Văn bản luật hôn nhân
Cung cấp

văn bản luật hôn nhân và gia đình

miễn phí

Văn bản luật hôn nhân và gia đình

Chuyên mục Văn bản luật hôn nhân và gia đình là chuyên mục cung cấp các văn bản pháp luật về hôn nhân và gia đình tại Việt Nam bao gồm: Luật, các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành... Chuyên mục còn cung cấp các biểu mẫu theo quy định trong quá trình giải quyết các vụ việc liên quan đến hôn nhân và gia đình. Để được tư vấn luật hôn nhân miễn phí hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi hoặc liên hệ với Luật sư của chúng tôi theo hotline: 1900.6568

Xúc phạm danh dự, nhân phẩm của thành viên gia đình xử lý thế nào?

Xúc phạm danh dự, nhân phẩm của thành viên gia đình xử lý thế nào? Tôn trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín của vợ, chồng.

Nghị định 98/2016/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2016

Nghị định 98/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 10/2015/NĐ-CP quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Nghị quyết 01/NQ-HĐTP ngày 20 tháng 01 năm 1988

Nghị quyết 01/NQ-HĐTP ngày 20 tháng 01 năm 1988

Luật hôn nhân và gia đình 1959

Luật hôn nhân và gia đình 1959 quy định chế độ hôn nhân tự do và tiến bộ, một vợ một chồng, nam nữ bình đẳng.

Mẫu đơn đề nghị thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn

Mẫu đơn đề nghị thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn. Hồ sơ giấy tờ tiến hành đăng ký thay đổi người trực tiếp nuôi con.

Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 06 tháng 01 năm 2016

Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 06 tháng 01 năm 2016 hướng dẫn về pháp luật hôn nhân và gia đình.

Nghị định 91/2011/NĐ-CP	 ngày 17 tháng 10 năm 2011

Nghị định 91/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Quyết định 06/2012/QĐ-UBND	ngày 24 tháng 02 năm 2012

Quyết định 06/2012/QĐ-UBND ban hành chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011-2015.

Quyết định 162-HĐBT ngày 18 tháng 10 năm 1988

Quyết định 162-HĐBT ngày 18 tháng 10 năm 1988 quy định về chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình.

Thông tư số 02a/2015/TT-BTP ngày 23 tháng 02 năm 2015

Thông tư số 02a/2015/TT-BTP hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014.

Luật hôn nhân và gia đình 1986

Luật hôn nhân và gia đình 1986 quy định chế độ hôn nhân và gia đình, các vấn đề liên quan đến hôn nhân và gia đình tại Việt Nam.

Mẫu đơn ly hôn của tòa án bản mới nhất

MẪU ĐƠN LY HÔN MỚI NHẤT của Tòa án. Mẫu đơn ly hôn đơn phương, mẫu đơn ly hôn thuận tình viết sẵn của Tòa án mới nhất trên toàn quốc.

Văn bản hợp nhất 8016/2013/VBHN-BTP ngày 10 tháng 12 năm 2013

Văn bản hợp nhất 8016/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định hướng dẫn về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết 35/2000/QH10 về thi hành Luật Hôn nhân và gia đình do Bộ Tư pháp ban hành.

Mẫu đơn đề nghị thực hiện kỹ thuật mang thai hộ

Đơn đề nghị thực hiện kỹ thuật mang thai hộ phải tiến hành theo mẫu đã được quy định.

Mẫu đơn đề nghị thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm

Đơn đề nghị thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm phải tiến hành theo mẫu.

Nghị định 10/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 1 năm 2015

Nghị định này quy định về việc cho và nhận tinh trùng, cho và nhận noãn, cho và nhận phôi; thẩm quyền, thủ tục cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Mẫu số 01 về thẩm định cơ sở được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm

Mẫu số 01 quy định về đề nghị thẩm định công nhận cơ sở được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm.

Thông tư 16/2010/TT-BTP ngày 08/10/2010

Thông tư 16/2010/TT-BTP ngày 08/10/2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài.

Nghị định 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014

Nghị định này quy định chi tiết về áp dụng tập quán về hôn nhân và gia đình, chế độ tài sản của vợ chồng, giải quyết các việc về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

Nghị định 69/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2006

Nghị định 69/2006/NĐ-CP sửa đổi nghị định 68/2002/NĐ-CP Hướng dẫn Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.