Văn bản luật dân sự - Trang 4
Cung cấp

Văn bản luật dân sự

mới nhất

Văn bản luật dân sự

Chuyên mục Văn bản luật dân sự của Công ty Luật Dương Gia chuyên cung cấp các các văn bản pháp luật điều chỉnh trong lĩnh vực dân sự. Các văn bản luật dân sự, tố tụng dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành luật dân sự. Để được tra cứu văn bản, tìm hiểu hiệu lực của văn bản hoặc yêu cầu tư vấn luật dân sự, vui lòng liên hệ với Luật sư dân sự của Dương Gia qua hotline: 1900.6568 để được hỗ trợ! 

Mẫu tờ khai đề nghị cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú

Cung cấp mẫu tờ khai đề nghị cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú (mẫu NA13) cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam.

Mẫu đơn xin thường trú

Mẫu đơn xin thường trú dành cho người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam (mẫu NA12) ban hành kèm theo Thông tư 04/2015/TT-BCA.

Mẫu giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam

Mẫu giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam (mẫu NA11) ban hành kèm theo Thông tư 04/2015/TT-BCA.

Mẫu văn bản cấp giấy miễn thị thực

Mẫu văn bản cấp giấy miễn thị thực. Công ty Luật Dương Gia cung cấp mẫu văn bản cấp giấy miễn thị thực dành cho cơ quan nhà nước.

Mẫu tờ khai đề nghị cấp, cấp lại giấy miễn thị thực

Cung cấp mẫu tờ khai đề nghị cấp lại giấy miễn thị thực dành cho người nước ngoài (mẫu NA9) theo Thông tư 04/2015/TT-BCA.

Mẫu tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú

Mẫu tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú. Luật Dương Gia cung cấp mẫu NA8 dành cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam.

Mẫu đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú

Mẫu đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài cư trú tại Việt Nam (mẫu NA7) ban hành kèm theo Thông tư 04/2015/TT-BCA.

Mẫu đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Cung cấp mẫu đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài (mẫu NA6) ban hành kèm theo Thông tư 04/2015/TT-BCA.

Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015

Quy định về quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; quyền, nghĩa vụ, chế độ phục vụ, chế độ chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp.

Mẫu tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú

Mẫu tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú (mẫu NA5) dành cho người nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư 04/2015/TT-BCA.

Mẫu phiếu yêu cầu điện báo

Công ty Luật Dương Gia cung cấp mẫu phiếu yêu cầu điện báo (mẫu NA4) ban hành kèm theo Thông tư 04/2015/TT-BCA.

Mẫu đơn bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

Mẫu NA3 dùng cho thân nhân là người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, nộp hồ sơ tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an.

Mẫu đơn đề nghị nhập cảnh của khách người nước ngoài

Mẫu đơn dành cho các cơ quan, đơn vị tổ chức về việc nhập cảnh của khách người nước ngoài ban hành theo mẫu NA2.

Mẫu tờ khai đề nghị cấp thị thực Việt Nam

Mẫu tờ khai đề nghị cấp thị thực Việt Nam dành cho người nước ngoài (mẫu NA1) ban hành kèm theo Thông tư 04/2015/TT-BCA.

Nghị định 09/2016/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2016

Nghị định 09/2016/NĐ-CP quy định về vi chất dinh dưỡng bắt buộc tăng cường vào thực phẩm, thực phẩm bắt buộc tăng cường vi chất.

Thông tư 57/2015/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2015

Thông tư 57/2015/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm.

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015

Bộ luật tố tụng dân sự 2015 được áp dụng đối với mọi hoạt động tố tụng dân sự trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nghị định 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016

Nghị định 06/2016/NĐ-CP quy định chi tiết việc quản lý nội dung thông tin, chất lượng, giá, cung cấp.

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn. Cá nhân, tổ chức có quyền đăng ký bảo hộ tại Cục sở hữu trí tuệ.

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý. Cục sở hữu trí tuệ cung cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho cá nhân, tổ chức.