh là gì? Điều kiện thành lập công ty kinh doanh đại lý du lịch? Thủ tục thành lập công ty du lịch lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế?

Cổ phần ưu đãi là gì? Quyền lợi của cổ đông ưu đãi được quy định như thế nào?

Cổ phần ưu đãi (Preferred stock) là gì? Cổ phần ưu đãi tiếng Anh là gì? Quyền lợi của cổ đông ưu đãi được quy định như thế nào? Cổ phần ưu đãi có được chuyển nhượng hay chào bán không? Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi được hưởng những đặc quyền gì?

Bảo hiểm là gì? Tái bảo hiểm là gì? Quy định về bảo hiểm, tái bảo hiểm, đồng bảo hiểm?

Bảo hiểm (Insurance) là gì? Tái bảo hiểm (Reinsurance) là gì? Bảo hiểm tiếng Anh là gì? Tái bảo hiểm tiếng Anh là gì? Quy định về bảo hiểm, tái bảo hiểm, đồng bảo hiểm? Các loại bảo hiểm phổ biến hiện nay.

Chứng chỉ ACCA là gì? Những lợi ích và yêu cầu đối với chứng chỉ

Chứng chỉ ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) là gì? Chứng chỉ ACCA tiếng Anh là gì? Chương trình học ACCA? Những lợi ích và yêu cầu đối với chứng chỉ kế toán của Hiệp hội Kế toán công chứng Anh Quốc theo quy định mới nhất?

Tài sản gắn liền với đất là gì? Thủ tục ghi nhận tài sản gắn liền trên đất vào sổ đỏ?

Tài sản gắn liền với đất (Assets attached to land) là gì? Tài sản gắn liền với đất tiếng Anh là gì? Thủ tục bổ sung tài sản gắn liền trên đất vào sổ đỏ? Tài sản gắn liền với đất gồm những gì? Có được cấp sổ đỏ không? Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở - tài sản khác gắn liền với đất.

Lương khoán là gì? Quy định về cách tính và chế độ lương khoán?

Lương khoán (Payroll) là gì? Lương khoán tiếng Anh là gì? Lương khoán có phải đóng bảo hiểm xã hội không? Cách tính lương khoán hiện nay? Công thức tính lương khoán mới nhất. Quy định về cách tính và chế độ lương khoán?

Lương cứng là gì? Phân biệt lương cứng với các loại lương khác?

Lương cứng (Hard salary) là gì? Lương cứng tiếng Anh là gì? Phân biệt lương cứng với các loại lương khác? Mức lương cứng theo quy định hiện hành. Thoả thuận lương cứng giữa lao động và người sử dụng lao động? Phân biệt lương cứng với lương tối thiểu vùng và lương cơ sở?

Thương hiệu quốc gia là gì? Các tiêu chí để trở thành thương hiệu quốc gia?

Thương hiệu quốc gia (National Brand) là gì? Thương hiệu quốc gia tiếng Anh là gì? Các tiêu chí để trở thành thương hiệu quốc gia? Các tiêu chí cấu thành nên thương hiệu quốc gia nổi tiếng? Nhận diện thương hiệu quốc gia bằng cách nào?

Tòa án nhân dân là gì? Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Tòa án nhân dân

Tòa án nhân dân (The People's Court) là gì? Tòa án nhân dân tiếng Anh là gì? Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án? Các cấp Tòa án tại Việt Nam theo quy định mới nhất? Quy định về Tòa án nhân dân tại Việt Nam?

Thu ngân sách nhà nước là gì? Nội dung và vai trò của thu ngân sách nhà nước?

Thu ngân sách nhà nước (State budget collection) là gì? Thu ngân sách nhà nước tiếng Anh là gì? Nội dung và vai trò của thu ngân sách nhà nước? Thu ngân sách nhà nước tiếng anh là gì? Bản chất của thu ngân sách nhà nước.

Trợ cấp thất nghiệp là gì? Điều kiện, thủ tục và mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trợ cấp thất nghiệp (Unemployment benefit) là gì? Trợ cấp thất nghiệp tiếng Anh là gì? Điều kiện, thủ tục và mức hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thẩm quyền giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp hiện nay.

Trợ cấp thôi việc là gì? Phân biệt trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm?

Trợ cấp thôi việc (Severance Allowance) là gì? Trợ cấp thôi việc tiếng Anh là gì? Phân biệt trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm? Trường hợp nào không được hưởng trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng?

Tống đạt là gì? Quy định của pháp luật về tống đạt văn bản tố tụng?

