Đất đai
Tư vấn

luật đất đai

qua tổng đài 19006568

Chuyên mục pháp luật đất đai

Chuyên mục pháp luật đất đai của Công ty Luật Dương Gia chuyên cung cấp các bài viết liên quan đến pháp luật đất đai. Bao gồm: Các bài viết liên quan đến kiến thức pháp luật đất đai, các bài viết tư vấn luật đất đai, các văn bản luật đất đai và các bài viết giới thiệu dịch vụ luật đất đai của công ty. Để được tư vấn luật đất đai vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6568 để được tư vấn - hỗ trợ! 

Điều kiện hỗ trợ chuyển đổi nghề khi thu hồi đất nông nghiệp? class=

Điều kiện hỗ trợ chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi thu hồi đất nông nghiệp? Bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản án của Tòa án class=

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản án của Tòa án. Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Lấy lại đất rừng bị lấn chiếm như thế nào? class=

Lấy lại đất rừng bị lấn chiếm như thế nào? Hành vi lấn chiếm đất rừng của hộ gia đình khác phải xử lý như thế nào?

Thu hồi đất nông nghiệp có được bồi thường? class=

Thu hồi đất nông nghiệp có được bồi thường? Thẩm quyền thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ khi bị thu hồi đất nông nghiệp.

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bị mất những chi phí nào? class=

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bị mất những chi phí nào? Những khoản chi phí phát sinh khi thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích sử dụng ổn định lâu dài class=

Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích sử dụng ổn định lâu dài. Trường hợp nào phải nộp lệ phí trước bạ khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thẩm quyền xử phạt hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất class=

Thẩm quyền xử phạt hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất. Chuyển mục đích sử dụng đất.

Bán tài sản trên đất và chuyển quyền thuê đất cho đơn vị khác class=

Bán tài sản trên đất và chuyển quyền thuê đất cho đơn vị khác. Thủ tục bán tài sản trên đất của doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Thủ tục sang tên quyền sử dụng đất giữa anh em ruột class=

Thủ tục sang tên quyền sử dụng đất giữa anh em ruột. Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hỏi về giá đất khi Nhà nước thu hồi đất class=

Hỏi về giá đất khi Nhà nước thu hồi đất. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Phân chia tài sản của ông bà để lại là quyền sử dụng đất class=

Phân chia tài sản của ông bà để lại là quyền sử dụng đất. Chia thừa kế, hàng thừa kế theo quy định hiện hành.

Các quy định về việc thỏa thuận thuê quyền sử dụng đất class=

Các quy định về việc thỏa thuận thuê quyền sử dụng đất. Thời hạn thuê quyền sử dụng đất, điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hạn mức đất ở và nộp tiền sử dụng đất khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất class=

Hạn mức đất ở và nộp tiền sử dụng đất khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quy định về nộp tiền sử dụng đất.

Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? class=

Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất class=

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có giấy tờ mua bán, sai vị trí mua bán đất.

Dịch vụ nổi bật