Điều kiện, các bài viết về Điều kiện

Tags: Điều kiện

Giáo viên có được ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân không?

Giáo viên có được ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân không? Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải đáp ứng các tiêu chuẩn gì?

Đóng cửa văn phòng đại diện người lao động được hưởng quyền lợi gì?

Đóng cửa văn phòng đại diện người lao động được hưởng quyền lợi gì? Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Trường hợp nào được xem xét là tai nạn lao động?

Trường hợp nào được xem xét là tai nạn lao động? Thủ tục, hồ sơ giải quyết chế độ tai nạn lao động.

Đất chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp là đất dùng vào sản xuất nông nghiệp

Công ty mua đất rừng có phải đóng thuế hàng năm không? Đất chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp là đất dùng vào sản xuất nông nghiệp.

Không có giấy tờ tùy thân của mẹ có khai sinh cho con được không?

Không có giấy tờ tùy thân của mẹ có khai sinh cho con được không? Thủ tục đăng ký khai sinh cho con.

Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi nào?

Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi nào? Chưa chốt sổ bảo hiểm công ty cũ sang công ty mới làm việc có được hưởng chế độ thai sản không?

Bố để thừa kế cho con riêng con đẻ có quyền yêu cầu phân chia không?

Bố để thừa kế cho con riêng con đẻ có quyền yêu cầu phân chia không? Phân chia di sản thừa kế.

Điều kiện để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Điều kiện để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ.

Chính sách thi tuyển công an năm 2017

Chính sách thi tuyển công an năm 2017. Ông nội bị bắt đi lính ngụy cháu có được thi công an không?

Hỏi về thủ tục tách sổ hộ khẩu trên cùng địa chỉ

Hỏi về thủ tục tách sổ hộ khẩu trên cùng địa chỉ. Điều kiện tách sổ hộ khẩu.

Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở

Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở. Thân nhân liệt sỹ.

Thời gian phục vụ quân đội có được tính chế độ bảo hiểm?

Thời gian phục vụ quân đội có được tính chế độ bảo hiểm? Cộng dồn thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội.

Thời điểm hưởng lương hưu của người lao động

Thời điểm hưởng lương hưu của người lao động. Mức hưởng lương hưu hàng tháng.

Chế độ thai sản với người bị sảy thai như thế nào?

Chế độ thai sản với người bị sảy thai như thế nào? Mức hưởng chế độ thai sản khi sảy thai.

Luật sư tư vấn điều kiện xét tuyển đặc cách

Luật sư tư vấn điều kiện xét tuyển đặc cách. Thủ tục đối với việc xét tuyển đặc cách.

Luật sư tư vấn điều kiện thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Luật sư tư vấn điều kiện thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Nghĩa vụ tài chính khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Quy định về việc chi trả tiền lương cho người lao động

Quy định về việc chi trả tiền lương cho người lao động. Xây dựng thang lương, bảng lương.

Điều kiện để kết hôn với người trong lực lượng Công an Nhân dân

Điều kiện để kết hôn với người trong lực lượng Công an Nhân dân. Thủ tục đăng ký kết hôn.

Xây dựng trái phép xử phạt như thế nào?

Xây dựng trái phép xử phạt như thế nào? Tổ chức thi công công trình xây dựng mà không có giấy phép.

Người đang đào tạo sĩ quan dự bị được những khoản tiền gì?

Người đang đào tạo sĩ quan dự bị được những khoản tiền gì? Chế độ chính sách đối với sĩ quan dự bị.

Quảng cáo