Nghỉ hàng năm, các bài viết về Nghỉ hàng năm - Trang nghi-hang-nam-918

12.03.2016 20:57:15
Điều kiện hưởng chế độ nghỉ hàng năm của người lao động class=

Điều kiện và hồ sơ để hưởng chế độ ốm đau hàng năm với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

10.03.2016 13:15:06
Có được cộng dồn ngày nghỉ thâm niên hằng năm không? class=

Có được cộng dồn ngày nghỉ thâm niên hằng năm không? Có được cộng dồn ngày nghỉ thâm niên hằng năm khi chuyển sang công ty khác?

01.02.2016 17:36:16
Cách tính tiền lương nghỉ hằng năm class=

Nghỉ hàng năm. Cách tính tiền lương nghỉ hằng năm cho người lao động. Tiền lương làm căn cứ tình tiền lương nghỉ hàng năm.

01.02.2016 13:23:45
Khi nào được thanh toán phụ cấp tàu xe khi nghỉ hằng năm? class=

Khi nào được thanh toán phụ cấp tàu xe khi nghỉ hằng năm? Viên chức nghỉ hàng năm có được thanh toán phụ cấp tàu xe không?

08.01.2016 15:49:52
Tăng ngày nghỉ hàng năm theo thâm niên làm việc class=

Tăng ngày nghỉ hàng năm theo thâm niên làm việc. Người lao động cứ 5 năm làm việc sẽ được tăng thêm 1 ngày nghỉ hằng năm.

17.12.2015 07:05:18
Cách thức tính ngày nghỉ hàng năm theo thâm niên làm việc class=

Ngày nghỉ hàng năm đối với lao động có thời gian làm việc từ đủ 12 tháng trở lên. Cách thức tính ngày nghỉ hàng năm theo thâm niên làm việc.

17.11.2015 08:21:43
Thời điểm tính thâm niên nghỉ hàng năm class=

Thời điểm tính thâm niên nghỉ hàng năm. Điều kiện hưởng phụ cấp thâm niên. Thời điểm hưởng phụ cấp thâm niên của người lao động.

22.09.2015 13:51:18
Nghỉ không lương có được tính ngày nghỉ hàng năm không? class=

Nghỉ không lương có được tính ngày nghỉ hàng năm không? Xin nghỉ không lương và đã được công ty đồng ý có được tính là ngày nghỉ phép?

06.08.2015 16:42:42
Hỏi về nghỉ hàng năm class=

Tôi là cho công ty theo hợp đồng lao động từ 1/4/2014 đến 1/6/2015. Trong thời gian làm việc tôi chưa nghỉ hàng năm ngày nào cả. Vậy bây giờ khi tôi nghỉ việc có được hưởng lương trong những ngày tôi không nghỉ không?

27.07.2015 15:04:44
Quy định pháp luật về thời giờ nghỉ ngơi class=

Thời gian nghỉ ngơi của người lao động bao gồm: nghỉ giữa giờ làm, nghỉ chuyển ca, nghỉ hằng tuần, nghỉ hằng năm.

08.07.2015 16:55:09
Ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo thâm niên làm việc class=

Nếu vậy số ngày phép tôi được nghỉ là:Theo như quy định 12 ngày/ năm, nghỉ do làm lâu năm 8 ngày, tổng số là 20 ngày. Như vậy có đúng không? Xin chân thành cảm ơn luật sư!

09.05.2015 15:28:48
Hỏi về thỏa thuận không nghỉ hàng năm trong hợp đồng lao động class=

Có được thỏa thuận với người lao động trong hợp đồng lao động về điều khoản làm việc tất cả các ngày nghỉ hằng năm hay không?

08.05.2015 21:13:19
Tính tiền nghỉ hàng năm với bảo vệ ở trường khi biên chế chuyển sang viên chức class=

Hiện nay thì bác bảo vệ yêu cầu chi trả tiền nghỉ hàng năm, vậy anh chị cho tôi hỏi bác bảo vệ có được quyền đòi không?

07.02.2015 16:38:36
Nghỉ không lương hai tháng có được cộng vào để tính thời gian nghỉ hàng năm hay không class=

Yêu cầu thanh toán số tiền tương đương với 12 ngày nghỉ hàng năm mà cô được nghỉ vậy nghỉ hai tháng không lương có được tính vào không?

31.01.2015 19:30:02
Hỏi về thời gian thử việc có được tính thời gian nghỉ hàng năm không? class=

Luật sư cho tôi hỏi về quy định giữa điều 111 và điều 114 Bộ luật lao động. Hỏi về thời gian thử việc có được cộng vào để tính thời gian nghỉ hàng năm không?

Dịch vụ nổi bật