Luật đấu thầu
Luật sư

tư vấn luật đấu thầu

trực tuyến miễn phí
Quy định về quy trình mua sắm trực tiếp trong đấu thầu

Quy định về quy trình mua sắm trực tiếp trong đấu thầu. Khi nào được áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp?

Điều kiện hoạt động xây dựng khi không có chứng chỉ giám sát

Không có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát có được hoạt động xây dựng không? Xử phạt vi phạm đối với trường hợp cá nhân thực hiện giám sát thi công không đủ điều kiện năng lực.

Không đủ điều kiện lập tổ thẩm định có được thuê cá nhân ngoài?

Không đủ điều kiện lập tổ thẩm định có được thuê cá nhân ngoài? Xác định chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu.

Đăng tải thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên mạng đấu thầu quốc gia

Đăng tải thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên mạng đấu thầu quốc gia. Mẫu đăng tải thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu.

Quy định về bảo đảm thực hiện hợp đồng trong đấu thầu

Quy định về bảo đảm thực hiện hợp đồng trong đấu thầu. Thời gian nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng.

Một nhà thầu nộp hai bộ hồ sơ giống nhau thì phải xử lý thế nào?

Một nhà thầu nộp hai bộ hồ sơ giống nhau thì phải xử lý thế nào? Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu theo quy định.

Tiêu chí đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu

Tiêu chí đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu. Nội dung và điều kiện của thư bảo lãnh dự thầu.

Đồng tiền sử dụng trong hồ sơ dự thầu

Đồng tiền sử dụng trong hồ sơ dự thầu. Có được chào thầu bằng hai đồng tiền trong cùng một hạng mục công việc?

Gói thầu cung cấp thiết bị trên 1 tỷ áp dụng hình thức thầu nào hợp lý?

Gói thầu cung cấp thiết bị trên 1 tỷ áp dụng hình thức thầu nào hợp lý? Đơn vị tôi đang có một gói thầu cung cấp thiết bị cho trường mầm non trị giá trên 1 tỷ đồng.

Trường hợp giao thầu đối với công trình xây dựng đặc thù

Trường hợp giao thầu đối với công trình xây dựng đặc thù. Chỉ định thầu rút gọn, quy trình chỉ định thầu rút gọn.

Chia tách gói thầu mua sắm thường xuyên có vi phạm không?

Chia tách gói thầu mua sắm thường xuyên có vi phạm không? Đơn vị sự nghiệp công lập vi phạm trong đấu thầu thì xử lý như thế nào?

Quy định về phê duyệt nhà thầu khi chỉ có một nhà thầu

Chỉ có một nhà thầu có phải ra quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu không? Quy định của pháp luật xếp hạng nhà thầu.

Công ty mẹ có được sử dụng hồ sơ của chi nhánh tham gia đấu thầu?

Công ty mẹ có được sử dụng hồ sơ người lao động của chi nhánh tham gia đấu thầu? Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư.

Dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

Dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Hồ sơ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất, báo giá

Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất, báo giá. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định hiện hành.

Hồ sơ thanh toán hợp đồng trọn gói có cần hóa đơn đầu vào không?

Hồ sơ thanh toán hợp đồng trọn gói có cần hóa đơn đầu vào không? Nguyên tắc thanh toán đối với loại hợp đồng trọn gói hình thức chỉ định thầu.

Trường hợp hủy thầu theo quy định mới nhất

Trường hợp hủy thầu theo quy định mới nhất. Thủ tục hủy thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu 2017.

Thủ tục chỉ định thầu thông thường đối với gói dịch vụ tư vấn

Thủ tục chỉ định thầu thông thường đối với gói dịch vụ tư vấn. Có phải lập hồ sơ yêu cầu đánh giá hồ sơ đề xuất hay không?

Thời gian tối đa đánh giá hồ sơ dự thầu trong đấu thầu

Thời gian tối đa đánh giá hồ sơ dự thầu trong đấu thầu. Quy định của pháp luật về đấu thầu.

Đấu thầu mua sắm giống Khoai tây Solara tại Hưng Yên

Đấu thầu mua sắm giống Khoai tây Solara tại Hưng Yên. Áp dụng hình thức đấu thầu, quy định về hình thức đấu thầu.