Người lao động, các bài viết về Người lao động

Tags: Người lao động

Ký hợp đồng thử việc với người lao động chưa thành niên

Ký hợp đồng thử việc với người lao động chưa thành niên. Có được ký kết hợp đồng lao động khi chưa hết thời gian thử việc?

Tư vấn về tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình khi nghỉ việc

Tư vấn về tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình khi nghỉ việc. Điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Tư vấn về thời gian nghỉ giữa giờ làm việc của người lao động

Tư vấn về thời gian nghỉ giữa giờ làm việc của người lao động 2017. Thời gian nghỉ trưa ăn ca có được tính là thời gian làm việc không?

Hỏi về việc khám sức khỏe định kỳ cho người lao động

Hỏi về việc khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Quy định về tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

Tự ý bỏ về trước giờ làm bị tai nạn có được coi là tai nạn lao động không?

Tự ý bỏ về trước giờ làm bị tai nạn có được coi là tai nạn lao động không? Căn cứ xác định trường hợp tai nạn lao động.

Quy định về tiền lương ngừng việc

Quy định về tiền lương ngừng việc năm 2017. Quy định của pháp luật về tiền lương trong lao động mới nhất.

Khởi kiện giải quyết tranh chấp khi hết hạn hợp đồng lao động

Khởi kiện yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động khi hết hạn hợp đồng lao động. Thời hiệu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân tại Tòa án.

Quy định về việc tham gia bảo hiểm xã hội

Quy định về việc tham gia bảo hiểm xã hội. Làm việc nhưng không đóng bảo hiểm xã hội khi đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Nghỉ chăm con ốm có bị trừ vào ngày nghỉ hằng năm không?

Nghỉ chăm con ốm có bị trừ vào ngày nghỉ hằng năm không? Quy định về số ngày nghỉ hằng năm đối với người lao động.

Xử phạt doanh nghiệp không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động

Xử phạt doanh nghiệp không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Không giao kết hợp đồng lao động, giữ lương của người lao động.

Quyền lợi của người lao động khi không ký hợp đồng lao động

Quyền lợi của người lao động khi không ký hợp đồng lao động, không được tham gia bảo hiểm xã hội. Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.

Thủ tục hồ sơ để giải quyết chế độ thai sản cho nam khi vợ sinh con

Thủ tục hồ sơ để giải quyết chế độ thai sản cho nam khi vợ sinh con. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho nam được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Chấm dứt hợp đồng lao động do không được bố trí theo đúng công việc

Chấm dứt hợp đồng lao động do không được bố trí theo đúng công việc. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động.

Cho người lao động nghỉ việc khi công ty chuyển địa điểm kinh doanh

Giải quyết chế độ cho người lao động nghỉ việc khi công ty chuyển địa điểm kinh doanh. Quyền lợi của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Nguyên tắc ký kết hợp đồng thử việc trong doanh nghiệp

Có được ký hợp đồng thử việc lại khi người lao động quay trở lại làm việc tại đơn vị? Quy định pháp luật về giao kết hợp đồng thử việc.

Nhận lại số tiền bảo hiểm đã đóng khi không tham gia bảo hiểm nữa

Nhận lại số tiền bảo hiểm đã đóng khi không tham gia bảo hiểm nữa. Lĩnh tiền bảo hiểm xã hội 18 tháng khi ngừng đóng. Thủ tục bảo hiểm xã hội một lần khi nghỉ việc.

Hỏi về người lao động nghỉ ngang thì bị xử lý như thế nào?

Hỏi về người lao động nghỉ ngang thì bị xử lý như thế nào? Tôi chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì có bị mất quá trình tham gia bảo hiểm không?

Cách tính tiền lương cho công chức viên chức

Cách tính tiền lương cho công chức viên chức. Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc.

Nghỉ việc chưa chốt sổ bảo hiểm phải làm thế nào?

Nghỉ việc chưa chốt sổ bảo hiểm phải làm thế nào? Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi có được nghỉ trong thời gian làm việc không?

Lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi có được nghỉ trong thời gian làm việc không? Bảo vệ thai sản đối với lao động nữ.

Quảng cáo