Bồi thường đất, các bài viết về Bồi thường đất

Tags: Bồi thường đất

Xác định quyền sử dụng đất đối với phần đất dư sau khi thu hồi

Xác định quyền sử dụng đất đối với phần đất dư sau khi thu hồi. Sau quy hoạch phần đất dư thừa không thuộc diện quy hoạch có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Xác định loại đất để bồi thường

Xác định loại đất để bồi thường. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất. Trình tự, thủ tục thu hồi đất để làm dự án.

Bồi thường đất nghĩa trang dòng họ khi Nhà nước thu hồi đất

Bồi thường đất nghĩa trang dòng họ khi Nhà nước thu hồi đất. Quy định của pháp luật về bồi thường thu hồi đất. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Hỏi về điều kiện bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

Hỏi về điều kiện bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất. Trình tự, thủ tục thu hồi đất.

Tư vấn điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

Tư vấn điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất. Trình tự, thủ tục thu hồi đất.

Khiếu nại về giá bồi thường, hỗ trợ khi bị thu hồi đất

Khiếu nại về giá bồi thường, hỗ trợ khi bị thu hồi đất. Trình tự, thủ tục thu hồi đất.

Đất nằm trong diện giải tỏa có được tách khẩu để được đền bù không?

Đất nằm trong diện giải tỏa có được tách khẩu để được đền bù không? Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở.

Giá bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở

Luật sư tư vấn về giá bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở năm 2017. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng

Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh.

Xác định diện tích tối thiểu của suất tái định cư

Luật sư tư vấn về xác định diện tích tối thiểu của suất tái định cư. Nhà tôi bị thu hồi đất, nay muốn biết được về diện tích tối thiểu của suất tái định cư.

Điều kiện để được bồi thường hỗ trợ tái định cư

Điều kiện để được bồi thường hỗ trợ tái định cư. Khai phá đất của công ty Lâm nghiệp từ năm 2000 khi bị thu hồi đất có được bồi thường không?

Bồi thường nhà đối với người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

Bồi thường nhà đối với người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở.

Thu hồi đất ở và đất nông nghiệp giá đền bù như thế nào?

Thu hồi đất ở và đất nông nghiệp giá đền bù như thế nào? Quy định về hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất khi thu hồi đất nông nghiệp.

Trường hợp nào nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất

Trường hợp nào nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở.

Điều kiện để được đền bù khi nhà nước thu hồi đất

Điều kiện để được đền bù khi nhà nước thu hồi đất. Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.

Quy định bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

Quy định bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở.

Phạm vi đất dành cho hành lang an toàn đường bộ

Phạm vi đất dành cho hành lang an toàn đường bộ. Điều kiện bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Bảo đảm an toàn trong trường hợp công trình có nguy cơ gây thiệt hại.

Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất ở

Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất ở. Điều kiện bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thu hồi đất không bồi thường trong trường hợp nào?

Thu hồi đất không bồi thường trong trường hợp nào? Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi.

Quảng cáo