Hành chính, các bài viết về Hành chính

Tags: Hành chính

Thông tư 16/1998/TT-BYT ngày 15 tháng 12 năm 1998

Thông tư 16/1998/TT-BYT quy định việc nhập khẩu, quản lý và sử dụng xe ôtô cứu thương do Bộ Y tế ban hành.

Luật sư tư vấn viên chức xin chuyển công tác về gần nhà

Luật sư tư vấn viên chức xin chuyển công tác về gần nhà. Chấm dứt hợp đồng lao động của viên chức. Thay đổi vị trí việc làm mới.

Xử lý hành vi điều khiển xe lắp ráp trái quy định tham gia giao thông

Xử lý hành vi điều khiển xe lắp ráp trái quy định tham gia giao thông. Quy định về cải tạo xe. Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký xe do cải tạo.

Hỏi về thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật

Hỏi về thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực. Thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ai được nhận chế độ khi truy tặng “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Ai được nhận chế độ khi truy tặng “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Hồ sơ đề nghị xét truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Mức trợ cấp một lần.

Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho con?

Muốn nhập quốc tịch Việt Nam cho con làm thế nào? Điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam. Trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam.

Thủ tục cấp giấy báo tử và xác nhận liệt sĩ

Thủ tục cấp giấy báo tử và xác nhận liệt sĩ. Chế độ đối với thân nhân liệt sĩ. Mức trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với thân nhân liệt sĩ.

Khai báo tạm trú cho người nước ngoài khi lưu trú tại khách sạn

Khai báo tạm trú cho người nước ngoài khi lưu trú tại khách sạn. Thủ tục khai báo tạm trú cho người nước ngoài. Cơ sở lưu trú không khai báo tạm trú bị xử lý như thế nào?

Công an xã có quyền dừng xe kiểm tra giấy tờ trên đường quốc lộ không?

Thẩm quyền công an xã trong kiểm tra hành chính giao thông. Tôi đang lưu thông trên đường quốc lộ. Công an xã có quyền dừng xe kiểm tra giấy tờ trên đường quốc lộ không?

Chủ hộ có tự xoá tên người khác trong hộ khẩu được không?

Chủ hộ có tự xoá tên người khác trong hộ khẩu được không? Luật sư tư vấn thủ tục tách hộ khẩu. Trường hợp xóa đăng ký thường trú. Tách khẩu trên cùng địa chỉ.

Chức năng của ban kinh tế - xã hội

Chức năng của ban kinh tế - xã hội. Các lĩnh vực phụ trách của các Ban của Hội đồng nhân dân. Cơ cấu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Thông tư 219/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016

Thông tư 219/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất, nhập, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến. Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 trực tuyến trả kết quả qua bưu điện thì có được nhận giấy hẹn không?

Nghị định 70/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017

Nghị định 70/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Điều kiện về hộ khẩu thường trú khi kinh doanh dịch vụ cầm đồ

Điều kiện về hộ khẩu thường trú khi kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Quy định của pháp luật về điều kiện an ninh trật tự theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP.

Đối tượng truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Đối tượng truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Quy định của pháp luật về truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Thân nhân liệt sĩ.

Áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với viên chức

Áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với viên chức. Hình thức kỷ luật đối với viên chức. Trình tự, thủ tục kỷ luật viên chức.

Đe dọa tính mạng, khiêu khích, trêu ghẹo người khác bị xử lý như nào?

Đe dọa tính mạng, khiêu khích, trêu ghẹo người khác bị xử lý như nào? Quy định của pháp luật về hành vi gây thiệt hại về danh dự, nhân phẩm của người khác.

Quy định về việc thẩm tra lý lịch của người xin vào đảng

Quy định về việc thẩm tra lý lịch của người xin vào đảng. Điều kiện kết nạp Đảng. Thủ tục kết nạp Đảng của công dân.

Thẩm quyền cấp chứng chỉ giám sát thi công công trình cấp 1

Thẩm quyền cấp chứng chỉ giám sát thi công công trình cấp 1. Thủ tục cấp lại chứng chỉ giám sát thi công công trình do hết hạn. Hồ sơ cấp chứng chỉ giám sát thi công công trình.

Quảng cáo