Thu hồi đất, các bài viết về Thu hồi đất

Tags: Thu hồi đất

Thu hồi đất khi người sử dụng đất làm đơn trả lại đất

Thu hồi đất khi người sử dụng đất làm đơn trả lại đất. Thủ tục đính chính thông tin ghi trên sổ bìa đỏ. Thời gian thực hiện thủ tục đính chính thông tin trên sổ đỏ.

Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp khi hiến đất

Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp khi hiến đất. Hiến đất làm đường có được hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm? Đối tượng được hỗ trợ đào tạo nghề khi Nhà nước thu hồi đất.

Đất trong quy hoạch có được chuyển mục đích sử dụng đất không?

Đất trong quy hoạch có được chuyển mục đích sử dụng đất không? Trường hợp nào người sử dụng đất được thỏa thuân giá bồi thường với chủ đầu tư.

Xác định loại đất để bồi thường

Xác định loại đất để bồi thường. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất. Trình tự, thủ tục thu hồi đất để làm dự án.

Bồi thường đất nghĩa trang dòng họ khi Nhà nước thu hồi đất

Bồi thường đất nghĩa trang dòng họ khi Nhà nước thu hồi đất. Quy định của pháp luật về bồi thường thu hồi đất. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Lưu ý khi mua đất nằm trong khu quy hoạch

Lưu ý khi mua đất nằm trong khu quy hoạch. Quy định pháp luật về thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Điều kiện bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Chủ thể nhận bồi thường thu hồi đất khi mua đất bằng giấy tay

Bồi thường thu hồi đất cho người đứng có sổ hay người mua đất bằng giấy tay? Mua đất bằng giấy tờ viết tay năm 2013 có được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Hỏi về điều kiện bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

Hỏi về điều kiện bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất. Trình tự, thủ tục thu hồi đất.

Khiếu nại về giá bồi thường, hỗ trợ khi bị thu hồi đất

Khiếu nại về giá bồi thường, hỗ trợ khi bị thu hồi đất. Trình tự, thủ tục thu hồi đất.

Điều chỉnh việc thu hồi đất khi đã có quyết định thu hồi dự án

Điều chỉnh việc thu hồi đất khi đã có quyết định thu hồi dự án. Xin cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho nhà cấp 4 trong khu đất quy hoạch.

Thuê quyền sử dụng đất, thời hạn thuê và quyền của người thuê đất

Thuê quyền sử dụng đất, thời hạn thuê và quyền của người thuê đất. Thẩm quyền quản lý đất đai của Ủy ban nhân dân xã.

Đất nằm trong diện giải tỏa có được tách khẩu để được đền bù không?

Đất nằm trong diện giải tỏa có được tách khẩu để được đền bù không? Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở.

Các khoản được bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp

Các khoản được bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp. Quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục thu hồi đất.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Thẩm quyền thu hồi đất.

Thu hồi diện tích đất thuộc sở hữu của nhiều hộ gia đình, cá nhân

Thu hồi diện tích đất thuộc sở hữu của nhiều hộ gia đình, cá nhân. Quy định về thủ tục thu hồi bồi thường hỗ trợ tái định cư.

Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng

Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh.

Thời hạn ủy quyền và các vấn đề liên quan đến giải quyết tranh chấp đất đai

Thời hạn ủy quyền và các vấn đề liên quan đến giải quyết tranh chấp đất đai. Tài sản không có người thừa kế được xử lý như thế nào?

Ủy ban nhân dân xã có quyền yêu cầu người dân hiến đất làm đường không?

Ủy ban nhân dân xã có quyền yêu cầu người dân hiến đất làm đường không? Quy định của pháp luật về quản lý đất đai.

Trường hợp miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Trường hợp miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Đối tượng đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Xác định diện tích tối thiểu của suất tái định cư

Luật sư tư vấn về xác định diện tích tối thiểu của suất tái định cư. Nhà tôi bị thu hồi đất, nay muốn biết được về diện tích tối thiểu của suất tái định cư.

Quảng cáo