Xử phạt xe không phủ mui bạt, các bài viết về Xử phạt xe không phủ mui bạt

06.06.2016 09:01:31
Thời điểm áp dụng xử phạt xe taxi không có thiết bị in hóa đơn class=

Thời điểm áp dụng xử phạt xe taxi không có thiết bị in hóa đơn. Quy định mới về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.