Vi phạm hành chính, các bài viết về Vi phạm hành chính - Trang vi-pham-hanh-chinh-104

20.03.2016 20:58:25
Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi đi sai làn đường class=

Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi đi sai làn đường. Mức phạt tiền và hình thức phạt bổ sung đối với hành vi đi sai làn đường.

17.03.2016 06:59:46
Người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ class=

Người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Lỗi trong trường hợp người đi bộ vi phạm luật giao thông gây ra va chạm với xe máy.

09.03.2016 15:52:25
Quy định về hình thức xử phạt vi phạm hành chính class=

Quy định về hình thức xử phạt vi phạm hành chính. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính từ phạt cảnh cáo đến trục xuất.

03.03.2016 10:02:41
Thời hạn không được xem là vi phạm hành chính class=

Thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính. Em bị phạt hành chính, cho em hỏi là khi nào em được xóa vi phạm?

01.03.2016 08:57:26
Giải quyết trường hợp chậm nộp phạt vi phạm hành chính class=

Giải quyết trường hợp chậm nộp phạt vi phạm hành chính. Xử lý phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ quá hạn.

03.02.2016 11:07:36
Nghị định 93/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2013 class=

Nghị định 93/2013/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả.

26.01.2016 14:17:27
Có được phép mua bán xe đạp sưu tầm? class=

Có được phép mua bán xe đạp sưu tầm? Cá nhân có quyền sưu tầm, mua bán xe đạp tự do mà không đăng ký kinh doanh không?

19.01.2016 17:28:27
Xử lý trường hợp chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính class=

Xử lý trường hợp chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính. Quá thời hạn nộp phạt 20 ngày, người vi phạm phải xử lý như thế nào?

18.01.2016 14:39:47
Xác định độ tuổi xử phạt hành chính class=

Xác định độ tuổi xử phạt hành chính. Nếu có một cá nhân vi phạm hành chính mà không xác định được độ tuổi thì xử lý như thế nào?

18.01.2016 14:29:24
Xử lý tài sản bị tịch thu do vi phạm hành chính class=

Xử lý tài sản bị tịch thu do vi phạm hành chính. Có phải trả lại người vi phạm hành chính những tài sản đã tịch thu không?

06.01.2016 11:52:00
Nghị định 132/2015/NĐ-CP thì 25 tháng 12 năm 2015 class=

Nghị định 132/2015/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả.

30.11.2015 17:55:17
Trình tự, thủ tục xử phạt hành vi vi phạm hành chính class=

Thủ tục xử phạt hành vi vi phạm hành chính. Trường hợp người bị xử phạt không thực hiện quyết định xử phạt xử lý thế nào?

26.11.2015 15:56:55
Xử phạt vi phạm hành chính với cán bộ công chức class=

Xử phạt vi phạm hành chính với cán bộ công chức. Cán bộ vi phạm về hoạt động xây dựng theo nhiệm vụ thì xử lý như thế nào?

21.11.2015 17:18:50
Vi phạm hành chính khi đang trong thời gian thử thách class=

Bị xử phạt hành chính khi đang thử thách án treo có ảnh hưởng gì không? Vi phạm hành chính khi đang trong thời gian thử thách án treo.

23.09.2015 19:18:34
Chở quá số người trên xe máy bị xử phạt bao nhiêu tiền? class=

Chở hai người trên xe máy bị xử phạt bao nhiêu tiền? Xử phạt vi phạm hành chính khi chở quá số người cho phép.

Dịch vụ nổi bật