Kiến thức luật doanh nghiệp
Kiến thức

luật doanh nghiệp

Việt Nam

Kiến thức luật doanh nghiệp

Chuyên mục Kiến thức Luật doanh nghiệp là chuyên mục bao gồm các bài viết về quy định của pháp luật Việt Nam về doanh nghiệp. Các bài viết pháp lý, các quan điểm pháp lý, các đánh giá pháp lý của luật sư uy tín hàng trong lĩnh vực doanh nghiệp. Công ty Luật Dương Gia luôn nỗ lực hết mình để đem đến cho quý khách hàng những kiến thức pháp luật doanh nghiệp bổ ích, chính xác, uy tín nhất. 

Điều kiện cung cấp dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải class=

Điều kiện cung cấp dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải. Các quy định về bảo đảm an toàn hàng hải.

Trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán class=

Trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán. Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty.

Điều kiện niêm yết chứng khoán của công ty nhận sáp nhập trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội class=

Điều kiện niêm yết chứng khoán của công ty nhận sáp nhập trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Điều kiện niêm yết trái phiếu doanh nghiệp.

Thông báo thay đổi cổ đông khi cổ đông chuyển nhượng cổ phần class=

Thông báo thay đổi cổ đông khi cổ đông chuyển nhượng cổ phần Chuyển nhượng cổ phần, hạn chế việc chuyển nhượng cổ phần.

Quy định đăng ký sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ class=

Quy định đăng ký sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. doanh nghiệp đăng ký sửa đổi Chế độ kế toán đối với hệ thống tài khoản kế toán.

Tiêu chí để xác định doanh nghiệp công nghệ cao class=

Tiêu chí để xác định doanh nghiệp công nghệ cao. Như thế nào là doanh nghiệp công nghệ cao?

Các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật doanh nghiệp năm 2014 class=

Các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật doanh nghiệp năm 2014. Xác định những hành vi cấm trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

Điều kiện thành lập công ty có ngành nghề chuyển phát class=

Điều kiện thành lập công ty có ngành nghề chuyển phát. Quy định về việc thành lập doanh nghiệp đăng ký ngành nghề chuyển phát.

Quy định về việc đăng ký mẫu dấu doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp năm 2014 class=

Quy định về việc đăng ký mẫu dấu doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp năm 2014. Thủ tục đăng ký sử dụng mẫu dấu.

Điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật class=

Điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật. Quy định về tiêu chuẩn nhà xưởng, kho bảo quản thuốc bảo vệ thực vật.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư class=

Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư. Quy định về quản lý vận hành nhà chung cư.

Quy định mới về mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh class=

Quy định mới về mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư class=

Các trường hợp và thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thủ tục thành lập công ty bất động sản class=

Thủ tục thành lập Công ty bất động sản. Điều kiện kinh doanh bất động sản dưới hình thức đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán.

Thủ tục làm lại con dấu doanh nghiệp class=

Thủ tục làm lại con dấu doanh nghiệp. Quy định về thủ tục làm lại con dấu.

Điều kiện để được đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ class=

Điều kiện để được đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ. Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ tự đào tạo nhân viên bảo vệ.

Ngành, nghề phải có điều kiện về phương án bảo đảm an ninh, trật tự class=

Ngành, nghề phải có điều kiện về phương án bảo đảm an ninh, trật tự. Các quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Điều kiện về an ninh, trật tự đối với kinh doanh dịch vụ đòi nợ class=

Điều kiện về an ninh, trật tự đối với kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Đảm bảo các điều kiện riêng cơ sở kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Điều kiện về an ninh, trật tự đối với kinh doanh dịch vụ cầm đồ class=

Điều kiện về an ninh, trật tự đối với kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng đối với tổ chức nhà thầu nước ngoài class=

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng đối với tổ chức nhà thầu nước ngoài. Điều kiện để được cấp Giấy phép hoạt động xây dựng.