Bài viết mới nhất

Điều kiện, trình tự thủ tục tha tù trước thời hạn mới nhất năm 2019
Điều kiện, trình tự thủ tục tha tù trước thời hạn mới nhất năm 2019

Điều kiện, trình tự thủ tục tha tù trước thời hạn mới nhất năm 2019. Để được tha tù trước hạn cần phải đáp ứng điều kiện gì? Người được tha tù trước thời hạn cần phải làm thủ tục gì?

Điều kiện, trình tự thủ tục tha tù trước thời hạn mới nhất năm 2019. Để được tha tù trước hạ...

Thẩm quyền cấp sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới nhất năm 2019
Thẩm quyền cấp sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới nhất năm 2019

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Muốn xin cấp bìa đỏ đất thì phải đến cơ quan nào để giải quyết? Thẩm quyền cấp mới lần đầu, cấp lại sổ đỏ theo quy định mới nhất 2019.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Muốn xin cấp bìa đỏ đất thì ...