Thủ tục, các bài viết về Thủ tục

19.04.2016 15:58:27
Có được nhận lại chứng minh thư nhân dân cũ khi làm thẻ căn cước công dân class=

Có được nhận lại chứng minh thư nhân dân cũ khi làm thẻ căn cước công dân. Thủ tục cấp đổi lại thẻ căn cước công dân.

20.04.2016 07:31:16
Thủ tục thành lập tổ chức tài chính vi mô class=

Thủ tục thành lập tổ chức tài chính vi mô, điều kiện thành lập và trình tự thủ tục thành lập tổ chức tài chính vi mô.

23.04.2016 05:25:58
Điều kiện thi nâng bằng lái xe ô tô từ hạng B2 lên hạng D class=

Điều kiện thi nâng bằng lái xe ô tô từ hạng B2 lên hạng D. Điều kiện về năm kinh nghiệm khi nâng bằng lái xe.

26.04.2016 05:34:46
Trình tự, thủ tục giải quyết đơn phương ly hôn class=

Trình tự, thủ tục giải quyết đơn phương ly hôn. Tôi có con 19 tháng tuổi vậy tôi có giành được quyền nuôi con không?

01.05.2016 12:28:59
Thủ tục giải quyết chế độ nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động class=

Trình tự, thủ tục giải quyết chế độ nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động. Mức hưởng lương hưu đối với người lao động.

02.05.2016 09:23:57
Thành lập công ty cung cấp dịch vụ đăng ký kinh doanh class=

Thành lập công ty cung cấp dịch vụ đăng ký kinh doanh. QUy định về đăng ký doanh nghiệp theo quy định Nghị định 78/2015/NĐ - CP.

06.05.2016 10:17:41
Thủ tục xin cấp phù hiệu cho xe nội bộ 47 chỗ ngồi class=

Thủ tục xin cấp phù hiệu cho xe nội bộ 47 chỗ ngồi. Quy định về hồ sơ, thủ tục cấp phù hiệu xe theo quy định của Thông tư 63/2014/TT - BGTVT.

06.05.2016 13:49:34
Thủ tục xin giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử (ICP) class=

Thủ tục xin giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử (ICP). Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

07.05.2016 10:39:02
Có được ủy quyền ký thay hóa đơn class=

Có được ủy quyền ký thay hóa đơn. Quy định pháp luật về trường hợp ủy quyền cho người khác ký thay hóa đơn.

09.05.2016 21:12:47
Quy định về vấn đề xuất khẩu cá cảnh class=

Quy định về vấn đề xuất khẩu cá cảnh. Có được xuất khẩu cá cảnh không? thủ tục có thể xuất khẩu cá cảnh thực hiện như thế nào?

10.05.2016 10:29:14
Thẩm quyền tạm giữ người vi phạm theo thủ tục hành chính class=

Thẩm quyền tạm giữ người vi phạm theo thủ tục hành chính. Những trường hợp nào được tạm giữ người theo thủ tục hành chính?

10.05.2016 19:57:08
Thủ tục gia hạn tạm trú KT3 class=

Thủ tục gia hạn tạm trú. Sổ tạm trú sắp hết hạn phải làm thế nào?

12.05.2016 12:17:18
Thủ tục để doanh nghiệp chế xuất bán hàng vào thị trường nội địa class=

Thủ tục để doanh nghiệp chế xuất bán hàng vào thị trường nội địa. Quy định về bán hàng hóa vào thị trường nội địa.

12.05.2016 13:32:33
Hồ sơ hưởng chế độ chính sách của người khuyết tật class=

Hồ sơ hưởng chế độ chính sách của người khuyết tật. Người khuyết tật được trợ cấp những khoản nào?

14.05.2016 13:54:26
Thủ tục hoãn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc class=

Thủ tục hoãn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Hoãn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện của người sử dụng ma túy trái phép.

16.05.2016 21:53:31
Sai thông tin giới tính trong thẻ bảo hiểm y tế class=

Sai thông tin giới tính trong thẻ bảo hiểm y tế. Thủ tục đính chính thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế.

19.05.2016 11:18:04
Trình tự, thủ tục giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân class=

Trình tự, thủ tục giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân. Nhà nước giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân theo trình tự, thủ tục như thế nào?

20.05.2016 09:35:34
Thông tư 06/2008/TT-BCA ngày 27 tháng 05 năm 2008 class=

Thông tư 06/2008/TT-BCA-C11 hướng dẫn về lệ phí đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân do Bộ Công an ban hành.

20.05.2016 09:43:54
Quyết định 1300/QĐ-BHXH ngày 06 tháng 11 năm 2015 class=

Quyết định 1300/QĐ-BHXH năm 2015 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và lĩnh vực Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

20.05.2016 14:32:17
Đăng ký thường trú vào thành phố Hồ Chí Minh cho vợ và em trai class=

Thủ tục đăng ký thường trú vào thành phố trực thuộc trung ương. Đăng ký thường trú vào thành phố Hồ Chí Minh cho vợ và em trai.