Văn bản luật dân sự - Trang 3
Cung cấp

Văn bản luật dân sự

mới nhất

Văn bản luật dân sự

Chuyên mục Văn bản luật dân sự của Công ty Luật Dương Gia chuyên cung cấp các các văn bản pháp luật điều chỉnh trong lĩnh vực dân sự. Các văn bản luật dân sự, tố tụng dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành luật dân sự. Để được tra cứu văn bản, tìm hiểu hiệu lực của văn bản hoặc yêu cầu tư vấn luật dân sự, vui lòng liên hệ với Luật sư dân sự của Dương Gia qua hotline: 1900.6568 để được hỗ trợ! 

Nghị định 160/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006

Nghị định 160/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối về các hoạt động ngoại hối của người cư trú...

Thông tư 26/2015/TT-NHNN ngày 09 tháng 12 năm 2015

Thông tư 26/2015/TT-NHNN hướng dẫn trình tự, thủ tục thế chấp và giải chấp tài sản là dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

Thông tư số 07/2013/TT-NHNN ngày 14 tháng 03 năm 2013

Quy định về việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng.

Thông tư 10/2016/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2016

Thôn tư 10/2016/TT-BTC hướng dẫn thế chấp tài sản để bảo đảm cho khoản vay được chính phủ bảo lãnh.

Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16 tháng 02 năm 2016

Thông tư số 22/2016/TT-BTC Quy tắc, Điều Khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Nghị định 13/2016/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2016

Nghị định 13/2016/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2016 quy định trình tự, thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Mẫu tờ khai đề nghị cấp, cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh

Mẫu tờ khai đề nghị cấp, cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh. Ban hành mẫu NC14 kèm theo Thông tư 31/2015/TT-BCA.

Mẫu giấy biên nhận đã nhận hồ sơ của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh

Luật Dương Gia cung cấp mẫu NB7 về việc biên nhận đã nhận hồ sơ của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh ban hành.

Mẫu giấy báo tin cho tổ chức, cá nhân

Công ty Luật Dương Gia cung cấp mẫu giấy báo tin cho tổ chức, cá nhân (mẫu NB6) ban hành kèm theo Thông tư 04/2015/TT-BCA.

Mẫu văn bản cấp giấy miễn thị thực do Cục Quản lý Xuất nhập cảnh cấp

Mẫu văn bản cấp giấy miễn thị thực do Cục Quản lý Xuất nhập cảnh cấp. Quy định của pháp luật về miễn thị thực và giấy miễn thị thực.

Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2016

Thủ tục hành chính mới ban hành và 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa.

Mẫu đề nghị cấp thị thực nhập cảnh cho người nước ngoài

Cung cấp mẫu đề nghị cấp thị thực nhập cảnh theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân ban hành kèm theo mẫu NB4.

Mẫu văn bản nhận thị thực tại cửa khẩu

Mẫu văn bản nhận thị thực tại cửa khẩu. Mẫu nhận thị thực tại cửa khẩu (mẫu NB3) ban hành kèm theo Thông tư 04/2015/TT-BCA.

Mẫu văn bản kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

Mẫu văn bản kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Cục Quản lý Xuất nhập cảnh kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh.

Mẫu văn bản giải quyết cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam

Mẫu văn bản giải quyết cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. Người nước ngoài muốn nhập cảnh vào Việt Nam thì phải làm gì?

Mẫu thống kê người nước ngoài tạm trú

Mẫu NA18 thống kê người nước ngoài tạm trú dành cho các cơ sở lưu trú ban hành kèm theo Thông tư 04/2015/TT-BCA.

Mẫu phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài

Luật Dương Gia cung cấp mẫu phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài (mẫu NA17) ban hành kèm theo Thông tư 04/2015/TT-BCA.

Mẫu giới thiệu con dấu, chữ ký của cơ quan, tổ chức

Mẫu giới thiệu con dấu, chữ ký của cơ quan tổ chức. Biểu mẫu dành cho cơ quan, tổ chức bảo lãnh người nước ngoài xuất nhập cảnh.

Mẫu đơn xin phép cho thân nhân vào khu vực cấm, khu vực biên giới

Mẫu đơn xin phép cho thân nhân vào khu vực cấm, khu vực biên giới (mẫu NA15) ban hành kèm theo Thông tư 04/2015/TT-BCA.

Mẫu đề nghị cấp phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài

Mẫu đề nghị cấp phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài. Quản lý chế độ cư trú, đi lại của người nước ngoài.