Bồi thường đất, các bài viết về Bồi thường đất - Trang boi-thuong-dat-414

04.04.2016 08:23:23
Quyền được hưởng bồi thường giải phóng mặt bằng class=

Bồi thường giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

02.04.2016 17:32:12
Nợ nghĩa vụ tài chính thì có được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất class=

Khi nhà nước thu hồi đất với mảnh đất mà chủ sở hữu còn nợ nghĩa vụ tài chính thì có được bồi thường không?

30.03.2016 12:41:50
Ai được hưởng tiền bồi thường phần đất chưa chia thừa kế class=

Ai được hưởng tiền bồi thường phần đất chưa chia thừa kế. Có bắt buộc phải chia di sản thừa kế trước khi nhận tiền bồi thường đất.

12.03.2016 17:00:07
Giải quyết trường hợp bồi thường về đất và tài sản gắn liền trên đất class=

Giải quyết trường hợp bồi thường về đất và tài sản gắn liền trên đất. Điều kiện để được bồi thường tài sản gắn liền trên đất.

10.03.2016 11:33:23
Có được hỗ trợ khi có đường dây điện đi qua? class=

Công ty điện lực đang làm đường dây điện 220Kv đi qua vườn cây cao su. Có được hỗ trợ khi có đường dây điện đi qua không?

09.03.2016 09:08:08
Mức đền bù trong trường hợp lô đất thuộc bị yêu cầu giải tỏa class=

Mức đền bù trong trường hợp lô đất thuộc quy hoạch hành lang tuyến điện cao thế và bảo vệ đê điều bị yêu cầu giải tỏa.

08.03.2016 11:36:11
Hợp tác xã có được bồi thường đất khi thu hồi không? class=

Hợp tác xã có được bồi thường đất khi thu hồi không? Hợp tác xã chưa có giấy bìa đỏ đất khi thu hồi có được bồi thường không?

28.01.2016 16:19:19
Bồi thường khi nhà nước thu hồi để xây dựng trụ sở cơ quan class=

Bồi thường khi nhà nước thu hồi để xây dựng trụ sở cơ quan. Trường hợp thu hồi đất được bồi thường?

18.12.2015 14:42:34
Có được bồi thường tài sản trên đất không? class=

Thu hồi tài sản đất thuê của nhà nước. Nguyên tắc bồi thường tài sản trên đất thuê. Có được bồi thường tài sản trên đất không?

15.12.2015 14:17:23
Quy định về bồi thường với đất chưa được tách thửa class=

Quy định về bồi thường với đất chưa được tách thửa. Mua đất bằng giấy viết tay trong khu quy hoạch khi nhà nước thu hồi có được bồi thường?

23.11.2015 13:42:59
Bồi thường đất nằm trong dự án class=

Bồi thường đất nằm trong dự án. Gia đình tôi có một mảnh đất sắp bị thu hồi để thực hiện khu vui chơi. Gia đình tôi sẽ được bồi thường thế nào?

14.11.2015 13:29:54
Có phải trả lại tiền được bồi thường đất? class=

Có phải trả lại tiền được bồi thường đất? Kiểm kê thực địa thừa phần thu hồi, vậy gia đình tôi có phải trả lại tiền bồi thường không?

24.09.2015 13:52:54
Đất không sổ đỏ có được bồi thường không? class=

Bồi thường đất khi nhà nước thu hồi. Quy định về bồi thường đối với đất không có sổ đỏ.

05.09.2015 15:44:49
Bồi thường đất và tài sản gắn liền đất khi bị thu hồi class=

Vấn đề bồi thường đất và tài sản gắn liền trên đất khi bị thu hồi. Bồi thường đất khi đang chuyển mục đích sử dụng đất.

04.09.2015 15:43:26
Trường hợp thu hồi đất nhưng không được bồi thường theo Luật Đất đai 2013 class=

Việc đất đai bị thu hồi khiến không ít người dân bức xúc. Để giúp người dân hiểu rõ hơn, bài viết xin tổng hợp những trường hợp bị thu hồi đất nhưng không được bồi thường.

Dịch vụ nổi bật