Thời giờ làm việc, các bài viết về Thời giờ làm việc

14.04.2016 17:10:33
Thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm việc 15 giờ trong ngày class=

Thời giờ nghỉ ngơi. Thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm việc 15 giờ trong ngày được tính như thế nào?

23.04.2016 18:25:45
Yêu cầu lao động làm việc thay đổi theo ca 24h có đúng không? class=

Yêu cầu lao động làm việc thay đổi theo ca 24h có đúng không? Quy định về thời gian làm việc đối với người lao động.

26.04.2016 10:59:34
Những nội dung về pháp luật mà người lao động cần nắm chắc để bảo vệ quyền lợi class=

Những nội dung về pháp luật mà người lao động cần nắm chắc để bảo vệ quyền lợi. Quyền lợi của người lao động theo quy định của Bộ luật lao động 2012.

14.05.2016 14:11:38
Thời gian làm việc và tiền lương của lao động nữ nuôi con nhỏ class=

Thời gian làm việc và tiền lương của lao động nữ nuôi con nhỏ. Quy định về chế độ làm việc của lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

20.05.2016 14:20:46
Xử lý hành vi yêu cầu người lao động làm quá thời gian quy định class=

Xử lý hành vi yêu cầu người lao động làm quá thời gian quy định. Thời gian làm việc quá 48h/tuần thì công ty bị xử lý như thế nào?

02.06.2016 12:59:00
Ngủ trong giờ làm việc có vi phạm pháp luật lao động không?  class=

Ngủ trong giờ làm việc có vi phạm pháp luật lao động không? Xử lý như thế nào khi không thực hiện đúng hợp đồng lao động.

03.06.2016 18:17:37
Quy định về thời gian làm việc cho người lái xe class=

Quy định về thời gian làm việc cho người lái xe. Quy định về thời giờ làm việc theo quy định của Bộ luật lao động 2012.

11.06.2016 14:30:47
Thời gian nghỉ bù của bác sĩ trực 24 giờ class=

Thời gian nghỉ bù của bác sĩ trực 24 giờ. Bác sĩ bệnh viện hạng III trực 24/24 được nghỉ bù như thế nào?

14.06.2016 17:03:14
Giải pháp thực hiện chế độ thời giờ làm việc trong doanh nghiệp class=

Giải pháp nhằm thực hiện tốt thời giờ làm việc trong doanh nghiệp. Quy định về thời giờ làm việc tại doanh nghiệp.

11.09.2016 13:14:36
Thời gian làm việc đối với lao động nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi class=

Thời gian làm việc đối với lao động nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi. Người sử dụng lao động không được sử dụng lao động nữ làm việc ban đêm, làm thêm giờ khi nào?

11.09.2016 14:11:54
Chế độ làm việc trong bệnh viện class=

Chế độ làm việc trong bệnh viện. Chế độ đối với người lao động tham gia thường trực.

12.09.2016 15:04:09
Tiền lương tính theo tháng hay tính theo ca? class=

Tiền lương tính theo tháng hay tính theo ca? Công ty yêu cầu làm đủ ca mới nhận đủ tháng lương.

18.10.2016 12:51:04
Thời gian làm việc của người lao động được quy định như thế nào? class=

Thời gian làm việc của người lao động được quy định như thế nào? Thời gian làm việc bình thường, làm tăng ca, làm thêm giờ.

22.10.2016 05:55:30
Quy định về tính ngày công cho người lao động class=

Quy định về tính ngày công cho người lao động. Cách tính lương cho người lao đông, ngày công áp dụng tính lương.

26.10.2016 11:00:19
Quy định bảo vệ thai sản đối với lao động nữ class=

Quy định bảo vệ thai sản đối với lao động nữ. Đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi có thể thỏa thuận với chủ sử dụng lao động để đi làm đêm không?

05.11.2016 05:46:03
Hỏi về thời giờ làm việc đối với nhân viên bán hàng class=

Hỏi về thời giờ làm việc đối với nhân viên bán hàng. Thời giờ làm việc bình thường.

21.11.2016 06:02:02
Lãnh đạo cơ quan có được thay đổi khung giờ làm việc của viên chức? class=

Lãnh đạo cơ quan có được thay đổi khung giờ làm việc của viên chức? Thời giờ làm việc của viên chức theo quy định

17.12.2016 08:10:25
Tính thời gian tăng ca, tiền tăng ca ngày nghỉ hàng tuần class=

Tính thời gian tăng ca, tiền tăng ca ngày nghỉ hàng tuần. Tiền lương cho người lao động trong những ngày tăng ca.

04.01.2017 05:10:36
Tính tiền lương tăng ca trực của nhân viên class=

Tính tiền lương tăng ca trực của nhân viên. Nhân viên trực từ thứ 7 đến thứ hai công việc không liên tục thì tính lương như thế nào?

10.01.2017 09:19:06
Thời giờ làm việc đối với nhân viên trong trạm y tế class=

Thời giờ làm việc đối với nhân viên trong trạm y tế. Thời giờ làm việc, nghỉ ngơi và nghỉ bù của lao động, viên chức.