Tư vấn thuế - tài chính
Luật sư

tư vấn pháp luật về thuế

tài chính

Tư vấn Thuế - Tài chính

Chuyên mục tư vấn thuế - tài chính là chuyên mục Công ty Luật Dương Gia đang tải các bài tư vấn pháp luật về thuế, tư vấn kế toán thuế trực tuyến. Đây là các câu hỏi chúng tôi đã nhận được và tư vấn cho quý khách hàng trên toàn quốc. Để được tư vấn thuế, tư vấn kế thuế hãy gọi ngay cho chúng tôi qua Hotline 1900.6568 để được trợ giúp!

Ngày tháng của Invoice hàng hóa xuất khẩu ghi như thế nào? class=

Ngày tháng của Invoice hàng hóa xuất khẩu ghi như thế nào? Thông tin trên hợp đồng và trên invoice quy định như thế nào?

Tính thuế thu nhập cá nhân đối với người đã nghỉ hưởng hưu trí nhưng vẫn làm việc class=

Tính thuế thu nhập cá nhân đối với người đã nghỉ hưởng hưu trí nhưng vẫn làm việc. Thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân.

Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp đặc biệt class=

Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp đặc biệt. Hồ sơ đăng ký thuế đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Xác định thu nhập tính thuế class=

Xác định thu nhập tính thuế. Thu nhập chịu thuế.

Điều kiện khấu trừ thuế 10% trước khi chi trả thu nhập class=

Điều kiện khấu trừ thuế 10% trước khi chi trả thu nhập. Quy định về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Xác định chi phí hợp lý cho doanh nghiệp class=

Xác định chi phí hợp lý cho doanh nghiệp. Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Các điều kiện ghi nhận tài sản cố định mới nhất 2017 class=

Các điều kiện ghi nhận tài sản cố định mới nhất 2017. Quy định về khấu trừ thuế.

Cách tính thuế TNDN và thuế GTGT đối với đơn vị sự nghiệp công lập class=

Cách tính thuế TNDN và thuế GTGT đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Phương pháp tính thuế.

Nguyên tắc khấu trừ thuế đầu vào class=

Nguyên tắc khấu trừ thuế đầu vào. Quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Thuế VAT khi kinh doanh dịch vụ nấu ăn bán trú cho học sinh class=

Thuế VAT khi kinh doanh dịch vụ nấu ăn bán trú cho học sinh. Dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng.

Tặng chung cư cho vợ thì có phải đóng thuế không? class=

Tặng chung cư cho vợ thì có phải đóng thuế không? Đối tượng và điều kiện miễn thuế thu nhập cá nhân.

Nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh và sửa chữa phụ tùng ô tô class=

Nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh và sửa chữa phụ tùng ô tô. Thuế đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp.

Giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân kinh doanh class=

Giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân kinh doanh. Người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh bao gồm những đối tượng nào?

Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào khi nhập khẩu class=

Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào khi nhập khẩu. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế.

Thay đổi người đại diện theo pháp luật có phải báo với cơ quan thuế? class=

Thay đổi người đại diện theo pháp luật có phải báo với cơ quan thuế? Thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Quy định về quyết toán thuế thu nhập cá nhân class=

Quy định về quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Làm việc tại hai công ty khác nhau thì có phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân không?

Các khoản chi phí hợp lý được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp class=

Các khoản chi phí hợp lý được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp. Tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh class=

Sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh. Quy định về nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân.

Lợi nhuận phân chia từ hợp đồng hợp tác kinh doanh có phải đóng thuế? class=

Lợi nhuận phân chia từ hợp đồng hợp tác kinh doanh có phải đóng thuế? Thu nhập chịu thuế.

Thời điểm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt class=

Thời điểm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.