Đất đai, các bài viết về Đất đai

Tags: Đất đai

Đất nằm trong hành lang có được cấp sổ đỏ không?

Đất nằm trong hành lang có được cấp sổ đỏ không? Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đất xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn.

Hỏi về việc thoát nước thải

Hỏi về việc thoát nước thải. Nghĩa vụ của chủ sở hữu trong việc thoát nước thải. Quyền về cấp, thoát nước qua bất động sản liền kề.

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho con rể

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho con rể. Điều kiện thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Quy định về việc sử dụng đất nằm trong hành lang an toàn đường bộ

Quy định về việc sử dụng đất nằm trong hành lang an toàn đường bộ. Giới hạn hành lang an toàn đường bộ.

Hỏi về điều kiện bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

Hỏi về điều kiện bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất. Trình tự, thủ tục thu hồi đất.

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đất sử dụng trước 1975

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đất sử dụng trước 1975. Công nhận quyền sử dụng đất đối với đất sử dụng lâu dài.

Tư vấn điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

Tư vấn điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất. Trình tự, thủ tục thu hồi đất.

Công nhận quyền sử dụng đất đối với đất khai hoang từ trước 1986

Công nhận quyền sử dụng đất đối với đất khai hoang từ trước 1986. Giấy tờ chứng minh nguồn gốc sử dụng đất để xin cấp sổ đỏ.

Sang tên giấy chứng nhận đối với mảnh đất nhờ đứng tên hộ

Sang tên giấy chứng nhận đối với mảnh đất nhờ đứng tên hộ. Thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng đất và sang tên giấy chứng nhận quyến sử dụng đất.

Giải đáp về chia di sản thừa kế

Thắc mắc về chia di sản thừa kế. Người thừa kế theo pháp luật.

Hình thức hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hình thức hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thủ tục đăng ký sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thời hạn ra quyết định xử phạt hành chính là bao lâu?

Thời hạn ra quyết định xử phạt hành chính là bao lâu? Trình tự, thủ tục xử phạt hành chính.

Nhiều người đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nhiều người đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mua đất nằm trong quy hoạch gặp rắc rối như nào?

Khiếu nại về giá bồi thường, hỗ trợ khi bị thu hồi đất

Khiếu nại về giá bồi thường, hỗ trợ khi bị thu hồi đất. Trình tự, thủ tục thu hồi đất.

Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất và không đấu giá quyền sử dụng đất

Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất và không đấu giá quyền sử dụng đất. Thủ tục giao đất, cho thuê đất.

Thủ tục tặng cho tài sản giữa ông bà nội và cháu nội

Thủ tục tặng cho tài sản giữa ông bà nội và cháu nội. Công chứng hợp đồng tặng cho bất động sản.

Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp ranh giới đất đai

Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp ranh giới đất đai. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản án của Tòa án

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản án của Tòa án. Hồ sơ cấp sổ đỏ.

Bồi thường thiệt hại do công trình xây dựng khác gây ra

Bồi thường thiệt hại do công trình xây dựng khác gây ra. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng.

Xác định ai là người có quyền sử dụng đất

Xác định ai là người có quyền sử dụng đất. Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Quảng cáo