Bồi thường khi thu hồi đất, các bài viết về Bồi thường khi thu hồi đất - Trang boi-thuong-khi-thu-hoi-dat-6413

04.04.2016 08:23:23
Quyền được hưởng bồi thường giải phóng mặt bằng class=

Bồi thường giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

02.04.2016 17:32:12
Nợ nghĩa vụ tài chính thì có được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất class=

Khi nhà nước thu hồi đất với mảnh đất mà chủ sở hữu còn nợ nghĩa vụ tài chính thì có được bồi thường không?

28.03.2016 13:39:03
Phương án bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất class=

Phương án bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Giá đất để tính bồi thường như thế nào là phù hợp theo quy định.

27.03.2016 16:57:31
Thu hồi phần đất chưa có sổ đỏ có được bồi thường đất? class=

Thu hồi phần đất chưa có sổ đỏ có được bồi thường đất? Điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

25.03.2016 09:19:33
Tranh chấp tài sản thừa kế khi bị thu hồi đền bù class=

Tranh chấp tài sản thừa kế khi bị thu hồi đền bù. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp tài sản thừa kế.

24.03.2016 20:56:34
Trường hợp nào đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? class=

Trường hợp nào đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu có dự án làm đường có được bồi thường hay không?

10.03.2016 23:15:21
Khi Nhà nước thu hồi đất hành lang thì có được bồi thường không? class=

Khi nhà nước thu hồi đất hành lang thì có được bồi thường không? Các trường hợp người dân bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

09.03.2016 14:21:24
Có được đền bù đất khi không có chỗ ở khác class=

Có được đền bù đất khi không có chỗ ở khác. Nhà tôi bị thu hồi đất một lần, còn lại diện tích 40m2 thu hồi nữa thì có được bồi thường không?

08.03.2016 18:21:29
​Bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất class=

​Bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo Luật đất đai 2013 và Nghị định 47/2014/NĐ-CP.

01.02.2016 12:39:28
Giá xây dựng nhà ở làm căn cứ bồi thường khi thu hồi đất class=

Giá xây dựng nhà ở làm căn cứ bồi thường khi thu hồi đất. Tiến hành thu hồi đất, nhà nước căn cứ vào các tiêu chí gì để bồi thường đất.

26.01.2016 15:13:12
Bồi thường tài sản trên đất công ích class=

Bồi thường tài sản trên đất công ích. Đất công ích thuê thời hạn 5 năm thu hồi trước thời hạn có được bồi thường tài sản trên đất không?

23.01.2016 13:37:31
Bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất vườn class=

Bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất vườn. Tôi có diện tích đất vườn, ngoài bồi thường tiền về đất thì gia đình tôi được hỗ trợ việc làm không?

21.01.2016 14:28:03
Đất thu hồi vì mục đích công có được bồi thường không? class=

Đất thu hồi vì mục đích công có được bồi thường không? Ủy ban có quyền từ chối nhận hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

20.01.2016 18:41:16
Vi phạm thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng class=

Vi phạm thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng. Cán bộ huyện tư vấn sai gây hậu quả nghiêm trọng thì giải quyết như thế nào?

20.01.2016 12:14:41
Chủ đầu tư không đền bù đúng hay sai? class=

Chủ đầu tư không đền bù đúng hay sai? Giải quyết trường hợp chủ đầu tư không đền bù khi thu hồi đất của Công ty?

Dịch vụ nổi bật