Văn bản luật đất đai
Tư vấn

luật đất đai

qua tổng đài 19006568

Tư vấn luật đất đai

Chuyên mục Tư vấn luật đất đai của Công ty Luật Dương Gia là chuyên mục cung cấp các văn bản pháp luật trong lĩnh vực đất đai vẫn còn hiệu lực thi hành, các biểu mẫu sử dụng trong lĩnh vực đất đai, các biểu mẫu sử dụng trong hoạt động giải quyết các tranh chấp đất đai... Để được tra cứu văn bản và tư vấn luật đất đai miễn phí, vui lòng đặt câu hỏi hoặc liên hệ với chúng tôi qua hotline: 1900.6568 để được tư vấn!

Quyết định 327-CT ngày 15 tháng 9 năm 1992

Quyết định 327-CT năm 1992 về một số chủ trương, chính sách sử dụng đất trống, đồi núi trọc, rừng, bãi bồi ven biển và mặt nước do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

Luật thuế Sử dụng Đất Nông nghiệp 1993

Luật thuế Sử dụng Đất Nông nghiệp 1993 Để khuyến khích sử dụng đất nông nghiệp có hiệu quả; thực hiện công bằng, hợp lý sự đóng góp của tổ chức, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp vào ngân sách Nhà nước.

Quyết định 33/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2014

Quyết định 33/2014/QĐ-UBND quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Quyết định 216/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 08 năm 2005

Quyết định 216/2005/QĐ-TTg về quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017

Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai.

Quyết định 12/2015/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2015

Quyết định 12/2015/QĐ-UBND ban hành quy định hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất...

Thông tư 139/2016/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2016

Thông tư 139/2016/TT-BTC hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính cho chủ đầu tư khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và phương pháp xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi người mua, thuê mua được phép bán lại nhà ở xã hội do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 37/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2015

Quyết định 37/2015/QĐ-UBND quy định về đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; công nhận quyền sử dụng đất;...

Quyết định 22/2014/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2014

Quyết định 22/2014/QĐ-UBND về hạn mức giao đất ở tại đô thị, diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở tại đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Quyết định 65/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2016

Quyết định 65/2016/QĐ-UBND Quy định về diện tích đất tối thiểu được tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An

Nghị định 04/2000/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2000

Nghị định 04/2000/NĐ-CP về thì hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai.

Nghị định 17/1999/NĐ - CP  ngày 29 tháng 3 năm 1999

Nghị định 17/1999/NĐ-CP về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại,...

Thông tư 29/2004/TT-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004

Thông tư 29/2004/TT-BTNMT hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính do Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành.

Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014

Quyết định 39/2014/QĐ-UBND ban hành quy định bảng giá đất năm 2015 tại tỉnh Yên Bái.

Quyết định 33/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 06 năm 2014

Quyết định 33/2014/QĐ-UBND về Quy đinh hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với đất vườn, ao trong cùng thửa đất đang có nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định 34/2015/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2015

Quyết định 34/2015/QĐ-UBND Quy định về hạn mức giao đất ở, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng, công nhận diện tích đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa.

Quyết định 491/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2016

Quyết định 491/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.

Quyết định 3238/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014

Quyết định 3238/QĐ-UBND năm 2014 quy định giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019.

Quyết định 18/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2016

Quyết định 18/2016/QĐ-UBND quy định hạn mức đất ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định 1766/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 08 năm 2014

Quyết định 1766/2014/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo Luật Đất đai 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh