Thủ tục, các bài viết về Thủ tục

Tags: Thủ tục

Bãi bỏ thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Bãi bỏ thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật khi quy định về cùng một vấn đề nhưng nội dung mâu thuẫn nhau.

Sửa chữa công trình xây dựng trên đất có phải xin phép?

Sửa chữa công trình xây dựng trên đất có phải xin phép? Hồ sơ xin cấp phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình.

Thủ tục cấp lại tờ rời chốt thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi bị mất

Thủ tục cấp lại tờ rời sổ bảo hiểm xã hội. Thủ tục cấp lại tờ chốt thời gian đóng bảo hiểm gắn trên sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động khi làm mất?

Trình tự, thủ tục mở cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm xách tay

Trình tự, thủ tục mở cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm xách tay. Bán hàng hóa xách tay có cần đăng ký kinh doanh không? Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể.

Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2017

Nghị quyết 58/NQ-CP năm 2017 đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ tư pháp do chính phủ ban hành

Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất

Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử đất. Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Quy định về việc thẩm tra lý lịch của người xin vào đảng

Quy định về việc thẩm tra lý lịch của người xin vào đảng. Điều kiện kết nạp Đảng. Thủ tục kết nạp Đảng của công dân.

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi được bồi thường về đất

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi được bồi thường về đất. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Điều kiện để thương nhân trong nước khởi kiện chống bán phá giá

Điều kiện để thương nhân trong nước khởi kiện chống bán phá giá. Để kiện chống bán phá giá, ngành sản xuất nội địa nước nhập khẩu phải đáp ứng điều kiện gì?

Hỏi về nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng

Hỏi về nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng. Tàn sản chung, tài sản riêng của vợ, chồng.

Hỏi về các hành vi bị cấm trong đấu thầu

Hỏi về các hành vi bị cấm trong đấu thầu. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.

Quy định về việc sử dụng đất nằm trong hành lang an toàn đường bộ

Quy định về việc sử dụng đất nằm trong hành lang an toàn đường bộ. Giới hạn hành lang an toàn đường bộ.

Trình tự, thủ tục cấp đổi sang thẻ căn cước công dân

Trình tự, thủ tục cấp đổi sang thẻ căn cước công dân. Hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân.

Hỏi về đăng ký sang tên xe qua nhiều đời chủ

Hỏi về đăng ký sang tên xe qua nhiều đời chủ. Thủ tục đăng ký sang tên xe.

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đất sử dụng trước 1975

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đất sử dụng trước 1975. Công nhận quyền sử dụng đất đối với đất sử dụng lâu dài.

Tư vấn điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

Tư vấn điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất. Trình tự, thủ tục thu hồi đất.

Thủ tục đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ?

Thủ tục đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ? Muốn thay đổi họ cho con sang họ của mẹ có cần ý kiến của cha không?

Công nhận quyền sử dụng đất đối với đất khai hoang từ trước 1986

Công nhận quyền sử dụng đất đối với đất khai hoang từ trước 1986. Giấy tờ chứng minh nguồn gốc sử dụng đất để xin cấp sổ đỏ.

Có đăng ký sang tên xe khi mua qua nhiều người được không?

Có đăng ký sang tên xe khi mua qua nhiều người được không? Thủ tục đăng ký sang tên xe.

Có được hủy sổ bảo hiểm cũ không?

Có được hủy sổ bảo hiểm cũ không? Thủ tục hủy sổ bảo hiểm xã hội.

Quảng cáo