Thời gian, các bài viết về Thời gian - Trang thoi-gian-1680

03.03.2016 09:29:31
Thời gian gửi thông báo sửa đổi hồ sơ yêu cầu đến nhà thầu class=

Phát hiện ra có sai sót một số chỗ trong hồ sơ yêu cầu nên đang muốn thông báo sửa đổi, bổ sung thì thời hạn thông báo là bao lâu?

25.02.2016 13:04:32
Thời gian nâng bậc các ngành cơ khí class=

Thời gian nâng bậc các ngành cơ khí. Những vấn đề cần lưu ý khi áp dụng chế độ nâng bậc lương theo ngạch.

21.11.2015 17:48:27
Thời gian giải quyết hồ sơ cấp giấy phép quy hoạch class=

Thời gian giải quyết hồ sơ cấp giấy phép quy hoạch. Thời hạn giải quyết hồ sơ cấp giấy phép quy hoạch được quy định ở văn bản nào?

08.07.2015 20:19:19
Thời gian để tính hưởng trợ cấp mất việc làm bằng Không thì có phải trả trợ cấp mất việc làm bằng hai tháng tiền lương không? class=

Thời gian để tính hưởng trợ cấp mất việc làm bằng Không (0) thì có phải trả trợ cấp mất việc làm bằng hai tháng tiền lương cho người lao động không?

04.07.2015 08:21:28
Hỏi về việc cộng nối thời gian hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động có thời gian đi bộ đội class=

Đối với người lao động có thời gian đi bộ đội thì có được cộng nối vào thời gian làm việc tiếp theo để hưởng bảo hiểm xã hội không?

02.07.2015 15:08:16
Thời gian thực hiện thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai class=

Luật sư cho tôi hỏi thời gian thực hiện thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai.

01.07.2015 15:25:12
Môn thi và thời gian các môn thi trong kỳ thi tuyển viên chức class=

Môn thi và thời gian các môn thi trong kỳ thi tuyển viên chức được pháp luật hướng dẫn thực hiện như thế nào?

29.06.2015 14:52:32
Thời gian giải quyết khiếu nại của người tập sự đối với quyết định của hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng class=

Khiếu nại đối với quyết định của hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng được giải quyết trong thời hạn bao lâu?

26.06.2015 08:45:38
Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên đối với người làm công tác dự trữ quốc gia class=

Điều kiện, thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên đối với người làm công tác dự trữ quốc gia được tính như sau.

25.06.2015 22:17:29
Thời gian tập sự trước khi tạm ngừng tập sự có được tính vào tổng thời gian tập sự hành nghề công chứng không? class=

Theo quy định của pháp luật thì thời gian tập sự trước khi tạm ngừng tập sự có được tính vào tổng thời gian tập sự hành nghề công chứng không?

25.06.2015 21:06:20
Thời gian phải báo cáo kết quả tập sự hành nghề công chứng class=

Pháp luật quy định thời gian phải báo cáo kết quả tập sự hành nghề công chứng là bao lâu?

24.06.2015 16:54:40
Được tuyển dụng làm công chức nhà nước thì có phải hoàn thành thời gian tập sự hành nghề công chứng không? class=

Người đang tập sự hành nghề công chứng được tuyển dụng làm công chức nhà nước thì có phải hoàn thành thời gian tập sự hành nghề công chứng không?

24.06.2015 16:49:29
Người đang tập sự hành nghề công chứng thì được tạm ngừng với thời gian tối đa là bao lâu? class=

Thời gian tạm ngừng tập sự tối đa đối với người đang tập sự hành nghề công chứng?

24.06.2015 16:45:34
Có được tạm ngừng thời gian tập sự hành nghề công chứng khi có việc đột xuất của gia đình hay không? class=

Khi có việc đột xuất của gia đình thì người tập sự có thể tạm ngừng thời gian tập sự hành nghề công chứng không?

24.06.2015 16:29:55
Có được gia hạn thời gian tập sự hành nghề công chứng không? class=

Theo quy định của pháp luật thì người tập sự có được gia hạn thời gian tập sự hành nghề công chứng?

Dịch vụ nổi bật