Kiến thức luật lao động
Kiến thức

luật lao động

Việt Nam

Kiến thức luật lao động

Chuyên mục kiến thức luật lao động cung cấp cho người dùng những kiến thức từ căn bản đến chuyên sâu về pháp luật lao động. Kiến thức luật lao động là các bài viết phân tích, bình luận, dẫn giải các quy định của pháp luật lao động, quy định về bảo hiểm xã hội - tiền lương...Để được tư vấn pháp luật lao động uy tín - trực tuyến - miễn phí, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568

Tính thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 để hưởng bảo hiểm xã hội

Tính thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 để hưởng bảo hiểm xã hội. Thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội. Cộng nối thời gian tham gia bảo hiểm xã hội.

Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi sử dụng lao động cao tuổi

Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi sử dụng lao động cao tuổi. Những công việc không được sử dụng lao động cao tuổi. Tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động cao tuổi.

Trách nhiệm người sử dụng lao động khi sử dụng lao động chưa thành niên

Trách nhiệm người sử dụng lao động khi sử dụng lao động chưa thành niên. Các công việc cấm sử dụng lao động chưa thành niên.

Trình tự sa thải người lao động mới nhất

Trình tự sa thải người lao động? Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi sa thải nhân viên trái pháp luật. Trường hợp xử lý kỷ luật sa thải.

Tăng mức lương cơ sở mới từ ngày 01/7/2017

Mức lương cơ sở mới cho người lao động áp dụng từ ngày 01/7/2017. Tiền lương cơ sở làm căn cứ để tính mức lương trong các bảng lương, phụ cấp và các chế độ khác.

Điều kiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Điều kiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Các quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm.

Điều kiện hưởng chế độ thai sản mới nhất năm 2017

Điều kiện hưởng chế độ thai sản mới nhất năm 2017. Đóng bao nhiêu thời gian bảo hiểm xã hội để được hưởng thai sản?

Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp mới nhất năm 2017

Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp mới nhất năm 2017. Thời hạn giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp mới nhất năm 2017

Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp mới nhất năm 2017. Thời gian đóng để được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Quy định hưởng chế độ thai sản cho nam mới nhất 2017

Quy định hưởng chế độ thai sản cho nam mới nhất 2017. Vợ sinh con, chồng có được hưởng thai sản không?

Cách tính mức hưởng chế độ thai sản mới nhất 2017

Cách tính mức hưởng chế độ thai sản mới nhất 2017. Quy định về mức hưởng thai sản cho lao động nữ.

Thủ tục hưởng thai sản mới nhất năm 2017

Thủ tục hưởng thai sản mới nhất năm 2017. Đối tượng hưởng chế độ thai sản, mức hưởng chế độ thai sản.

Quy định về chế độ tai nạn lao động mới nhất 2017

Quy định về chế độ tai nạn lao động mới nhất 2017. Mức hưởng, hồ sơ xin hưởng chế độ tai nạn lao động.

Quy định mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp mới nhất 2017

Mức hưởng, cách tính, thủ tục hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp 2017. Cách tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm thất nghiệp 2017.

Thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội mới nhất 2017

Thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội mới nhất 2017. Trình tự, hồ sơ chốt sổ bảo hiểm thực hiện thế nào? Thủ tục chốt sổ BHXH tại cơ quan BHXH?

Các trường hợp được thanh toán phí giám định y khoa

Các trường hợp được thanh toán phí giám định y khoa. Hồ sơ thanh toán.

Hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí đối với quân nhân

Hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí đối với quân nhân. Chế độ hưu trí.

Hồ sơ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội một lần đối với quân nhân

Hồ sơ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội một lần đối với quân nhân. Hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Cách tính lương hưu mới nhất cập nhật 2017

Cách tính lương hưu mới nhất cập nhật 2017. Mức hưởng lương hưu dựa trên căn cứ tiền lương thế nào?

Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp mới nhất 2017

Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp mới nhất 2017. Trình tự, hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất.