Điều kiện, các bài viết về Điều kiện

Tags: Điều kiện

Đối tượng nào sẽ được miễn giảm học phí?

Đối tượng nào sẽ được miễn giảm học phí? Đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Đối tượng được giảm học phí.

Hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù

Hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù trong trường hợp nào? Thời hạn tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù.

Quy định về việc thẩm tra lý lịch của người xin vào đảng

Quy định về việc thẩm tra lý lịch của người xin vào đảng. Điều kiện kết nạp Đảng. Thủ tục kết nạp Đảng của công dân.

Thẩm quyền cấp chứng chỉ giám sát thi công công trình cấp 1

Thẩm quyền cấp chứng chỉ giám sát thi công công trình cấp 1. Thủ tục cấp lại chứng chỉ giám sát thi công công trình do hết hạn. Hồ sơ cấp chứng chỉ giám sát thi công công trình.

Điều kiện có thể được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù

Điều kiện có thể được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Trình tự, thủ tục thực hiện.

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đất sử dụng trước 1975

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đất sử dụng trước 1975. Công nhận quyền sử dụng đất đối với đất sử dụng lâu dài.

Đối tượng được xác nhận liệt sĩ

Đối tượng được xác nhận liệt sĩ. Điều kiện để được công nhận là liệt sỹ. Hồ sơ xác nhận liệt sĩ.

Tư vấn điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

Tư vấn điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất. Trình tự, thủ tục thu hồi đất.

Thủ tục đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ?

Thủ tục đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ? Muốn thay đổi họ cho con sang họ của mẹ có cần ý kiến của cha không?

Công nhận quyền sử dụng đất đối với đất khai hoang từ trước 1986

Công nhận quyền sử dụng đất đối với đất khai hoang từ trước 1986. Giấy tờ chứng minh nguồn gốc sử dụng đất để xin cấp sổ đỏ.

Hỏi về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu

Hỏi về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu. Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tự nguyện.

Thay đổi địa chỉ hành chính có phải thay đổi thông tin trên giấy tờ cá nhân?

Thay đổi địa chỉ hành chính có phải thay đổi thông tin trên giấy tờ cá nhân? Cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế khi thay đổi hộ khẩu thường trú ngoài phạm tỉnh.

Chưa có chứng chỉ hành nghề dược có được kinh doanh thuốc không?

Chưa có chứng chỉ hành nghề dược có được kinh doanh thuốc không? Học trung cấp dược, chưa có chứng chỉ hành nghề có được mở quầy thuốc không?

Thủ tục giải quyết thôi việc đối với viên chức

Thủ tục giải quyết thôi việc đối với viên chức. Viên chức xin thôi việc.

Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất và không đấu giá quyền sử dụng đất

Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất và không đấu giá quyền sử dụng đất. Thủ tục giao đất, cho thuê đất.

Luật sư tư vấn thủ tục xóa án tích

Luật sư tư vấn thủ tục xóa án tích. Đương nhiên được xoá án tích.

Thủ tục tặng cho tài sản giữa ông bà nội và cháu nội

Thủ tục tặng cho tài sản giữa ông bà nội và cháu nội. Công chứng hợp đồng tặng cho bất động sản.

Giáo viên kiêm nhiệm Bí thư chi đoàn có được hưởng phụ cấp gì không?

Giáo viên kiêm nhiệm Bí thư chi đoàn có được hưởng phụ cấp gì không? Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể và các tổ chức khác trong nhà trường.

Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi người lao động bị tai nạn

Hỏi về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi người lao động bị tai nạn lao động. Chế độ tai nạn lao động.

Quy định về ranh giới giữa các bất động sản

Quy định về ranh giới giữa các bất động sản. Việc sử dụng lối đi chung.

Quảng cáo