Văn bản luật lao động
Văn bản

luật lao động

hiện hành

Văn bản luật lao động

Chuyên mục văn bản luật lao động cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Luật lao động. Bao gồm: Luật lao động, các văn bản hướng dẫn thi hành, các quy định về bảo hiểm xã hội, các quy định về tiền lương, xuất khẩu lao động...Để được tư vấn pháp luật lao động uy tín - trực tuyến - miễn phí, vui lòng liên hệ với Luật sư của chúng tôi qua Hotline: 1900.6568

Thông tư số 16/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 6 năm 2010 class=

Hướng dẫn Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động.

Công văn số 266/LĐTBXH-BHXH ngày 27 tháng 01 năm 2005 class=

Công văn số 266/LĐTBXH-BHXH về việc đề nghị giải quyết chế độ BHXH đối với người tự ý xin thôi việc.

Thông tư 13/NV ngày 04 tháng 9 năm 1972 class=

Thông tư 13/NV-1972 hướng dẫn và quy định cụ thể về tính thời gian công tác của công nhân, viên chức nhà nước.

Nghị định 12/CP ngay 26 tháng 01 năm 1995 class=

Nghị định 12/CP năm 1995 ban hành Điều lệ Bảo Hiểm Xã Hội.

Hướng dẫn 1684/HD-BHXH ngày 01 tháng 07 năm 2016 class=

Hướng dẫn 1684/HD-BHXH về việc đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh.

Nghị định 166/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 class=

Nghị định 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Nghị định 43-CP ngày 22 tháng 6 năm 1993 class=

Nghị định 43-CP ngày 22 tháng 6 năm 1993 quy định tạm thời chế độ bảo hiểm xã hội.

Trừ tiền lương vào thời gian nghỉ tết có đúng không? class=

Trừ tiền lương vào thời gian nghỉ tết có đúng không? Tiền lương trong những ngày nghỉ lễ tết theo quy định hiện hành.

Công văn 4644/BHXH-CSXH ngày 18 tháng 11 năm 2016 class=

Công văn 4644/BHXH-CSXH hướng dẫn thanh toán phí giám định y khoa.

Thông tư 181/2016/TT-BQP ngày 04 tháng 11 năm 2016 class=

Thông tư 181/2016/TT-BQP hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ quốc phòng.

Nghị quyết 27/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2016 class=

Nghị quyết 27/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2016 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Thông tư liên tịch số 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 09 tháng 06 năm 2015 class=

Thông tư liên tịch số 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định số 33/2016/NĐ-CP.

Thông tư 35/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 class=

Thông tư 35/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo Quyết định 22/2015/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 class=

Thông tư 40/2015/TT-BLĐTBXH Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và chế độ làm việc của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Quyết định 74/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2011 class=

Quyết định 74/2011/QĐ-UBND về Quy định chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

Nghị định 153/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2016 class=

Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Thông tư 43/2016/TT-BCA ngày 25 tháng 10 năm 2016 class=

Thông tư 43/2016/TT-BCA quy định biện pháp thực hiện bảo hiểm y tế đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân.

Quyết định 5099/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 11 năm 2012 class=

Quyết định 5099/QĐ-BGDĐT về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ giáo dục

Nghị định 56-HĐBT ngày 30 tháng 05 năm 1989 class=

Nghị định 56-HĐBT quy định chi tiết thi hành pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích.

Quyết định 15/2016/QĐ-TTg ngày 05 tháng 04 năm 2016 class=

Quyết định 15/2016/QĐ-TTg về mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2018.