Sở hữu trí tuệ
Dịch vụ

Sở hữu trí tuệ

uy tín
Hành vi xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý

Hành vi xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý. Dấu hiệu được coi là gây nhầm lẫn với chỉ dẫn địa lý.

Thay đổi nhãn hàng hóa phải làm thế nào?

Thay đổi nhãn hàng hóa phải làm thế nào? Nhãn hàng hoá là gì?

Xử phạt hành vi trưng bày để bán hàng hóa, dịch vụ xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu

Xử phạt hành vi trưng bày để bán hàng hóa, dịch vụ xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu. Cá nhân hoạt động th­ương mại.

Quy định về thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Quy định về thủ tục đăng ký nhãn hiệu. Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, người nộp đơn phải nộp các khoản phí và lệ phí.

Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ

Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ. Quyền sở hữu trí tuệ - Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Giới hạn quyền sở hữu trí tuệ

Giới hạn quyền sở hữu trí tuệ. Phạm vi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Các điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu

Các điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu. Căn cứ đủ điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu.

Thủ tục bảo hộ nhãn hiệu?

Thủ tục bảo hộ nhãn hiệu? Điều kiện, quy định về thủ tục bảo hộ nhãn hiệu.

Điều kiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Điều kiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

Có được góp vốn bằng nhãn hiệu không?

Có được góp vốn bằng nhãn hiệu không? Tài sản góp vốn theo quy định Luật doanh nghiệp 2014.

Xác định khả năng phân biệt của nhãn hiệu

Xác định khả năng phân biệt của nhãn hiệu. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn được xác định như thế nào?

Quy định về đăng ký quyền tác giả cho bài hát như thế nào?

Quy định về đăng ký quyền tác giả cho bài hát như thế nào? Đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

Hỏi về trường hợp bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Hỏi về trường hợp bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu. Điều kiện được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

Làm giả nhãn hiệu mỹ phẩm bị xử phạt như thế nào?

Làm giả nhãn hiệu mỹ phẩm bị xử phạt như thế nào? Mua mỹ phẩm có nguồn gốc sau đó dán nhãn thương hiệu khác.

Có được đưa nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa vào trong Hồ sơ mời thầu?

Có được đưa nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa vào trong Hồ sơ mời thầu? Trách nhiệm của chủ đầu tư.

Thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho quần áo

Thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho quần áo. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

Luật sư tư vấn về bảo vệ quyền tác giả

Luật sư tư vấn về bảo vệ quyền tác giả. Quy định về việc thành lập website điện tử.

Phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu nổi tiếng

Phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu nổi tiếng. Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng.

Trường hợp bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Trường hợp bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu. Trường hợp bị từ chối đơn cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

Thủ tục phản đối cấp giấy chứng nhận đăng kí nhãn hiệu

Thủ tục phản đối cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Để phản đối cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, chủ thể phản đối cần thực hiện những thủ tục gì?