Văn bản luật hành chính
Văn bản

luật hành chính

Việt Nam

Văn bản luật hành chính

Chuyên mục Văn bản luật hành chính là chuyên mục đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật, các biểu mẫu sử dụng trong việc giải quyết một vụ việc hành chính. Các văn bản, biểu mẫu luật hành chính được công ty Luật Dương Gia cung cấp hoàn toàn miễn phí. Để được tư vấn luật hành chính miễn phí cũng như tư vấn sử dụng các biểu mẫu luật hành chính vui lòng liên hệ với Dương Gia qua hotline: 1900.6568 để được tư vấn - hỗ trợ! 

Quyết định 58/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015

Quyết định 58/2015/QĐ-UBND về chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020.

Quy định 262-QĐ/TW ngày 08 tháng 10 năm 2014

Quy định 262-QĐ/TW năm 2014 về lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội do Ban Chấp hành Trung ương ban hành.

Công văn số 3881/BHXH-ST ngày 07 tháng 10 năm 2016

Công văn số 3881/BHXH-ST về việc cập nhật, tra cứu thông tin thẻ BHYT.

Thông tư 344/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016

Thông tư 344/2016/TT-BTC quy định quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016

Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 1995

Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 1995. Pháp lệnh này bao gồm xử phát vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính khác.

Thông tư 220/2016/TT-BQP ngày 29 tháng 12 năm 2016

Thông tư 220/2016/TT-BQP quy định hạ sĩ quan, binh sĩ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật khi thực hiện nghĩa vụ quân sự được ưu tiên sử dụng vào vị trí công tác phù hợp với nhu cầu của Quân đội.

Phân biệt hành vi vi phạm hành chính nhiều lần và nhiều hành vi như thế nào?

Phân biệt hành vi vi phạm hành chính nhiều lần và nhiều hành vi như thế nào? Xử phạt hành chính về hành vi không đăng ký giá cước.

Nghị định 157/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2016

Nghị định 157/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 150/2006/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Cựu chiến binh.

Hướng dẫn 22HD/TWĐTN ngày 28 tháng 6 năm 2013

Hướng dẫn 22HD/TWĐTN năm 2013 thực hiện Điều lệ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh do Ban Chấp hành Trung ương ban hành.

Thông tư số 18/2012/TT-BQP ngày 29 tháng 02 năm 2012

Thông tư số 18/2012/TT-BQP quy định về tính tuổi quân trong quân đội nhân dân Việt Nam.

Nghị định số 97/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2003

Nghị định số 97/2003/NĐ-CP về việc thành lập thị xã Long Khánh và các phường, xã trực thuộc,...

Thông tư 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2011

Thông tư 44/2011/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục.

Thông tư 27/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2016

Thông tư 27/2016/TT-BCT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ công thương.

Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016

Nghị định số 77/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế,...

Nghị định 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009

Nghị định 39/2009/NĐ-CP về vật liệu nổ công nghiệp.

Nghị định 41/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 04 năm 2017

Nghị định 41/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản,...

Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT/BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2005

Thông tư liên tịch 191/2005/TTLT/BQP-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn Quyết định 290/2005/QĐ-TTg về chế độ....

Bị giữ bằng do vi phạm không đi lấy mà đi thi lại thì có được không?

Bị giữ bằng do vi phạm không đi lấy mà đi thi lại thì có được không? Xử phạt vi phạm hành chính, lấy lại bằng lái xe bị tước.

Thông tư số 13/NV ngày 04 tháng 9 năm 1972

Thông tư 13/NV-1972 hướng dẫn và quy định cụ thể về tính thời gian công tác của công nhân, viên chức nhà nước do Bộ nội vụ ban hành.