Thông tin tuyển dụng
Cung cấp

thông tin tuyển dụng

luật sư, học việc nghề luật
Tuyển dụng nhân viên kế toán thuế - tài chính

Tuyển dụng nhân viên kế toán thuế - tài chính. CÔNG TY LUẬT DƯƠNG GIA tuyển dụng nhân viên kế toán tư vấn thuế - tài chính

Tuyển dụng sinh viên thực tập nghề luật

Tuyển dụng sinh viên thực tập nghề luật tháng 07. Tuyển thực tập viên pháp lý tại Công ty Luật Dương Gia.

Thông báo tuyển dụng cộng tác viên up website tháng 7/2016

Thông báo tuyển dụng cộng tác viên up website tháng 7/2016

Tuyển dụng sinh viên thực tập nghề luật tháng 06

Công ty Luật TNHH Dương Gia thông báo tuyển dụng sinh viên thực tập nghề luật tháng 06 năm 2016.

Thông báo tuyển dụng chuyên viên pháp lý tháng 06/2016

Thông báo tuyển dụng chuyên viên pháp lý tháng 06/2016. Công ty Luật TNHH Dương Gia thông báo tuyển dụng chuyên viên pháp lý tháng 06 năm 2016.

Tuyển dụng sinh viên thực tập nghề luật tháng 06 năm 2016

Công ty Luật TNHH Dương Gia thông báo tuyển dụng sinh viên thực tập nghề luật tháng 06 năm 2016.

Tuyển dụng sinh viên thực tập tháng 05 năm 2016

Công ty Luật TNHH Dương Gia thông báo tuyển dụng sinh viên thực tập nghề luật tháng 05 năm 2016.

Thông báo tuyển dụng chuyên viên pháp lý tháng 04/2016

Luật Dương Gia thông báo tuyển dụng nhân sự - tuyển dụng chuyên viên pháp lý tháng 04/2016.

Tuyển dụng sinh viên thực tập nghề luật tháng 04 năm 2016

Công ty Luật TNHH Dương Gia thông báo tuyển dụng sinh viên thực tập nghề luật tháng 04 năm 2016.

Tuyển dụng sinh viên thực tập nghề luật năm 2016

Công ty Luật TNHH Dương Gia thông báo tuyển dụng sinh viên thực tập nghề luật năm 2016. Cơ hội việc làm cho các nhân sự.

Thông báo tuyển cộng tác viên up website tháng 11/2015

Công ty Luật TNHH Dương Gia tuyển dụng cộng tác viên Part-time up sản phẩm cho website công ty đợt tháng 11/2015.

Thông báo tuyển dụng kế toán

Công ty luật TNHH Dương Gia thông báo tuyển dụng nhân viên kế toán có kinh nghiệm, có tinh thần trách nhiệm công việc cao.

Thông báo tuyển dụng cộng tác viên up website

Thông báo tuyển dụng cộng tác viên up bài lên website trong thời gian cố định, sản phầm là các văn bản pháp luật do công ty yêu cầu.

Thông báo tuyển dụng nhân viên kế toán

Công ty Luật TNHH Dương Gia thông báo tuyển dụng nhân sự vị trí kế toán làm việc toàn thời gian cố định tại công ty.

Tuyển dụng sinh viên học việc tháng 12 năm 2015

Công ty Luật TNHH Dương Gia tuyển dụng sinh viên học việc tháng 12 năm 2015.

Tuyển dụng sinh viên thực tập nghề luật Tháng 9 năm 2015

Công ty luật TNHH Dương Gia thông báo tuyển dụng sinh viên thực tập nghề luật Tháng 9 năm 2015.

Thông báo kết quả tuyển dụng học viên tháng 7 năm 2015

Công ty Luật TNHH Dương Gia thông báo kết quả tuyển dụng học viên tháng 7 năm 2015. Yêu cầu các bạn có mặt vào lúc 15h Thứ 06 ngày 10 tháng 07 năm 2015.

Thông báo lịch phỏng vấn học việc khóa 07/2015

Đề nghị những bạn có tên trong danh sách đúng 15h00 thứ 2, ngày 06 tháng 07 năm 2015 có mặt tại công ty để tiến hành phỏng vấn( không chấp nhận học viên đến muộn).

Thông báo tuyển dụng sinh viên thực tập Tháng 7 năm 2015

Công ty Luật TNHH Dương Gia thông báo tuyển dụng sinh viên thực tập Tháng 7 năm 2015.

Thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 05 năm 2015

Công ty Luật TNHH DƯƠNG GIA thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 05 năm 2015 với các vị trí: Luật sư, kế toán và học việc viên. Yêu cầu cụ thể.