Nghỉ hàng năm, các bài viết về Nghỉ hàng năm

19.04.2016 14:50:22
Chưa có quyết định nghỉ hưu có hưởng ngày nghỉ hàng năm class=

Chưa có quyết định nghỉ hưu có hưởng ngày nghỉ hàng năm. Quy định về chế độ ngày nghỉ hàng năm.

13.05.2016 16:46:44
Nhân viên văn thư của trường mầm non có được nghỉ phép năm class=

Nhân viên văn thư của trường mầm non có được nghỉ phép năm. Quy định về nghỉ phép năm đối với nhân viên văn thư.

22.05.2016 17:38:05
Nghỉ thêm sau khi nghỉ chế độ thai sản thì nghỉ theo chế độ nào? class=

Nghỉ thêm sau khi nghỉ chế độ thai sản thì nghỉ theo chế độ nào? Có được thỏa thuận nghỉ không lương với người sử dụng lao động.

02.06.2016 17:25:10
Tiền lương nghỉ hàng năm là lương trên hợp đồng hay lương thực nhận? class=

Tiền lương nghỉ hàng năm là lương trên hợp đồng hay lương thực nhận? Công ty tính lương của ngày nghỉ hàng năm là lương trên hợp đồng.

03.06.2016 22:22:51
Nghỉ bù khi ngày nghỉ lễ trùng ngày nghỉ hàng tuần class=

Nghỉ bù khi ngày nghỉ lễ trùng ngày nghỉ hàng tuần. Thời gian nghỉ bù vào ngày lễ hàng năm?

08.06.2016 12:11:39
Hưởng lương theo ngày thì ngày nghỉ hàng tuần có được hưởng lương class=

Hưởng lương theo ngày thì ngày nghỉ hàng tuần có được hưởng lương không? Quy định về hình thức trả lương.

10.06.2016 12:13:42
Công thức tính tiền ngày nghỉ hàng năm khi không nghỉ class=

Công thức tính tiền ngày nghỉ hàng năm khi không nghỉ. Tiền lương của ngày nghỉ hàng năm tính như thế nào?

17.06.2016 16:47:55
Làm việc được 9 tháng có được xin nghỉ phép hàng năm không? class=

Làm việc được 9 tháng có được xin nghỉ phép hàng năm không? Quy định về nghỉ phép hằng năm đối với người lao động.

25.06.2016 15:17:17
Quy định về chế độ nghỉ hàng năm đối với người lao động class=

Quy định về chế độ nghỉ hàng năm đối với người lao động. Phụ cấp tàu xe đối với người lao động.

25.06.2016 15:31:07
Ốm vào ngày nghỉ hàng tuần hưởng chế độ thế nào? class=

Ốm vào ngày nghỉ hàng tuần hưởng chế độ thế nào? Thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau có tính ngày lễ, ngày Tết, ngày nghỉ hàng tuần không?

28.06.2016 17:01:09
Nghỉ hưởng chế độ ốm đau có ảnh hưởng đến việc xét thi đua cuối năm class=

Nghỉ hưởng chế độ ốm đau có ảnh hưởng đến việc xét thi đua cuối năm. Quy định về điều kiện hưởng chế độ ốm đau.

30.06.2016 14:47:33
Thanh toán tiền lương cho thời gian chưa nghỉ hàng năm class=

Thanh toán tiền lương cho thời gian chưa nghỉ hàng năm. Quy định về việc nghỉ hàng năm.

04.07.2016 19:57:26
Chế độ đối với người lao động nghỉ việc do ốm đau dài ngày? class=

Chế độ đối với người lao động nghỉ việc do ốm đau dài ngày? Điều kiện hưởng chế độ ốm đau.

23.07.2016 14:51:39
Có phải ghi ngày nghỉ hàng tuần vào nội quy công ty không? class=

Có phải ghi ngày nghỉ hàng tuần vào nội quy công ty không? Thế nào là ngày nghỉ hàng tuần?

24.07.2016 20:25:12
Nghỉ chăm sóc mẹ ốm có được hưởng nguyên lương? class=

Nghỉ chăm sóc mẹ ốm có được hưởng nguyên lương? Chế độ nghỉ ngơi của viên chức.

26.07.2016 16:11:25
Công ty tổ chức đi du lịch nước ngoài có được tính ngày công không? class=

Công ty tổ chức đi du lịch nước ngoài có được tính ngày công không? Đi du lịch cùng công ty có được chấm công hưởng lương không?

29.07.2016 15:00:07
Nghỉ hàng năm có được trùng với thời gian bị tạm đình công tác?  class=

Nghỉ hàng năm có được trùng với thời gian bị tạm đình công tác? Tạm đình chỉ lao động.

22.08.2016 14:01:27
Đang nghỉ phép hằng năm có được hưởng chế độ ốm đau? class=

Đang nghỉ phép hằng năm có được hưởng chế độ ốm đau? Điều kiện hưởng chế độ ốm đau.

19.09.2016 14:38:34
Lao động trong công ty nhà nước có được tính thâm niên không? class=

Lao động trong công ty nhà nước có được tính thâm niên không? Người lao động chuyển nơi làm việc có được tính thâm niên không?

26.09.2016 09:42:34
Các trường hợp nghỉ bệnh được hưởng 100% lương class=

Các trường hợp nghỉ bệnh được hưởng 100% lương. Quy định về thời gian nghỉ, nghỉ hưởng nguyên lương.