Lao động
Tư vấn

pháp luật lao động

qua tổng đài 19006568

Chuyên mục Lao động

Chuyên mục Lao động của công ty Luật Dương Gia chuyên đăng tải các bài viết kiến thức pháp lý, các bài viết tư vấn pháp luật lao động, các bài viết quảng bá các dịch vụ Luật sư trong lĩnh vực Luật lao động. Luật Dương Gia luôn sẵn sàng hỗ trợ tư vấn cho toàn thể quý khách hàng qua hệ thống Hotline: 1900.6568

Xử lý khi công ty giữ lương sau khi chấm dứt hợp đồng lao động? class=

Xử lý khi công ty giữ lương sau khi chấm dứt hợp đồng lao động? Công ty giữ lương không cho nghỉ việc xử lý như thế nào?

Nâng lương trước thời hạn khi đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua class=

Nâng lương trước thời hạn khi đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua. Thời hạn nâng bậc lương, nâng bậc lương trước thời hạn.

Thực hiện hợp đồng lao động class=

Thực hiện hợp đồng lao động. Nội dung hợp đồng lao động.

Có cần làm thủ tục bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp không? class=

Có cần làm thủ tục bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp không? Điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Vì lý do sức khỏe đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động được quyền lợi gì? class=

Vì lý do sức khỏe đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động được quyền lợi gì? Quyền lợi của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng đúng quy định.

Cách tính mức hưởng lương hưu với sĩ quan công an class=

Cách tính mức hưởng lương hưu với sĩ quan công an. Điều kiện hưởng lương hưu đối với sĩ quan công an.

Không muốn hưởng lương hưu và chuyển hưởng bảo hiểm một lần có được không? class=

Không muốn hưởng lương hưu và chuyển hưởng bảo hiểm một lần có được không? Nghỉ việc hưởng chế độ theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP.

Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động? class=

Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động? Không giao kết hợp đồng lao động với người lao động, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Công ty đóng bảo hiểm không đúng với mức lương trả cho người lao động đúng không? class=

Công ty đóng bảo hiểm không đúng với mức lương trả cho người lao động đúng không? Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành.

Quy định về ngày nghỉ bù của người lao động class=

Quy định về ngày nghỉ bù của người lao động. Ngày nghỉ bù, nghỉ có hưởng lương của người lao động theo quy định hiện hành.

Điều kiện để được nhận bảo hiểm xã hội một lần class=

Điều kiện để được nhận bảo hiểm xã hội một lần. Điều kiện, thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Người sử dụng lao động không trả lương theo thỏa thuận class=

Người sử dụng lao động không trả lương theo thỏa thuận. Quyền và nghĩa vụ người lao động.

Nghỉ ốm nên công ty chấm dứt hợp đồng lao động có đúng không? class=

Nghỉ ốm nên công ty chấm dứt hợp đồng lao động có đúng không? Công ty ra quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật.

Chuyển nơi hưởng lương hưu khi thay đổi đăng ký thường trú class=

Chuyển nơi hưởng lương hưu khi thay đổi đăng ký thường trú. Chuyển nơi hưởng lương hưu từ quận này sang quận khác.

Thời hạn thanh toán lương theo quy định của pháp luật lao động class=

Thời hạn thanh toán lương theo quy định của pháp luật lao động. Thanh toán tiền lương cho người lao động trong thời gian như thế nào là hợp lý.

Dịch vụ nổi bật