Những văn bản pháp luật có hiệu lực từ 1/7/2014
Bạn đang xem bài viết: Những văn bản pháp luật có hiệu lực từ 1/7/2014
Ngày đăng: 23/09/2014 15:47:32 Ngày cập nhật: 11/09/2015 18:18:59 Tác giả: Luật Dương Gia Luật Dương gia Luật Dương gia Luật Dương gia Luật Dương gia Luật Dương gia

Những văn bản pháp luật có hiệu lực từ 1/7/2014

Những văn bản pháp luật có hiệu lực từ 1/7/20141/ Luật đất đai 2013

Luật đất đai năm 2013 có những thay đổi quan trọng như:

- Bổ sung đối tượng sử dụng đất là tổ chức kinh tế liên doanh.

- Cụ thể hóa các quyền và nghĩa vụ của nhà nước đối với đất đai, quy trách nhiệm cho người đứng đầu cơ quan quốc gia/tổ chức đối với đất được giao quản lý.

- Nhà nước toàn quyền quyết định mục đích, hạn mức, kì hạn và đối tượng được trao QSD đất; quyết định giá đất, chính sách tài chính về đất đai

- Quy định điều kiện, thẩm quyền, thủ tục thu hồi đất; song song có những chế tài mạnh xử lý các trường hợp sử dụng sai mục đích, không/chậm trễ đưa vào sử dụng đất được giao, cho thuê.

- Ngăn cấm các giao du đối với đất chưa đăng ký với cơ quan quốc gia có thẩm quyền nhằm hạn chế giao thiệp ngầm.

- Bổ sung quy định điều tra, đánh giá, báo cáo về tài nguyên đất đai, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (hệ thống 5 cấp), xác lập địa giới hành chính

- Cụ thể điều kiện được giao đất, cho thuê đất thực hành dự án đầu tư, chính sách đặc thù đối với các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất có rừng, dự án đầu tư tại khu vực biên cương, ven biển và hải đảo.

- Nâng hạn giao đất nông nghiệp trong hạn mức đối với hộ gia đình, cá nhân từ 20 năm lên 50 năm; cho phép hộ gia đình, cá nhân tích diện tích lớn hơn (không quá 10 lần hạn mức giao đất nông nghiệp).

- Điều chỉnh quy định về cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

+ Giấy chứng thực phải ghi đầy đủ tên của những người có sở hữu chung QSD đất, nhà ở hay tài sản gắn liền với đất trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

+ Quy định các trường hợp SD đất được và không được cấp sổ đỏ; cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang dùng đất có/không có các giấy má về QSD đất trước ngày 01/7/2014.

- Luật còn dành một chương quy định về hệ thống thông báo, cơ sở dữ liệu đất đai, hệ thống giám sát, theo dõi, đánh giá đối với quản lý và sử dụng đất đai được công khai, sáng tỏ, đảm bảo dân chủ.

2/ Luật đấu thầu 2013 

Mở mang khuôn khổ điều chỉnh so với luật năm 2005: thêm các dự án đầu tư phát triển của DN nhà nước (không phân biệt nguồn vốn) và mua sắm (nguồn vốn NN) cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công.

Luật mới có thêm một mục riêng quy định về thuốc, vật tư y tế, thêm hình thức thương thảo giá đối với gói thầu mua thuốc trong một số trường hợp đặc biệt.

Về hình thức tuyển lựa nhà thầu, bổ sung hình thức dự thực hiện của cộng đồng đối với gói thầu thuộc chương trình đích nhà nước, chương trình tương trợ xóa đói giảm nghèo.

Về phương thức đấu thầu, Luật năm 2013 quy định rõ hơn với 4 phương thức: phương thức một tuổi một túi hồ sơ; một giai đoạn hai túi hồ sơ; hai thời đoạn một túi hồ sơ; hai tuổi hai túi hồ sơ.

Về chính sách ưu đãi, quy định áp dụng cho nhà thầu cung cấp hàng hóa có tổn phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên; khuyến khích dùng lao động là đàn bà, thương binh, người khuyết tật.

Nhà thầu nước ngoài đấu thầu quốc tế tại VN phải liên danh với nhà thầu trong nước.

 Những văn bản pháp luật có hiệu lực từ 1/7/2014

>>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6190 -1900.6212   

3/ Luật thực hành kiệm ước, chống phí phạm 2013

Khắc phục những điểm bất cập của Luật năm 2005, phê duyệt một số điều chỉnh như:

- Quy định chi tiết thế nào là hành vi gây hoang phí trong lập, thẩm định, duyệt, phân bổ dự toán, quyết toán ngân sách, mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng dụng cụ, quản lý đất đai, tài nguyên, dùng LĐ…

- Bổ sung quy định về khen thưởng và nguồn khen thưởng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân chủ nghĩa có thành tích trong thực hành tùng tiệm, dự phát hiện vung phí, chống vung phí.

4/ Luật tiếp công dân 2013

Quy định về bổn phận tiếp công dân; quyền và bổn phận của người đến khiếu nại, cáo giác, kiến nghị, đề đạt; tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân và các điều kiện đảm bảo.

Nguyên tắc cơ bản là phải được tiến hành tại nơi tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị; đảm bảo công khai, dân chủ, bảo đảm an toàn cho người tố giác, đảm bảo các quyền của người khiếu nại, tố giác.

Bổn phận tiếp công dân thuộc về các cơ quan nhà nước, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng quần chúng. # các cấp, Ủy ban trận mạc đất nước Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội, cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập…

Người tiếp công dân được từ khước tiếp người đến nơi tiếp công dân trong các trường hợp theo Luật định như: người say xỉn, mắc bệnh tâm thân; người có hành vi đe dọa, xúc phạm các cơ quan, tổ chức, cá nhân; người cố tình khiếu nại cáo giác kéo dài trái quy định…

5/ Luật phòng cháy, chữa cháy sửa đổi 2013

Theo quy định của Luật này, kinh dinh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy là ngành, nghề kinh dinh có điều kiện, phải có phẳng, chứng chỉ thích hợp; cơ sở vật chất, công cụ, thiết bị và các điều kiện khác.

Bổ sung quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở hạt nhân, cơ sở sản xuất, kho vũ khí, nguyên liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Sửa đổi, bổ sung trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư, bổ sung chế độ, chính sách đối với người dự chữa cháy, cụ thể hóa trách nhiệm của các cá nhân trong phòng cháy, chữa cháy

Ngoài ra, kho chứa và công trình chế biến sản phẩm dầu lửa, khí đốt, hóa chất hiểm nguy về cháy, nổ ở khu dân cư, nơi đông người đã đưa vào sử dụng trước 04/10/2001 phải có phương án di chuyển, bảo đảm khoảng cách an toàn.

(Lượt xem : 1168)

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy ấn like để ủng hộ luật sư tư vấn