Thời gian thử việc, các bài viết về Thời gian thử việc - Trang thoi-gian-thu-viec-1284

21.04.2016 08:47:36
Có phải thông báo khi hết thời gian thử việc class=

Có phải thông báo khi hết thời thử việc. Các hậu quả pháp lý khi hết thời gian thử việc.

10.04.2016 06:08:13
Quy định tính thuế thu nhập cá nhân trong thời gian thử việc class=

Tính thuế Thu nhập cá nhân trong thời gian thử việc. Quy định của pháp luật về thời gian và tiền lương trong thời gian thử việc.

05.04.2016 13:21:01
Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi thử việc quá thời hạn class=

Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi thử việc quá thời hạn. Quy định về quyền lợi người lao động khi hết thời gian thử việc.

26.03.2016 17:44:08
Mức lương thử việc có khác nhau theo trình độ chuyên môn class=

Mức lương thử việc có khác nhau theo trình độ chuyên môn. Quy định về tiền lương thử việc của người lao động.

23.03.2016 14:18:27
Thời gian thử việc của người lao động là bao lâu? class=

Thời gian thử việc của người lao động là bao lâu? Xử phạt hành vi ký kết hợp đồng thử việc quá thời gian quy định.

21.03.2016 15:19:20
Thời gian thử việc quy định như thế nào? class=

Thời gian thử việc quy định như thế nào? Công ty cho thử việc 3 tháng và mức lương 3.570.000 có vi phạm luật lao động không?

05.03.2016 17:08:26
Thử việc trong thời gian nghỉ lễ có được hưởng lương không? class=

Thử việc trong thời gian nghỉ lễ có được hưởng lương không? Tính lương ngày lễ đối với lao động thử việc.

05.03.2016 15:32:08
Thời hạn báo trước khi nghỉ trong thời gian thử việc class=

Thời hạn báo trước khi nghỉ trong thời gian thử việc. Hành vi giữ văn bằng, chứng chỉ gốc của người lao động.

03.03.2016 17:23:30
Không ký hợp đồng lao động khi hết thời gian thử việc class=

Không ký hợp đồng lao động khi hết thời gian thử việc. Có bắt buộc phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động sau khi thử việc.

02.12.2015 13:49:59
Không trả lương người lao động khi chấm dứt hợp đồng class=

Không trả lương người lao động khi chấm dứt hợp đồng. Không ký kết hợp đồng, khi nghỉ việc, công ty không trả lương đúng hay sai?

17.11.2015 14:39:25
Có bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội khi thử việc? class=

Có bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội khi thử việc? Người lao động tham gia hợp đồng thử việc có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

06.11.2015 20:37:39
Doanh nghiệp có phải thông báo khi hết thời gian thử việc không? class=

Doanh nghiệp có phải thông báo khi hết thời gian thử việc không? Hết thời gian thử việc không thông báo có được là lao động chính không?

26.10.2015 21:23:28
Quy định của pháp luật về kết thúc thời gian thử việc class=

Quy định của pháp luật về kết thúc thời gian thử việc. Hậu quả pháp lý khi thời gian thử việc kết thúc. Chấm dứt thử việc.

14.10.2015 14:57:54
Công ty có được thử việc hai lần không? class=

Công ty có được thử việc hai lần không? Sau khi hoàn thành hợp đồng thử việc lần 1 công ty có được phép yêu cầu ký hợp đồng thử việc lần 2 không?

03.08.2015 06:52:28
Thử việc bao lâu thì được ký hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm? class=

Em làm qua ba nơi thì họ đều nói là thử việc 1-2 tháng sau đó đưa cho tờ giấy là công nhận chị A làm việc chính thức nhưng cứ làm rồi đến 6-8 tháng sau mới được đóng bảo hiểm.

Dịch vụ nổi bật