Thời giờ làm việc, các bài viết về Thời giờ làm việc - Trang thoi-gio-lam-viec-625

15.03.2016 13:54:34
Nghị định 81/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2012 class=

Nghị định 81/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2008/NĐ-CP về thời gian nghỉ ngơi.

08.01.2016 11:51:07
Thời giờ làm việc của nhân viên bảo vệ class=

Thời giờ làm việc của nhân viên bảo vệ. Doanh nghiệp bắt nhân viên bảo vệ trực luân phiên 24 giờ một ngày có đúng quy định không?

06.01.2016 07:42:08
Xử phạt khi công ty bắt lao động làm việc quá thời giờ quy định class=

Xử phạt khi công ty bắt lao động làm việc quá thời giờ quy định. Quy định của Luật lao động về thời giờ làm việc của công nhân.

24.12.2015 11:22:26
Giới hạn thời giờ làm thêm đối với lao động thời vụ class=

Giới hạn thời giờ làm thêm đối với lao động thời vụ. Thời giờ làm việc tăng ca của lao động thời vụ. Lương tăng ca của lao động thời vụ.

17.12.2015 13:20:53
Thông tư số 54/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 12 năm 2015 class=

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc sản xuất có tính thời vụ và công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng.

26.11.2015 12:02:45
Quy định về tiền lương, thời giờ làm việc cho lao động class=

Quy định về tiền lương, thời giờ làm việc cho lao động. Không ký hợp đồng lao động thì tiền lương và thời giờ làm việc tính thế nào?

05.11.2015 21:21:17
Quy định thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi class=

Quy định thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi. Thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi của người lao động được quy định như thế nào?

31.07.2015 14:29:31
Quản lý nhà nước về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động class=

Quản lý nhà nước về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động được quy định tại Nghị định số 43/2013/ NĐ-CP.

27.07.2015 15:04:44
Quy định pháp luật về thời giờ nghỉ ngơi class=

Thời gian nghỉ ngơi của người lao động bao gồm: nghỉ giữa giờ làm, nghỉ chuyển ca, nghỉ hằng tuần, nghỉ hằng năm.

23.07.2015 08:25:35
Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với lao động là người giúp việc gia đình class=

Nghị định 27/2014/NĐ-CP ra đời đã quy định riêng và chi tiết hơn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi cho người lao động là người giúp việc gia đình.

17.07.2015 10:08:59
Quy định về thời giờ làm việc class=

Bộ luật lao động 2012 quy định cụ thể về thời giờ làm việc đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng giúp đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

18.05.2015 09:43:30
Thông tư 42/2011/TT-BGTVT ngày 1 tháng 6 năm 2011 class=

Thông tư 42/2011/TT-BGTVT quy định chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm việc trong các loại hình doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

18.05.2015 09:26:49
Vượt quá thời giờ làm việc class=

Vậy nếu chúng tôi là người lao động tự nguyện trực quá 12h/ngày và có cam kết đảm bảo sức khoẻ, chất lượng ca trực và không khiếu nại thì có vi phạm luật trên không?

13.03.2015 20:42:45
Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm class=

Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm của người lao động được người sử dụng lao động chi trả như sau:

29.01.2015 10:55:45
Nghỉ hàng năm có tăng theo thâm niên làm việc? class=

Tôi làm việc tại trong một doanh nghiệp đến nay đã được 12 năm. Theo quy định của Bộ Luật lao động thì tôi được nghỉ bao nhiêu ngày phép?

Dịch vụ nổi bật