Văn bản luật lao động
Văn bản

luật lao động

hiện hành

Văn bản luật lao động

Chuyên mục văn bản luật lao động cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Luật lao động. Bao gồm: Luật lao động, các văn bản hướng dẫn thi hành, các quy định về bảo hiểm xã hội, các quy định về tiền lương, xuất khẩu lao động...Để được tư vấn pháp luật lao động uy tín - trực tuyến - miễn phí, vui lòng liên hệ với Luật sư của chúng tôi qua Hotline: 1900.6568

Nghị định 66-CP ngày 30 tháng 9 năm 1993

Nghị định 66-CP ngày 30 tháng 9 năm 1993. Nghị định 66-CP năm 1993 quy định tạm thời chế độ bảo hiểm xã hội đối với lực lượng vũ trang

Nghị định 45-CP ngày 15 tháng 7 năm 1995

Nghị định 45-CP năm 1995 về điều lệ bảo hiểm xã hội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân

Thông tư liên bộ 473-TTLB ngày 10 tháng 3 năm 1997

Thông tư liên bộ 473-TTLB năm 1997 về chế độ chính sách và bảo đảm kinh phí đối với lực lượng dân quân tự vệ do Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính- Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành

Thông tư 99/1998/TTLT-TCCP-BTC-BLĐTBXH ngày 19 tháng 5 năm 1998

Thông tư liên tịch 99/1998/TTLT-TCCP-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 09/1998/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 50/CP về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn do Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động,thương binh và Xã hội ban hành

Công văn 806/BHXH-CĐCS ngày 14 tháng 07 năm 1998

Công văn 806/BHXH-CĐCS thực hiện chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với cán bộ xã, phường, thị trấn do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

Nghị định 44/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 04 năm 2017

Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Công văn 4262/BHXH-CSYT ngày 28 tháng 10 năm 2016

Công văn 4262/BHXH-CSYT năm 2016 giải quyết vướng mắc trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

Quyết định 21/2007/QĐ-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2007

Quyết định 21/2007/QĐ-BYT Quy định về điều kiện sức khoẻ đối với những người tiếp xúc trực tiếp trong quá trình chế biến thực phẩm bao gói sẵn và kinh doanh thực phẩm ăn ngay do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Nghị định 47/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 04 năm 2017

Nghị định 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Công văn 1746/BHXH-QLT ngày 08 tháng 7 năm 2016

Công văn 1746/BHXH-QLT năm 2016 hướng dẫn nghiệp vụ sổ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Công văn 1139/BHXH-QLT ngày 29 tháng 4 năm 2016

Công văn 1139/BHXH-QLT năm 2016 hướng dẫn bổ sung nghiệp vụ Công văn 212/BHXH-QLT do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Công văn số 3624/BHXH-CSXH ngày 22 tháng 09 năm 2015

Công văn 3624/BHXH-CSXH năm 2015 về hướng dẫn thực hiện chế độ Bảo hiểm xã hội theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

Thông tư liên tịch số 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 26 tháng 02 năm 2014

Thông tư liên tịch 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Quyết định 73/2011/QĐ-TTg quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với công, viên chức, người lao động trong cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Quyết định 595/2017/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017

Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Thông tư 21/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 10 năm 2013

Thông tư 21/2013/TT-BLĐTBXH quy định về mức trần tiền ký quỹ và thị trường lao động mà doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài...

Thông tư 15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 06 năm 2016

Thông tư 15/2016/TT-BLĐTBXH Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Thông tư liên tịch 16/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 04 tháng 09 năm 2007

Thông tư liên tịch 16/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTC quy định và hướng dẫn mức trần tiền môi giới, việc quản lý và sử dụng tiền môi giới...

Thông tư số 16/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 6 năm 2010

Hướng dẫn Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động.

Công văn số 1784/BNV-TL ngày 03 tháng 04 năm 2017

Công văn 1784/BNV-TL năm 2017 thực hiện Nghị định 116/2010/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành.

Công văn số 266/LĐTBXH-BHXH ngày 27 tháng 01 năm 2005

Công văn số 266/LĐTBXH-BHXH về việc đề nghị giải quyết chế độ BHXH đối với người tự ý xin thôi việc.