Khiếu nại, các bài viết về Khiếu nại

Tags: Khiếu nại

Khiếu nại về giá bồi thường, hỗ trợ khi bị thu hồi đất

Khiếu nại về giá bồi thường, hỗ trợ khi bị thu hồi đất. Trình tự, thủ tục thu hồi đất.

Nguyên tắc xe to bồi thường xe nhỏ khi xảy ra tai nạn giao thông

Nguyên tắc xe to bồi thường xe nhỏ khi xảy ra tai nạn giao thông. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi gây tai nạn giao thông.

Trách nhiệm của kế toán, quản lý ký thanh toán khi tiền bị thất thoát

Trách nhiệm của kế toán, quản lý ký thanh toán khi tiền bị thất thoát. Quản lý hoạt động thanh toán trong doanh nghiệp.

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả giám định y khoa

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả giám định y khoa. Trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo trong thủ tục hành chính.

Tư vấn giải quyết đơn tố cáo vi phạm chế độ một vợ một chồng

Tư vấn giải quyết đơn tố cáo vi phạm chế độ một vợ một chồng. Quy định về xử phạt đối với hành vi ngoại tình - vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng.

Có xử phạt hành chính khi người thực hiện hành vi đã chết

Có xử phạt hành chính khi người thực hiện hành vi đã chết. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Công an vào nhà để khám xét cần xuất trình giấy tờ gì?

Công an vào nhà để khám xét cần xuất trình giấy tờ gì? Khám chỗ ở, chỗ làm việc, địa điểm.

Sử dụng vỉa hè, giới hạn vỉa hè giành cho người đi bộ

Sử dụng vỉa hè, giới hạn vỉa hè giành cho người đi bộ. Giới hạn vỉa hè thực hiện theo giấy phép xây dựng từ năm 2010 có được xem là vi phạm không?

Khiếu nại về quyết định thu hồi đất gửi cho ai?

Khiếu nại về quyết định thu hồi đất gửi cho ai? Khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện vụ án hành chính.

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường khi thu hồi đất

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường khi thu hồi đất. Giá đất làm căn cứ để bồi thường.

Trường hợp được cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Trường hợp được cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đang đi học phổ thông có được tạm hoãn gọi nhập ngũ?

Đang đi học phổ thông có được tạm hoãn gọi nhập ngũ? Trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất giữa các bất động sản liền kề

Giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất giữa các bất động sản liền kề. Giải quyết tranh chấp đất đai 2017.

Quyền của người tham gia bán đấu giá tài sản

Quyền của người tham gia bán đấu giá tài sản. Bán đấu giá tài sản, thủ tục thực hiện bán đấu giá tài sản.

Giao đất sai thẩm quyền, người được giao không sử dụng đất xử lý thế nào?

Giao đất sai thẩm quyền, người được giao không sử dụng đất xử lý thế nào? Giải quyết tranh chấp đất đai.

Khiếu nại thông báo kết quả kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Có được khiếu nại thông báo kết quả kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không? Điều kiện khiếu nại, giải quyết khiếu nại.

Xâm phạm quyền riêng tư phải xử lý như thế nào?

Xâm phạm quyền riêng tư phải xử lý như thế nào? Quyền riêng tư về hình ảnh đối với cá nhân.

Thủ tục thu hồi đất, quy định về hiến tặng đất

Thủ tục thu hồi đất, quy định về hiến tặng đất. Trình tự thủ tục thu hồi bồi thường hỗ trợ tái định cư.

Quy định về kiểm tra hành chính, lập biên bản vi phạm hành chính đối với quán internet vi phạm

Quy định về kiểm tra hành chính, lập biên bản vi phạm hành chính đối với quán internet vi phạm. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính.

Quy định về khiếu nại, tố cáo

Quy định về khiếu nại, tố cáo. Quy trình giải quyết khiểu nại, tố cáo của công dân.

Quảng cáo