Văn bản luật đất đai
Tư vấn

luật đất đai

qua tổng đài 19006568

Tư vấn luật đất đai

Chuyên mục Tư vấn luật đất đai của Công ty Luật Dương Gia là chuyên mục cung cấp các văn bản pháp luật trong lĩnh vực đất đai vẫn còn hiệu lực thi hành, các biểu mẫu sử dụng trong lĩnh vực đất đai, các biểu mẫu sử dụng trong hoạt động giải quyết các tranh chấp đất đai... Để được tra cứu văn bản và tư vấn luật đất đai miễn phí, vui lòng đặt câu hỏi hoặc liên hệ với chúng tôi qua hotline: 1900.6568 để được tư vấn!

Quyết định 38/2016/QĐ-TTg ngày 14 tháng 09 năm 2016

Quyết định 38/2016/QĐ-TTg về chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Bảng khung tính giá đất tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất

Bảng khung tính giá đất tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất năm 2017. Quy định mức giá đất tại từng khu vực trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất áp dụng năm 2017.

Bảng khung tính giá đất tỉnh Vĩnh Long mới nhất

Bảng khung tính giá đất tỉnh Vĩnh Long mới nhất năm 2017. Quy định mức giá đất tại từng khu vực trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long mới nhất áp dụng năm 2017.

Bảng khung tính giá đất tỉnh Tuyên Quang mới nhất

Bảng khung tính giá đất tỉnh Tuyên Quang mới nhất năm 2017. Quy định mức giá đất tại từng khu vực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang mới nhất áp dụng năm 2017.

Bảng khung tính giá đất tỉnh Trà Vinh mới nhất

Bảng khung tính giá đất tỉnh Trà Vinh mới nhất năm 2017. Quy định mức giá đất tại từng khu vực trên địa bàn tỉnh Trà Vinh mới nhất áp dụng năm 2017.

Bảng khung tính giá đất tỉnh Tiền Giang mới nhất

Bảng khung tính giá đất tỉnh Tiền Giang mới nhất năm 2017. Quy định mức giá đất tại từng khu vực trên địa bàn tỉnh Tiền Giang mới nhất áp dụng năm 2017.

Bảng khung tính giá đất tỉnh Thừa Thiên Huế mới nhất

Bảng khung tính giá đất tỉnh Thừa Thiên Huế mới nhất năm 2017. Quy định mức giá đất tại từng khu vực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế mới nhất áp dụng năm 2017.

Bảng khung tính giá đất tỉnh Thanh Hóa mới nhất

Bảng khung tính giá đất tỉnh Thanh Hóa mới nhất năm 2017. Quy định mức giá đất tại từng khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa mới nhất áp dụng năm 2017.

Bảng khung tính giá đất tỉnh Thái Nguyên mới nhất

Bảng khung tính giá đất tỉnh Thái Nguyên mới nhất năm 2017. Quy định mức giá đất tại từng khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên mới nhất áp dụng năm 2017.

Bảng khung tính giá đất tỉnh Thái Bình mới nhất

Bảng khung tính giá đất tỉnh Thái Bình mới nhất năm 2017. Quy định mức giá đất tại từng khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Bình mới nhất áp dụng năm 2017.

Bảng khung tính giá đất tỉnh Tây Ninh mới nhất

Bảng khung tính giá đất tỉnh Tây Ninh mới nhất năm 2017. Quy định mức giá đất tại từng khu vực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh mới nhất áp dụng năm 2017.

Bảng khung tính giá đất tỉnh Sơn La mới nhất

Bảng khung tính giá đất tỉnh Sơn La mới nhất năm 2017. Quy định mức giá đất tại từng khu vực trên địa bàn tỉnh Sơn La mới nhất áp dụng năm 2017.

Bảng khung tính giá đất tỉnh Sóc Trăng mới nhất

Bảng khung tính giá đất tỉnh Sóc Trăng mới nhất năm 2017. Quy định mức giá đất tại từng khu vực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng mới nhất áp dụng năm 2017.

Bảng khung tính giá đất tỉnh Quảng Ngãi mới nhất

Bảng khung tính giá đất tỉnh Quảng Ngãi mới nhất năm 2017. Quy định mức giá đất tại từng khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi mới nhất áp dụng năm 2017.

Bảng khung tính giá đất tỉnh Quảng Ninh mới nhất

Bảng khung tính giá đất tỉnh Quảng Ninh mới nhất năm 2017. Quy định mức giá đất tại từng khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh mới nhất áp dụng năm 2017.

Bảng khung tính giá đất tỉnh Quảng Trị mới nhất

Bảng khung tính giá đất tỉnh Quảng Trị mới nhất năm 2017. Quy định mức giá đất tại từng khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị mới nhất áp dụng năm 2017.

Bảng khung tính giá đất tỉnh Quảng Nam mới nhất

Bảng khung tính giá đất tỉnh Quảng Nam mới nhất năm 2017. Quy định mức giá đất tại từng khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam mới nhất áp dụng năm 2017.

Bảng khung tính giá đất tỉnh Quảng Bình mới nhất

Bảng khung tính giá đất tỉnh Quảng Bình mới nhất năm 2017. Quy định mức giá đất tại từng khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Bình mới nhất áp dụng năm 2017.

Bảng khung tính giá đất tỉnh Phú Yên mới nhất

Bảng khung tính giá đất tỉnh Phú Yên mới nhất năm 2017. Quy định mức giá đất tại từng khu vực trên địa bàn tỉnh Phú Yên mới nhất áp dụng năm 2017.

Bảng khung tính giá đất tỉnh Phú Thọ mới nhất

Bảng khung tính giá đất tỉnh Phú Thọ mới nhất năm 2017. Quy định mức giá đất tại từng khu vực trên địa bàn tỉnh Phú Thọ mới nhất áp dụng năm 2017.