Hành chính, các bài viết về Hành chính

19.04.2016 17:25:13
Ép plastic thẻ Đảng có bị xử lý kỷ luật  class=

Ép plastic thẻ Đảng có bị xử lý kỷ luật. Quy định về xử lý kỷ luật đối với Đảng viên theo quy định hiện hành.

04.05.2016 15:54:05
Khi nào bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc? class=

Khi nào bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc? Cơ quan nào có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy?

05.05.2016 13:17:47
Có được nuôi gà chọi ở thành phố không? class=

Có được nuôi gà chọi ở thành phố không? Quy định về nuôi gà chọi ở thành phố Hồ Chí Minh.

05.05.2016 14:17:51
Không được Đảng giới thiệu có được ứng cử không? class=

Không được Đảng giới thiệu có được ứng cử không? Yêu cầu rút khỏi danh sách ứng cử vì không được tổ chức Đảng giới thiệu.

07.05.2016 08:48:37
Thủ tục chuyển công tác của viên chức class=

Thủ tục chuyển công tác của viên chức. Viên chức chuyển công tác phải làm những gì?

10.05.2016 10:29:14
Thẩm quyền tạm giữ người vi phạm theo thủ tục hành chính class=

Thẩm quyền tạm giữ người vi phạm theo thủ tục hành chính. Những trường hợp nào được tạm giữ người theo thủ tục hành chính?

10.05.2016 12:38:00
Xử phạt người chưa thành niên vi phạm luật giao thông class=

Hỏi về xử phạt người chưa thành niên vi phạm luật giao thông. Người chưa đủ tuổi điều khiển xe vi phạm giao thông thì xử phạt thế nào?

10.05.2016 16:18:31
Quyết định 289-QĐ/TW ngày 08 tháng 2 năm 2010 class=

Quyết định 289-QĐ/TW ngày 08 tháng 2 năm 2010 về việc ban hành Quy chế cán bộ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

11.05.2016 08:08:27
Những nội dung mới về phí sử dụng kho số viễn thông class=

Những nội dung mới về phí sử dụng kho số viễn thông. Quy định về sử dụng kho phí viễn thông theo quy định tại Thông tư 60/2016/TT-BTC.

16.05.2016 17:03:40
Quyết định 19/2016/QĐ-TTg ngày 06 tháng 05 năm 2016 class=

Quyết định 19/2016/QĐ-TTg ban hành quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước.

20.05.2016 19:28:20
Tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn đối với ngạch chuyên viên class=

Quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn đối với ngạch chuyên viên tron chuyên ngành hành chính.

26.05.2016 18:33:10
Nghị định 29/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 04 năm 2016 class=

Nghị định 29/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2007/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2007.

27.05.2016 14:10:41
Thủ tục tách hộ khẩu từ nhà mẹ đẻ sang nhà chồng class=

Thủ tục tách hộ khẩu từ nhà mẹ đẻ sang nhà chồng. Thủ tục chuyển hộ khẩu theo quy định của Luật cư trú 2006.

01.06.2016 18:28:58
Phân loại quyết định hành chính class=

Phân loại quyết định hành chính. Quy định về cơ quan hành chính, thẩm quyền ban hành các quyết định hành chính.

05.06.2016 21:22:37
Địa điểm giải quyết khi vi phạm được ghi trong biên bản xử phạt class=

Địa điểm giải quyết khi vi phạm được ghi trong biên bản xử phạt. Mức phạt khi không bật đèn chiếu sáng và không mang bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

08.06.2016 12:24:43
Có được tịch thu phương tiện vi phạm khi không thuộc sở hữu của người vi phạm không? class=

Có được tịch thu phương tiện vi phạm khi không thuộc sở hữu của người vi phạm không? Tịch thu phương tiện vi phạm hành chính.

08.06.2016 17:23:08
Tố cáo hành vi tham những của cán bộ ở đâu? class=

Tố cáo hành vi tham những của cán bộ ở đâu? Thế nào là hành vi tham nhũng, cơ quan nào giải quyết tin tố giác tham nhũng.

11.06.2016 17:49:28
Thủ tục xin cấp giấy phép đủ điều kiện vệ sinh thú y class=

Thủ tục xin cấp giấy phép đủ điều kiện vệ sinh thú y cho Cơ sở kinh doanh sẩn phẩm động vật, chăn nuôi động vật.

12.06.2016 19:14:01
Bầu cử có bắt buộc hay không?  class=

Bầu cử có bắt buộc hay không? Quyền và nghĩa vụ của công dân khi tham gia bầu cử.

12.06.2016 20:07:21
Nuôi lợn gây ô nhiễm môi trường xử phạt như thế nào? class=

Nuôi lợn gây ô nhiễm môi trường xử phạt như thế nào? Các hành vi gây ô nhiễm môi trường