Chủ tịch Hội đồng quản trị nghỉ hưu có được tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị
Bạn đang xem bài viết: Chủ tịch Hội đồng quản trị nghỉ hưu có được tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị
20/04/2017 14:12:03 Luật Dương gia Luật Dương gia Luật Dương gia Luật Dương gia Luật Dương gia

Chủ tịch Hội đồng quản trị nghỉ hưu có được tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị nghỉ hưu có được tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị. Đại diện vốn trong doanh nghiệp nhà nước.


Tóm tắt câu hỏi:

Xin chào Luật sư! Công ty tôi là công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ 60% vốn điều lệ. Đến tháng 2/2017 Chủ tịch HĐQT Công ty cũng là người đại diện phần vốn nhà nước đền tuổi nghỉ hưu, tôi xin hỏi như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh (Chủ sở hữu Công ty) điều động một công chức thuộc thành phố đến nhận công tác tại Công ty, giao quản lý phần vồn nhà nước trong khi người này sinh tháng 5/1959, tức đến tháng 5/2019 nghỉ hưu, không đáp ứng được yêu cầu theo Nghị định 106/2015/NĐ-CP. Xin hỏi như thế có đùng pháp luật không?

2. Chủ tịch HĐQT Công ty nghỉ hưu có được tiếp tục tham gia HĐQT đến hết nhiệm kỳ không (Nhiệm kỳ HĐQT là 2015-2020) Xin cám ơn Luật sư!?

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

- Căn cứ Điều 18 Nghị định 106/2015/NĐ-CP quy định về điều kiện người đại diện như sau:

"Điều 18. Điều kiện người đại diện

1. Đạt tiêu chuẩn chung của Đảng, Nhà nước và tiêu chuẩn của chức danh dự kiến cử làm đại diện do cấp có thẩm quyền ban hành.

2. Có đủ hồ sơ cá nhân được cấp có thẩm quyền thẩm định, xác minh, xác nhận.

3. Trong độ tuổi cử làm đại diện

a) Người đại diện được cử làm đại diện phải đủ tuổi (tính theo tháng) để công tác hết 01 nhiệm kỳ theo quy định của chức danh quản lý.

b) Trường hợp người đại diện do nhu cầu công tác mà được chủ sở hữu cho thôi làm đại diện để cử làm đại diện tại tập đoàn, tổng công ty, công ty khác cùng chủ sở hữu thì tuổi cử làm đại diện không theo quy định tại Điểm a Khoản này.

c) Trường hợp người đại diện sau 01 năm kể từ ngày bị chủ sở hữu đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ hoặc kể từ ngày quyết định kỷ luật, miễn nhiệm có hiệu lực thi hành, nếu tiếp tục được xem xét cử làm người đại diện thì ngoài việc đáp ứng điều kiện về độ tuổi, phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện khác của người đại diện.

4. Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao do cơ quan y tế có thẩm quyền chứng nhận. Thời điểm chứng nhận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ cho cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ không quá 06 tháng.

5. Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

6. Không đang trong thời gian bị thi hành kỷ luật, điều tra, truy tố, xét xử."

- Căn cứ Khoản 2 Điều 150 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị như sau:

"2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Số lượng, thời hạn cụ thể của nhiệm kỳ, số thành viên Hội đồng quản trị phải thường trú ở Việt Nam do Điều lệ công ty quy định."

Chu-tich-Hoi-dong-quan-tri-nghi-huu-co-duoc-tiep-tuc-tham-gia-Hoi-dong-quan-tri

>>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

Như vậy, căn cứ Khoản 3 Điều 18 Nghị định 106/2015/NĐ-CP quy định điều kiện về độ tuổi của người đại diện nêu trên, người đại diện được cử làm đại diện phải đủ tuổi (tính theo tháng) để công tác hết 01 nhiệm kỳ theo quy định của chức danh quản lý. Tuy nhiên, nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2014 là không quá 05 năm.

- Căn cứ Điều 166 Điều 167 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về người lao động cao tuổi như sau:

"Điều 166. Người lao động cao tuổi

1. Người lao động cao tuổi là người tiếp tục lao động sau độ tuổi theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật này.

2. Người lao động cao tuổi được rút ngắn thời giờ làm việc hằng ngày hoặc được áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian.

3. Năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu, người lao động được rút ngắn thời giờ làm việc bình thường hoặc được áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian."

"Điều 167. Sử dụng người lao động cao tuổi

1. Khi có nhu cầu, người sử dụng lao động có thể thoả thuận với người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định tại Chương III của Bộ luật này.

2. Khi đã nghỉ hưu, nếu làm việc theo hợp đồng lao động mới, thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi vẫn được hưởng quyền lợi đã thoả thuận theo hợp đồng lao động.

3. Không được sử dụng người lao động cao tuổi làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ người lao động cao tuổi, trừ trường hợp đặc biệt theo quy định của Chính phủ.

4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quan tâm chăm sóc sức khoẻ của người lao động cao tuổi tại nơi làm việc."

Như vậy, trong trường hợp người đại diện phần vốn góp của Nhà nước trong doanh nghiệp được bổ nhiệm theo quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và nếu có hợp đồng lao động sử dụng người lao động cao tuổi thì người đại diện phần vốn góp này vẫn có thể được làm việc theo hợp đồng lao động sử dụng người lao động cao tuổi này khi đã trên 60 tuổi. 

Do vậy, nhiệm kỳ của người đại diện phần vốn góp Nhà nước được thể hiện trong quyết định bổ nhiệm của chủ sở hữu là Uỷ ban nhân dân tỉnh. Nếu độ tuổi của người được bổ nhiệm không đủ để công tác hết 01 nhiệm kỳ thì không đủ điều kiện là người đại diện. Trừ trường hợp người đại diện do nhu cầu công tác mà được chủ sở hữu cho thôi làm đại diện để cử làm đại diện tại tập đoàn, tổng công ty, công ty khác cùng chủ sở hữu.

- Đối với trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại Công ty cổ phần thì khi người Chủ tịch Hội đồng quản trị nghỉ hưu thì chủ sở hữu phần vốn góp Nhà nước là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh sẽ có quyết định bổ nhiệm người thay thế vị trí đó. Chủ tịch Hội đồng quản trị đã nghỉ hưu chỉ là người đại diện cho phần vốn của Nhà nước chứ không phải là cổ đông có cổ phần tại doanh nghiệp, do đó không thể tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị đến hết nhiệm kỳ.

Hy vọng rằng sự tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn lựa chọn được phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của bạn. Tư vấn nêu trên chỉ được coi là tài liệu tham khảo. Quý khách hàng, người truy cập tuyệt đối không được coi là ý kiến pháp lý chính thức cuối cùng của Luật sư để giải quyết hoặc làm việc với bên thứ 3. Để được tư vấn pháp luật miễn phí vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến 24/7 của Luật sư: 1900.6568 để nhận được ý kiến tư vấn chính xác nhất! 

--------------------------------------------------------

(Lượt xem : 112)

Chuyên viên tư vấn: Trần Thị Kiều Anh

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy ấn like để ủng hộ luật sư tư vấn