Văn bản luật hình sự
Văn bản

luật hình sự

mới nhất

Văn bản luật hình sự

Chuyên mục Văn bản luật hình sự của Công ty Luật Dương Gia chuyên cung cấp các văn bản luật điều chỉnh các quy định pháp luật về lĩnh vực hình sự. Cung cấp các văn bản luật, nghị định, thông tư hướng dẫn luật hình sự mới nhất. Để được tra cứu văn bản luật hình sự và tư vấn luật hình sự miễn phí vui lòng liên hệ với Luật sư hình sự của Dương Gia qua hotline: 1900.6568 để được trợ giúp! 

Hiệp định tương trợ tư pháp về vấn đề dân sự và hình sự giữa CHXHCN Việt Nam và CHND Trung Hoa class=

Hiệp định tương trợ tư pháp về vấn đề dân sự và hình sự giữa CHXHCN Việt Nam và CHND Trung Hoa.

Thông tư liên ngành 07/TTLN ngày 05 tháng 12 năm 1992 class=

Thông tư liên ngành 07/TTLN hướng dẫn việc áp dụng Điều 96a và Điều 203 Bộ luật hình sự 1985.

Bộ luật hình sự năm 1985 class=

Bộ luật hình sự năm 1985 có nhiệm vụ bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa của nhân dân.

Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP ngày 11 tháng 8 năm 2003 class=

Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XXIII...

Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐTP ngày 30 tháng 6 năm 2016 class=

Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13.

Quyết định 1461/2016/QĐ-TTg ngày 22 tháng 07 năm 2016 class=

Quyết định 1461/2016/QĐ-TTg ngày 22 tháng 07 năm 2016 phê duyệt đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Nghị quyết 144/2016/QH13 về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 class=

Nghị quyết 144/2016/QH13 về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13.

Nghị quyết 05/2003/NQ-HĐTP ngày 31 tháng 07 năm 2003 class=

Nghị quyết 05/2003/NQ-HĐTP Hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh trọng tài thương mại Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao.

Thông tư 01/2006/TT-BCA ngày 12 tháng 1 năm 2006 class=

Thông tư 01/2006/TT-BCA(C11) thực hiện Điều 35 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành.

Quyết định 2230/2016/QĐ-CTN ngày 17 tháng 10 năm 2016 class=

Quyết định 2230/2016/QĐ-CTN về đặc xá năm 2016 do Chủ tịch nước ban hành.

Nghị định 09/2011/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2011 class=

Nghị định 09/2011/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2011 sửa đổi, bổ sung chế độ ăn và khám, chữa bệnh đối với người bị tạm giữ, tạm giam.

Nghị quyết 109/2015/QH13	ngày 27 tháng 11 năm 2015 class=

Nghị quyết 109/2015/QH13 về việc thi hành Bộ luật hình sự 2015.

Công văn 80/TANDTC-PC ngày 29 tháng 03 năm 2016 class=

Công văn 80/TANDTC-PC quy định về việc xử lý hành vi đánh bạc trái phép dưới 5.000.000 đồng.

Quy định trường hợp khám chữa bệnh cho phạm nhân class=

Quy định trường hợp khám chữa bệnh cho phạm nhân. Phạm nhân phát bệnh trong trại giam thì có được hưởng chế độ khám chữa bệnh không?

Quyết định 810/2006/QĐ-BCA-C11 ngày 04 tháng 7 năm 2006 class=

Quyết định 810/2006/QĐ-BCA-C11 Quy trình bảo vệ phiên tòa, áp giải bị cáo, dẫn giải người làm chứng ra tòa.

Thông tư 13/2016/TT-BCA ngày 10 tháng 03 năm 2016 class=

Quy định nguyên tắc, nhiệm vụ, trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa của lực lượng Công an nhân dân.

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015 class=

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015 quy định về nguyên tắc tổ chức điều tra hình sự.

Công văn 117/2004/KHX ngày 22 tháng 7 năm 2004 class=

Công văn 117/2004/KHX ngày 22 tháng 7 năm 2004 triển khai thi hành Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003.

Công văn số 81/2002/TANDTC ngày 10 tháng 6 năm 2002 class=

Công văn số 81/2002/TANDTC Của Tòa án nhân dân tối cao về việc giải đáp các vấn đề nghiệp vụ.

Thông tư liên tịch 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC class=

Thông tư liên tịch 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.