Nghỉ hàng năm, các bài viết về Nghỉ hàng năm

Tags: Nghỉ hàng năm

Thỏa thuận rút ngắn thời gian làm việc có được không?

Thỏa thuận rút ngắn thời gian làm việc có được không? Quy định về thời giờ làm việc, thời gian làm việc bình thường của người lao động.

Nghỉ bù khi ngày nghỉ lễ trùng với ngày nghỉ hằng tuần

Nghỉ bù khi ngày nghỉ lễ trùng với ngày nghỉ hằng tuần. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động.

Ngày nghỉ bù có được tính hưởng lương không?

Ngày nghỉ bù có được tính hưởng lương không? Nghỉ bù ngày nghỉ lễ trùng ngày nghỉ hàng tuần.

Nghỉ phép năm, điều kiện hưởng ngày nghỉ hàng năm

Nghỉ phép năm, điều kiện hưởng ngày nghỉ hàng năm. Làm không đủ 12 tháng có được hưởng ngày nghỉ hàng năm không?

Thời gian nghỉ ốm có tính ngày nghỉ phép hằng năm không?

Thời gian nghỉ ốm có tính ngày nghỉ phép hằng năm không? Thủ tục hưởng chế độ ốm đau.

Cách tính ngày nghỉ hằng năm của người lao động

Cách tính ngày nghỉ hằng năm của người lao động. Ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc.

Nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hàng tuần có được nghỉ bù không?

Nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hàng tuần có được nghỉ bù không? Ngày nghỉ hàng năm.

Đi làm vào cuối tuần có được tính là làm thêm giờ không?

Đi làm vào cuối tuần có được tính là làm thêm giờ không? Thời giờ làm việc.

Hết thời gian hưởng thai sản đến ngày nghỉ hè thì được nghỉ hè không?

Hết thời gian hưởng thai sản đến ngày nghỉ hè thì được nghỉ hè không? Ngày nghỉ hằng năm của người lao động.

Nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè thì giải quyết thế nào?

Nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè thì giải quyết thế nào? Chế độ thai sản đối với giáo viên mầm non.

Luật sư tư vấn chế độ nghỉ phép hàng năm của người lao động

Luật sư tư vấn chế độ nghỉ phép hàng năm của người lao động. Ngày nghỉ hàng năm.

Không nghỉ phép hàng năm có được thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ?

Không nghỉ phép hàng năm có được thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ? Quy định nghỉ phép hàng năm đối với viên chức.

Cách tính số ngày nghỉ hằng năm khi làm không đủ năm

Cách tính số ngày nghỉ hằng năm khi làm không đủ năm. Nghỉ hàng năm.

Điều kiện nghỉ hưu khi bị suy giảm khả năng lao động

Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi khi bị suy giảm khả năng lao động. Mức hưởng lương hưu hàng tháng.

Luật sư tư vấn chi trả phép năm trực tuyến miễn phí

Luật sư tư vấn chi trả phép năm trực tuyến miễn phí. Nghỉ phép hàng năm và chi trả tiền nghỉ phép năm cho những ngày chưa nghỉ.

Quy định về chế độ nghỉ việc riêng của viên chức

Quy định về chế độ nghỉ việc riêng của viên chức. Chế độ nghỉ ngơi của viên chức.

Các trường hợp nghỉ bệnh được hưởng 100% lương

Các trường hợp nghỉ bệnh được hưởng 100% lương. Quy định về thời gian nghỉ, nghỉ hưởng nguyên lương.

Lao động trong công ty nhà nước có được tính thâm niên không?

Lao động trong công ty nhà nước có được tính thâm niên không? Người lao động chuyển nơi làm việc có được tính thâm niên không?

Đang nghỉ phép hằng năm có được hưởng chế độ ốm đau?

Đang nghỉ phép hằng năm có được hưởng chế độ ốm đau? Điều kiện hưởng chế độ ốm đau.

Nghỉ hàng năm có được trùng với thời gian bị tạm đình công tác?

Nghỉ hàng năm có được trùng với thời gian bị tạm đình công tác? Tạm đình chỉ lao động.

Quảng cáo