Kiến thức luật hình sự
Kiến thức

luật hình sự

theo quy định pháp luật Việt Nam

Kiến thức luật hình sự

Chuyên mục Kiến thức luật hình sự của Công ty Luật Dương Gia chuyên cung cấp các quy định của pháp luật về lĩnh vực hình sự, bao gồm các bài kiến thức pháp lý, các quan điểm pháp lý và bình luận chuyên sâu về pháp luật hình sự Việt Nam. Mọi ý kiến phản hồi, yêu cầu tư vấn luật hình sự, vui lòng liên hệ với Luật sư hình sự của Dương Gia qua hotline: 1900.6568

Điều kiện được đề nghị đặc xá năm 2016 class=

Điều kiện được đề nghị đặc xá năm 2016. Quyết định tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân.

Quy định tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản class=

Quy định tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Trách nhiệm hình sự.

Biện pháp tạm giam đối với phụ nữ nuôi con dưới 36 tháng tuổi class=

Biện pháp tạm giam đối với phụ nữ nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Biện pháp ngăn chặn.

Xử lý hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới class=

Xử lý hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới. Các hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong gia đình.

Đối tượng, trình tự, thủ tục tha tù trước thời hạn có điều kiện class=

Đối tượng, trình tự, thủ tục tha tù trước thời hạn có điều kiện. Thủ tục để được tha tù trước thời hạn.

Chế độ thăm nuôi người bị tạm giam, tạm giữ class=

Chế độ thăm nuôi người bị tạm giam, tạm giữ. Người đang bị tạm giữ, tạm giam có được thăm nuôi không?

Quy định về biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt trong bộ luật tố tụng hình sự 2015 class=

Quy định về biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt trong bộ luật tố tụng hình sự 2015. Hủy bỏ áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt.

Chứng cứ và chứng minh trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015 class=

Đổi mới về quy định chứng cứ và chứng minh trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

Quy định về giám định tư pháp trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015 class=

Quy định về giám định tư pháp trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015. Thủ tục giám định tư pháp.

Thủ tụ tố tụng trong từng giai đoạn của Bộ luật tố tụng hình sự 2015 class=

Quy định về trình tự, thủ tục và các hoạt động tố tụng trong từng giai đoạn của Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

Đồng phạm theo quy định Bộ luật hình sự 2015 class=

Đồng phạm theo quy định Bộ luật hình sự 2015. Quy định về phạm tội tổ chức.

Tạm hoãn hiệu lực thi hành Bộ luật Hình sự 2015 class=

Tạm hoãn hiệu lực thi hành Bộ luật Hình sự 2015. Việc áp dụng quy định mới tại Bộ luật hình sự 2015.

Điểm mới về tội phạm ma túy trong Bộ luật hình sự 2015 class=

Điểm mới về tội phạm ma túy trong Bộ luật hình sự 2015. Quy định về tội phạm ma túy.

Phân tích khái niệm tội phạm và dấu hiệu khách quan trong đồng phạm class=

Phân tích khái niệm tội phạm và dấu hiệu khách quan trong đồng phạm. Quy định tội gián điệp.

Phân tích một số điểm mới trong Bộ luật hình sự 2015 class=

Phân tích một số điểm mới trong Bộ luật hình sự 2015. Quy định về việc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Viện kiểm sát khởi tố sai thì bồi thường như thế nào? class=

Viện kiểm sát khởi tố sai thì bồi thường như thế nào? Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước khi Viện kiểm sát khởi tố sai.

Lãi suất cơ bản của ngân hàng và tội cho vay nặng lãi class=

Lãi suất cơ bản của ngân hàng và tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự theo Bộ luật hình sự năm 2015.

Điểm mới về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật hình sự 2015 class=

Điểm mới về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật hình sự 2015. Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân class=

Truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân theo Bộ luật hình sự 2015. Trách nhiệm hình sự đối bới pháp nhân.

Những điểm mới về chủ thể tội phạm trong Bộ luật hình sự 2015 class=

Những điểm mới về chủ thể tội phạm trong Bộ luật hình sự 2015. Quy định về tội phạm.