Đất đai, các bài viết về Đất đai

Tags: Đất đai

Quy định về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa

Quy định về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa. Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

Nợ nghĩa vụ tài chính có đăng ký bổ sung tài sản trên đất được không?

Nợ nghĩa vụ tài chính có đăng ký bổ sung tài sản trên đất được không? Quy định của pháp luật về đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Quy định về đất bãi bồi ven sông

Quy định về đất bãi bồi ven sông. Xử lý hành vi lấn chiếm đất.

Tư vấn bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở

Tư vấn bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở. Điều kiện bồi thường về nhà đất tập thể khi Nhà nước thu hồi đất.

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi chưa hoàn công nhà

Có được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi chưa hoàn công nhà. Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Sử dụng đất trồng lúa không đúng mục đích bị xử lý như thế nào?

Sử dụng đất trồng lúa không đúng mục đích bị xử lý như thế nào? Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

Con xây nhà trên đất của bố mẹ có được công nhận quyền sở hữu?

Con xây nhà trên đất của bố mẹ có được công nhận quyền sở hữu? Điều kiện được công nhận quyền sở hữu nhà ở.

Căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Quy định của pháp luật về chuyển mục đích sử dụng từ đất vườn lên đất ở khi có quy hoạch.

Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất trên sổ đỏ

Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất trên sổ đỏ. Quy định của pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng và tài sản gắn liền với đất.

Luật sư tư vấn thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai

Luật sư tư vấn thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai. Quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai.

Ủy ban nhân dân xã có quyền yêu cầu người dân hiến đất làm đường không?

Ủy ban nhân dân xã có quyền yêu cầu người dân hiến đất làm đường không? Quy định của pháp luật về quản lý đất đai.

Có được mua đất nằm trong quy hoạch?

Có được mua đất nằm trong quy hoạch? Điều kiện về thửa đất không được phép giao dịch. Chủ đất cố tình lừa dối về thông tin đất quy hoạch phải làm thế nào?

Tư vấn về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với đất thừa kế

Tư vấn về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với đất thừa kế. Thủ tục công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế.

Trường hợp miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Trường hợp miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Đối tượng đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Xác định diện tích tối thiểu của suất tái định cư

Luật sư tư vấn về xác định diện tích tối thiểu của suất tái định cư. Nhà tôi bị thu hồi đất, nay muốn biết được về diện tích tối thiểu của suất tái định cư.

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước cho thuê sử dụng đất

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước cho thuê sử dụng đất. Quy định của pháp luật về quyền sử dụng đất.

Tư vấn về cách tính tiền sử dụng đất

Tư vấn về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tính tiền sử dụng đất năm 2017. Căn cứ về phân loại đất cho người sử dụng đất.

Đất nông nghiệp nằm trong quy hoạch có được chuyển mục đích đất không?

Đất nông nghiệp nằm trong quy hoạch có được chuyển mục đích đất không? Quy định về việc chuyển mục đích sử dụng đất.

Xử phạt hành chính đối với hành vi lấn chiếm đất trồng rừng

Xử phạt hành chính đối với hành vi lấn chiếm đất trồng rừng. Quy định của pháp luật về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Đòi lại đất đã tặng cho con

Đòi lại đất đã tặng cho con. Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất.

Quảng cáo