Điều kiện, các bài viết về Điều kiện

19.04.2016 16:50:41
Điều kiện và thủ tục thành lập cơ sở tôn giáo mới class=

Điều kiện cơ sở tôn giáo và thủ tục tiến hành thành lập cơ sở tôn giáo mới.

19.04.2016 18:05:03
Quy định về việc giới thiệu ra ứng cử class=

Quy định về viêc giới thiệu ra ứng cử. Cán bộ công chức cấp xã chỉ được Đảng ủy cấp xã giới thiệu ra ứng cử có đủ điều kiện ứng cử.

20.04.2016 07:31:16
Thủ tục thành lập tổ chức tài chính vi mô class=

Thủ tục thành lập tổ chức tài chính vi mô, điều kiện thành lập và trình tự thủ tục thành lập tổ chức tài chính vi mô.

21.04.2016 05:37:58
Sinh con thứ ba có được ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân class=

Ứng cử viên sinh con thứ ba có được ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân. Điều kiện ứng cử vào hội đồng nhân dân các cấp.

23.04.2016 07:13:16
Thủ tục gia hạn kinh doanh xăng dầu class=

Thủ tục gia hạn kinh doanh xăng dầu. Quy định về kinh doanh xăng dầu và điều kiện kinh doanh xăng dầu tại thị trường Việt Nam.

23.04.2016 16:38:13
Chế độ thai sản đối với trường hợp xin nghỉ việc class=

Điều kiện hưởng, thời gian hưởng, mức hưởng chế độ thai sản đối với trường hợp người lao động xin nghỉ việc trước khi sinh con.

23.04.2016 21:05:01
Có được xóa án tích khi chưa đóng án phí không? class=

Các trường hợp xóa án tích. Chưa đóng án phí có được xóa án tích hay không?

26.04.2016 05:37:19
Chưa tốt nghiệp cấp hai có phải đi nghĩa vụ quân sự không? class=

Chưa tốt nghiệp cấp 2 có phải đi nghĩa vụ quân sự không? Trình độ học vấn đi nghĩa vụ quân sự.

27.04.2016 22:34:54
Người bị thần kinh có viết di chúc được không? class=

Người bị thần kinh có viết di chúc được không? Di chúc hợp pháp cần có các điều kiện gì?

28.04.2016 11:04:34
Điều kiện lựa chọn dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư class=

Điều kiện lựa chọn dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư. Đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

28.04.2016 14:03:11
Hưởng trợ cấp thôi việc sau khi nghỉ việc class=

Hưởng trợ cấp thôi việc sau khi nghỉ việc. Điều kiện, cách tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Bộ luật lao động 2012.

30.04.2016 12:38:41
Có được mở nhà thuốc ngay cạnh phòng khám không? class=

Có được mở nhà thuốc cạnh phòng khám không? Cùng kinh doanh một lĩnh vực trên cùng một địa điểm có được không?

03.05.2016 13:26:11
Điều kiện về sức khỏe khi để lại di chúc class=

Điều kiện về sức khỏe khi để lại di chúc. Thế nào được coi là minh mẫn khi để lại di chúc?

04.05.2016 10:28:04
Điều kiện thay thế xe ô tô phục vụ công tác class=

Điều kiện thay thế xe ô tô phục vụ công tác. Tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước.

05.05.2016 17:17:53
Điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường class=

Điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

07.05.2016 09:00:20
Đất nằm trong quy hoạch có được làm sổ hồng không? class=

Đất nằm trong quy hoạch có được làm sổ hồng không? Có thể mua bán đất trong khu vực đã có quy hoạch không?

10.05.2016 20:49:57
Quyết định 2230/2016/QĐ-CTN ngày 17 tháng 10 năm 2016 class=

Quyết định 2230/2016/QĐ-CTN về đặc xá năm 2016 do Chủ tịch nước ban hành.

11.05.2016 08:38:37
Điều kiện để người nước ngoài nhập quốc tịch khi có vợ là người Việt Nam class=

Điều kiện để người nước ngoài nhập quốc tịch khi có vợ là người Việt Nam. Quy định về điều kiện nhập quốc tịch theo quy định Luật quốc tịch.

11.05.2016 16:33:41
Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế class=

Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế. Các trường hợp cấp, không được cấp, thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

12.05.2016 08:14:40
Các loại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí class=

Các loại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí.