Văn bản luật hành chính
Văn bản

luật hành chính

Việt Nam

Văn bản luật hành chính

Chuyên mục Văn bản luật hành chính là chuyên mục đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật, các biểu mẫu sử dụng trong việc giải quyết một vụ việc hành chính. Các văn bản, biểu mẫu luật hành chính được công ty Luật Dương Gia cung cấp hoàn toàn miễn phí. Để được tư vấn luật hành chính miễn phí cũng như tư vấn sử dụng các biểu mẫu luật hành chính vui lòng liên hệ với Dương Gia qua hotline: 1900.6568 để được tư vấn - hỗ trợ! 

Quyết định 27/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2014 class=

Quyết định 27/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2014 Quy định một số điều về giấy phép xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định 5076/QĐ-BYT ngày 12 tháng 12 năm 2007 class=

Quyết định 5076/QĐ-BYT ngày 12 tháng 12 năm 2007 hướng dẫn điều trị thay thế nghiện.

Quyết định 27/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2009 class=

Quyết định 27/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2009 Về đổi tên văn phòng HĐND và UBND thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21 tháng 11 năm 2013 class=

Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BXD-BNV hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 11/2013/NĐ-CP.

Quyết định 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 class=

Quyết định 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 Ban hành Điều lệ trường đại học.

Công văn 19046/BTC-TCHQ ngày 29 tháng 12 năm 2014 class=

Công văn số 19046/BTC-TCHQ ngày 29/12/2014 Hướng dẫn thực hiện các quy định của Luật hải quan 2014.

Quyết định 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003 class=

Quyết định 01/2003/QĐ-BGDĐT về tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư 08/2011/TT-BXD ngày 28 tháng 6 năm 2011 class=

Thông tư 08/2011/TT-BXD hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành.

Quyết định số 3962/QĐ- BNV ngày 03 tháng 11 năm 2016 class=

Quyết định 3962/QĐ-BNV năm 2016 về Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước năm 2016-2017 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Thông tư 05/2014/TT-TTCP ngày 16 tháng 10 năm 2014 class=

Thông tư 05/2014/TT-TTCP về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

Thông tư 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 class=

Thông tư 02/2015/TT-BGDĐT ban hành quy chế thi trung học phổ thông quốc gia.

Thông tư 40/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 class=

Thông tư 40/2015/TT-BLĐTBXH Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và chế độ làm việc của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thông tư 79/2016/TT-BQP ngày 16 tháng 06 năm 2016 class=

Thông tư 79/2016/TT-BQP Quy định mối quan hệ công tác của Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở; chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của cán bộ Ban Chỉ huy quân sự Bộ, ngành Trung ương, Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn và thôn đội trưởng, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở, chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Thông tư 159/2014/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2014 class=

Thông tư 159/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 29/2014/NĐ-CP về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản...

Thông tư liên tịch 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25 tháng 07 năm 2007 class=

Thông tư liên tịch 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP hướng dẫn một số điều về pháp lệnh cựu chiến binh.

Dịch vụ nổi bật