Tư vấn luật miễn phí - Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí

Thừa kế quyền sử dụng đất khi chưa được cấp Giấy chứng nhận

Thừa kế quyền sử dụng đất khi chưa được cấp Giấy chứng nhận. Mẹ tôi có mua một mảnh đất từ năm 1989, chưa được cấp sổ đỏ, nay chồng tôi muốn thừa kế phần đất đó.

Bố mất mẹ có được quyền cho con trai toàn bộ tài sản không?

Bố mất mẹ có được quyền cho con trai toàn bộ tài sản không? Phân chia di sản thừa kế theo pháp luật khi người để lại di sản không có di chúc.

Di chúc bằng việc ghi âm có giá trị pháp lý không?

Di chúc bằng việc ghi âm có giá trị pháp lý không? Lập di chúc để lại quyền sử dụng đất bằng ghi âm có được coi là hình thức di chúc có giá trị pháp lý?

Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại

Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại. Người thừa kế theo pháp luật. Thừa kế phần nghĩa vụ - Ai có trách nhiệm thực hiện?

Bà nội để lại tài sản cho cháu bằng di chúc miệng

Bà nội để lại tài sản cho cháu bằng di chúc miệng. Thủ tục khai nhận di sản thừa kế trong trường hợp di chúc miệng để lại không hợp pháp.

Con gái có được hưởng thừa kế quyền sử dụng đất do bố mẹ để lại

Con gái có được hưởng thừa kế quyền sử dụng đất do bố mẹ để lại. Chia thừa kế theo pháp luật.

Phân chia di sản thừa kế khi đã ủy quyền đại diện đứng tên sổ đỏ

Phân chia di sản thừa kế khi đã ủy quyền đại diện đứng tên sổ đỏ. Quy định của pháp luật về phân chia di sản thừa kế.

Con gái có được chia di sản thừa kế theo pháp luật không?

Con gái có được chia di sản thừa kế theo pháp luật không? Tư vấn về việc phân chia di sản thừa kế theo pháp luật khi bố mất từ năm 2002.

Quyền hưởng di sản thừa kế của con riêng theo quy định của pháp luật

Quyền hưởng di sản thừa kế của con riêng theo quy định của pháp luật. Quy định pháp luật về chia di sản thừa kế theo pháp luật và xác định hàng thừa kế.

Di chúc có chứng thực nhưng không có người làm chứng

Di chúc có chứng thực nhưng không có người làm chứng. Các hình thức của di chúc và điều kiện có hiệu lực của di chúc theo quy định của pháp luật dân sự năm 2017.

Phân chia thừa kế khi di chúc không hợp pháp

Phân chia thừa kế khi di chúc không hợp pháp. Người thừa kế theo pháp luật.

Con riêng có được đòi di sản thừa kế từ mẹ kế không?

Con riêng có được đòi di sản thừa kế từ mẹ kế không? Quy định pháp luật về phân chia di sản thừa kế.

Chồng chết, vợ có phải chia tài sản cho con riêng của chồng không?

Chồng chết, vợ có phải chia tài sản cho con riêng của chồng không? Chia thừa kế khi không có di chúc theo quy định của pháp luật.

Khai nhận di sản thừa kế và thời hạn sang tên sổ đỏ

Khai nhận di sản thừa kế và thời hạn sang tên sổ đỏ. Thủ tục sang tên quyền sử dụng đất do nhận thừa kế.

Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế

Luật sư tư vấn về công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế. Thủ tục sang tên đất trong trường hợp được thừa kế.

Đã có di chúc có được chia di sản thừa kế theo pháp luật không?

Đã có di chúc có được chia di sản thừa kế theo pháp luật không? Luật sư tư vấn về chia di sản thừa kế theo quy định pháp luật.

Tư vấn về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với đất thừa kế

Tư vấn về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với đất thừa kế. Thủ tục công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế.

Thủ tục lập di chúc

Thủ tục lập di chúc năm 2017. Quy định của pháp luật dân sự về thừa kế mới nhất.

Đòi lại đất đã tặng cho

Tặng cho bất động sản nhưng chưa sang tên có đòi lại được không? Phân chia di sản thừa kế theo pháp luật khi không có di chúc.

Chia di sản thừa kế phần đất đã tặng cho chưa tách thửa

Chia di sản thừa kế phần đất đã tặng cho chưa tách thửa. Xác định di sản thừa kế đem chia. Thủ tục phân chia di sản thừa kế.