Khiếu nại, các bài viết về Khiếu nại

19.04.2016 14:59:18
Quy định về kiến nghị trong hoạt động đấu thầu class=

Quy định về kiến nghị trong hoạt động đấu thầu. Quy định về thủ tục kiến nghị, thời hạn kiến nghị theo quy định Luật đấu thầu 2013 và Nghị định 63/2014/NĐ - CP.

20.04.2016 08:47:27
Xử lý vi phạm tập kết vật liệu gây ô nhiễm môi trường xung quanh class=

Xử lý vi phạm tập kết vật liệu gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Quy định về bảo vệ môi trường theo Luật bảo vệ Môi trường 2014.

30.04.2016 06:18:04
Thu hồi đất khai hoang có được bồi thường không?  class=

Có được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất khai hoang? Đất khai hoang nhưng chưa có sổ đỏ bị thu hồi được bồi thường như thế nào?

07.05.2016 08:51:58
Có thể kiện cán bộ vì không cấp lại chứng minh thư đúng hẹn không? class=

Có thể kiện cán bộ vì không cấp lại chứng minh thư đúng hẹn không? Cán bộ công an hẹn ngày cấp lại chứng minh thư nhưng không cấp.

10.05.2016 16:09:03
Phản ánh hành vi xử lý rác thải không đảm bảo vệ sinh class=

Đốt rác gây ô nhiễm môi trường xử lý sao? Thẩm quyền giải quyết tố cáo, khiếu nại về ô nhiễm môi trường?

28.05.2016 14:36:43
Xử lý hành vi sai số nước trên công tơ nước class=

Xử lý hành vi sai số nước trên công tơ nước. Công ty cung cấp nước sạch có nghĩa vụ bồi thường số tiền do sai lệnh công tơ không?

31.05.2016 17:50:31
Cơ quan ra quyết định điều động cán bộ nữ đang mang thai làm ở vị trí khác class=

Cơ quan ra quyết định điều động cán bộ nữ đang mang thai làm ở vị trí khác. Quy định về điều động cán bộ công chức.

03.06.2016 22:43:27
Đang bị xử lý kỷ luật có được đi học lớp trung cấp quân sự không? class=

Đang bị xử lý kỷ luật có được đi học lớp trung cấp quân sự không? Đối tượng học lớp trung cấp quân sự.

09.06.2016 13:23:15
Thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của Viện kiểm sát trong quản lý tạm giữ, tạm giam class=

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của Viện kiểm sát trong quản lý tạm giữ, tạm giam. Khiếu nại, tố cáo trong quản lý thi hành tạm giữ, tạm giam.

10.06.2016 14:12:17
Vượt xe ở đường hai chiều như thế nào là đúng? class=

Vượt xe ở đường hai chiều như thế nào là đúng? Xử phạt hành chính trong trường hợp vượt xe sai quy định.

10.06.2016 16:15:19
Khởi kiện hành vi chiếm đất của ủy ban nhân dân xã class=

Ủy ban xã mượn đất và hứa trả mảnh đất khác nhưng không trả. Khởi kiện hành vi chiếm đất của ủy ban nhân dân cấp xã.

11.06.2016 14:14:38
Áp dụng pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại class=

Áp dụng pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại. Trình tự, thủ tuc giải quyết đơn thư khiếu nại.

15.06.2016 20:07:31
Cấp sổ tạm trú có mất phí không? class=

Cấp sổ tạm trú có mất phí không? Thủ tục cấp sổ tạm trú.

18.06.2016 17:04:10
Thời hạn giải quyết khiếu kiện quyết định thu hồi đất class=

Thời hạn giải quyết khiếu kiện quyết định thu hồi đất. Thời gian giải quyết khiếu nại lần đầu quyết định thu hồi là bao lâu?

21.06.2016 21:32:04
Thủ tục tách khẩu ra khỏi sổ hộ khẩu của bố mẹ vợ  class=

Thủ tục tách khẩu ra khỏi sổ hộ khẩu của bố mẹ vợ. Tách sổ hộ khẩu mất phí như thế nào?

22.06.2016 14:04:27
Khiếu nại quyết định thu hồi đất vì bồi thường không đúng giá trị class=

Khiếu nại quyết định thu hồi đất vì bồi thường không đúng giá trị. Có thể yêu cầu Nhà nước bồi thường về đất theo giá trị tại thời điểm khiếu nại không?

23.06.2016 13:12:00
Thời gian giải quyết đơn khiếu nại là bao lâu? class=

Thời gian giải quyết đơn khiếu nại là bao lâu? Quy định khiếu nại đât đai.

23.06.2016 18:26:34
Trình tự, thủ tục đưa người đi cai nghiện bắt buộc class=

Trình tự, thủ tục đưa người đi cai nghiện bắt buộc. Các trường hợp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

25.06.2016 14:37:04
Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai quy định  class=

Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai quy định. Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì cấp sai quy định pháp luật.

01.07.2016 15:45:29
Cơ quan công an có thẩm quyền tiếp nhận thông tin tố cáo tội phạm class=

Cơ quan công an có thẩm quyền tiếp nhận thông tin tố cáo tội phạm. Tố cáo tội trộm cắp tài sản lên công an huyện.