Tống đạt (Serve) là gì? Tống đạt tiếng Anh là gì? Quy định của pháp luật về tống đạt văn bản tố tụng? Thẩm quyền tống đạt văn bản trong tố tụng? Các hình thức tống đạt văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng.

Hành vi phạm tội là gì? Phạm tội và tội phạm khác nhau thế nào?

Hành vi phạm tội (Offense) là gì? Hành vi phạm tội tiếng Anh là gì? Phạm tội và tội phạm khác nhau thế nào? Có phải mọi hành vi phạm tội đều trái pháp luật? Các hình thức của hành vi phạm tội.

Ứng cử là gì? Quy định về quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân Việt Nam?

Ứng cử (Candidates) là gì? Ứng cử tiếng Anh là gì? Quy định về quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân Việt Nam? Một người có thể đồng thời ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được không? Những bất cập trong pháp luật bầu cử ở Việt Nam.

Ủy nhiệm chi là gì? Cách ghi và quy trình thanh toán bằng ủy nhiệm chi?

Uỷ nhiệm (Payment order) là gì? Ủy nhiệm chi tiếng Anh là gì? Cách ghi và quy trình thanh toán bằng ủy nhiệm chi? Trường hợp nào phải sử dụng uỷ nhiệm chi? Khi nào ủy nhiệm chi được xem là chứng từ hợp lệ?

An ninh trật tự là gì? Nội dung và phương pháp quản lý nhà nước về an ninh trật tự

An ninh trật tự (Security) là gì? An ninh trật tự tiếng Anh là gì? Nội dung và phương pháp quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Phương pháp quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Một số chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện quản lý an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Góp vốn là gì? Vốn góp là gì? Quy định về các hình thức góp vốn?

Góp vốn (Capital Contribution) là gì? Vốn góp là gì? Góp vốn tiếng Anh là gì? Quy định về các hình thức góp vốn? Trình tự, thủ tục góp vốn vào công ty cổ phần, công ty TNHH? Mẫu hợp đồng góp vốn ghi nhận phần vốn góp tại doanh nghiệp.

Tác giả là gì? Tác phẩm là gì? Quyền của tác giả đối với tác phẩm là gì?

Tác giả (Author) là gì? Tác phẩm (Creature) là gì? Tác giả tiếng Anh là gì? Tác phẩm tiếng Anh là gì? Quyền của tác giả đối với tác phẩm là gì? Quyền nhân thân, quyền tài sản của chủ sở hữu duy nhất của tác giả. Các tác phẩm đủ điều kiện bảo hộ quyền tác giả là các sáng tạo gốc.

Trình tự thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế bị mất, rách

Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký thuế bị rách, nát, hỏng, người nộp thuế làm thủ tục để được cơ quan thuế cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

Chi phí trong trường hợp thuê tư vấn đấu thầu để lập hồ sơ mời thầu

Chi phí trong trường hợp thuê tư vấn đấu thầu để lập hồ sơ mời thầu. Tư vấn cho bên mời thầu, trong đó có chia ra nội dung lập hồ sơ về tài chính, kỹ thuật và giá.

Thông tin trung tâm Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Thông tin cơ bản về trung tâm bảo hiểm xã hội TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh? Địa chỉ bảo hiểm xã hội Thủ Đức ở đâu? Số điện thoại của trung tâm bảo hiểm xã hội Thủ Đức? Dịch vụ tư vấn bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại TP Thủ Đức?

Thời hạn cho thuê lại lao động tối đa là bao nhiêu lâu?

Khái niệm về chế độ cho thuê lại lao động? Nguyên tắc của việc cho thuê lại lao động? Quy định pháp luật về hợp đồng cho thuê lại lao động? Quyền và nghĩa vụ của các bên chủ thể trong quan hệ thuê lại lao động? Thời hạn cho thuê lại lao động tối đa là bao nhiêu lâu?

Quy định về thỏa ước lao động tập thể? Phân biệt với nội quy lao động?

Phân biệt nội quy lao động và thỏa ước lao động tập thể dựa trên những tiêu chí nào? Có bắt buộc phải có Nội quy lao động? Có bắt buộc phải có thoả ước lao động? Quy định về thỏa ước lao động tập thể? Phân biệt với nội quy lao động?

Thời gian làm việc đối với giáo viên nuôi con dưới 12 tháng tuổi

Thời gian làm việc đối với giáo viên nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Giáo viên nuôi con dưới 12 tháng tuổi có được nghỉ 60 phút mỗi ngày trong giờ làm việc? Chế độ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng, dưới 36 tháng của lao động nữ là giáo viên?

