Thời gian, các bài viết về Thời gian

14.06.2016 13:41:46
Quyền nhân thân trong mối quan hệ với yếu tố lịch sử class=

Quyền nhân thân trong mối quan hệ với yếu tố lịch sử. Quy định về các vấn đề nhân thân của cá nhân.

15.06.2016 19:55:08
Đi nghĩa vụ quân sự theo luật cũ có phải kéo dài thời hạn không? class=

Đi nghĩa vụ quân sự theo luật cũ có phải kéo dài thời hạn không? Thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự theo luật cũ là 18 tháng, khi có luật mới có phải kéo dài thêm 6 tháng không?

23.06.2016 18:02:07
Quy định của pháp luật dân sự có quy định về thời hạn class=

Thời hạn là một khoảng thời gian được xác định từ thời điểm này đến thời điểm khác.

24.06.2016 09:56:39
Thủ tục đăng ký tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh class=

Thủ tục đăng ký tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hồ sơ đăng ký tạm trú.

25.06.2016 16:32:03
Xử phạt hành vi không tuân thủ thời gian làm việc cho người lao động class=

Xử phạt hành vi không tuân thủ thời gian làm việc cho người lao động. Thời giờ làm việc của người lao động theo quy định của Bộ luật lao động 2012.

01.07.2016 13:20:40
Quy định mới về thời gian tập sự của viên chức class=

Quy định mới về thời gian tập sự của viên chức. Theo quy định mới thời gian nghỉ hè có được tính là thời gian tập sự của giáo viên không?

11.07.2016 08:55:35
Trách nhiệm của người sử dụng lao động lái xe ô tô class=

Trách nhiệm của người sử dụng lao động lái xe ô tô. Thời hạn khám sức khỏe cho lái xe khi tham gia hợp đồng lao động tại công ty.

28.07.2016 11:05:05
Tuyến đường, thời gian hạn chế xe tải có trọng tải dưới 1,25 tấn trên địa bàn thành phố Hà Nội class=

Tuyến đường, thời gian hạn chế xe tải có trọng tải dưới 1,25 tấn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hạn chế về thời gian di chuyển xe trên địa bàn Hà Nội đối với xe tải dưới 1.25 tấn.

28.07.2016 11:06:03
Tuyến đường, thời gian hoạt động trong khu vực hạn chế đối với xe chuyên dùng class=

Tuyến đường, thời gian hoạt động trong khu vực hạn chế đối với xe chuyên dùng. Khu vực hạn chế đối với xe chuyên dùng tại Hà Nội.

28.07.2016 11:08:11
Tuyến đường, thời gian hoạt động trên tuyến đường hạn chế với xe ô tô trọng tải trên 2,5 tấn; các loại xe máy thi công, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng class=

Tuyến đường, thời gian hoạt động trên tuyến đường hạn chế với xe ô tô trọng tải trên 2,5 tấn; các loại xe máy thi công, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng.

23.08.2016 13:32:33
Nghị định 135/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2005 class=

Nghị định 135/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2005 về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất.

12.09.2016 08:38:37
Quyết định 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2008 class=

Quyết định 64/2008/QĐ-BGDĐT ban hành quy định chế độ làm việc đối với giảng viên.

20.09.2016 13:16:00
Thời gian thực hiện hợp đồng mua sắm hàng hóa class=

Thời gian thực hiện hợp đồng mua sắm hàng hóa. Thời gian thực hiện hợp đồng mua sắm hàng hóa là bao lâu?

15.10.2016 08:50:53
Luật sư tư vấn thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu class=

Luật sư tư vấn thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu. Điều kiện ký kết hợp đồng.

24.10.2016 07:25:04
Luật sư tư vấn trợ cấp lần đầu tại vùng đặc biệt khó khăn class=

Luật sư tư vấn trợ cấp lần đầu tại vùng đặc biệt khó khăn. Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

02.11.2016 14:24:48
Ghi không đúng thời gian thực hiện hợp đồng trong hồ sơ dự thầu xử lý thế nào? class=

Ghi không đúng thời gian thực hiện hợp đồng trong hồ sơ dự thầu xử lý thế nào? Đánh giá hồ sơ dự thầu hợp lệ?

23.11.2016 15:07:35
Trợ cấp 1 lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến class=

Trợ cấp 1 lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến. Quy định về chế độ đối với người có công với cách mạng.

16.12.2016 09:47:24
Thủ tục thuận tình ly hôn, quyền nuôi con khi ly hôn class=

Thủ tục thuận tình ly hôn, quyền nuôi con khi ly hôn. Con chung 12 tháng tuổi ai có quyền nuôi con.

17.12.2016 08:10:25
Tính thời gian tăng ca, tiền tăng ca ngày nghỉ hàng tuần class=

Tính thời gian tăng ca, tiền tăng ca ngày nghỉ hàng tuần. Tiền lương cho người lao động trong những ngày tăng ca.

04.01.2017 14:02:26
Thay đổi tiến độ hợp đồng trong hợp đồng xây dựng class=

Thay đổi tiến độ hợp đồng trong hợp đồng xây dựng. Có được kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng không?