Văn bản luật dân sự - Trang 5
Cung cấp

Văn bản luật dân sự

mới nhất

Văn bản luật dân sự

Chuyên mục Văn bản luật dân sự của Công ty Luật Dương Gia chuyên cung cấp các các văn bản pháp luật điều chỉnh trong lĩnh vực dân sự. Các văn bản luật dân sự, tố tụng dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành luật dân sự. Để được tra cứu văn bản, tìm hiểu hiệu lực của văn bản hoặc yêu cầu tư vấn luật dân sự, vui lòng liên hệ với Luật sư dân sự của Dương Gia qua hotline: 1900.6568 để được hỗ trợ! 

Mẫu bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Mẫu bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp. Mẫu 04-BĐQKDCN ban hành kèm theo Phụ lục G Thông tư 01/2007/TT-BKHCN.

Mẫu bằng độc quyền sáng chế

Mẫu bằng độc quyền sáng chế. Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng bảo hộ độc quyền sáng chế cho cá nhân, tổ chức đáp ứng đủ điều kiện.

Mẫu bằng độc quyền giải pháp hữu ích

Mẫu bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Bản mô tả sáng chế thuộc bằng độc quyền giải pháp hữu ích theo quy định của pháp luật.

Mẫu yêu cầu tra cứu sáng chế

Mẫu yêu cầu tra cứu sáng chế. Ban hành phụ lục F kèm theo Thông tư 01/2007/TT-BKHCN về mẫu yêu cầu tra cứu sáng chế.

Mẫu yêu cầu tra cứu kiểu dáng công nghiệp

Mẫu yêu cầu tra cứu kiểu dáng công nghiệp. Cá nhân, tổ chức có quyền đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Cục sở hữu trí tuệ.

Mẫu tờ khai yêu cầu ghi nhận sửa đổi thông tin về tổ chức dịch vụ đại diện SHCN

Mẫu tờ khai yêu cầu ghi nhận sửa đổi thông tin về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo Thông tư 01/2007/TT-BKHCN.

Mẫu tờ khai đăng ký tham dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện SHCN

Mẫu tờ khai đăng ký tham dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện SHCN. Cung cấp biểu mẫu phụ lục thuộc Thông tư 01/2007/TT-BKHCN.

Mẫu tờ khai yêu cầu tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Mẫu tờ khai yêu cầu tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp. Cung cấp biểu mẫu liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp.

Mẫu tờ khai yêu cầu cấp lại chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện SHCN

Mẫu đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ cấp lại chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp. Cung cấp biểu mẫu số 02-CLCC.

Mẫu tờ khai yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện SHCN

Mẫu tờ khai yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện SHCN. Cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.

Mẫu tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN

Mẫu tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN. Mẫu 02-HĐSD của Phụ lục D Thông tư 01/2007/TT-BKHCN.

Mẫu tờ khai yêu cầu giao nhận việc sửa đổi hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN

Mẫu tờ khai yêu cầu giao nhận việc sửa đổi hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp nộp tại Cục sở hữu trí tuệ.

Mẫu tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Mẫu tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp. Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp theo quy định.

Mẫu tờ khai yêu cầu bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế

Mẫu tờ khai yêu cầu bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế. Chuyển giao quyền sử dụng sáng chế phải tiến hành thủ tục gì?

Mẫu tờ khai sửa đổi văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp

Mẫu tờ khai sửa đổi văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp. Cá nhân nộp tờ khai sửa đổi văn bằng bảo hộ tại Cục sở hữu trí tuệ.

Quyết định số 4927/QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 12 năm 2014

Hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Mẫu tờ khai gia hạn văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp

Mẫu tờ khai gia hạn văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp. Muốn gia hạn văn bằng bảo hộ thì chuẩn bị hồ sơ như thế nào?

Mẫu tờ khai khiếu nại trong đăng ký bảo hộ

Mẫu tờ khai khiếu nại. Cá nhân, tổ chức có quyền làm đơn khiếu nại đến Cục sở hữu trí tuệ nếu có hành vi vi phạm trong đăng ký bảo hộ.

Mẫu tờ khai yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế

Mẫu đơn yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế. Cung cấp biểu mẫu về đăng ký quyền sở hữu công nghiệp.

Mẫu tờ khai sửa đổi đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp

Mẫu tờ khai sửa đổi đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp. Biểu mẫu ban hành kèm theo Phụ lục B Thông tư 01/2007/TT-BKHCN.