Văn bản luật dân sự - Trang 2
Cung cấp

Văn bản luật dân sự

mới nhất

Văn bản luật dân sự

Chuyên mục Văn bản luật dân sự của Công ty Luật Dương Gia chuyên cung cấp các các văn bản pháp luật điều chỉnh trong lĩnh vực dân sự. Các văn bản luật dân sự, tố tụng dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành luật dân sự. Để được tra cứu văn bản, tìm hiểu hiệu lực của văn bản hoặc yêu cầu tư vấn luật dân sự, vui lòng liên hệ với Luật sư dân sự của Dương Gia qua hotline: 1900.6568 để được hỗ trợ! 

Thông tư 02/2016/TT-BQP ngày 08 tháng 01 năm 2016

Thông tư 02/2016/TT-BQP về chương trình tập huấn và tổ chức diễn tập dân quân tự vệ.

Thông tư 27/2015/TT-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 2015

Thông tư 27/2015/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi.

Quyết định 08/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2016

Quyết định 08/2016/QĐ-TTg quy định việc mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung.

Luật khí tượng thủy văn năm 2015

Luật khí tượng thủy văn năm 2015 quy định về hoạt động khí tượng thủy văn.

Mẫu báo cáo về việc sở hữu 01 nhà ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu báo cáo về việc sở hữu 01 nhà ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Việt Nam.

Mẫu báo cáo về việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài chuyển quyền sở hữu cho người khác

Mẫu báo cáo về việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài chuyển quyền sở hữu cho người khác.

Nghị quyết 05/2006/NQ-HĐTP ngày 04 tháng 08 năm 2006

Nghị quyết 05/2006/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc thẩm của Bộ luật tố tụng dân sự.

Thông tư 214/2013/TTLT-BTC-BCA ngày 31 tháng 12 năm 2013

Hướng dẫn việc thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với tài sản của cơ sở phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Nghị định 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2013

Nghị định 203/2013/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Mẫu văn bản điều chỉnh số lần nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và số tiền phải nộp từng lần

Văn bản điều chỉnh số lần nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và số tiền phải nộp từng lần dành cho các tổ chức có quyền khai thác khoáng sản (mẫu số 05) ban hành kèm theo Nghị định 203/2013/NĐ-CP.

Mẫu bản tự kê khai thông tin tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Mẫu bản tự kê khai thông tin tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản dành cho các tổ chức, cá nhân (mẫu số 01) ban hành kèm theo Nghị định 203/2013/NĐ-CP.

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH ngày 18 tháng 12 năm 2013

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ 2005 và Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2011.

Mẫu hợp đồng cho thuê nhà ở công vụ

Mẫu hợp đồng cho thuê nhà ở công vụ ban hành kèm theo Phụ lục số 03 của Thông tư 09/2015/TT-BXD.

Mẫu hợp đồng ủy quyền quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê nhà ở công vụ

Mẫu hợp đồng ủy quyền quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê nhà ở công vụ dành cho cơ quan quản lý nhà ở công vụ.

Mẫu đơn đề nghị thuê nhà ở công vụ

Mẫu đơn đề nghị thuê nhà ở công vụ dành cho tổ chức, cá nhân ban hành kèm theo Phụ lục số 01 của Thông tư 09/2015/TT-BXD.

Thông tư liên tịch 01/1999/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 25 tháng 01 năm 1999

Thông tư liên tịch 01/1999/TTLT-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định tại nghị quyết về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1/7/1991 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Nghị quyết 58/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 20 tháng 8 năm 1998

Nghị quyết 58/1998/NQ-UBTVQH10 về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01 tháng 07 năm 1991.

Thông tư 03/2014/TT-BYT ngày 20 tháng 01 năm 2014

Thông tư 03/2014/TT-BYT ban hành danh mục dị tật, bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền.

Thông tư 02/2016/TT-BTP ngày 01 tháng 02 năm 2016

Thông tư 02/2016/TT-BTP hướng dẫn việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đối với đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh trong thi hành án dân sự.

Thông tư 21/2014/TT-NHNN ngày 14 tháng 08 năm 2014

Thông tư 21/2014/TT-NHNN ngày 14 tháng 08 năm 2014 quy định về phạm vi hoạt động ngoại hối.