Luật nghĩa vụ quân sự
Luật sư

tư vấn luật nghĩa vụ quân sự

trực tuyến miễn phí
Tiêu chuẩn về trình độ văn hóa tham gia nghĩa vụ quân sự

Tiêu chuẩn về trình độ văn hóa tham gia nghĩa vụ quân sự. Độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật nghĩa vụ quân sự 2017.

Vừa bị viêm gan B vừa bị cận thị có được hoãn nghĩa vụ quân sự không?

Vừa bị viêm gan B vừa bị cận thị có được hoãn nghĩa vụ quân sự không? Tiêu chuẩn về sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định năm 2017.

Bị cận thị, loạn thị có phải tham gia nghĩa vụ quân sự không?

Bị cận thị, loạn thị có phải tham gia nghĩa vụ quân sự không? Quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự.

Bị sâu hai răng hàm có đủ điều kiện thi vào trường lục quân?

Bị sâu hai răng hàm có đủ điều kiện thi vào trường lục quân? Quy định pháp luật về tiêu chuẩn sức khỏe đối với thi sinh dự thi tuyển vào trường quân đội.

Có lệnh gọi nhập ngũ không chấp hành sẽ xử lý thế nào?

Có lệnh gọi nhập ngũ không chấp hành sẽ xử lý thế nào? Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Điều kiện để được xuất ngũ trước thời hạn

Điều kiện để được xuất ngũ trước thời hạn năm 2017. Bệnh nào được xuất ngũ sớm? Thủ tục xuất ngũ trước thời hạn trong quân đội.

Luật sư tư vấn trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Luật sư tư vấn trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Quy định của pháp luật về tiêu chuẩn sức khỏe gọi nhập ngũ và tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Giáo viên có phải thực hiện nghĩa vụ quân sự không?

Giáo viên có phải thực hiện nghĩa vụ quân sự không? Bị viêm gan B và có răng giả thì có phải thực hiện nghĩa vụ quân sự không?

Luật sư tư vấn về tình trạng sức khỏe để tham gia nghĩa vụ quân sự

Luật sư tư vấn về tình trạng sức khỏe để tham gia nghĩa vụ quân sự. Tôi cao 1m65 nặng 55kg cận mắt trái 2,75 mắt phải 2,5 thì có được hoãn nghĩa vụ không?

Học đại học lần hai có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không?

Học đại học lần hai có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không? Quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự.

Đã tốt nghiệp trung cấp thì hạn tuổi gọi nhập ngũ là bao nhiêu?

Đã tốt nghiệp trung cấp thì hạn tuổi gọi nhập ngũ là bao nhiêu? Em năm nay 21 tuổi, tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp thì hạn tuổi gọi nhập ngũ là bao nhiêu?

Nghĩa vụ thực hiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Nghĩa vụ thực hiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2018. Độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự. Không khám nghĩa vụ quân sự có vi phạm gì không?

Bị cận thị có được tham gia nghĩa vụ quân sự không?

Bị cận thị có được tham gia nghĩa vụ quân sự không? Quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự.

Cận thị trên 7 điop có đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự không?

Cận thị trên 7 điop có đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự không? Tiêu chuẩn về sức khỏe tham gia tuyển quân nghĩa vụ quân sự.

Bảo lưu học đại học có được hoãn nghĩa vụ quân sự không?

Bảo lưu học đại học có được hoãn nghĩa vụ quân sự không? Quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự khi đang học đại học, cao đẳng.

Mắt cận bao nhiêu độ thì được miễn nghĩa vụ quân sự?

Mắt cận bao nhiêu độ thì được miễn nghĩa vụ quân sự? Hai mắt cận thị trên 5 độ có đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự không?

Đã tốt nghiệp đang học nghề thì có thuộc đối tượng gọi nhập ngũ không?

Đã tốt nghiệp đang học nghề thì có thuộc đối tượng gọi nhập ngũ không? Tôi đã tốt nghiệp cao đẳng, trong thời gian chờ việc có bị gọi nhập ngũ không?

Xin giấy xác nhận tại trường để được hoãn nghĩa vụ quân sự

Công dân đang đi học phải nộp giấy xác nhận đang học để hoãn nghĩa vụ quân sự hàng năm. Xin giấy xác nhận tại trường để được hoãn nghĩa vụ quân sự.

Cha đang chấp hành hình phạt tù con có được miễn nghĩa vụ quân sự?

Cha đang chấp hành hình phạt tù con có được miễn nghĩa vụ quân sự? Những trường hợp miễn nghĩa vụ quân sự theo quy định năm 2017.

Tiêu chuẩn sức khỏe để đi nghĩa vụ quân sự

Tiêu chuẩn sức khỏe để đi nghĩa vụ quân sự. Điều kiện để được hoãn, miễn nghĩa vụ quân sự.