Văn bản luật hành chính
Văn bản

luật hành chính

Việt Nam

Văn bản luật hành chính

Chuyên mục Văn bản luật hành chính là chuyên mục đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật, các biểu mẫu sử dụng trong việc giải quyết một vụ việc hành chính. Các văn bản, biểu mẫu luật hành chính được công ty Luật Dương Gia cung cấp hoàn toàn miễn phí. Để được tư vấn luật hành chính miễn phí cũng như tư vấn sử dụng các biểu mẫu luật hành chính vui lòng liên hệ với Dương Gia qua hotline: 1900.6568 để được tư vấn - hỗ trợ! 

Thông tư 42/2017/TT-BQP ngày 27 tháng 02 năm 2017

Thông tư 42/2017/TT-BQP sửa đổi Thông tư 17/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào trường trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành.

Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012

Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BYT-BTC về mức tối đa khung giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước do Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 30/2012/TT-BCA ngày 29 tháng 5 năm 2012

Thông tư 30/2012/TT-BCA hướng dẫn Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Nghị định hướng dẫn Pháp lệnh do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành.

Công văn 7066/VPCP-TCCV ngày 25 tháng 08 năm 2016

Công văn 7066/VPCP-TCCV năm 2016 xác định tuổi của đảng viên do Văn phòng Chính phủ ban hành.

Thông báo 13-TB/TW ngày 17 tháng 8 năm 2016

Thông báo 13-TB/TW năm 2016 về xác định tuổi của đảng viên do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Thông tư 192/2016/TT-BQP ngày 26 tháng 11 năm 2016

Thông tư 192/2016/TT-BQP Quy định việc áp dụng hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng.

Thông tư liên tịch 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08 tháng 03 năm 2013

Thông tư liên tịch 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành.

Nghị định 28/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 03 năm 2017

Nghị định 28/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Thông tư 31/2016/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2016

Thông tư 31/2016/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007

Quyết định 188/2007/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 290/2005/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Quyết định 78/2001/QĐ-TTg ngày 16 tháng 05 năm 2001

Quyết định 78/2001/QĐ-TTg Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành.

Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017

Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư 05/2016/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 6 năm 2016

Thông tư 05/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế-xã hội do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT năm 2015 hợp nhất Quyết định về Điều lệ trường mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Nghị định 202/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2004

Nghị định 202/2004/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Thông tư 329/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016

Thông tư 329/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 58/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015

Quyết định 58/2015/QĐ-UBND về chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020.

Quy định 262-QĐ/TW ngày 08 tháng 10 năm 2014

Quy định 262-QĐ/TW năm 2014 về lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội do Ban Chấp hành Trung ương ban hành.

Công văn số 3881/BHXH-ST ngày 07 tháng 10 năm 2016

Công văn số 3881/BHXH-ST về việc cập nhật, tra cứu thông tin thẻ BHYT.

Thông tư 344/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016

Thông tư 344/2016/TT-BTC quy định quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.