Thuế
Tư vấn

luật thuế - tài chính

uy tín, miễn phí

Chuyên mục Thuế

Chuyên mục thuế của Công ty Luật Dương Gia cung cấp các bài viết, quan điểm của các Luật gia - chuyên gia về lĩnh vực thuế - tài chính, cũng là chuyên mục giới thiệu các văn bản pháp luật về thuế, các dịch vụ tư vấn pháp luật thuế, kế toán thuế của Công ty Luật Dương Gia. Vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn luật: 1900.6568 để được gặp các Luật sư - Chuyên gia - Kế toán uy tín hàng đầu của chúng tôi!

Các trường hợp phải xuất hoá đơn

Các trường hợp phải xuất hoá đơn? Trường hợp không phải xuất hoá đơn khi mua bán hàng hoá, dịch vụ? Xuất hóa đơn cho hoạt động cho thuê máy móc.

Miễn thuế xây dựng khi cá nhân tự xây dựng nhà ở tư nhân

Miễn thuế xây dựng khi cá nhân tự xây dựng nhà ở tư nhân. Con xây nhà cho bố mẹ có được miễn nộp thuế xây dựng theo quy định pháp luật mới không?

Chấm dứt hoạt động chi nhánh có cần thông báo tới cơ quan thuế?

Chấm dứt hoạt động chi nhánh có cần thông báo tới cơ quan thuế? Mức phạt do chậm nộp thuế môn bài và tờ khai thuế môn bài.

Cách tính thuế đối với hộ kinh doanh có doanh thu 15 triêu một tháng

Cách tính thuế đối với hộ kinh doanh có doanh thu 15 triêu một tháng. Các bậc thuế môn bài mới nhất năm 2017. Hộ kinh doanh cá thể phải nộp những loại thuế nào?

Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn

Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn. Thời hạn thông báo về việc mất hóa đơn. Quy định pháp luật hiện hành về hóa đơn thuế.

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-NHNN ngày 04 tháng 06 năm 2014

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-NHNN ban hành quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng.

Thông tư số 08/2014/TT-NHNN ngày 17 tháng 03 năm 2014

Thông tư 08/2014/TT-NHNN quy định lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

Hoàn trả tiền thuế nộp thừa

Hoàn trả tiền thuế nộp thừa. Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa. Các khoản thu Ngân sách Nhà nước.

Các loại thuế phải nộp khi kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ

Các loại thuế phải nộp khi kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ. Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và thuế môn bài. Trường hợp miễn thuế.

Cách tính thuế xây dựng nhà ở tư nhân

Cách tính thuế xây dựng nhà ở tư nhân. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ ở nông thôn. Phí xin cấp phép xây dựng.

Xác định số thuế phải nộp của hộ kinh doanh cá thể

Xác định số thuế phải nộp của hộ kinh doanh cá thể. Căn cứ tính thuế. Chính sách thuế đối với các hộ kinh doanh từ năm 2017.

Xử lý hành vi trốn thuế

Xử lý hành vi trốn thuế. Truy cứu trách nhiệm hình sự tội trốn thuế.

Thông tư 91/2002/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2002

Thông tư 91/2002/TT-BTC bổ sung, sửa đổi Thông tư số 68/2001/TT-BTC hướng dẫn hoàn trả các khoản thu đã nộp ngân sách nhà nước.

Thông tư 68/2001/TT-BTC ngày 24 tháng 8 năm 2001

Thông tư 68/2001/TT-BTC hướng dẫn hoàn trả các khoản thu đã nộp ngân sách nhà nước.

Thuế khi xây dựng nhà ở riêng lẻ

Thuế khi xây dựng nhà ở riêng lẻ mới nhất. Quy định của pháp luật về mức thu thuế xây dựng và cách tính thuế xây dựng.

Hỏi về thuế tiêu thụ đặc biệt

Hỏi về thuế tiêu thụ đặc biệt. Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt. Mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Hồ sơ đăng ký thuế đối với doanh nghiệp mới thành lập.

Bán lẻ hàng hóa có phải xuất hóa đơn không?

Bán lẻ hàng hóa có phải xuất hóa đơn không? Quy định về xuất hóa đơn bán hàng khi danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một hóa đơn.

Có hai mã số thuế thì giải quyết thế nào?

Có hai mã số thuế thì giải quyết thế nào? Đăng ký giảm trừ gia cảnh vào mã số thuế nào?

Hỏi về ngày lập hóa đơn

Hỏi về ngày lập hóa đơn. Quy định của pháp luật về lập hóa đơn, chứng từ trong lĩnh vực xây dựng.