Nghỉ hàng năm, các bài viết về Nghỉ hàng năm

Tags: Nghỉ hàng năm

Ngày phép năm của người lao động?

Ngày phép năm của người lao động? Số ngày nghỉ việc riêng có bị trừ vào số ngày nghỉ phép năm không?

Bố trí ngày nghỉ hàng tuần cho người lao động không cố định

Bố trí ngày nghỉ hàng tuần cho người lao động không cố định. Thời gian làm việc bình thường và thời gian nghỉ hàng tuần của người lao động theo quy định.

Nghỉ chăm con ốm có bị trừ vào ngày nghỉ hằng năm không?

Nghỉ chăm con ốm có bị trừ vào ngày nghỉ hằng năm không? Quy định về số ngày nghỉ hằng năm đối với người lao động.

Giáo viên nghỉ thai sản trùng với nghỉ hè?

Giáo viên nghỉ thai sản trùng với nghỉ hè? Chế độ thai sản đối với giáo viên nghỉ trùng với thời gian nghỉ hè.

Chưa nghỉ phép năm được thanh toán tiền lương như thế nào?

Chưa nghỉ phép năm được thanh toán tiền lương như thế nào? Cơ sở tính hưởng chế độ nghỉ phép hàng năm theo quy định của luật.

Lao động nam được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con

Lao động nam được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Thỏa thuận rút ngắn thời gian làm việc có được không?

Thỏa thuận rút ngắn thời gian làm việc có được không? Quy định về thời giờ làm việc, thời gian làm việc bình thường của người lao động.

Nghỉ bù khi ngày nghỉ lễ trùng với ngày nghỉ hằng tuần

Nghỉ bù khi ngày nghỉ lễ trùng với ngày nghỉ hằng tuần. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động.

Ngày nghỉ bù có được tính hưởng lương không?

Ngày nghỉ bù có được tính hưởng lương không? Nghỉ bù ngày nghỉ lễ trùng ngày nghỉ hàng tuần.

Nghỉ phép năm, điều kiện hưởng ngày nghỉ hàng năm

Nghỉ phép năm, điều kiện hưởng ngày nghỉ hàng năm. Làm không đủ 12 tháng có được hưởng ngày nghỉ hàng năm không?

Thời gian nghỉ ốm có tính ngày nghỉ phép hằng năm không?

Thời gian nghỉ ốm có tính ngày nghỉ phép hằng năm không? Thủ tục hưởng chế độ ốm đau.

Cách tính ngày nghỉ hằng năm của người lao động

Cách tính ngày nghỉ hằng năm của người lao động. Ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc.

Nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hàng tuần có được nghỉ bù không?

Nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hàng tuần có được nghỉ bù không? Ngày nghỉ hàng năm.

Đi làm vào cuối tuần có được tính là làm thêm giờ không?

Đi làm vào cuối tuần có được tính là làm thêm giờ không? Thời giờ làm việc.

Hết thời gian hưởng thai sản đến ngày nghỉ hè thì được nghỉ hè không?

Hết thời gian hưởng thai sản đến ngày nghỉ hè thì được nghỉ hè không? Ngày nghỉ hằng năm của người lao động.

Nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè thì giải quyết thế nào?

Nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè thì giải quyết thế nào? Chế độ thai sản đối với giáo viên mầm non.

Luật sư tư vấn chế độ nghỉ phép hàng năm của người lao động

Luật sư tư vấn chế độ nghỉ phép hàng năm của người lao động. Ngày nghỉ hàng năm.

Không nghỉ phép hàng năm có được thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ?

Không nghỉ phép hàng năm có được thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ? Quy định nghỉ phép hàng năm đối với viên chức.

Cách tính số ngày nghỉ hằng năm khi làm không đủ năm

Cách tính số ngày nghỉ hằng năm khi làm không đủ năm. Nghỉ hàng năm.

Điều kiện nghỉ hưu khi bị suy giảm khả năng lao động

Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi khi bị suy giảm khả năng lao động. Mức hưởng lương hưu hàng tháng.

Quảng cáo