Thuế
Tư vấn

luật thuế - tài chính

uy tín, miễn phí

Chuyên mục Thuế

Chuyên mục thuế của Công ty Luật Dương Gia cung cấp các bài viết, quan điểm của các Luật gia - chuyên gia về lĩnh vực thuế - tài chính, cũng là chuyên mục giới thiệu các văn bản pháp luật về thuế, các dịch vụ tư vấn pháp luật thuế, kế toán thuế của Công ty Luật Dương Gia. Vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn luật: 1900.6568 để được gặp các Luật sư - Chuyên gia - Kế toán uy tín hàng đầu của chúng tôi!

Thời gian thử việc có được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân không?

Thời gian thử việc có được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân không? Đơn vị làm bản cam kết giảm trừ thuế thì có bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân không?

Cửa hàng có phải có hóa đơn bán hàng cho tất cả các sản phẩm không?

Cửa hàng có phải có hóa đơn bán hàng cho tất cả các sản phẩm không? Các mức xử phạt đối với hành vi không có hóa đơn bán hàng theo quy định của pháp luật.

Thuế thu nhập doanh nghiệp của ban quản lý chợ

Thuế thu nhập doanh nghiệp của ban quản lý chợ. Quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hỏi về đối tượng đóng thuế thu nhập cá nhân

Hỏi về đối tượng đóng thuế thu nhập cá nhân. Quy định của pháp luật về thuế của cá nhân của hộ gia đình kinh doanh.

Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt

Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt. Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt.

Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật

Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật. Cá nhân không còn nguồn thu nhập nào khác ngoài lương hưu thì có được hoàn thuế không?

Điều kiện thực hiện cam kết chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Điều kiện thực hiện cam kết chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Thuế thu nhập cá nhân.

Kê khai thuế thu nhập cá nhân khi có từ hai nguồn thu nhập trở lên

Kê khai thuế thu nhập cá nhân khi có từ hai nguồn thu nhập trở lên. Quy định của pháp luật về kê khai thuế thu nhập cá nhân.

Quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế tài nguyên doanh nghiệp

Quy định về vấn đề bù trừ thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế tài nguyên của doanh nghiệp. Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa.

Tính thuế thu nhập doanh nghiệp với khoản chi đào tạo nhân viên

Tính thuế thu nhập doanh nghiệp với khoản chi đào tạo nhân viên. Các khoản chi tổ chức lớp học, in tài liệu có được xác định là chi phí kinh doanh doanh nghiệp.

Miễn thuế thu nhập cá nhân chuyên gia nước ngoài

Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài. Hồ sơ, thủ tục để được miễn thuế đối với chuyên gia nước ngoài.

Thuế suất xuất khẩu của phân lân nung chảy

Thuế suất xuất khẩu của phân lân nung chảy. Xuất khẩu hàng hóa.

Hoạt động xuất hóa đơn trong siêu thị

Hoạt động xuất hóa đơn trong siêu thị. Quy định về xuất hóa đơn, trách nhiệm xuất hóa đơn.

Đối tượng phải công bố thông tin quản lý tài chính doanh nghiệp

Đối tượng phải công bố thông tin quản lý tài chính doanh nghiệp. Quy định về hoạt động công bố thông tin lên hệ thống thông tin quản lý tài chính doanh nghiệp.

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là bố mẹ ngoài tuổi lao động

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là bố mẹ ngoài tuổi lao động. Giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm của kế toán, quản lý ký thanh toán khi tiền bị thất thoát

Trách nhiệm của kế toán, quản lý ký thanh toán khi tiền bị thất thoát. Quản lý hoạt động thanh toán trong doanh nghiệp.

Tư vấn đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng

Tư vấn đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng.

Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với hợp đồng dưới 03 tháng

Luật sư tư vấn về về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với hợp đồng dưới 03 tháng. Căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân.

Khấu trừ thuế đối với khoản thanh toán lương thừa

Khấu trừ thuế đối với khoản thanh toán lương thừa. Tiền lương thừa được nhận sau khi nghỉ hưu thì có tính khấu trừ thuế không?

Thanh toán bằng tài khoản cá nhân có được khấu trừ thuế không?

Thanh toán bằng tài khoản cá nhân có được khấu trừ thuế không? Quy định của pháp luật về khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp.