Văn bản luật hành chính
Văn bản

luật hành chính

Việt Nam

Văn bản luật hành chính

Chuyên mục Văn bản luật hành chính là chuyên mục đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật, các biểu mẫu sử dụng trong việc giải quyết một vụ việc hành chính. Các văn bản, biểu mẫu luật hành chính được công ty Luật Dương Gia cung cấp hoàn toàn miễn phí. Để được tư vấn luật hành chính miễn phí cũng như tư vấn sử dụng các biểu mẫu luật hành chính vui lòng liên hệ với Dương Gia qua hotline: 1900.6568 để được tư vấn - hỗ trợ! 

Nghị định 155/2016/NĐ-CP  ngày 18 tháng 11 năm 2016 class=

Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Nghị định 54/2005/NĐ-CP  ngày 19 tháng 4 năm 2005 class=

Nghị định 54/2005/NĐ-CP về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức.

Thông tư 226/2016/TT-BTC ngày 11tháng 11 năm 2016 class=

Thông tư 226/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực.

Thông tư 49/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 class=

Thông tư 49/2016/TT-BTTTT hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

Quyết định 131/QĐ-TTg ngày 25 tháng 1 năm 2017 class=

Quyết định 131/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Thông tư 28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 class=

Thông tư 28/2016/TT-BXD sửa đổi Thông tư 10/2015/TT-BXD quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư...

Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2016 class=

Thông tư 03/2016/TT-BXD Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Thông tư 22/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 10 năm 2013 class=

Thông tư 22/2013/TT-BLĐTBXH quy định mẫu và nội dung của Hợp đồng cung ứng lao động và Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Nghị định 14/2012/NĐ-CP sửa đổi Điều 7 Nghị định 204/2004/NĐ-CP 07/03/2012 class=

Nghị định 14/2012/NĐ-CP sửa đổi Điều 7 Nghị định 204/2004/NĐ-CP 07/03/2012

Nghị định 17/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2013 class=

Nghị định 17/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2013

Thông tư 320/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2016 class=

Thông tư 320/2016/TT-BTC quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thông tư 53/2016/TT-BCA ngày 28 tháng 12 năm 2016 class=

Thông tư 53/2016/TT-BCA quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Quyết định 27/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2014 class=

Quyết định 27/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2014 Quy định một số điều về giấy phép xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định 5076/QĐ-BYT ngày 12 tháng 12 năm 2007 class=

Quyết định 5076/QĐ-BYT ngày 12 tháng 12 năm 2007 hướng dẫn điều trị thay thế nghiện.

Quyết định 27/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2009 class=

Quyết định 27/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2009 Về đổi tên văn phòng HĐND và UBND thành phố Hồ Chí Minh.

Dịch vụ nổi bật