Người lao động, các bài viết về Người lao động - Trang nguoi-lao-dong-486

04.04.2016 16:05:22
Người lao động có được giữ hợp đồng lao động không? class=

Người lao động có được giữ hợp đồng lao động không? Hình thức giao kết hợp đồng lao động.

04.04.2016 08:43:55
Xác định mức lương cơ bản của người lao động class=

Xác định mức lương cơ bản của người lao động. Mức lương tối thiểu vùng của người lao động theo quy định hiện hành.

18.03.2016 06:15:08
Người lao động có phải trả thẻ bảo hiểm y tế khi nghỉ việc? class=

Người lao động có phải trả thẻ bảo hiểm y tế khi nghỉ việc? Chuyển từ đóng bảo hiểm bắt buộc sang đóng bảo hiểm tự nguyện được không?

17.03.2016 18:59:13
Tiền ăn giữa ca của người lao động có tính vào thu nhập chịu thuế? class=

Tiền ăn giữa ca của người lao động có tính vào thu nhập chịu thuế? Mức tiền chi cho bữa ăn giữa ca của người lao động.

09.03.2016 07:18:03
Đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm class=

Đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm. Người làm việc khoán sản phẩm có phải tham gia BHXH không?

08.03.2016 20:19:38
Có được giữ bản chính bằng tốt nghiệp của người lao động? class=

Có được giữ bản chính bằng tốt nghiệp của người lao động? Quy định pháp luật về hợp đồng không xác định thời hạn

02.03.2016 16:56:24
Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động mang thai class=

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động mang thai. Trường hợp không được đơn phương chấm dứt hợp đồng.

22.02.2016 08:33:32
Người lao động chết do tai nạn lao động được hưởng chế độ gì? class=

Người lao động chết do tai nạn lao động được hưởng chế độ gì? Trách nhiệm của doanh nghiệp khi người lao động chết do tai nạn lao động?

26.01.2016 17:17:54
Mức lương dành cho người lao động đã qua học nghề class=

Mức lương dành cho người lao động đã qua học nghề. Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp.

25.01.2016 18:41:03
Thời giờ nghỉ ngơi của lao động làm việc khai thác dầu khí biển class=

Thời giờ nghỉ ngơi của lao động làm việc khai thác dầu khí biển. Chế độ làm việc và quyền được nghỉ ngơi của người lao động.

25.01.2016 17:04:47
Thông tư 24/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 7 năm 2015 class=

Thông tư 24/2015/TT-BCT quy định về chế độ làm việc đối với người lao động trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển.

21.01.2016 12:57:27
Thời hạn giới thiệu người lao động giám định y khoa class=

Thời hạn giới thiệu người lao động giám định y khoa. Tôi giám định sức khỏe từ T8/2015, nay muốn nghỉ hưu trước tuổi được không?

20.01.2016 17:29:37
Văn bản hợp nhất 4756/VBHN-BLĐTBXH ngày 19 tháng 11 năm 2015 class=

Công ty Luật Dương Gia cung cấp văn bản hợp nhất 4756/VBHN-BLĐTBXH ngày 19 tháng 11 năm 2015 về lao động, bảo hiểm xã hội.

20.01.2016 15:56:34
Giữ hộ chiếu của người lao động class=

Giữ hộ chiếu của người lao động. Công ty có quyền giữ bằng cấp, giấy tờ tùy thân của người lao động để giao kết hợp đồng không?

11.01.2016 11:36:18
Điều kiện hưởng bảo hiểm thai sản năm 2016 class=

Điều kiện hưởng bảo hiểm thai sản năm 2016. Quy định về quyền lợi của lao động được hưởng khi mang thai và sinh con.

Dịch vụ nổi bật