Văn bản luật hình sự
Văn bản

luật hình sự

mới nhất

Văn bản luật hình sự

Chuyên mục Văn bản luật hình sự của Công ty Luật Dương Gia chuyên cung cấp các văn bản luật điều chỉnh các quy định pháp luật về lĩnh vực hình sự. Cung cấp các văn bản luật, nghị định, thông tư hướng dẫn luật hình sự mới nhất. Để được tra cứu văn bản luật hình sự và tư vấn luật hình sự miễn phí vui lòng liên hệ với Luật sư hình sự của Dương Gia qua hotline: 1900.6568 để được trợ giúp! 

Công văn 276/TANDTC-PC ngày 13 tháng 9 năm 2016

Công văn 276/TANDTC-PC năm 2016 hướng dẫn áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành.

Thông tư liên tịch 13/2013/TTLT-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC ngày 26 tháng 12 năm 2013

Thông tư liên tịch 13/2013/TTLT-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn thực hiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 về bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tố giác tội phạm, người làm chứng, người bị hại và người thân thích của họ trong tố tụng hình sự do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc Phòng - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Thông tư liên tịch 07/2004/TTLT-BCA-VKSNDTC ngày 29 tháng 04 năm 2004

Thông tư liên tịch 07/2004/TTLT-BCA-VKSNDTC hướng dẫn thi hành hình phạt tù đối với phạm nhân chấp hành hình phạt tại nhà tạm giữ do Bộ Công an và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Hiệp định tương trợ tư pháp về vấn đề dân sự và hình sự giữa CHXHCN Việt Nam và CHND Trung Hoa

Hiệp định tương trợ tư pháp về vấn đề dân sự và hình sự giữa CHXHCN Việt Nam và CHND Trung Hoa.

Thông tư liên ngành 07/TTLN ngày 05 tháng 12 năm 1992

Thông tư liên ngành 07/TTLN hướng dẫn việc áp dụng Điều 96a và Điều 203 Bộ luật hình sự 1985.

Bộ luật hình sự năm 1985

Bộ luật hình sự năm 1985 có nhiệm vụ bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa của nhân dân.

Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP ngày 11 tháng 8 năm 2003

Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XXIII...

Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐTP ngày 30 tháng 6 năm 2016

Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13.

Quyết định 1461/2016/QĐ-TTg ngày 22 tháng 07 năm 2016

Quyết định 1461/2016/QĐ-TTg ngày 22 tháng 07 năm 2016 phê duyệt đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Nghị quyết 144/2016/QH13 về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13

Nghị quyết 144/2016/QH13 về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13.

Nghị quyết 05/2003/NQ-HĐTP ngày 31 tháng 07 năm 2003

Nghị quyết 05/2003/NQ-HĐTP Hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh trọng tài thương mại Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao.

Thông tư 01/2006/TT-BCA ngày 12 tháng 1 năm 2006

Thông tư 01/2006/TT-BCA(C11) thực hiện Điều 35 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành.

Quyết định 2230/2016/QĐ-CTN ngày 17 tháng 10 năm 2016

Quyết định 2230/2016/QĐ-CTN về đặc xá năm 2016 do Chủ tịch nước ban hành.

Nghị định 09/2011/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2011

Nghị định 09/2011/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2011 sửa đổi, bổ sung chế độ ăn và khám, chữa bệnh đối với người bị tạm giữ, tạm giam.

Nghị quyết 109/2015/QH13	ngày 27 tháng 11 năm 2015

Nghị quyết 109/2015/QH13 về việc thi hành Bộ luật hình sự 2015.

Công văn 80/TANDTC-PC ngày 29 tháng 03 năm 2016

Công văn 80/TANDTC-PC quy định về việc xử lý hành vi đánh bạc trái phép dưới 5.000.000 đồng.

Quy định trường hợp khám chữa bệnh cho phạm nhân

Quy định trường hợp khám chữa bệnh cho phạm nhân. Phạm nhân phát bệnh trong trại giam thì có được hưởng chế độ khám chữa bệnh không?

Quyết định 810/2006/QĐ-BCA-C11 ngày 04 tháng 7 năm 2006

Quyết định 810/2006/QĐ-BCA-C11 Quy trình bảo vệ phiên tòa, áp giải bị cáo, dẫn giải người làm chứng ra tòa.

Thông tư 13/2016/TT-BCA ngày 10 tháng 03 năm 2016

Quy định nguyên tắc, nhiệm vụ, trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa của lực lượng Công an nhân dân.

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015 quy định về nguyên tắc tổ chức điều tra hình sự.