Bài viết mới nhất

Mức lương chuyên gia trong gói thầu dịch vụ tư vấn là bao nhiêu?
Mức lương chuyên gia trong gói thầu dịch vụ tư vấn là bao nhiêu?

Áp dụng mức lương chuyên gia trong gói thầu dịch vụ tư vấn. Quy định về lương chuyên gia trong hồ sơ đề xuất về tài chính. Mức lương chuyên gia trong gói thầu dịch vụ tư vấn là bao nhiêu?

Áp dụng mức lương chuyên gia trong gói thầu dịch vụ tư vấn. Quy định về lương chuyên gia trong ...

Xử phạt hành vi xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp
Xử phạt hành vi xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

Xử phạt hành vi xây dựng trên đất nông nghiệp chưa chuyển mục đích sử dụng đất? Mức xử phạt, cách thức xử lý đối với hành vi xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp?

Xử phạt hành vi xây dựng trên đất nông nghiệp chưa chuyển mục đích sử dụng đất? Mức ...