Sự mở rộng Common Law sang các nước khác trên thế giới
Bạn đang xem bài viết: Sự mở rộng Common Law sang các nước khác trên thế giới
24/03/2015 16:22:07 Luật Dương gia Luật Dương gia Luật Dương gia Luật Dương gia Luật Dương gia

Sự mở rộng Common Law sang các nước khác trên thế giới

Sự mở rộng Common Law sang các nước khác trên thế giới

Common Law lan truyền khắp thế giới chủ yếu do công cuộc mở rộng thuộc địa của Đế quốc Anh

Rõ ràng Common Law khó có thể tiếp tục có mặt ở nhưng nơi đó nếu nó không có tính mềm dẻo và tính thực tiễn đặc biệt.
Một điểm đặc trưng của pháp luật Anh là không một nước nào tình nguyện chọn hệ thống luật này nhưng khi đã áp dụng rồi thì không một nước nào muốn từ bỏ nó.
a) Common Law ở Australia
Năm 1770, triều đình Anh thiết lập quyền sở hữu của mình trên vùng đất Australia.
Năm 1828, Luật về Nghị viện (Act of Parliament) quy định: luật áp dụng ở thuộc địa Australia là Common Law và luật thành văn (Status Law) có hiệu lực ở nước Anh.
Luật về Hiến pháp Liên bang Australia năm 1900 gồm 9 điều, 8 điều đầu quy định về văn bản, Vương quốc và Liên bang, nội dung chính của Hiến pháp chứa đựng trong Điều 9
Australia có 6 bang và hai vùng lãnh thổ, mỗi bang có Hiến pháp và hệ thống pháp luật riêng
Nội dung pháp luật của các bang tương tự nhau vì đều theo khuôn mẫu của pháp luật Anh. Án lệ của Australia có giá trị tham khảo đối với toà án Anh.
Australia có hệ thống tư pháp tương tự như của Anh. Toà án Tối cao của Australia là cơ quan xét xử cao nhất của đất nước.
b) Common Law ở Canada
Nhà nước tự trị Canada (Dominion of Canada) thành lập năm 1867 trên cơ sở Luật về vấn đề Bắc Mỹ thuộc Anh (British North America Act).
Canada có 10 tỉnh (province).
Hiến pháp Canada là một loạt các đạo luật ban hành từ năm 1867 đến 1882, trong đó có Luật Hiến pháp năm 1882, cho phép Canada có quyền tự sửa đổi Hiến pháp.

Canada sử dụng Common Law, theo đó bản án của các toà cấp trên và toà án Anh có hiệu lực án lệ bắt buộc.
Về tổ chức tư pháp mỗi tỉnh có một hệ thống tư pháp riêng. Toà án tối cao Canada là toà án cấp phúc thẩm, bao gồm 9 thẩm phán, trong đó 3 thẩm phán đến từ Quebec.
Ở Canada không có hệ thống toà hành chính. Khiếu nại các quyết định hành chính được xem xét ở các Toà án chung (Toà án tỉnh và toà án liên bang) theo các đạo luật riêng.
Ở Canada việc đăng ký kết hôn được điều chỉnh bằng pháp luật các tỉnh nhưng việc ly hôn được điều chỉnh bằng luật liên bang.

Sự mở rộng Common Law sang các nước khác trên thế giới

>>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6190

c) Common Law ở Hong Kong
Năm 1842, Hong Kong trở thành thuộc địa và ở đây hoàn toàn áp dụng pháp luật của Anh có kết hợp với những tập quán địa phương.
Từ 5/4/1843 Hong Kong có cơ quan lập pháp riêng, các đạo luật Anh được thông qua trước ngày này được tiếp nhận một cách đương nhiên ở Hong Kong với điều kiện đạo luật đó mang tính chất chung và phù hợp với điều kiện của Hong Kong.
Các đạo luật thông qua ở Anh sau 5/4/1843 sẽ không được áp dụng ở Hong Kong trừ khi có những quy định riêng hoặc được Chính quyền Hong Kong tiếp nhận.
Năm 1997 Hong Kong trở lại dưới chủ quyền của Trung Quốc như một đặc khu.
Theo Hiệp định giữa Trung Quốc và Anh, Hong Kong có quyền tự trị đặc biệt với hệ thống lập pháp, hành pháp và tư pháp riêng với chính sách thuế và chính sách nhập cư độc lập. Chỉ có các vấn đề đối ngoại và phòng thủ là thuộc thẩm quyền của Trung Quốc.
Đến năm 2047 Hong Kong vẫn được giữ nguyên hệ thống kinh tế xã hội và quy chế khu vực kinh tế mở.
Trung Quốc đã công nhận hiệu lực của 140 luật của Anh để áp dụng ở Hong Kong.
Hệ thống toà án ở Hong Kong vẫn là theo kiểu Anh, độc lập và tách rời với hệ thống toà án Trung Quốc

(Lượt xem : 773)

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy ấn like để ủng hộ luật sư tư vấn