Người lao động, các bài viết về Người lao động

Tags: Người lao động

Mượn giấy tờ người khác để làm tại công ty do quá tuổi lao động

Mượn giấy tờ người khác để làm tại công ty do quá tuổi lao động. Xử lý kỷ luật lao động đối với trường hợp mượn giấy tờ của người khác để xin việc.

Chấm dứt hợp đồng lao động có phải bồi thường cho công ty không?

Chấm dứt hợp đồng lao động có phải bồi thường cho công ty không? Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động.

Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Nghĩa vụ trả sổ bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng.

Khám sức khỏe cho người lao động trực tiếp sản xuất thực phẩm

Khám sức khỏe cho người lao động trực tiếp tham gia quy trình sản xuất thực phẩm. Quy định của pháp luật về điều kiện sức khỏe của người trực tiếp tiếp xúc trong quá trình chế biến thực phẩm.

Xác định công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Xác định công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Danh mục nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người lao động khi gây thiệt hại cho công ty

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người lao động khi gây thiệt hại cho công ty. Mức bồi thường thiệt hại và khấu trừ tiền lương khi gây thiệt hại cho người sử dụng lao động.

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người thuộc nhiều đối tượng tham gia

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người thuộc nhiều đối tượng tham gia. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.

Tăng mức lương cơ sở mới từ ngày 01/7/2017

Mức lương cơ sở mới cho người lao động áp dụng từ ngày 01/7/2017. Tiền lương cơ sở làm căn cứ để tính mức lương trong các bảng lương, phụ cấp và các chế độ khác.

Công văn 1746/BHXH-QLT ngày 08 tháng 7 năm 2016

Công văn 1746/BHXH-QLT năm 2016 hướng dẫn nghiệp vụ sổ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Công văn 1139/BHXH-QLT ngày 29 tháng 4 năm 2016

Công văn 1139/BHXH-QLT năm 2016 hướng dẫn bổ sung nghiệp vụ Công văn 212/BHXH-QLT do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho thân nhân người nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho thân nhân người nước ngoài tại Việt Nam. Thủ tục cấp thẻ tạm trú.

Có được trả lương thấp hơn lương tối thiểu vùng

Có được trả lương thấp hơn lương tối thiểu vùng. Nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn.

Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài khi hết hạn

Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài khi hết hạn. Quy định của pháp luật về thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam.

Ký hợp đồng thử việc với người lao động chưa thành niên

Ký hợp đồng thử việc với người lao động chưa thành niên. Có được ký kết hợp đồng lao động khi chưa hết thời gian thử việc?

Tư vấn về tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình khi nghỉ việc

Tư vấn về tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình khi nghỉ việc. Điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Tư vấn về thời gian nghỉ giữa giờ làm việc của người lao động

Tư vấn về thời gian nghỉ giữa giờ làm việc của người lao động 2017. Thời gian nghỉ trưa ăn ca có được tính là thời gian làm việc không?

Hỏi về việc khám sức khỏe định kỳ cho người lao động

Hỏi về việc khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Quy định về tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

Tự ý bỏ về trước giờ làm bị tai nạn có được coi là tai nạn lao động không?

Tự ý bỏ về trước giờ làm bị tai nạn có được coi là tai nạn lao động không? Căn cứ xác định trường hợp tai nạn lao động.

Quy định về tiền lương ngừng việc

Quy định về tiền lương ngừng việc năm 2017. Quy định của pháp luật về tiền lương trong lao động mới nhất.

Khởi kiện giải quyết tranh chấp khi hết hạn hợp đồng lao động

Khởi kiện yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động khi hết hạn hợp đồng lao động. Thời hiệu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân tại Tòa án.

Quảng cáo