Mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với cán bộ, chiến sĩ công an

Mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với cán bộ, chiến sĩ công an

Mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với cán bộ, chiến sĩ công an. Phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế.


Việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo bảo hiểm y tế đối với đối tượng là cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân có những đặc thù nhất định, được thực hiện theo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014Thông tư số 43/2016/TT-BCA, cụ thể như sau:

- Phạm vi được thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế: Cán bộ, chiến sĩ khi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng quy định theo Luật Bảo hiểm y tế, Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 và Nghị định 70/2015/NĐ-CP được thanh toán các chi phí sau:

+ Chi phí khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ và sinh con; không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và các dịch vụ kỹ thuật y tế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

+ Chi phí vận chuyển theo Khoản 5 Đièu 11 Nghị định 70/2015/NĐ-CP, cụ thể khi cấp cứu hoặc đang Điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật trong trường hợp: Chuyển từ tuyến huyện và tương đương trở lên lên tuyến trên; chuyển ngang tuyến; chuyển từ tuyến trên xuống tuyến dưới đến tuyến huyện và tương đương theo chỉ định chuyên môn hoặc theo yêu cầu nhiệm vụ.

+ Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi hưởng bảo hiểm y tế, bao gồm: thuốc, hóa chất, vật tư y tế được cấp phép lưu hành tại Việt Nam và các dịch vụ kỹ thuật y tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo chỉ định của chuyên môn

Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế:

- Việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bện trong phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế như sau:

+ Trường hợp khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập thì được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh theo giá dịch vụ y tế cơ sở đó nhưng tối đa không vượt quá dịch vụ y tế tại cơ sở khám chữa bệnh bảo heierm y tế công lập tương đương tuyến chuyên môn kỹ thuật, phần chênh lệch thì cán bộ, chiến sĩ tự thanh toán.

+ Đối với cơ sở y tế công lập thực hiện các dịch vụ y tế xã hội hóa, thanh toán theo giá do cơ sở y tế quy định nhưng khôgn vượt quá giá thanh toán bảo hiểm y tế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp có sử dụng dịch vụ y tế xã hội hóa cán bộ, chiến sĩ tự thanh toán phần chênh lệch với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

muc-thanh-toan-chi-phi-kham-benh-chua-benh-doi-voi-can-bo-chien-si-cong-an

>>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

- Trường hợp thanh toán chi phí khám chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế thì cần phải đáp ứng điều kiện sau:

+ Cán bộ chiến sĩ khám chữa bệnh đúng quy định theo Điều 26, Điều 27, Điều 28 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014 hoặc khám chữa bệnh trong trường hợp cấp cứu

+ Thuốc hóa chất phải được phép lưu hành tại Việt Nam; vật tư y tế phải có danh mục được cấp phép, danh mục kỹ thuật y tế phải được phê duyệt

+ Giá dịch vụ kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệtl giá thuốc, hóa chất, vật tư y tế theo kết quả trúng thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế

+ Sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế ngoài danh mục thanh toán của bảo hiểm y tế phải được hội chẩn hoặc người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ký phê duyệt và lưu trong hồ sơ bệnh án

Các cơ sở khám chữa bệnh quyết toán các nội dung chi phí ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế với bảo hiểm xã hội tỉnh hoặc Trung tâm giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến hoặc bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

Mọi thắc mắc pháp lý cần tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ, quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến: 1900.6568 hoặc đặt câu hỏi cho chúng tôi qua giao diện đặt câu hỏi trực tuyến phía dưới! Trân trọng cám ơn!

--------------------------------------------------------

(Lượt xem : 323)

Ý kiến pháp lý của Luật Gia: Lê Thị Trinh

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy ấn like để ủng hộ luật sư tư vấn