Xử lý đối với các dự án đang thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của tỉnh Tuyên Quang
Bạn đang xem bài viết: Xử lý đối với các dự án đang thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của tỉnh Tuyên Quang
Ngày đăng: 29/08/2014 10:36:51 Ngày cập nhật: 15/09/2015 07:07:56 Tác giả: Luật Dương Gia Luật Dương gia Luật Dương gia Luật Dương gia Luật Dương gia Luật Dương gia

Xử lý đối với các dự án đang thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của tỉnh Tuyên Quang

Xử lý đối với các dự án đang thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất:
- Dự án đã có quyết định thu hồi đất và có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày 01/7/2014 thì tiếp tục thực hiện theo phương án đã phê duyệt theo quy định tại khoản 6 Điều 210 của Luật Đất đai 2013 và Điều 34 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của chính phủ.
- Dự án đã có quyết định thu hồi đất nhưng chưa có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt trước ngày 01/7/2014 thì giải quyết theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, trong đó cần lưu ý:
+ Được tiếp tục lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật về
 Luật Đất đai năm 2013 đối với trường hợp: Dự án thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng quy định tại Điều 61 và Điều 62  Luật Đất đai năm 2013 và chủ đầu tư có đủ điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai năm 2013

+  Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chủ động rà soát, ra quyết định hủy quyết định thu hồi đất đối với dự án thuộc thẩm quyền thu hồi đất của cấp huyện, đồng thời chỉ đạo các tổ chức, cá nhân liên quan phải dừng thực hiện dự án đối với dự án không đủ điều kiện nêu trên. Trường hợp thẩm quyền thu hồi đất của Ủy ban nhân dân tỉnh thì Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (đồng gửi Sở Tài nguyên và Môi trường) ban hành quyết định hủy quyết định thu hồi đất.

(Lượt xem : 836)

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy ấn like để ủng hộ luật sư tư vấn