Đất đai
Tư vấn

luật đất đai

qua tổng đài 19006568

Chuyên mục pháp luật đất đai

Chuyên mục pháp luật đất đai của Công ty Luật Dương Gia chuyên cung cấp các bài viết liên quan đến pháp luật đất đai. Bao gồm: Các bài viết liên quan đến kiến thức pháp luật đất đai, các bài viết tư vấn luật đất đai, các văn bản luật đất đai và các bài viết giới thiệu dịch vụ luật đất đai của công ty. Để được tư vấn luật đất đai vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6568 để được tư vấn - hỗ trợ! 

Giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định hiện hành class=

Giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định hiện hành. Giải quyết tranh chấp ranh giới đất đai.

Quy định về chuyển nhượng và sử dụng đất rừng phòng hộ class=

Quy định về chuyển nhượng và sử dụng đất rừng phòng hộ. Bảo vệ rừng, trường hợp chuyển nhượng đất rừng.

Diện tích tối thiểu để được tách thửa tại tỉnh Quảng Nam class=

Diện tích tối thiểu để được tách thửa tại tỉnh Quảng Nam. Diện tích tối thiểu để tách thửa.

Hỏi về thẩm quyền thu hồi đất class=

Hỏi về thẩm quyền thu hồi đất. Thủ tục thu hồi đất.

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi sử dụng từ lâu class=

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi sử dụng từ lâu. Căn cứ xác định việc sử dụng đất ổn định.

Tách thửa đất khi đất mua chung nhưng chỉ có một người đứng tên class=

Tách thửa đất khi đất mua chung nhưng chỉ có một người đứng tên. Thủ tục tách thửa đất.

Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do mua bán viết tay class=

Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do mua bán viết tay. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2017.

Đối tượng được giảm tiền sử dụng đất class=

Đối tượng được giảm tiền sử dụng đất. Miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Bán diện tích đất không đúng thực tế thì xử lý như thế nào? class=

Bán diện tích đất không đúng thực tế thì xử lý như thế nào? Tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu.

Tự tách thửa để mua bán quyền sử dụng đất viết tay class=

Tự tách thửa để cau bán quyền sử dụng đất viết tay. Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ký giáp ranh khi làm thủ tục đo đạc cắm mốc lộ giới class=

Ký giáp ranh khi làm thủ tục đo đạc cắm mốc lộ giới. Cắm mốc lộ giới để được xin cấp giấy phép xây dựng.

Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng class=

Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng. Điều kiện, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

Nhà chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có được tặng cho không? class=

Nhà chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có được tặng cho không? Tặng cho quyền sử dụng đất.

Điều kiện để được làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi mua bán viết tay class=

Điều kiện để được làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi mua bán viết tay. Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Luật sư tư vấn quyền sử dụng lối đi chung class=

Luật sư tư vấn quyền sử dụng lối đi chung. Nguyên tắc thực hiện quyền đối với bất động sản liền kề.

Xây dựng nhà trên đất chưa chuyển mục đích thì bị xử lý thế nào? class=

Xây dựng nhà trên đất chưa chuyển mục đích thì bị xử lý thế nào? Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Lấn chiếm đất đai xử phạt như thế nào? class=

Lấn chiếm đất đai xử phạt như thế nào? Tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Luật sư tư vấn điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất class=

Luật sư tư vấn điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Mua đất năm 2007 bằng giấy viết tay có cấp được sổ đỏ không? class=

Mua đất năm 2007 bằng giấy viết tay có cấp được sổ đỏ không? Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Có được lấy lại diện tích đất đã hiến làm đường không? class=

Có được lấy lại diện tích đất đã hiến làm đường không? Hợp thửa, tách thửa, hiến đất làm đường.