Văn bản thuế - tài chính
Cung cấp

văn bản luật thuế - tài chính

mới nhất

Văn bản Thuế - Tài chính

Chuyên mục văn bản thuế - tài chính là chuyên mục Công ty Luật Dương Gia đang tải các văn pháp luật về thuế mới nhất. Các văn bản, các quy định về Thuế luôn được chúng tôi cập nhật liên tục và cung cấp đến người đọc hoàn toàn miễn phí. Để được tư vấn thuế, tư vấn kế toán thuế hãy gọi ngay cho chúng tôi qua Hotline 1900.6568 để được trợ giúp!

Công văn 9735/CT-TTHT ngày 28 tháng 10 năm 2015 class=

Công văn 9735/CT-TTHT năm 2015 về chính sách thuế hoạt động vận tải quốc tế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

Công văn 2025/TCT-TVQT ngày 14 tháng 06 năm 2011 class=

Công văn 2025/TCT-TVQT về thủ tục bán hóa đơn lẻ cho hộ, cá nhân kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 class=

Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán.

Thông tư 299/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 class=

Thông tư 299/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá.

Công văn số 4215/TCT-PCCS ngày 18 tháng 11 năm 2005 class=

Công văn số 4215/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử lý vi phạm đối với các hành vi mua, bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Thông tư 301/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 class=

Thông tư 301/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

Thông tư số 176/2016/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2016 class=

Thông tư 176/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 10/2014/TT-BTC xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Pháp lệnh 35/2001/PL-UBTVQH10 ngày 19 tháng 5 năm 2001 class=

Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 2001.

Pháp lệnh 14/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24 tháng 3 năm 2004 class=

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 2004.

Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 class=

Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài.

Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 class=

Thông tư số 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài.

Thông tư 289/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 class=

Thông tư 289/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực điện ảnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Thông tư số 18/2014/TT-BTC ngày 11 tháng 02 năm 2014 class=

Thông tư số 18/2014/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự.

Thông tư 103/2015/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2015 class=

Thông tư 103/2015/TT-BTC ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 293/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 class=

Thông tư 293/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Dịch vụ nổi bật