Bồi thường khi thu hồi đất, các bài viết về Bồi thường khi thu hồi đất

Tags: Bồi thường khi thu hồi đất

Các khoản được bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp

Các khoản được bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp. Quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục thu hồi đất.

Giá bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở

Luật sư tư vấn về giá bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở năm 2017. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thu hồi đất ở và đất nông nghiệp giá đền bù như thế nào?

Thu hồi đất ở và đất nông nghiệp giá đền bù như thế nào? Quy định về hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất khi thu hồi đất nông nghiệp.

Điều kiện bồi thường đất khi Nhà nước thu hồi đất

Điều kiện bồi thường đất khi Nhà nước thu hồi đất. Trình tự, thủ tục thu hồi đất.

Diện tích đất tính đền bù khi nhà nước thu hồi đất

Diện tích đất tính đền bù khi nhà nước thu hồi đất. Khiều nại quyết định thu hồi, bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi sử dụng ổn định hơn 20 năm

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi sử dụng ổn định hơn 20 năm. Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Luật sư tư vấn điều kiện bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

Luật sư tư vấn điều kiện bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở.

Mua đất bằng giấy tờ viết tay có được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Mua đất bằng giấy tờ viết tay có được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Điều kiện bồi thường về đất.

Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở

Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở. Điều kiện bồi thường về khi Nhà nước thu hồi đất.

Trường hợp nào người bị thu hồi đất được bồi thường bằng tiền?

Trường hợp nào người bị thu hồi đất được bồi thường bằng tiền? Tranh chấp đất đai, người được bồi thường, hình thức bồi thường khi bị thu hồi đất.

Thủ tục thu hồi đất, quy định về hiến tặng đất

Thủ tục thu hồi đất, quy định về hiến tặng đất. Trình tự thủ tục thu hồi bồi thường hỗ trợ tái định cư.

Những kiến nghị nhằm sửa đổi, hoàn thiện những quy định của Luật đất đai năm 2003 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Những kiến nghị nhằm sửa đổi, hoàn thiện những quy định của Luật đất đai năm 2003 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Pháp luật bồi thường giải phóng mặt bằng 8,5 điểm.

Luật sư tư vấn về bồi thường thu hồi đất trực tuyến miễn phí

Luật sư tư vấn về bồi thường thu hồi đất trực tuyến miễn phí. Căn cứ bồi thường khi thu hồi đất và thủ tục thực hiện bồi thường.

Có được ưu tiên mua đất bị thu hồi từ đất nông nghiệp chuyển đổi sang đất ở?

Có được ưu tiên mua đất bị thu hồi từ đất nông nghiệp chuyển đổi sang đất ở? Mua diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi chuyển đổi sang đất ở.

Vai trò, bất cập và những kiến nghị khắc phục khi áp dụng quy định về giá đất khi bồi thường giải phóng mặt bằng

Vai trò, bất cập và những kiến nghị khắc phục khi áp dụng quy định về giá đất khi bồi thường giải phóng mặt bằng. Bài tập học kỳ Pháp luật giải phóng mặt bằng 9 điểm.

Luật sư tư vấn điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

Luật sư tư vấn điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất. Bồi thường tài sản trên đất.

Xây dựng nhà trên đất nông nghiệp có được bồi thường khi bị thu hồi

Xây dựng nhà trên đất nông nghiệp có được bồi thường khi bị thu hồi? Bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất quy định như thế nào?

Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp tại tỉnh Yên Bái

Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp tại tỉnh Yên Bái. Nguyên tắc bồi thường về đất.

Mức bồi thường đất nông nghiệp khi nhà nước thu hồi đất

Mức bồi thường đất nông nghiệp khi nhà nước thu hồi đất. Bồi thường, mức bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.

Chưa có sổ đỏ có được bồi thường khi bị thu hồi đất không?

Chưa có sổ đỏ có được bồi thường khi bị thu hồi đất không? Điều kiện bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Quảng cáo