Tư vấn thuế - tài chính
Luật sư

tư vấn pháp luật về thuế

tài chính

Tư vấn Thuế - Tài chính

Chuyên mục tư vấn thuế - tài chính là chuyên mục Công ty Luật Dương Gia đang tải các bài tư vấn pháp luật về thuế, tư vấn kế toán thuế trực tuyến. Đây là các câu hỏi chúng tôi đã nhận được và tư vấn cho quý khách hàng trên toàn quốc. Để được tư vấn thuế, tư vấn kế thuế hãy gọi ngay cho chúng tôi qua Hotline 1900.6568 để được trợ giúp!

Lợi nhuận phân chia từ hợp đồng hợp tác kinh doanh có phải đóng thuế? class=

Lợi nhuận phân chia từ hợp đồng hợp tác kinh doanh có phải đóng thuế? Thu nhập chịu thuế.

Thời điểm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt class=

Thời điểm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Thay đổi trụ sở doanh nghiệp có được tiếp tục sử dụng hóa đơn đã phát hành không? class=

Thay đổi trụ sở doanh nghiệp có được tiếp tục sử dụng hóa đơn đã phát hành không? Thay đổi thông tin trên hóa đơn.

Những loại thuế phải nộp khi thành lập hộ kinh doanh cá nhân class=

Những loại thuế phải nộp khi thành lập hộ kinh doanh cá nhân. Thuế đối với hộ kinh doanh.

Cách xác định giảm trừ gia cảnh cho cá nhân có thu nhập class=

Tiền lương là gì? Cách xác định giảm trừ gia cảnh cho cá nhân có thu nhập.

Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu class=

Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Điều kiện giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc class=

Điều kiện giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Xác định đối tượng phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN.

Phương pháp xác định giá tính thuế thu nhập cá nhân class=

Phương pháp xác định giá tính thuế thu nhập cá nhân. Quy định về hồ sơ khai thuế đối với thuế khai.

Tính thuế nhà thầu trong lĩnh vực vận tải hàng không? class=

Tính thuế nhà thầu trong lĩnh vực vận tải hàng không? Cách tính thuế nhà thầu áp dụng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Xác định cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt khi kinh doanh karaoke class=

Xác định cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt khi kinh doanh karaoke. Thuế áp dụng đối với hộ kinh doanh kinh doanh karaoke.

Hành vi trốn thuế có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? class=

Hành vi trốn thuế có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? Người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Xử phạt khi chậm đăng ký thuế sau khi thành lập class=

Xử phạt khi chậm đăng ký thuế sau khi thành lập. Quy định xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế.

Hồ sơ mua hóa đơn lẻ class=

Hồ sơ mua hóa đơn lẻ. Cơ quan thuế cấp hóa đơn cho cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa.

Chi phí được trừ khi xác định đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp? class=

Chi phí được trừ khi xác định đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp? Hoạt động kinh doanh, nộp thuế đối với doanh nghiệp tư nhân.

Thời điểm xác định đối tượng được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp? class=

Thời điểm xác định đối tượng được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp? Quy định về nộp tiền sử dụng đất phi nông nghiệp.

Dịch vụ nổi bật