Văn bản thuế - tài chính
Cung cấp

văn bản luật thuế - tài chính

mới nhất

Văn bản Thuế - Tài chính

Chuyên mục văn bản thuế - tài chính là chuyên mục Công ty Luật Dương Gia đang tải các văn pháp luật về thuế mới nhất. Các văn bản, các quy định về Thuế luôn được chúng tôi cập nhật liên tục và cung cấp đến người đọc hoàn toàn miễn phí. Để được tư vấn thuế, tư vấn kế toán thuế hãy gọi ngay cho chúng tôi qua Hotline 1900.6568 để được trợ giúp!

Thông tư 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 class=

Thông tư 250/2016/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Công văn số 1961/TCT-CS ngày 09 tháng 05 năm 2016 class=

Công văn số 1961/TCT-CS về việc xử phạt về hóa đơn.

Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 class=

Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước.

Công văn số 4708/TCT-CS ngày 24 tháng 10 năm 2014 class=

Công văn số 4708/TCT-CS về chính sách thuế TNDN.

Thông tư 188/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 class=

Thông tư 188/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện...

Thông tư 212/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 class=

Thông tư 212/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường.

Công văn 3910 TCT/TNCN ngày 24 tháng 11 năm 2004 class=

Công văn 3910 TCT/TNCN về việc nộp thuế thu nhập cá nhân.

Thông tư 243/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 class=

Thông tư 243/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.

Công văn 9735/CT-TTHT ngày 28 tháng 10 năm 2015 class=

Công văn 9735/CT-TTHT năm 2015 về chính sách thuế hoạt động vận tải quốc tế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

Công văn 2025/TCT-TVQT ngày 14 tháng 06 năm 2011 class=

Công văn 2025/TCT-TVQT về thủ tục bán hóa đơn lẻ cho hộ, cá nhân kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 class=

Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán.

Thông tư 299/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 class=

Thông tư 299/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá.

Công văn số 4215/TCT-PCCS ngày 18 tháng 11 năm 2005 class=

Công văn số 4215/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử lý vi phạm đối với các hành vi mua, bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Thông tư 301/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 class=

Thông tư 301/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

Thông tư số 176/2016/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2016 class=

Thông tư 176/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 10/2014/TT-BTC xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Công văn 5055/TCT-TNCN ngày 30 tháng 11 năm 2015 class=

Công văn 5055/TCT-TNCN về việc thuế TNCN và sử dụng hóa đơn.

Pháp lệnh 35/2001/PL-UBTVQH10 ngày 19 tháng 5 năm 2001 class=

Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 2001.

Pháp lệnh 14/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24 tháng 3 năm 2004 class=

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 2004.

Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 class=

Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài.

Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 class=

Thông tư số 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài.