Luật bảo hiểm xã hội
Luật sư

tư vấn bảo hiểm xã hội

trực tuyến miễn phí
Tính lương hưu khi công ty cổ phần hóa

Tính lương hưu cho người lao động có hai giai đoạn đóng bảo hiểm khác nhau. Cách tính tiền lương hưu cho người lao động làm trong công ty cổ phần hóa.

Mức hưởng bảo hiểm khi sinh con không đúng tuyến

Mức hưởng bảo hiểm khi sinh con không đúng tuyến. Đăng ký bảo hiểm ở bệnh viện 198 nhưng sinh con ở bệnh viện 108 thì mức hưởng là bao nhiêu?

Chế độ tai nạn lao động khi người lao động bị tai nạn

Chế độ tai nạn lao động khi người lao động bị tai nạn. Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động. Hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động.

Thân nhân người nhiễm chất độc da cam có được cấp bảo hiểm y tế?

Thân nhân người nhiễm chất độc da cam có được cấp bảo hiểm y tế? Chế độ bảo hiểm y tế cho thân nhân của người có công với cách mạng.

Mức hưởng bảo hiểm y tế trong trường hợp cấp cứu

Mức hưởng bảo hiểm y tế trong trường hợp cấp cứu. Mức hưởng bảo hiểm y tế khi đi khám, chữa bệnh.

Có được hưởng chế độ thai sản khi công ty bị phá sản không?

Có được hưởng chế độ thai sản khi công ty bị phá sản không? Tôi tham gia bảo hiểm xã hội ở công ty từ năm 2013, tôi đang mang thai và chuẩn bị sinh nhưng công ty sắp phá sản.

Chuyển việc có thể tìm lại sổ bảo hiểm xã hội của cơ quan cũ không?

Chuyển việc có thể tìm lại sổ bảo hiểm xã hội của cơ quan cũ không? Không đủ năm đóng bảo hiểm xã hội có được hưởng lương hưu không?

Đang thử việc ở công ty mới có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

Đang thử việc ở công ty mới có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không? Điều kiện người lao động được hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Chưa có thẻ BHYT có được thanh toán chi phí chữa bệnh?

Chưa có thẻ BHYT có được thanh toán chi phí chữa bệnh? Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Mức hưởng lương hưu đối với giáo viên mầm non nghỉ hưu trước tuổi

Mức hưởng lương hưu đối với giáo viên mầm non nghỉ hưu trước tuổi. Điều kiện nghỉ hưu.

Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội đã mất và thủ tục gộp sổ bảo hiểm

Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội đã mất và thủ tục gộp sổ bảo hiểm. Gộp sổ bảo hiểm xã hội trong trường hợp có hai sổ bảo hiểm tham gia ở các địa phương khác nhau.

Thủ tục xác nhận hai số chứng minh nhân dân là cùng một người

Thủ tục xác nhận hai số chứng minh nhân dân là cùng một người. Thủ tục đính chính họ tên và số chứng minh thư trong sổ bảo hiểm xã hội.

Thời gian tham gia quân đội có được cộng nối vào thời gian đóng bảo hiểm xã hội không?

Thời gian tham gia quân đội có được cộng nối vào thời gian đóng bảo hiểm xã hội không? Trường hợp được cộng nối thời gian trong quân ngũ.

Có được hưởng bảo hiểm y tế khi điều trị tại Bình Dương không?

Có được hưởng bảo hiểm y tế khi điều trị tại Bình Dương không? Mức mức hưởng bảo hiểm y tế trong trường hợp có thẻ bảo hiểm y tế điều trị trái tuyến.

Hưởng bảo hiểm xã hội một lần sau khi đã hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Có được thanh toán bảo hiểm xã hội một lần sau khi đã hưởng bảo hiểm thất nghiệp? Hồ sơ và thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần.

Áp dụng mức lương đóng bảo hiểm thấp hơn mức lương tối thiểu vùng

Doanh nghiệp áp dụng mức lương đóng bảo hiểm thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Mức lương tối thiểu để tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Giáo viên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản?

Giáo viên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản? Vợ tôi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có được chế độ khi sinh con không?

Điều kiện hưởng chế độ thai sản của lao động nữ sinh con năm 2018

Điều kiện hưởng chế độ thai sản của lao động nữ năm 2018. Mức lương hàng tháng là 4 triệu đồng thì mức hưởng chế độ thai sản khi sinh con là bao nhiêu?

Nghỉ việc khi hết hạn hợp đồng lao động có được hưởng trợ cấp thôi việc?

Nghỉ việc khi hết hạn hợp đồng lao động có được hưởng trợ cấp thôi việc không? Mức hưởng trợ cấp thôi việc mới nhất cho người lao động khi nghỉ việc.

Tham gia bảo hiểm thất nghiệp được 7 tháng có được hưởng trợ cấp không?

Tham gia bảo hiểm thất nghiệp được 7 tháng có được hưởng trợ cấp không? Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp.