Hành chính, các bài viết về Hành chính

Tags: Hành chính

Giáo viên có được ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân không?

Giáo viên có được ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân không? Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải đáp ứng các tiêu chuẩn gì?

Thủ tục, hồ sơ xác định mức độ khuyết tật 2017

Thủ tục, hồ sơ xác định mức độ khuyết tật 2017. Cách thức thực hiên hồ sơ xác định mức độ khuyết tật và ra kết luận.

Có đổi được thông tin trên giấy khai sinh không?

Có đổi được thông tin trên giấy khai sinh không? Thủ tục cải chính hộ tịch.

Ông làm ấp trưởng cho Ngụy cháu có được thi vào các trường quân đội không?

Ông làm ấp trưởng cho Ngụy cháu có được thi vào các trường quân đội không? Quy định về thi tuyển vào trường quân đội.

Điều kiện nhận lại tang vật bị tịch thu

Điều kiện nhận lại tang vật bị tịch thu. Quy định về tịch thu tang vật khi vi phạm hành chính.

Làm căn cước, CMTND khi chủ hộ không cho mượn hộ khẩu

Làm căn cước, CMTND khi chủ hộ không cho mượn hộ khẩu. Thủ tục xin cấp thẻ căn cước công dân.

Quy định về sử dụng khoản thu từ cho thuê quỹ đất công ích

Quy định về sử dụng khoản thu từ cho thuê quỹ đất công ích. Quản lý, sử dụng các khoản thu của UBND xã.

Không có giấy tờ tùy thân của mẹ có khai sinh cho con được không?

Không có giấy tờ tùy thân của mẹ có khai sinh cho con được không? Thủ tục đăng ký khai sinh cho con.

Thẩm quyền xử phạt hành chính của công an nhân dân

Thẩm quyền xử phạt hành chính của công an nhân dân. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Đóng dấu văn ban do Ban Pháp chế, Ban kinh tế ban hành

Đóng dấu văn ban do Ban Pháp chế, Ban kinh tế ban hành. Quản lý sử dụng con dấu tại các cơ quan nhà nước ở địa phương.

Thông tin trên giấy khai sinh khác với giấy tờ khác

Thông tin trên giấy khai sinh khác với giấy tờ khác. Giá trị pháp lý của giấy khai sinh.

Mẹ không có giấy tờ tùy thân có làm khai sinh cho con được không?

Mẹ không có giấy tờ tùy thân có làm khai sinh cho con được không? Đăng ký khai sinh cho con.

Chưa đủ thời gian tạm trú có làm thủ tục đăng ký thường trú được không?

Chưa đủ thời gian tạm trú có làm thủ tục đăng ký thường trú được không? Điều kiện để đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương.

Cho bạn mượn xe gây tai nạn làm sao lấy lại xe

Cho bạn mượn xe gây tai nạn làm sao lấy lại xe. Tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính.

Điều kiện để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Điều kiện để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ.

Mức hưởng đối với người lao động làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Mức hưởng đối với người lao động làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Điều kiện, thủ tục, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Chế độ phụ cấp đối người làm công tác giám định pháp y

Chế độ phụ cấp đối người làm công tác giám định pháp y. Chế độ phụ cấp độc hại, chế độ phụ cấp ưu đãi nghề.

Xếp lương khi nâng ngạch viên chức

Xếp lương khi nâng ngạch viên chức. Xếp lương khi nộp bằng tốt nghiệp đại học đối với viên chức.

Chiều cao treo biển quảng cáo bắt ngang qua đường đô thị

Chiều cao treo biển quảng cáo bắt ngang qua đường đô thị. Quảng cáo trong đô thị, chiều cao treo biển quảng cáo.

Thẩm quyền tạm giữ tang vật

Thẩm quyền tạm giữ tang vật. Quy định về thẩm quyền tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm theo quy định hiện hành.

Quảng cáo