Luật nghĩa vụ quân sự
Luật sư

tư vấn luật nghĩa vụ quân sự

trực tuyến miễn phí
Tiêu chuẩn tuyển quân đi nghĩa vụ quân sự

Tiêu chuẩn tuyển quân đi nghĩa vụ quân sự. Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu. Truy cứu trách nhiệm hình sự Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Tốt nghiệp đại học có thuộc trường hợp gọi khám nghĩa vụ quân sự?

Tốt nghiệp đại học có thuộc trường hợp gọi khám nghĩa vụ quân sự? Độ tuổi gọi nhập ngũ đối với trường hợp đã được tạm hoãn nhập ngũ.

Trường hợp ngừng tham gia dân quân tự vệ

Không bảo đảm thời gian cho công việc có được ngừng tham gia dân quân tự vệ không? Trường hợp thôi thực hiện nghĩa vụ dân quân tự vệ trước thời hạn.

Sinh năm 1991 đã đi học có phải thực hiện nghĩa vụ quân sự không?

Sinh năm 1991 đã đi học có phải thực hiện nghĩa vụ quân sự không? Độ tuổi gọi nhập ngũ theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015.

Điều kiện được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự khi đang được đào tạo

Điều kiện được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự khi đang được đào tạo. Các trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự theo pháp luật nghĩa vụ quân sự năm 2017.

Bị cận thị, viêm xoang có được tham gia nghĩa vụ quân sự không?

Bị cận thị, viêm xoang có được tham gia nghĩa vụ quân sự không? Quy định của pháp luật về tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Tiêu chuẩn về trình độ văn hóa tham gia nghĩa vụ quân sự

Tiêu chuẩn về trình độ văn hóa tham gia nghĩa vụ quân sự. Độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật nghĩa vụ quân sự 2017.

Vừa bị viêm gan B vừa bị cận thị có được hoãn nghĩa vụ quân sự không?

Vừa bị viêm gan B vừa bị cận thị có được hoãn nghĩa vụ quân sự không? Tiêu chuẩn về sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định năm 2017.

Bị cận thị, loạn thị có phải tham gia nghĩa vụ quân sự không?

Bị cận thị, loạn thị có phải tham gia nghĩa vụ quân sự không? Quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự.

Bị sâu hai răng hàm có đủ điều kiện thi vào trường lục quân?

Bị sâu hai răng hàm có đủ điều kiện thi vào trường lục quân? Quy định pháp luật về tiêu chuẩn sức khỏe đối với thi sinh dự thi tuyển vào trường quân đội.

Có lệnh gọi nhập ngũ không chấp hành sẽ xử lý thế nào?

Có lệnh gọi nhập ngũ không chấp hành sẽ xử lý thế nào? Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Điều kiện để được xuất ngũ trước thời hạn

Điều kiện để được xuất ngũ trước thời hạn năm 2017. Bệnh nào được xuất ngũ sớm? Thủ tục xuất ngũ trước thời hạn trong quân đội.

Luật sư tư vấn trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Luật sư tư vấn trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Quy định của pháp luật về tiêu chuẩn sức khỏe gọi nhập ngũ và tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Giáo viên có phải thực hiện nghĩa vụ quân sự không?

Giáo viên có phải thực hiện nghĩa vụ quân sự không? Bị viêm gan B và có răng giả thì có phải thực hiện nghĩa vụ quân sự không?

Luật sư tư vấn về tình trạng sức khỏe để tham gia nghĩa vụ quân sự

Luật sư tư vấn về tình trạng sức khỏe để tham gia nghĩa vụ quân sự. Tôi cao 1m65 nặng 55kg cận mắt trái 2,75 mắt phải 2,5 thì có được hoãn nghĩa vụ không?

Học đại học lần hai có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không?

Học đại học lần hai có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không? Quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự.

Đã tốt nghiệp trung cấp thì hạn tuổi gọi nhập ngũ là bao nhiêu?

Đã tốt nghiệp trung cấp thì hạn tuổi gọi nhập ngũ là bao nhiêu? Em năm nay 21 tuổi, tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp thì hạn tuổi gọi nhập ngũ là bao nhiêu?

Nghĩa vụ thực hiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Nghĩa vụ thực hiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2018. Độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự. Không khám nghĩa vụ quân sự có vi phạm gì không?

Bị cận thị có được tham gia nghĩa vụ quân sự không?

Bị cận thị có được tham gia nghĩa vụ quân sự không? Quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự.

Cận thị trên 7 điop có đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự không?

Cận thị trên 7 điop có đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự không? Tiêu chuẩn về sức khỏe tham gia tuyển quân nghĩa vụ quân sự.