Đất đai, các bài viết về Đất đai

15.04.2016 09:10:29
Lấn chiếm đường hẻm gây ô nhiễm class=

Lấn chiếm đường hẻm gây ô nhiễm. Xử phạt hành vi lấn chiếm hẻm dựng đồ, đổ rác gây ảnh hưởng đến bất động sản bên cạnh.

20.04.2016 07:54:21
Cán bộ, công chức có được mua bán đứng tên đất đai class=

Cán bộ, công chức có được mua bán đứng tên đất đai. Quy định về điều kiện mua bán chuyển nhượng đất đai theo quy định Luật đất đai 2013.

22.04.2016 10:04:36
Quyền mua bán chuyển nhượng đất đai class=

Quyền mua bán chuyển nhượng đất đai? Điều kiện để được chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

26.04.2016 06:35:53
Có được yêu cầu hưởng một phần đất từ bố mẹ class=

Có được yêu cầu hưởng một phần đất từ bố mẹ. Phân chia tài sản chung theo quy quy định của Bộ luật dân sự 2005.

26.04.2016 07:49:57
Thủ tục cho thuê đất đối với hộ kinh doanh cá thể class=

Thủ tục cho thuê đất đối với hộ kinh doanh cá thể. Thu tiền thuê đất đối với hộ kinh doanh cá thể.

28.04.2016 05:42:27
Quyền làm nhà trên phần đất chưa chia thừa kế class=

Quyền làm nhà trên phần đất chưa chia thừa kế. Cô út không có tên trên sổ hộ khẩu tự ý chuyển đổi sang tên sổ hồng có đúng không?

02.05.2016 14:50:18
Làm gì khi diện tích đất trên thực tế không đúng với sổ đỏ? class=

Xác định phần diện tích đất sử dụng theo hợp đồng mua bán. Làm gì khi diện tích đất trên thực tế không đúng với sổ đỏ?

02.05.2016 15:25:16
Có được mua bán đất chưa có sổ đỏ không? class=

Có được mua bán đất chưa có sổ đỏ không? Đất chưa có sổ đỏ có công chứng được hợp đồng mua bán không?

02.05.2016 20:08:18
Đất sử dụng ổn định lâu dài nhưng người khác làm sổ đỏ class=

Đất sử dụng ổn định lâu dài nhưng người khác làm sổ đỏ. Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

04.05.2016 20:56:27
Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND cấp xã trong lĩnh vực đất đai class=

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND cấp xã. Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai.

05.05.2016 16:16:56
Tranh chấp ranh giới đất với hàng xóm class=

Tranh chấp ranh giới đất với hàng xóm. Ai là người kí xác nhận ranh giới đất với hàng xóm?

06.05.2016 20:35:55
Trách nhiệm, thủ tục chỉnh lý hồ sơ địa chính class=

Trách nhiệm, thủ tục chỉnh lý hồ sơ địa chính. Hồ sơ địa chính là gì? Cơ quan nào có thẩm quyền chỉnh lý hồ sơ địa chính? Thủ tục chỉnh lý hồ sơ địa chính.

09.05.2016 13:19:05
Thừa kế đất đai có phải nộp tiền sử dụng đất không? class=

Thừa kế đất đai có phải nộp tiền sử dụng đất không? Khi nào người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất?

10.05.2016 10:29:56
Thời hạn phải làm thủ tục đăng ký biến động khi chuyển nhượng đất class=

Thời hạn phải làm thủ tục đăng ký biến động khi chuyển nhượng đất. Thủ tục để ghi nhận sự thay đổi về một hoặc một số thông tin đã đăng ký vào hồ sơ địa chính.

10.05.2016 12:09:34
Có được đòi lại đất bỏ hoang không sử dụng? class=

Có được đòi lại đất bỏ hoang không sử dụng? Tranh chấp đất đai làm thế nào để giải quyết?

10.05.2016 12:43:49
Có được làm cửa sổ sát với nhà hàng xóm không? class=

Có được làm cửa sổ sát với nhà hàng xóm không? Quy định của pháp luật về trổ cửa sổ.

10.05.2016 13:19:41
Có thể đòi lại đất khi không sử dụng trong thời gian dài? class=

Có thể đòi lại đất khi không sử dụng trong thời gian dài? Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai.

10.05.2016 13:59:52
Quyết định 146/2007/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2007 class=

Quyết định 146/2007/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2007 ban hành quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất vườn, ao trong cùng thửa đất với đất ở.

10.05.2016 15:37:48
Thẩm quyền ký quyết định giao đất của phòng tài nguyên môi trường class=

Thẩm quyền ký quyết định giao đất của phòng tài nguyên môi trường. Thẩm quyền giao đất theo quy định của Luật đất đai 2013.

11.05.2016 08:43:37
Quyết định 49/2014/QĐ-UBND Nghệ An 19 tháng 8 năm 2014 class=

Quyết định 49/2014/QĐ-UBND Nghệ An ban hành quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.