Văn bản luật dân sự
Cung cấp

Văn bản luật dân sự

mới nhất

Văn bản luật dân sự

Chuyên mục Văn bản luật dân sự của Công ty Luật Dương Gia chuyên cung cấp các các văn bản pháp luật điều chỉnh trong lĩnh vực dân sự. Các văn bản luật dân sự, tố tụng dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành luật dân sự. Để được tra cứu văn bản, tìm hiểu hiệu lực của văn bản hoặc yêu cầu tư vấn luật dân sự, vui lòng liên hệ với Luật sư dân sự của Dương Gia qua hotline: 1900.6568 để được hỗ trợ! 

Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự năm 1989

Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành.

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành.

Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP ngày 30 tháng 12 năm 2016

Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 92/2015/QH13, Luật tố tụng hành chính 93/2015/QH13 về gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu....

Quyết định 26/2004/QĐ-BXD ngày 02 tháng 11 năm 2004

Quyết định 26/2004/QĐ-BXD ban hành TCXDVN 323: 2004 “Nhà ở cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

Thông tư 08/2016/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 7 năm 2016

Thông tư 08/2016/TT-BVHTTDL quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan do Bộ Văn hóa thể thao và du lịch ban hành.

Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 31 tháng 08 năm 2016

Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC quy định việc phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân trong việc thi hành quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

Thông tư 01/2014/TT-CA ngày 28 tháng 4 năm 2014

Thông tư 01/2014/TT-CA ngày 28 tháng 4 năm 2014 ban hành nội quy phiên tòa.

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH ngày 23 tháng 7 năm 2013

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH hợp nhất luật kinh doanh bảo hiểm do Quốc hội ban hành.

Nghị quyết 19/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008

Nghị quyết 19/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế của Hội đồng Nhà nước số 24-LCT/HĐNN8 ngày 25 tháng 9 năm 1989

Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế của Hội đồng Nhà nước số 24-LCT/HĐNN8 ngày 25 tháng 9 năm 1989

Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23 tháng 6 năm 2016

Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23 tháng 6 năm 2016 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Thông tư 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016

Thông tư 19/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật nhà ở và Nghị định 99/2015/NĐ-CP.

Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016

Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm.

Thông tư số 48/2009/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 8 năm 2009

Thông tư 48/2009/TT-BNNPTNT hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh dại ở động vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Thừa kế tài sản không có giấy tờ gì?

Thừa kế tài sản không có giấy tờ gì? Mảnh đất có nhà không có giấy tờ khi thừa kế thì làm sổ đỏ như thế nào?

Luật trẻ em năm 2016

Luật trẻ em năm 2016 quy định về quyền, bổn phận của trẻ em; nguyên tắc, biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em;

Thông tư 52/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 03 năm 2016

Thông tư 52/2016/TT-BTC hướng dẫn triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung.

Thông tư 14/2013/TT-BXD ngày 19 tháng 09 năm 2013

Thông tư 14/2013/TT-BXD hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước được quy định tại Nghị định 34/2013/NĐ-CP.

Bộ Luật hàng hải năm 2015

Bộ Luật hàng hải năm 2015 quy định về tàu biển, thuyền viên, cảng biển, luồng hàng hải, cảng cạn, vận tải biển, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, bảo vệ môi trường, quản lý nhà nước về hàng hải.

Nghị quyết 103/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015

Nghị quyết 103/2015/QH13 về thi hành Bộ luật tố tụng dân sự do Quốc hội ban hành.