Văn bản luật lao động
Văn bản

luật lao động

hiện hành

Văn bản luật lao động

Chuyên mục văn bản luật lao động cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Luật lao động. Bao gồm: Luật lao động, các văn bản hướng dẫn thi hành, các quy định về bảo hiểm xã hội, các quy định về tiền lương, xuất khẩu lao động...Để được tư vấn pháp luật lao động uy tín - trực tuyến - miễn phí, vui lòng liên hệ với Luật sư của chúng tôi qua Hotline: 1900.6568

Thông tư liên tịch số 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 26 tháng 02 năm 2014

Thông tư liên tịch 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Quyết định 73/2011/QĐ-TTg quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với công, viên chức, người lao động trong cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Quyết định 595/2017/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017

Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Thông tư 21/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 10 năm 2013

Thông tư 21/2013/TT-BLĐTBXH quy định về mức trần tiền ký quỹ và thị trường lao động mà doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài...

Thông tư 15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 06 năm 2016

Thông tư 15/2016/TT-BLĐTBXH Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Thông tư liên tịch 16/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 04 tháng 09 năm 2007

Thông tư liên tịch 16/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTC quy định và hướng dẫn mức trần tiền môi giới, việc quản lý và sử dụng tiền môi giới...

Thông tư số 16/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 6 năm 2010

Hướng dẫn Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động.

Công văn số 1784/BNV-TL ngày 03 tháng 04 năm 2017

Công văn 1784/BNV-TL năm 2017 thực hiện Nghị định 116/2010/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành.

Công văn số 266/LĐTBXH-BHXH ngày 27 tháng 01 năm 2005

Công văn số 266/LĐTBXH-BHXH về việc đề nghị giải quyết chế độ BHXH đối với người tự ý xin thôi việc.

Thông tư 13/NV ngày 04 tháng 9 năm 1972

Thông tư 13/NV-1972 hướng dẫn và quy định cụ thể về tính thời gian công tác của công nhân, viên chức nhà nước.

Nghị định 12/CP ngay 26 tháng 01 năm 1995

Nghị định 12/CP năm 1995 ban hành Điều lệ Bảo Hiểm Xã Hội.

Hướng dẫn 1684/HD-BHXH ngày 01 tháng 07 năm 2016

Hướng dẫn 1684/HD-BHXH về việc đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh.

Nghị định 166/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016

Nghị định 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Nghị định 43-CP ngày 22 tháng 6 năm 1993

Nghị định 43-CP ngày 22 tháng 6 năm 1993 quy định tạm thời chế độ bảo hiểm xã hội.

Trừ tiền lương vào thời gian nghỉ tết có đúng không?

Trừ tiền lương vào thời gian nghỉ tết có đúng không? Tiền lương trong những ngày nghỉ lễ tết theo quy định hiện hành.

Công văn 4644/BHXH-CSXH ngày 18 tháng 11 năm 2016

Công văn 4644/BHXH-CSXH hướng dẫn thanh toán phí giám định y khoa.

Thông tư 181/2016/TT-BQP ngày 04 tháng 11 năm 2016

Thông tư 181/2016/TT-BQP hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ quốc phòng.

Nghị quyết 27/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2016

Nghị quyết 27/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2016 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Thông tư liên tịch số 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 09 tháng 06 năm 2015

Thông tư liên tịch số 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định số 33/2016/NĐ-CP.

Thông tư 35/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016

Thông tư 35/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo Quyết định 22/2015/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016

Thông tư 40/2015/TT-BLĐTBXH Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và chế độ làm việc của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.