Quy định mới của Bộ luật dân sự năm 2015 về phân loại pháp nhân
Bạn đang xem bài viết: Quy định mới của Bộ luật dân sự năm 2015 về phân loại pháp nhân
23/08/2016 05:18:27 Luật Dương gia Luật Dương gia Luật Dương gia Luật Dương gia Luật Dương gia

Quy định mới của Bộ luật dân sự năm 2015 về phân loại pháp nhân

Quy định mới của Bộ luật dân sự năm 2015 về phân loại pháp nhân. Phân loại pháp nhân được áp dụng như thế nào?


Bộ luật dân sự năm 2015 đã có nhiều điểm mới so với Bộ luật dân sự năm 2005. Quy định về pháp nhân trong Bộ luật dân sự năm 2015 đã được quy định chi tiết, rõ ràng hơn.

Bộ luật dân sự năm 2005 chỉ quy định điều kiện để một tổ chức được công nhận là một pháp nhân tại Điều 84.

"Điều 84. Pháp nhân

Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Được thành lập hợp pháp;

2. Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ;

3. Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó;

4. Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập".

Còn Bộ luật dân sự năm 2015 quy định rõ hơn điều kiện của một tổ chức được công nhận là pháp nhân tại Điều 74 và Điều 83 Bộ luật dân sự 2015.

Đặc biệt hơn Bộ luật dân sự năm 2015 đã phân định rõ 02 loại pháp nhân, pháp nhân thương mại và pháp nhân phi thương mại. Được quy định tại Điều 75 và Điều 76 Bộ luật dân sự năm 2015. Cụ thể:

- Pháp nhân thương mại:

+ Pháp nhân thương mại là pháp nhân có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận được chia cho các thành viên.

+ Pháp nhân thương mại bao gồm doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác.

+ Việc thành lập, hoạt động và chấm dứt pháp nhân thương mại được thực hiện theo quy định của BLDS 2015, Luật doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Quy-dinh-moi-cua-bo-luat-dan-su-2015-ve-phan-loai-phap-nhan

>>> Luật sư tư vấn pháp luật dân sự qua tổng đài: 1900.6568

- Pháp nhân phi thương mại:

+ Pháp nhân phi thương mại là pháp nhân không có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận; nếu có lợi nhuận thì cũng không được phân chia cho các thành viên.

+ Pháp nhân phi thương mại bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, doanh nghiệp xã hội và các tổ chức phi thương mại khác.

+ Việc thành lập, hoạt động và chấm dứt pháp nhân phi thương mại được thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015, các luật về tổ chức bộ máy nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Hy vọng rằng sự tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn lựa chọn được phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của bạn. Tư vấn nêu trên chỉ được coi là tài liệu tham khảo. Quý khách hàng, người truy cập tuyệt đối không được coi là ý kiến pháp lý chính thức cuối cùng của Luật sư để giải quyết hoặc làm việc với bên thứ 3. Để được tư vấn pháp luật miễn phí vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến 24/7 của Luật sư: 1900.6568 để nhận được ý kiến tư vấn chính xác nhất! 

--------------------------------------------------------

(Lượt xem : 2041)

Ý kiến pháp lý của Luật Gia: Hoàng Thị Huyền

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy ấn like để ủng hộ luật sư tư vấn