Thừa kế quyền tác giả
Bạn đang xem bài viết: Thừa kế quyền tác giả
Ngày đăng: 22/03/2016 07:34:29 Ngày cập nhật: 15/03/2017 02:26:21 Tác giả: Luật Dương Gia Luật Dương gia Luật Dương gia Luật Dương gia Luật Dương gia Luật Dương gia

Thừa kế quyền tác giả

thua-ke-quyen-tac-giaThừa kế quyền tác giả. Những nội dung nào của quyền tác giả có thể trở thành di sản thừa kế?


Bộ luật dân sự 2005 quy định về di sản thừa kế như sau:

Điều 634. Di sản

Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác.

Trong đó, tài sản bao gồm: vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản (Điều 163 Bộ luật dân sự). Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền và có thể chuyển giao trong giao dịch dân sự, kể cả quyền sở hữu trí tuệ (Điều 181 Bộ luật dân sự).

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009:

Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, các nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. Trong bài viết này, chúng tôi đề cập đến một loại quyền sở hữu trí tuệ: quyền tác giả- quyền của tổ chức cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Vậy, câu hỏi đặt ra là, có phải tất cả nội dung quyền tác giả đều có thể trở thành di sản thừa kế?

Điều 738 Bộ luật dân sự quy định hai nội dung của quyền tác giả là quyền tài sản và quyền nhân thân, trong đó:

Thứ nhất, quyền nhân thân thuộc quyền tác giả bao gồm:

a) Đặt tên cho tác phẩm;

b) Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;

c) Công bố hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;

d) Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén, xuyên tạc tác phẩm.

Thứ hai, quyền tài sản thuộc quyền tác giả bao gồm:

a) Sao chép tác phẩm;

b) Cho phép tạo tác phẩm phái sinh;

c) Phân phối, nhập khẩu bản gốc và bản sao tác phẩm;

d) Truyền đạt tác phẩm đến công chúng;

đ) Cho thuê bản gốc hoặc bản sao chương trình máy tính.

thua-ke-quyen-tac-gia

>>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

Quy định về chuyển giao quyền tác giả trong Bộ luật dân sự 2005 như sau:

Điều 742. Chuyển giao quyền tác giả

1. Quyền nhân thân quy định tại các điểm a, b và d khoản 2 Điều 738 của Bộ luật này không được chuyển giao.

Quyền nhân thân quy định tại điểm c khoản 2 Điều 738 của Bộ luật này có thể được chuyển giao với các điều kiện do pháp luật về sở hữu trí tuệ quy định.

2. Quyền tài sản có thể được chuyển giao toàn bộ hoặc từng phần theo hợp đồng hoặc để thừa kế, kế thừa.

Như vậy, các nội dung quyền tác giả có thể chuyển giao (đồng nghĩa với việc có thể thừa kế) bao gồm: Tất cả quyền tài sản thuộc quyền tác giả và nội dung “Công bố hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm” trong quyền nhân thân thuộc quyền tác giả. Nói tóm lại, không phải mọi nội dung của quyền tác giả đều có thể trở thành di sản thừa kế.

Bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết có liên quan khác của Dương Gia:

-Quyền liên quan đến quyền tác giả theo quy định của Bộ luật dân sự

Quy định quyền tác giả có yếu tố nước ngoài

Đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Mọi thắc mắc pháp lý cần tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ, quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 1900.6568 hoặc gửi thư về địa chỉ email: lienhe@luatduonggia.vn.

--------------------------------------------------------

THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ CÓ LIÊN QUAN CỦA LUẬT DƯƠNG GIA:

Tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại

Tư vấn luật miễn phí qua điện thoại

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài điện thoại

(Lượt xem : 744)

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy ấn like để ủng hộ luật sư tư vấn