Thời gian thử việc, các bài viết về Thời gian thử việc

Tags: Thời gian thử việc

Chi trả tiền lương trong thời gian thử việc

Chi trả tiền lương trong thời gian thử việc. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng thử việc.

Thời gian nghỉ bù của người lao động

Thời gian nghỉ bù của người lao động. Thời giờ làm việc của người lao động. Tiền lương của người lao động đối với ngày nghỉ bù.

Tai nạn lao động khi chưa ký hợp đồng lao động có được bồi thường không?

Tai nạn lao động khi chưa ký hợp đồng lao động có được bồi thường không? Trách nhiệm của chủ sử dụng lao động khi người lao động bị tai nạn.

Có được nhận tiền lương trong thời gian chờ ký hợp đồng lao động không?

Có được nhận tiền lương trong thời gian chờ ký hợp đồng lao động không? Tiền lương, thời giờ làm việc, ký hợp đồng lao động sau khi thử việc.

Thời gian thử việc theo quy định pháp luật

Thời gian thử việc theo quy định pháp luật. Kết thúc thử việc phải phải làm thế nào?

Quy định về thời hạn và mức lương đối với hợp đồng thử việc

Quy định về thời hạn và mức lương đối với hợp đồng thử việc. Lương thử việc tối thiểu là bao nhiêu?

Luật sư tư vấn thời giờ làm việc theo ca

Luật sư tư vấn thời giờ làm việc theo ca. Thời giờ làm việc bình thường.

Số lần thử việc đối với người lao động

Số lần thử việc đối với người lao động. Thời gian thử việc.

Quy định về thời gian thử việc đối với trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông

Quy định về thời gian thử việc đối với trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông. Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc.

Chi trả trợ cấp thôi việc cho khoảng thời gian thử việc

Chi trả trợ cấp thôi việc cho khoảng thời gian thử việc. Thời gian, điều kiện tính hưởng trợ cấp thôi việc.

Quy định về giao kết hợp đồng thử việc, hợp đồng đào tạo nghề và mức lương đối với lao động

Quy định về giao kết hợp đồng thử việc, hợp đồng đào tạo nghề và mức lương đối với lao động. Vi phạm về hợp đồng lao động xử phạt như thế nào?

Quyết định 18/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 5 năm 2007

Quyết định 18/2007/QĐ-BGDĐT ban hành quy định chế độ công tác giáo viên giảng dạy trung cấp chuyên nghiệp.

Có thể quy định thử việc chung trong hợp đồng lao động không?

Có thể quy định thử việc chung trong hợp đồng lao động không? Nội dung cơ bản của hợp đồng lao động.

Quy định thời gian thử việc và mức lương thử việc

Quy định thời gian thử việc và mức lương thử việc. Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc.

Sau thời gian thử việc nhưng vẫn làm khi nghỉ việc có phải thông báo không?

Sau thời gian thử việc nhưng vẫn làm khi nghỉ việc có phải thông báo không? Thông báo nghỉ việc khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Quy định về việc tham gia bảo hiểm xã hội đối với người lao động

Quy định về việc tham gia bảo hiểm xã hội đối với người lao động. Ký hợp đồng lao động 2 tháng có được tham gia bảo hiểm xã hội.

Quy định mới về thời gian tập sự của viên chức

Quy định mới về thời gian tập sự của viên chức. Theo quy định mới thời gian nghỉ hè có được tính là thời gian tập sự của giáo viên không?

Xử phạt hành vi không tuân thủ thời gian làm việc cho người lao động

Xử phạt hành vi không tuân thủ thời gian làm việc cho người lao động. Thời giờ làm việc của người lao động theo quy định của Bộ luật lao động 2012.

Hỏi về việc ký kết hợp đồng thử việc với người lao động

Hỏi về việc ký kết hợp đồng thử việc với người lao động. Quy định về thử việc.

Giải pháp thực hiện chế độ thời giờ làm việc trong doanh nghiệp

Giải pháp nhằm thực hiện tốt thời giờ làm việc trong doanh nghiệp. Quy định về thời giờ làm việc tại doanh nghiệp.

Quảng cáo