Khoáng sản là gì? Quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức khai thác khoáng sản

Khoáng sản (Mineral) là gì? Khoáng sản tiếng Anh là gì? Nguyên tắc hoạt động khoáng sản? Những hành vi bị cấm trong hoạt động khoáng sản? Quy hoạch khoáng sản? Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản?

Đất quốc phòng là gì? Quy định về việc quản lý và sử dụng đất quốc phòng

Đất quốc phòng (Land for National Defense and Security Purpose) là gì? Đất quốc phòng tiếng Anh là gì? Chủ thể sử dụng đất quốc phòng an ninh? Nguyên tắc quản lý, quy định của pháp luật về sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế?

Quyền lực nhà nước là gì? Bộ phận quan trọng nhất của quyền lực chính trị?

Quyền lực nhà nước (State power) là gì? Quyền lực nhà nước tiếng Anh là gì?Quyền lực nhà nước có phải là bộ phận quan trọng nhất của quyền lực chính trị không?

Thẩm định là gì? Điều kiện, vai trò và công việc của thẩm định viên

Thẩm định (Assessment) là gì? Thẩm định tiếng Anh là gì? Điều kiện để trở thành thẩm định viên theo quy định mới nhất? Vai trò và công việc của thẩm định viên? Một số quy định pháp luật về thẩm định giá tại Việt Nam?

Thửa đất là gì? Lô đất, thửa đất và khu đất khác nhau thế nào?

Thửa đất (Land parcel) là gì? Thửa đất tiếng Anh là gì? Lô đất, thửa đất và khu đất khác nhau thế nào? Phân biệt khái niệm lô đất, thửa đất và khu đất? Một số quy định pháp luật liên quan về sử dụng đất?

Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 09 năm 2020

Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với viên chức làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện thành lập theo quy định của pháp luật. Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu được thực hiện theo quy định của pháp luật về cơ yếu.

Tai nạn thương tích là gì? Nguyên nhân, hậu quả và cách phòng ngừa tai nạn thương tích?

Tai nạn thương tích là gì? Nguyên nhân, hậu quả và cách phòng ngừa tai nạn thương tích? Tiếng anh tai nạn thương tích hiểu như thế nào?

Thông tin địa chỉ Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức, TPHCM

Thông tin địa chỉ của Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân TP Thủ Đức, TPHCM và các dịch vụ Luật sư có liên quan tại thành phố Thủ Đức mới, thành phố Hồ Chí Minh.

Dịch vụ đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả, tác phẩm nhanh và uy tín

Dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền tác giả. Cung cấp dịch vụ bảo hộ tác quyền, bảo hộ bản quyền tác giả cho tác phẩm, sản phẩm, hàng hoá nhanh nhất, uy tín nhất, chi phí hợp lý nhất.

Tín dụng ngân hàng là gì? Các đặc điểm của tín dụng ngân hàng?

Tín dụng ngân hàng (Bank credit) là gì? Tín dụng ngân hàng tiếng Anh là gì? Phân loại các loại tín dụng ngân hàng? Các đặc điểm của tín dụng ngân hàng? Vai trò của tín dụng nói chung trong nên kinh tế thị trường?

Tín dụng thương mại là gì? So sánh tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại

Tín dụng thương mại (Trade credit) là gì? Tín dụng thương mại tiếng Anh là gì? Bản chất của tín dụng thương mại? Các loại tín dụng thương mại? Đặc điểm tín dụng thương mại? So sánh giữa tín dụng thương mại và tín dụng ngân hàng?

Trình tự thủ tục đổi bằng lái xe, đổi giấy phép lái xe mới nhất?

Thông tin chung về mẫu Giấy phép lái xe mới? Trường hợp được cấp GPLX mới? Những trường hợp được đổi giấy phép lái xe? Thời hạn của giấy phép lái xe? Đổi giấy phép lái xe ở đâu? Thủ tục đổi Giấy phép lái xe theo mẫu mới? Các trường hợp không đổi được giấy phép lái xe mẫu mới? Mức xử phạt về lỗi bị mất giấy phép lái xe?

Điều kiện chuyển tiền ra nước ngoài? Cách chuyển ngoại tệ ra nước ngoài?

Điều kiện chuyển tiền ra nước ngoài? Cách chuyển ngoại tệ ra nước ngoài? Quy định về ngoại hối và ngoại tệ? Quy trình chuyển khoản ra nước ngoài? Muốn chuyển tiền từ Việt Nam đi nước ngoài cần những điều kiện và tiến hành thủ tục như thế nào?

Trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng

Trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng được quy định tại Điều 25 Nghị định 15/2013/NĐ-CP: Các biện pháp bảo đảm thi công công trình.