Người lao động, các bài viết về Người lao động

14.04.2016 17:17:55
Chấm dứt hợp đồng lao động như thế nào là đúng pháp luật class=

Chấm dứt hợp đồng lao động như thế nào là đúng pháp luật. Quyền lợi của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

19.04.2016 15:18:07
Đơn phương chấm dứt hợp đồng đối với sinh viên làm thêm class=

Đơn phương chấm dứt hợp đồng đối với sinh viên làm thêm. Chấm dứt hợp đồng lao động đối với công việc làm bán thời gian.

19.04.2016 18:00:01
Có được chi trả chế độ ốm đau trong thời gian nghỉ thai sản class=

Có được chi trả chế độ ốm đau trong thời gian nghỉ thai sản? Quy định về điều kiện hưởng chế độ ốm đau của Luật bảo hiểm xã hội 2014.

26.04.2016 05:54:15
Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần class=

Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Nếu trễ hẹn ngày lấy bảo hiểm xã hội có ảnh hưởng gì không?

27.04.2016 07:55:07
Quyền lợi của người lao động khi tham gia quan hệ lao động class=

Quyền lợi của người lao động khi tham gia quan hệ lao động. Quy định về việc tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành.

27.04.2016 13:05:18
Khi nào người lao động bị sa thải? class=

Khi nào người lao động bị sa thải? Hình thức xử lý kỷ luật sa thải đối với người lao động.

03.05.2016 09:15:42
Quy định về mức phụ cấp tiền ăn ca đối với người lao động class=

Quy định về mức phụ cấp tiền ăn ca đối với người lao động. Mức phụ cấp tiền ăn ca của người lao động là bao nhiêu, có bị giới hạn không?

03.05.2016 09:34:37
Cách định khoản, hạch toán tiền ăn trưa, ăn giữa ca cho người lao động class=

Cách định khoản, hạch toán tiền ăn trưa, ăn giữa ca cho người lao động. Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định về phụ cấp ăn trưa, ăn giữa ca.

03.05.2016 11:02:40
Chấm dứt hợp đồng lao động đối với bảo vệ do thay đổi cơ cấu class=

Chấm dứt hợp đồng lao động đối với bảo vệ do thay đổi cơ cấu. Chế độ đối với người lao động được giải quyết như thế nào?

04.05.2016 14:43:17
Đảng viên có được phép thành lập công ty class=

Đảng viên có được phép thành lập công ty. Đối tượng được phép thành lập công ty, xử lý kỷ luật Đảng viên vì thành lập công ty có đúng không?

06.05.2016 10:24:11
Hỗ trợ cho người lao động trong thời gian huấn luyện quân nhân dự bị class=

Hỗ trợ cho người lao động trong thời gian huấn luyện quân nhân dự bị. Chế độ của người lao động trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng.

06.05.2016 10:45:41
Đã qua đào tạo, không đúng chuyên môn có hưởng thêm 7% class=

Mức lương dành cho người lao động đã qua đào tạo. Đã qua đào tạo, không đúng chuyên môn có hưởng thêm 7%?

06.05.2016 16:04:23
Công ty có bắt buộc trả lương tháng 13 không? class=

Công ty có bắt buộc trả lương tháng 13 không? Mức lương tháng 13 là lương tối thiểu vùng hay lương trong hợp đồng?

09.05.2016 21:17:00
Nghỉ theo chế độ ốm đau có bị trừ đi thời gian thâm niên không? class=

Nghỉ theo chế độ ốm đau có bị trừ đi thời gian thâm niên không? Tính thời gian thâm niên đối với người lao động theo quy định hiện hành.

11.05.2016 07:55:02
Hồ sơ vay vốn hỗ trợ tạo việc làm đối với người lao động class=

Hồ sơ vay vốn hỗ trợ tạo việc làm đối với người lao động. Chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

12.05.2016 13:13:03
Chế độ khi giáo viên dạy theo hợp đồng nghỉ việc class=

Chế độ khi giáo viên dạy theo hợp đồng nghỉ việc. Người lao động nghỉ việc được những quyền lợi gì?

12.05.2016 16:58:20
Chi nhánh có phải đăng ký nội quy, thỏa ước lao động tập thể, thang bảng lương class=

Chi nhánh công ty có phải đăng ký nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, thang bảng lương.

16.05.2016 17:54:50
Làm hư hỏng tài sản của công ty vì sơ xuất phải bồi thường thế nào? class=

Làm hư hỏng tài sản của công ty vì sơ xuất phải bồi thường thế nào? Trách nhiệm bồi thường của người lao động khi gây thiệt hại cho người sử dụng lao động.

16.05.2016 18:58:35
Chế độ tử tuất hàng tháng class=

Hỏi về chế độ tử tuất hàng tháng. Trường hợp nào người tham gia bảo hiểm xã hội chết thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

17.05.2016 15:32:31
Vi phạm và xử lý vi phạm quy định về sử dụng lao động nữ class=

Vi phạm và xử lý vi phạm quy định về sử dụng lao động nữ. Quy định xử phạt hành chính đối với người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định sử dụng lao động nữ.