Lựa chọn nơi làm việc khi trúng tuyển viên chức ở hai đơn vị khác nhau
Bạn đang xem bài viết: Lựa chọn nơi làm việc khi trúng tuyển viên chức ở hai đơn vị khác nhau
26/04/2017 10:16:47 Luật Dương gia Luật Dương gia Luật Dương gia Luật Dương gia Luật Dương gia

Lựa chọn nơi làm việc khi trúng tuyển viên chức ở hai đơn vị khác nhau

Lựa chọn nơi làm việc khi trúng tuyển viên chức ở hai đơn vị khác nhau. Luật sư tư vấn về chấm dứt hợp đồng làm viẹc ký kết hợp đồng làm việc với viên chức. 


Tóm tắt câu hỏi:

Em đã đậu viên chức ở 1 huyện, huyện nhà thì đang đợi kết quả. Huyện nhà có kết quả sau ngày nhiệm sở của huyện thứ nhất. Vậy nếu em nhận nhiệm sở huyện thứ 1 rồi huyện nhà có kết quả là đậu thì em có thể xin chuyển về không?

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật" được quy định tại Điều 2 Luật Viên chức 2010.

Như bạn cung cấp thông tin, bạn trúng tuyển viên chức ở hai nơi, bạn đã nhận công việc tại huyện thứ nhất, sau đó mới có kết quả thi tuyển của huyện nhà về việc trúng tuyển, tuy nhiên hiện tại bạn muốn được làm việc ở huyện nhà nơi có kết quả sau.

Nếu bạn muốn chuyển sang huyện nhà làm việc thì bạn phải chấm dứt hợp đồng với đơn vị sự nghiệp mà hiện tại bạn đang làm việc.

Tại khoản 4 Điều 28 Luật Viên chức 2010 quy định:

“4. Khi viên chức chuyển công tác đến cơ quan, tổ chức, đơn vị khác thì chấm dứt hợp đồng làm việc và được giải quyết các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật".

Trường hợp này bạn phải thỏa thuận được với đơn vị sự nghiệp công lập về việc chấm dứt hợp đồng, hoặc có quyết định chuyển công tác tới nơi làm việc mới. Nếu không thực hiện theo hướng này, bạn có quyền lựa chọn đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc và đảm bảo các điều kiện được quy định tại khoản 4, 5, 6 Điều 29 Luật Viên chức 2010 như sau:

"4. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày; trường hợp viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục thì phải báo trước ít nhất 03 ngày.

5. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:

a) Không được bố trí theo đúng vị trí việc làm, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm các điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng làm việc;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc không được trả lương đúng thời hạn theo hợp đồng làm việc;

c) Bị ngược đãi; bị cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng;

đ) Viên chức nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở chữa bệnh;

e) Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 03 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục.

6. Viên chức phải thông báo bằng văn bản về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 03 ngày đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, đ và e khoản 5 Điều này; ít nhất 30 ngày đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 5 Điều này."

Sau khi chấm dứt hợp đồng làm việc với huyện thứ nhất, bạn có thể tới làm việc ở huyện nhà theo thông báo trúng tuyển.”

lua-chon-noi-lam-viec-khi-trung-tuyen-vien-chuc-o-hai-don-vi-khac-nhau

>>> Luật sư tư vấn về hợp đồng làm việc của viên chức với đơn vị sự nghiệp: 1900.6568

Sau khi đã chấm dứt hợp đồng làm việc với đơn vị cũ, bạn sang làm việc tại đơn vị mới thì phải đến nhận việc và tiến hành giao kết hợp đồng làm việc với đơn vị mới theo quy định của Điều 19 Nghị định 29/2012/NĐ-CP:

“Điều 19. Ký kết hợp đồng làm việc và nhận việc

1. Trong thời hạn chậm nhất là 20 ngày làm việc, kể từ ngày công bố kết quả tuyển dụng, người trúng tuyển viên chức phải đến ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập theo thông báo quy định tại Khoản 3 Điều 17 Nghị định này.

2. Trong thời hạn chậm nhất là 20 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng làm việc được ký kết, người trúng tuyển phải đến nhân việc, trừ trường hợp hợp đồng làm việc quy định thời hạn khác. Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến nhận việc thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn nêu trên gửi cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức.

3. Trường hợp người trúng tuyển không đến ký hợp đồng làm việc trong thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều này hoặc đến nhận việc sau thời hạn quy định tại Khoản 2 Điều này thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức hủy bỏ kết quả trúng tuyển hoặc chấm dứt hợp đồng đã ký kết.”

Bài viết tư vấn pháp luật hành chính trên được chúng tôi thực hiện theo yêu cầu được gửi bởi các quý khách hàng - người truy cập! Hy vọng rằng sự tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của bạn. Tư vấn nêu trên chỉ được coi là tài liệu tham khảo. Quý khách hàng, người truy cập tuyệt đối không được coi là ý kiến pháp lý chính thức cuối cùng của Luật sư để giải quyết hoặc làm việc với bên thứ 3. Để được tư vấn luật hành chính trực tuyến miễn phí vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật hành chính: 1900.6568 để nhận được ý kiến tư vấn chính xác nhất! 

--------------------------------------------------------

(Lượt xem : 52)

Chuyên viên tư vấn: Trần Thị Phương Thúy

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy ấn like để ủng hộ luật sư tư vấn