Thời gian, các bài viết về Thời gian

Tags: Thời gian

Nhân viên văn thư sinh con trùng thời gian nghỉ hè có được nghỉ bù?

Nhân viên văn thư trường học sinh con trùng thời gian nghỉ hè thì có được nghỉ bù. Chế độ nghỉ thai sản đối với nhân viên văn thư trường học.

Thời gian nghỉ bù của người lao động

Thời gian nghỉ bù của người lao động. Thời giờ làm việc của người lao động. Tiền lương của người lao động đối với ngày nghỉ bù.

Quy định về thời gian thực hiện thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Quy định về thời gian thực hiện thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Thủ tục hành chính về đất đai.

Hỏi về thời gian phát hành hồ sơ mời thầu

Hỏi về thời gian phát hành hồ sơ mời thầu. Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Thông tư số 13/NV ngày 04 tháng 9 năm 1972

Thông tư 13/NV-1972 hướng dẫn và quy định cụ thể về tính thời gian công tác của công nhân, viên chức nhà nước do Bộ nội vụ ban hành.

Giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg

Giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg. Đối tượng hưởng chế độ theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg.

Thời gian đóng bảo hiểm tính hưởng chế độ thai sản

Thời gian đóng bảo hiểm tính hưởng chế độ thai sản. Điều kiện, thủ tục hưởng chế độ thai sản.

Xây dựng nhà không đúng với nội dung giấy phép xây dựng

Xây dựng nhà không đúng với nội dung giấy phép xây dựng. Xử phạt hành chính trong lĩnh vực xây dựng.

Thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

Thay đổi tiến độ hợp đồng trong hợp đồng xây dựng

Thay đổi tiến độ hợp đồng trong hợp đồng xây dựng. Có được kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng không?

Tính thời gian tăng ca, tiền tăng ca ngày nghỉ hàng tuần

Tính thời gian tăng ca, tiền tăng ca ngày nghỉ hàng tuần. Tiền lương cho người lao động trong những ngày tăng ca.

Thủ tục thuận tình ly hôn, quyền nuôi con khi ly hôn

Thủ tục thuận tình ly hôn, quyền nuôi con khi ly hôn. Con chung 12 tháng tuổi ai có quyền nuôi con.

Trợ cấp 1 lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến

Trợ cấp 1 lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến. Quy định về chế độ đối với người có công với cách mạng.

Ghi không đúng thời gian thực hiện hợp đồng trong hồ sơ dự thầu xử lý thế nào?

Ghi không đúng thời gian thực hiện hợp đồng trong hồ sơ dự thầu xử lý thế nào? Đánh giá hồ sơ dự thầu hợp lệ?

Luật sư tư vấn trợ cấp lần đầu tại vùng đặc biệt khó khăn

Luật sư tư vấn trợ cấp lần đầu tại vùng đặc biệt khó khăn. Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Luật sư tư vấn thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu

Luật sư tư vấn thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu. Điều kiện ký kết hợp đồng.

Thời gian thực hiện hợp đồng mua sắm hàng hóa

Thời gian thực hiện hợp đồng mua sắm hàng hóa. Thời gian thực hiện hợp đồng mua sắm hàng hóa là bao lâu?

Quyết định 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2008

Quyết định 64/2008/QĐ-BGDĐT ban hành quy định chế độ làm việc đối với giảng viên.

Nghị định 135/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2005

Nghị định 135/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2005 về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất.

Tuyến đường, thời gian hoạt động trên tuyến đường hạn chế với xe ô tô trọng tải trên 2,5 tấn; các loại xe máy thi công, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng

Tuyến đường, thời gian hoạt động trên tuyến đường hạn chế với xe ô tô trọng tải trên 2,5 tấn; các loại xe máy thi công, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng.

Quảng cáo