Hành chính, các bài viết về Hành chính

Tags: Hành chính

Thẩm quyền xử phạt hành chính của công an phường trong lĩnh vực giao thông

Thẩm quyền xử phạt hành chính của công an phường trong lĩnh vực giao thông. Trường hợp tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính.

Mở cửa ô tô gây tai nạn phải chịu trách nhiệm như thế nào?

Mở cửa ô tô gây tai nạn phải chịu trách nhiệm như thế nào? Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Điều kiện tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển

Điều kiện tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã.

Thủ tục cấp lại chứng minh nhân dân do sai năm sinh

Thủ tục cấp lại chứng minh nhân dân do sai năm sinh. Quy định của pháp luật về cấp chứng minh nhân dân và thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Phương pháp tính, nộp phí đường bộ

Phương pháp tính, nộp phí đường bộ. Quy định về quản lý và sử dụng phí đường bộ.

Thủ tục hưởng trợ cấp đối với thân nhân liệt sĩ

Thủ tục hưởng trợ cấp đối với thân nhân liệt sĩ. Quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

Trách nhiệm khi không đóng bảo hiểm y tế cho người lao động

Trách nhiệm khi không đóng bảo hiểm y tế cho người lao động. Quy định của pháp luật về việc tham gia bảo hiểm y tế.

Thẩm quyền cấp giấy chứng tử

Thẩm quyền cấp giấy chứng tử. Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng tử.

Hỏi về tiêu chuẩn cán bộ đoàn cấp cơ sở

Hỏi về tiêu chuẩn cán bộ đoàn cấp cơ sở. Hiểu thế nào là đối tượng chính sách?

Xử lý vi phạm về giữ gìn vệ sinh chung

Xử lý vi phạm về giữ gìn vệ sinh chung. Xả nước thải vào giếng nước nhà người khác bị xử lý thế nào? Xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường.

Điều kiện hưởng trợ cấp chuyển vùng

Điều kiện hưởng trợ cấp chuyển vùng năm 2017. Đối tượng hưởng chế độ theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP.

Cảnh sát giao thông có được xử phạt khi đèn xi nhan bị hỏng không?

Cảnh sát giao thông có được xử phạt khi đèn xi nhan bị hỏng không? Mức xử phạt khi chuyển hướng người lái xe không có tín hiệu báo rẽ.

Đổi chứng minh nhân dân sang Căn cước công dân

Đổi chứng minh nhân dân sang Căn cước công dân. Thủ tục cấp đổi thẻ căn cước công dân.

Có được hưởng thêm 8% khi có hệ số lương dưới 2,34

Có được hưởng thêm 8% khi có hệ số lương dưới 2,34. Chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Bị cận thị, loạn thị có phải tham gia nghĩa vụ quân sự không?

Bị cận thị, loạn thị có phải tham gia nghĩa vụ quân sự không? Quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự.

Mua ma túy để sử dụng bị xử phạt như thế nào?

Mua ma túy để sử dụng bị xử phạt như thế nào? Quy định của pháp luật về hành vi mua bán, sử dụng ma túy.

Hội viên Hội Cựu chiến binh có được cấp thẻ BHYT

Hội viên Hội Cựu chiến binh có được cấp thẻ BHYT. Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Đăng ký khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài

Đăng ký khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài. Thủ tục nhận cha cho con.

Có phải nộp phạt khi quyết định xử phạt không ghi rõ hiệu lực?

Có phải nộp phạt khi quyết định xử phạt không ghi rõ hiệu lực? Tôi và các anh em bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng trên quyết định không ghi rõ thời gian có hiệu lực.

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người thuộc nhiều đối tượng tham gia

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người thuộc nhiều đối tượng tham gia. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.

Quảng cáo