Văn bản luật hành chính
Văn bản

luật hành chính

Việt Nam

Văn bản luật hành chính

Chuyên mục Văn bản luật hành chính là chuyên mục đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật, các biểu mẫu sử dụng trong việc giải quyết một vụ việc hành chính. Các văn bản, biểu mẫu luật hành chính được công ty Luật Dương Gia cung cấp hoàn toàn miễn phí. Để được tư vấn luật hành chính miễn phí cũng như tư vấn sử dụng các biểu mẫu luật hành chính vui lòng liên hệ với Dương Gia qua hotline: 1900.6568 để được tư vấn - hỗ trợ! 

Thông tư số 13/NV ngày 04 tháng 9 năm 1972 class=

Thông tư 13/NV-1972 hướng dẫn và quy định cụ thể về tính thời gian công tác của công nhân, viên chức nhà nước do Bộ nội vụ ban hành.

Thông tư 54/2013/TT-BNNPTNT ngày 17 tháng 12 năm 2013 class=

Thông tư 54/2013/TT-BNNPTNT hướng dẫn phân cấp đê và quy định tải trọng cho phép đối với xe cơ giới đi trên đê.

Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005  class=

Thông tư số 04/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 class=

Thông tư số 03/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Công văn số 9810/BNN-TCCB ngày 05 tháng 12 năm 2014 class=

Công văn số 9810/BNN-TCCB hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV.

Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT/BTC-BNV ngày 15 tháng 6 năm 2005 class=

Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT/BTC-BNV hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thây thế và xếp phụ cấp kế toán...

Thông tư số 54/2013/TT-BNNPTNT ngày 17 tháng 12 năm 2013 class=

Thông tư số 54/2013/TT-BNNPTNT hướng dẫn phân cấp đê và quy định tải trọng cho phép đối với xe cơ giới đi trên đê.

Thông tư liên tịch 127/2007/TTLT-BQP-CCBVN ngày 24 tháng 8 năm 2007 class=

Thông tư liên tịch 127/2007/TTLT-BQP-CCBVN hướng dẫn vận động, tập hợp cựu quân nhân tham gia câu lạc bộ, ban liên lạc cựu quân nhân cơ sở.

Thông tư liên tịch 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2015 class=

Thông tư liên tịch 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Nội vụ ban hành.

Quyết định 3455/QĐ-BYT ngày 16 tháng 03 năm 2013 class=

Quyết định 3455/QĐ-BYT năm 2013 sửa đổi Quyết định 517/QĐ-BYT về mẫu Bảng kê chi phí khám, chữa bệnh sử dụng tại cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Thông tư 04/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 06 năm 2007 class=

Thông tư 04/2007/TT-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định 116/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và Nghị định 121/2006/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 116/2003/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành.

Thông tư 12/2012/TT-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2012 class=

Thông tư 12/2012/TT-BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

Quyết định 2655/QĐ-BNN-PC ngày 29 tháng 6 năm 2016 class=

Quyết định 2655/QĐ-BNN-PC năm 2016 bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh tại văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Thông tư 47/2016/TT-BQP ngày 11 tháng 04 năm 2016 class=

Thông tư 47/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế trong Bộ Quốc phòng.

Tuổi đứng tên trên giấy đăng ký xe máy class=

Tuổi đứng tên trên giấy đăng ký xe máy. Tuổi thi giấy phép lái xe.

Công văn 828/CV-VPTW/nb ngày 03 tháng 10 năm 2011 class=

Công văn 828-CV/VPTW/nb điều chỉnh mức chi bồi dưỡng cho kế toán kiêm nhiệm trực tiếp làm công tác thu, chi đảng phí và tổng hợp lập báo cáo quyết toán kinh phí chi hoạt động công tác đảng của tổ chức đảng các cấp.

Thông tư 77/2016/TT-BQP ngày 08 tháng 06 năm 2016 class=

Thông tư 77/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Thông tư 85/2010/TT-BQP ngày 01 tháng 07 năm 2010 class=

Thông tư 85/2010/TT-BQP hướng dẫn Luật dân quân tự vệ và Nghị định 58/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật dân quân tự vệ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Thông tư 04/2010/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 01 năm 2010 class=

Thông tư 04/2010/TT-BNNPTNT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện trại chăn nuôi lợn, trại chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học.

Quyết định 50/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 09 năm 2014 class=

Quyết định 50/2014/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020.