Văn bản thuế - tài chính
Cung cấp

văn bản luật thuế - tài chính

mới nhất

Văn bản Thuế - Tài chính

Chuyên mục văn bản thuế - tài chính là chuyên mục Công ty Luật Dương Gia đang tải các văn pháp luật về thuế mới nhất. Các văn bản, các quy định về Thuế luôn được chúng tôi cập nhật liên tục và cung cấp đến người đọc hoàn toàn miễn phí. Để được tư vấn thuế, tư vấn kế toán thuế hãy gọi ngay cho chúng tôi qua Hotline 1900.6568 để được trợ giúp!

Thông tư 68/2001/TT-BTC ngày 24 tháng 8 năm 2001

Thông tư 68/2001/TT-BTC hướng dẫn hoàn trả các khoản thu đã nộp ngân sách nhà nước.

Thông tư 173/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2016

Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi theo Thông tư 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC, 26/2015/TT-BTC) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Nghị quyết 01/2017/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2017

Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 do Chính phủ ban hành.

Quyết định 14/2016/QĐ-UBND Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 09 tháng 05 năm 2016

Quyết định 14/2016/QĐ-UBND về mức thu phí các chợ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tư 37/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 04 năm 2017

Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC, 26/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành.

Thông tư 147/2016/TT-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2016

Thông tư 147/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Thông tư 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016

Thông tư 250/2016/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Công văn số 1961/TCT-CS ngày 09 tháng 05 năm 2016

Công văn số 1961/TCT-CS về việc xử phạt về hóa đơn.

Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016

Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước.

Công văn số 4708/TCT-CS ngày 24 tháng 10 năm 2014

Công văn số 4708/TCT-CS về chính sách thuế TNDN.

Thông tư 188/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016

Thông tư 188/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện...

Thông tư 212/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016

Thông tư 212/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường.

Công văn 3910 TCT/TNCN ngày 24 tháng 11 năm 2004

Công văn 3910 TCT/TNCN về việc nộp thuế thu nhập cá nhân.

Thông tư 243/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016

Thông tư 243/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.

Công văn 9735/CT-TTHT ngày 28 tháng 10 năm 2015

Công văn 9735/CT-TTHT năm 2015 về chính sách thuế hoạt động vận tải quốc tế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

Công văn 2025/TCT-TVQT ngày 14 tháng 06 năm 2011

Công văn 2025/TCT-TVQT về thủ tục bán hóa đơn lẻ cho hộ, cá nhân kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016

Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán.

Thông tư 299/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016

Thông tư 299/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá.

Công văn số 4215/TCT-PCCS ngày 18 tháng 11 năm 2005

Công văn số 4215/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử lý vi phạm đối với các hành vi mua, bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Thông tư 301/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016

Thông tư 301/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ.