Thời giờ làm việc, các bài viết về Thời giờ làm việc

Tags: Thời giờ làm việc

Xét tuyển đặc cách viên chức theo quy định của pháp luật năm 2017

Xét tuyển đặc cách viên chức theo quy định của pháp luật năm 2017. Thâm niên công tác trong ngành lâm nghiệp 5 năm liên tục có được đặc cách xét tuyển viên chức không?

Thời gian báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

Thời gian báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động. Người sử dụng lao động chuyển người lao động làm 2 ca làm từ 14h đến 22h.

Lao động nữ đang mang thai có phải làm việc ban đêm không?

Lao động nữ đang mang thai có phải làm việc ban đêm không? Bảo vệ thai sản đối với lao động nữ.

Sử dụng lao động chưa thành niên

Sử dụng lao động chưa thành niên. Thời giờ làm việc đối với người lao động chưa thành niên.

Quy định về thời giờ làm việc, tiền lương làm thêm giờ

Quy định về thời giờ làm việc, tiền lương làm thêm giờ. Công ty bắt người lao động làm hết thời gian trong tháng không có ngày nghỉ có đúng không?

Chế độ tiền lương làm thêm giờ

Chế độ tiền lương làm thêm giờ. Làm thềm giờ theo quy định Bộ luật lao động 2012.

Quyền lợi đối với bảo vệ trường học

Quyền lợi đối với lao động là bảo vệ trường học. Quyền lợi, trang phục, công cụ hỗ trợ đối với lao động là bảo vệ.

Quy định về ngày nghỉ bù của người lao động

Quy định về ngày nghỉ bù của người lao động. Ngày nghỉ bù, nghỉ có hưởng lương của người lao động theo quy định hiện hành.

Thời giờ làm việc đối với nhân viên trong trạm y tế

Thời giờ làm việc đối với nhân viên trong trạm y tế. Thời giờ làm việc, nghỉ ngơi và nghỉ bù của lao động, viên chức.

Tính tiền lương tăng ca trực của nhân viên

Tính tiền lương tăng ca trực của nhân viên. Nhân viên trực từ thứ 7 đến thứ hai công việc không liên tục thì tính lương như thế nào?

Tính thời gian tăng ca, tiền tăng ca ngày nghỉ hàng tuần

Tính thời gian tăng ca, tiền tăng ca ngày nghỉ hàng tuần. Tiền lương cho người lao động trong những ngày tăng ca.

Lãnh đạo cơ quan có được thay đổi khung giờ làm việc của viên chức?

Lãnh đạo cơ quan có được thay đổi khung giờ làm việc của viên chức? Thời giờ làm việc của viên chức theo quy định

Hỏi về thời giờ làm việc đối với nhân viên bán hàng

Hỏi về thời giờ làm việc đối với nhân viên bán hàng. Thời giờ làm việc bình thường.

Quy định bảo vệ thai sản đối với lao động nữ

Quy định bảo vệ thai sản đối với lao động nữ. Đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi có thể thỏa thuận với chủ sử dụng lao động để đi làm đêm không?

Quy định về tính ngày công cho người lao động

Quy định về tính ngày công cho người lao động. Cách tính lương cho người lao đông, ngày công áp dụng tính lương.

Thời gian làm việc của người lao động được quy định như thế nào?

Thời gian làm việc của người lao động được quy định như thế nào? Thời gian làm việc bình thường, làm tăng ca, làm thêm giờ.

Tiền lương tính theo tháng hay tính theo ca?

Tiền lương tính theo tháng hay tính theo ca? Công ty yêu cầu làm đủ ca mới nhận đủ tháng lương.

Chế độ làm việc trong bệnh viện

Chế độ làm việc trong bệnh viện. Chế độ đối với người lao động tham gia thường trực.

Thời gian làm việc đối với lao động nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi

Thời gian làm việc đối với lao động nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi. Người sử dụng lao động không được sử dụng lao động nữ làm việc ban đêm, làm thêm giờ khi nào?

Giải pháp thực hiện chế độ thời giờ làm việc trong doanh nghiệp

Giải pháp nhằm thực hiện tốt thời giờ làm việc trong doanh nghiệp. Quy định về thời giờ làm việc tại doanh nghiệp.

Quảng cáo