Vi phạm hành chính, các bài viết về Vi phạm hành chính

22.04.2016 14:24:51
Thủ tục tịch thu phương tiện và thanh lý tài sản vi phạm giao thông? class=

Thủ tục tịch thu phương tiện và thanh lý tài sản vi phạm giao thông? Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

23.04.2016 20:44:45
Thẩm quyền của công an cấp huyện class=

Thẩm quyền của công an cấp huyện. Quy định về thẩm quyền của công an cấp huyện về lĩnh vực xử phạt hành chính, điều tra hình sự?

23.04.2016 20:45:41
Cảnh sát giao thông có được dừng xe trên đường cao tốc không? class=

Cảnh sát giao thông có được dừng xe vi phạm trên đường cao tốc không? Quyền hạn xử lý vi phạm của cảnh sát giao thông.

26.04.2016 17:41:07
Quy định về lập biên bản xử phạt công trình xây dựng trái phép class=

Quy định về lập biên bản xử phạt công trình xây dựng trái phép. Biên bản xử phạt hành chính cũ lập sai, lập biên bản mới thay thế.

28.04.2016 14:19:36
Người ngồi sau xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm bị xử phạt thế nào? class=

Người ngồi sau xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm bị xử phạt thế nào? Xử phạt đối với hành vi không đội mũ bảo hiểm.

29.04.2016 12:49:27
Quy định về tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính class=

Quy định về tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính. Chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính có phải nộp thêm tiền không?

02.05.2016 19:51:51
Thẩm quyền xử phạt của trưởng công an huyện class=

Hỏi về thẩm quyền xử phạt của trưởng công an huyện. Trưởng công an huyện được phép xử phạt tối đa bao nhiêu tiền?

04.05.2016 20:56:27
Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND cấp xã trong lĩnh vực đất đai class=

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND cấp xã. Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai.

06.05.2016 08:28:45
Bị xử phạt hành chính có được xuất nhập cảnh hay không? class=

Bị xử phạt hành chính có được xuất nhập cảnh hay không? Điều kiện xuất cảnh ra nước ngoài.

10.05.2016 10:28:10
Thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính class=

Thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính. Trình tự, thủ tục tạm giữ người.

21.05.2016 09:26:19
Làm thế nào để biết gia đình chồng sắp cưới có nhân thân tốt hay không? class=

Làm thế nào để biết gia đình chồng sắp cưới có nhân thân tốt hay không? Điều kiện đăng ký kết hôn.

22.05.2016 17:33:35
Người 15 tuổi đi xe đạp ngược chiều có bị xử phạt hành chính không? class=

Người 15 tuổi đi xe đạp ngược chiều có bị xử phạt hành chính không? Mức xử phạt bao nhiêu tiền.

24.05.2016 14:28:17
Vượt đèn đỏ và không có bằng lái bị phạt bao nhiêu? class=

Vượt đèn đỏ và không có bằng lái bị phạt bao nhiêu? Điều khiển xe máy 110 phân khối, vượt đèn đỏ ở ngã ba, có giấy tờ xe nhưng chưa có bằng lái thì bị phạt bao nhiêu?

27.05.2016 17:17:22
Thẩm quyền xử phạt của công an xã trong lĩnh vực giao thông đường bộ class=

Thẩm quyền xử phạt của công an xã trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

30.05.2016 20:45:01
Có được áp dụng đồng thời hai hình phạt chính là cảnh cáo và phạt tiền? class=

Có được áp dụng đồng thời hai hình phạt chính là cảnh cáo và phạt tiền? Yêu cầu tháo dỡ công trình xây dựng trái phép.

31.05.2016 17:26:04
Xử phạt Đảng viên vì đưa ra nhiều ý kiến trong buổi sinh hoạt class=

Xử phạt Đảng viên vì đưa ra nhiều ý kiến trong buổi sinh hoạt. Đảng viên phát biểu nhiều trong cuộc sinh hoạt Chi bộ nên bị xử phạt hành chính.

04.06.2016 10:00:20
Xây nhà lấn ra đất hành lang có phải tháo dỡ không? class=

Xây nhà lấn ra đất hành lang có phải tháo dỡ? Xây nhà lấm 1m đất hành lang, đã bị phạt tiền có phải tháo dỡ phần công trình lấn chiếm?

04.06.2016 16:25:04
Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2016 class=

Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

04.06.2016 16:44:45
Các mức phạt đối với hành vi vi phạm hoạt động đầu tư tại Việt Nam class=

Vi phạm hoạt động đầu tư. Các mức phạt đối với hành vi vi phạm hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

08.06.2016 11:55:43
Áp dụng pháp luật khi có hành vi vi phạm pháp luật class=

Áp dụng pháp luật khi có hành vi vi phạm pháp luật. Trách nhiệm bồi thường do con chưa thành niên gây ra.