Đất đai
Tư vấn

luật đất đai

qua tổng đài 19006568

Chuyên mục pháp luật đất đai

Chuyên mục pháp luật đất đai của Công ty Luật Dương Gia chuyên cung cấp các bài viết liên quan đến pháp luật đất đai. Bao gồm: Các bài viết liên quan đến kiến thức pháp luật đất đai, các bài viết tư vấn luật đất đai, các văn bản luật đất đai và các bài viết giới thiệu dịch vụ luật đất đai của công ty. Để được tư vấn luật đất đai vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6568 để được tư vấn - hỗ trợ! 

Có được trồng cây keo trên đất trồng cây hàng năm không? class=

Có được trồng cây keo trên đất trồng cây hàng năm không? Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

Các loại thuế khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất class=

Các loại thuế khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cách tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp theo quy định hiện hành class=

Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp. Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Giải quyết tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình liền kề class=

Tư vấn về giải quyết tranh chấp đất đai các hộ gia đình liền kề. Tranh chấp đất đai.

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi cắt nhỏ diện tích bán nhưng chưa ra sổ class=

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi cắt nhỏ diện tích bán nhưng chưa ra sổ. Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Mua đất năm 2005 bằng giấy viết tay có cấp giấy chứng nhận được không? class=

Mua đất năm 2005 bằng giấy viết tay có cấp giấy chứng nhận được không? Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho những trường hợp nào?

Cho anh trai đứng tên đất muốn lấy lại làm thủ tục thế nào? class=

Cho anh trai đứng tên đất muốn lấy lại làm thủ tục thế nào? Hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trình tự thủ tục cưỡng chế việc xây dựng trên đất nông nghiệp  class=

Trình tự thủ tục cưỡng chế việc xây dựng trên đất nông nghiệp. Chuyển mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp sang mục đích khác.

Quyền sử dụng đất của Việt Kiều có bị giới hạn không? class=

Quyền sử dụng đất của Việt Kiều có bị giới hạn không? Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Giải quyết tranh chấp giữa cá nhân đang sử dụng đất không có sổ đỏ class=

Giải quyết tranh chấp giữa cá nhân đang sử dụng đất mà không có sổ đỏ. Căn cứ xác định việc sử dụng đất ổn định.

Các trường hợp không được tách thửa ở Tỉnh Cà Mau class=

Các trường hợp không được tách thửa ở Tỉnh Cà Mau. Diện tích tối thiểu để tách thửa.

Tư vấn điều kiện tách thửa đất ở tại tỉnh Quảng Nam class=

Tư vấn điều kiện tách thửa đất ở tại tỉnh Quảng Nam. Diện tích tối thiểu để tách thửa.

Thu hồi đất giao thực hiện dự án do người được giao chết class=

Thu hồi đất giao thực hiện dự án do người được giao chết. Thủ tục, điều kiện thu hồi đất.

Điều kiện để tách thửa đất ở Tỉnh Long An class=

Điều kiện để tách thửa đất ở Tỉnh Long An. Người sử dụng đất được tách thửa đất khi đáp ứng đủ các điều kiện nào?

Trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi trúng đấu giá class=

Trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi trúng đấu giá. Thủ tục cấp sổ đỏ.

Dịch vụ nổi bật