Kiến thức luật doanh nghiệp
Kiến thức

luật doanh nghiệp

Việt Nam

Kiến thức luật doanh nghiệp

Chuyên mục Kiến thức Luật doanh nghiệp là chuyên mục bao gồm các bài viết về quy định của pháp luật Việt Nam về doanh nghiệp. Các bài viết pháp lý, các quan điểm pháp lý, các đánh giá pháp lý của luật sư uy tín hàng trong lĩnh vực doanh nghiệp. Công ty Luật Dương Gia luôn nỗ lực hết mình để đem đến cho quý khách hàng những kiến thức pháp luật doanh nghiệp bổ ích, chính xác, uy tín nhất. 

Điều kiện để thương nhân trong nước khởi kiện chống bán phá giá

Điều kiện để thương nhân trong nước khởi kiện chống bán phá giá. Để kiện chống bán phá giá, ngành sản xuất nội địa nước nhập khẩu phải đáp ứng điều kiện gì?

Trường hợp bất khả kháng khi thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Trường hợp bất khả kháng khi thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Quy định pháp luật về mua bán hàng hóa quốc tế. Ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.

Điều kiện cung cấp dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải

Điều kiện cung cấp dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải. Các quy định về bảo đảm an toàn hàng hải.

Trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán

Trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán. Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty.

Điều kiện niêm yết chứng khoán của công ty nhận sáp nhập trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Điều kiện niêm yết chứng khoán của công ty nhận sáp nhập trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Điều kiện niêm yết trái phiếu doanh nghiệp.

Thông báo thay đổi cổ đông khi cổ đông chuyển nhượng cổ phần

Thông báo thay đổi cổ đông khi cổ đông chuyển nhượng cổ phần Chuyển nhượng cổ phần, hạn chế việc chuyển nhượng cổ phần.

Quy định đăng ký sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

Quy định đăng ký sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. doanh nghiệp đăng ký sửa đổi Chế độ kế toán đối với hệ thống tài khoản kế toán.

Tiêu chí để xác định doanh nghiệp công nghệ cao

Tiêu chí để xác định doanh nghiệp công nghệ cao. Như thế nào là doanh nghiệp công nghệ cao?

Các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật doanh nghiệp năm 2014

Các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật doanh nghiệp năm 2014. Xác định những hành vi cấm trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

Điều kiện thành lập công ty có ngành nghề chuyển phát

Điều kiện thành lập công ty có ngành nghề chuyển phát. Quy định về việc thành lập doanh nghiệp đăng ký ngành nghề chuyển phát.

Quy định về việc đăng ký mẫu dấu doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp năm 2014

Quy định về việc đăng ký mẫu dấu doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp năm 2014. Thủ tục đăng ký sử dụng mẫu dấu.

Điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

Điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật. Quy định về tiêu chuẩn nhà xưởng, kho bảo quản thuốc bảo vệ thực vật.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư. Quy định về quản lý vận hành nhà chung cư.

Quy định mới về mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Quy định mới về mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Các trường hợp và thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thủ tục thành lập công ty bất động sản

Thủ tục thành lập Công ty bất động sản. Điều kiện kinh doanh bất động sản dưới hình thức đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán.

Thủ tục làm lại con dấu doanh nghiệp

Thủ tục làm lại con dấu doanh nghiệp. Quy định về thủ tục làm lại con dấu.

Điều kiện để được đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ

Điều kiện để được đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ. Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ tự đào tạo nhân viên bảo vệ.

Ngành, nghề phải có điều kiện về phương án bảo đảm an ninh, trật tự

Ngành, nghề phải có điều kiện về phương án bảo đảm an ninh, trật tự. Các quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Điều kiện về an ninh, trật tự đối với kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Điều kiện về an ninh, trật tự đối với kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Đảm bảo các điều kiện riêng cơ sở kinh doanh dịch vụ đòi nợ.