Tư vấn luật dân sự - Trang 2
Tư vấn

pháp luật dân sự

miễn phí

Tư vấn luật dân sự

Chuyên mục Tư vấn luật dân sự của Công ty Luật Dương Gia chuyên cung cấp các bài viết trả lời yêu cầu tư vấn miễn phí luật dân sự của quý khách hàng qua hệ thống website. Mọi câu hỏi xin tư vấn luật dân sự đều được chúng tôi giải đáp tại đây. Nếu có nhu cầu tư vấn luật dân sự, vui lòng đặt cầu hỏi trên website hoặc liên hệ với Luật sư dân sự của Dương Gia qua hotline: 1900.6568 để được giải đáp! 

Bên thuê nhà tự ý cho bên thứ ba vào ở có vi phạm không?

Bên thuê nhà tự ý cho bên thứ ba vào ở có vi phạm không? Đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê nhà ở.

Giải đáp về chia di sản thừa kế

Thắc mắc về chia di sản thừa kế. Người thừa kế theo pháp luật.

Phân chia thừa kế khi không có di chúc để lại

Phân chia thừa kế khi không có di chúc để lại. Thừa kế theo pháp luật.

Tặng cho tài sản chung của hộ gia đình

Tặng cho tài sản chung của hộ gia đình. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự.

Người tặng cho có được đòi lại tiền từ việc bán tài sản mà mình đã cho không?

Người tặng cho có được đòi lại tiền từ việc bán tài sản mà mình đã cho không? Tôi có một căn nhà đã được bố mẹ cho trước khi bố mẹ ly hôn.

Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở

Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở. Quy định về cho thuê lại.

Có được thay đổi tên trong giấy khai sinh vì không thích không?

Có được thay đổi tên trong giấy khai sinh vì không thích không? Thủ tục và thẩm quyền thay đổi họ tên trong giấy khai sinh.

Xây dựng nhà trên cống thoát nước bị xử lý như nào?

Xây dựng nhà trên cống thoát nước bị xử lý như nào? Quy định của pháp luật về trổ cửa sổ nhìn sang bất động sản liền kề.

Hỏi về hợp đồng mua bán xe

Hỏi về hợp đồng mua bán xe. Quy định của pháp luật về việc chuyển nhượng xe có đăng ký.

Khởi kiện bạn mượn tiền nhưng đến hạn không trả

Bạn mượn tiền nhưng đến hạn không trả. Thủ tục khởi kiện ra toà án.

Ngôn ngữ trong hợp đồng cung cấp dịch vụ cho khách nước ngoài du lịch

Ngôn ngữ trong hợp đồng cung cấp dịch vụ cho khách nước ngoài du lịch. Hợp đồng lữ hành du lịch quốc tế theo quy định của pháp luật.

Truy cứu trách nhiệm hình sự trong kinh doanh thương mại

Truy cứu trách nhiệm hình sự trong kinh doanh thương mại. Xác định các nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên trong hợp đồng thương mại.

Quyền trổ cửa ra lối đi chung

Quyền trổ cửa ra lối đi chung. Quy định về ranh giới các công trình xây dựng không được xâm phạm.

Trách nhiệm bồi thường khi đánh người gây chấn thương sọ não

Hỏi về trách nhiệm bồi thường khi đánh người gây trấn thương sọ não. Quy định về trách nhiệm hình sự với người chưa thành niên phạm tội.

Ủy quyền cho người khác làm đại diện

Ủy quyền cho người khác làm đại diện. Quy định pháp luật về đại diện theo ủy quyền.

Khắc phục trường hợp giao thiếu hàng

Khắc phục trường hợp giao thiếu hàng. Hợp đồng mua bán hàng hóa.

Kê biên quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất

Kê biên quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất. Thủ tục xử lý tài sản thế chấp khi đến hạn nhưng mất khả năng thanh toán.

Thi hành phần bản án, quyết định của Tòa án không bị kháng cáo

Thi hành phần bản án, quyết định của Tòa án không bị kháng cáo. Trường hợp thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án ngay.

Di chúc không có dấu xác nhận của phường có hợp pháp không?

Di chúc không có dấu xác nhận của phường có hợp pháp không? Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của công dân.

Luật sư tư vấn nội dung đơn khởi kiện

Luật sư tư vấn nội dung đơn khởi kiện. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp dân sự. Cách viết đơn khởi kiện.