Kiến thức thuế - tài chính
Bài viết

kiến thức luật thuế - tài chính

Việt Nam

Kiến thức Thuế - Tài chính

Chuyên mục Kiến thức Thuế - Tài chính là chuyên mục bao gồm các bài viết về quy định của pháp luật Việt Nam về Thuế. Các bài viết kiến thức về Thuế - Tài chính được chúng tôi cập nhật liên tục theo sự thay đổi pháp luật về Thuế - Tài chính. Các vấn đề được đăng tải đều là những kiến thức về thuế - tài chính cần thiết cho mọi doanh nghiệp.

Thu phí khi thực hiện thủ tục ủy thác tư pháp về dân sự class=

Thu phí khi thực hiện thủ tục ủy thác tư pháp về dân sự. Thẩm quyền thu phí.

Quy định bổ nhiệm kế toán trưởng như thế nào? class=

Quy định bổ nhiệm kế toán trưởng như thế nào? Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng.

Quy định mới về hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân class=

Quy định mới về hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế TNCN đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế.

Điểm mới của Thông tư 95/2016/TT-BTC về đăng ký thuế class=

Điểm mới của Thông tư 95/2016/TT-BTC về đăng ký thuế. Tiếp nhận và thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký thuế.

Điểm mới về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản class=

Điểm mới về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Khai số nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Thủ tục kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước class=

Thủ tục kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước. Các đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước như thế nào?

Xác định sản xuất sản phẩm xuất khẩu không chịu thuế class=

Xác định sản xuất sản phẩm xuất khẩu không chịu thuế. Giá thành sản xuất sản phẩm gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp và sản xuất chung.

Tính thuế đối với Kinh doanh bán hàng đa cấp class=

Tính thuế đối với Kinh doanh bán hàng đa cấp. Hồ sơ, thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng như thế nào?

Điều kiện để chi phí lãi vay hợp lý hợp lệ class=

Điều kiện để chi phí lãi vay hợp lý hợp lệ. Hình thức thanh toán trong giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay.

Đối tượng chịu thuế suất 0% class=

Đối tượng chịu thuế suất 0%. Hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng khi xuất khẩu.

Những vấn đề liên quan về kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp class=

Những vấn đề liên quan về kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp. Phương pháp trực tiếp được áp dụng đối với những đơn vị nhỏ, có ngưỡng doanh thu dưới 1 tỷ đồng/ năm.

Những điểm mới về chính sách Thuế giá trị gia tăng và Thuế Tiêu thụ đặc biệt class=

Những điểm mới về chính sách Thuế giá trị gia tăng và Thuế Tiêu thụ đặc biệt. Cơ sở kinh doanh nộp thuếgiá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế.

Đi công tác máy bay cần những chứng từ gì? class=

Đi công tác máy bay cần những chứng từ gì? Quy định về khoản chi phụ cấp cho người lao động đi công tác.

Một số lưu ý quan trọng về hóa đơn class=

Một số lưu ý quan trọng về hóa đơn. Các quy định về hóa đơn trong hoạt động kinh doanh.

Thủ tục miễn thuế TNCN của cá nhân làm việc tại tổ chức quốc tế class=

Thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân của cá nhân Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.

Dịch vụ nổi bật